Working languages:
Ukrainian to English
English to Ukrainian

Anna Vashenyuk

Ternopil
Local time: 15:28 EET (GMT+2)

Native in: Ukrainian Native in Ukrainian
  • Give feedback
  • Send message through ProZ.com
  Display standardized information
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, MT post-editing
Expertise
Specializes in:
Education / PedagogyLinguistics
Poetry & Literature

Project History 0 projects entered
Portfolio Sample translations submitted: 2
Ukrainian to English: Інформація про створення в м.Тернополі відділення соціально-побутової реабілітації з центром денного перебування для людей похилого віку
Source text - Ukrainian

Інформація
про створення в м.Тернополі відділення соціально-побутової реабілітації з центром денного перебування для людей похилого віку в рамках українсько-нідерландського проекту «Підтримка та поліпшення догляду за людьми похилого віку на рівні громад» за програмою «МАТRА».
Проблема старіння населення набуває все більшої гостроти. Людство стрімко старіє. Сьогодні кожен п’ятий житель розвинених країн – людина літнього віку, а в недалекому майбутньому в їх числі буде кожен четвертий. В Україні, за даними інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, ситуація сьогодні трохи складніша, темпи старіння населення поступово прискорюються. Дані демографічного прогнозу свідчать про постійне зростання кількості осіб похилого віку в загальній структурі населення нашої держави. Тенденція не дуже оптимістична – кількість пенсіонерів збільшується, а кількість тих, хто працює – зменшується.
Один з виходів із подібної ситуації - продовжити активне життя літніх громадян та створити сприятливе соціальне середовище, що підтримує людину похилого віку. При відповідному відношенні до людей похилого віку зі сторони держави, громадських та інших об’єднань, суспільства в цілому, їх життя може бути достатньо повноцінним. Тому на часі є пошук шляхів, які дозволять розширити комплекс послуг для літніх людей, запровадити інноваційні форми обслуговування, сприяти розвитку співробітництва між представниками місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я та громадськості. Актуальними є також розроблення та впровадження системи дієвої просвіти населення щодо збереження здоров’я громадян в літньому віці та їх активного довголіття.
Тернопіль – це історичний, культурний, освітній та адміністративний центр Західної України, в якому проживає 220 тисяч мешканців. Місто екологічно чисте, зручне для проживання та відпочинку.
Демографічній ситуації Тернополя притаманні всі ознаки, характерні для міст України. Зокрема, це зміна соціальної структури населення за рахунок підвищення відсоткової частки осіб похилого віку. На даний час близько 20% від загальної кількості мешканців міста – це люди пенсійного віку. Кількість пенсіонерів міста близько 44тисяч.
Зростання частки людей похилого віку призводить до низки демографічних та соціально-економічних наслідків в житті громади міста, формує специфічні потреби у товарах і послугах, житлі, медицині та соціальному обслуговуванні.
Переважна більшість людей похилого віку потребує найширшого спектру послуг. Тому впровадження проекту «Підтримка та поліпшення догляду за людьми похилого віку на рівні громад» в рамках програми МАТRА, метою якого є підвищення якості послуг для досягнення сталого рівня стандартів життя людей похилого віку є сьогодні дуже актуальним для життя міста.
Пілотним проектом в ході реалізації програми МАТRА в Тернополі стало відкриття відділення соціально-побутової реабілітації людей похилого віку з центром денного перебування. Мета проекту - забезпечення безперервного догляду за людьми похилого віку, активізація співпраці між місцевою владою, установами охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, неурядових організацій, волонтерського руху.
Цієї мети можливо досягнути при виконанні наступних умов:
- Створити місце зустрічей для спілкування людей похилого віку для відродження у його клієнтів нових життєвих імпульсів та інтересів.
- Створити умови для активної участі літніх людей у суспільному житті, сприяти подоланню їх ізольованості шляхом організації різноманітних заходів у місцях зустрічі.
- Покращити якість життя людей похилого віку шляхом регулярного надання їм якісних соціальних, побутових, оздоровчих та культурних послуг.
- Сприяти усвідомленню взаємної відповідальності поколінь: люди похилого віку мають сприйматися суспільством не як безпомічні старі люди або жертви, а як особистості, що завдяки своєму досвіду та знанням спроможні робити важливий внесок у розвиток суспільства.
- Змінити суспільне уявлення про старість - привернути увагу громади до соціальної ситуації людей похилого віку.
- Розвинути волонтерських рух, який би дозволив людям похилого віку брати активну участь у житті громади та сприяв їх соціальній адаптації.
- Залучити до волонтерського руху студентську молодь.
- Провести навчальні тренінги з волонтерами та соціальними працівниками для розуміння ними психологічних, соматичних, морально-етичних проблем, що виникають у літніх людей, оволодіння методиками і технологіями, що допомогли б і полегшили їхні зусилля в повсякденній практичній роботі.
Новизна даного проекту для Тернополя полягає у тому, що відділення соціально-побутової реабілітації з центром денного перебування для людей похилого віку тут створюється вперше. Міська громада з відкриттям центру отримає можливість надавати додаткові послуги людям цієї вікової категорії, що сприятиме зміцненню їх здоров’я, соціальної активності, самореалізації та адаптації до життя в сучасному суспільстві.
Проект спрямований на забезпечення потреб людей похилого віку:
- у відновленні або компенсації порушеної чи втраченої здатності до різних видів трудової, побутової та суспільної діяльності;
- до максимально можливого самостійного проживання в суспільстві (громаді, колективі);
- у соціально-психологічній адаптації;
- у самореалізації;
- у матеріально-побутовій підтримці.
Від реалізації проекту очікуються наступні результати:
- розширення комплексу послуг для літніх людей;
- створення сприятливого соціального середовища, що підтримує людину похилого віку;
- зниження рівня захворюваності серед людей літнього віку;
- продовження очікуваної тривалості життя;
- продовження активної фази життя;
- покращення якості життя у старшому віці.
Першим завданням робочої групи по впровадженню проекту в життя було вивчення законодавства, створеного на сьогодні в Україні, щодо соціального захисту літніх людей та законодавчих актів, спрямованих на підтримку громадян похилого віку, повернення їх до самостійного повноцінного життя. До них належить ціла низка законів, зокрема Закони України:
1. „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”;
2. „ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;
3. „Про соціальний захист дітей війни”;
4. „Про жертви нацистських переслідувань”;
5. „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;
6. „Про соціальні послуги”;
7. „Про реабілітацію інвалідів в Україні” та інші.
Відповідно до Закону України „Про соціальні послуги”, особам похилого віку держава гарантує право на отримання соціальних послуг. Соціальну допомогу громадянам похилого віку, які частково або повністю втратили здатність до самообслуговування, за їх бажанням може бути надано безпосередньо за місцем проживання, або у відповідній соціальній установі (будинку-інтернаті, територіальному центрі соціального обслуговування, будинку для ветеранів, пансіонаті для громадян похилого віку), де вони перебувають тимчасово чи постійно.
Наступним завданням робочої групи було ознайомитися з роботою закладів м.Тернополя, які забезпечують надання медико-соціальних послуг людям літнього віку.
З’ясовано, що в місті функціонує цілий ряд закладів та установ соціального та лікувально-профілактичного спрямування, які надають послуги людям похилого віку відповідно до свого профілю. Проте, як свідчить практика, існує об’єктивна потреба у створенні закладів для комплексного обслуговування людей похилого віку, які дозволили б об’єднати в одній установі отримання ними соціальних, побутових та оздоровчих послуг.
Робочою групою вивчені можливі варіанти створення такого закладу і шляхи, які забезпечили б його життєздатність. Після проведеного аналізу стало очевидним, що зразком закладу для комплексного обслуговування людей похилого віку є відділення соціально-побутової реабілітації з центром денного перебування, і найбільш доцільно відкрити його на базі вже існуючого Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.
Реалістичність запропонованого шляху забезпечується:
- досвідом та активною діяльністю територіального центру у вирішенні проблем людей похилого віку;
- наявністю приміщення;
- наявністю інтелектуальних ресурсів;
- законодавчою базою, якою керується в своїй роботі центр;
- гарантією сталої діяльності відділення по закінченні реалізації проекту за рахунок місцевих ресурсів.
Створення відділення соціально-побутової реабілітації з центром денного перебування для людей похилого віку є реальним з огляду на той факт, що його діяльність стане доповненням до функціонування міського територіального центру, який має двадцятирічний досвід роботи по наданню послуг пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним та іншим соціально незахищеним громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги та підтримки.
В складі територіального центру вже функціонують: відділення соціальної допомоги вдома, відділення організації надання грошової та натуральної допомоги, благодійна їдальня.

Ідея відкриття відділення соціально-побутової реабілітації з центром денного перебування для людей похилого віку отримала схвалення та підтримку серед депутатів міської ради, працівників виконавчого комітету та працівників відповідних служб.
Міською радою прийняті відповідні нормативні документи:
- шістнадцятою сесією Тернопільської міської ради №5/16/31
від 13 березня 2008 року відкриття відділення включено в програму економічного та соціального розвитку міста Тернополя на 2008 рік:
- рішенням вісімнадцятої сесії Тернопільської міської ради № 5/18/17 від 26 червня 2008 року відкриття відділення включено в соціальну Програму «Турбота» на 2008-2011 роки.
Важливими завданнями, які реалізувала робоча група протягом першого року реалізації проекту, були підготовка та затвердження документації, що регламентує роботу відділення, а саме:
- розроблене та затверджене розпорядженням міського голови “Положення про роботу територіального центру, в складі якого передбачене функціонування відділення соціально-побутової реабілітації”;
- розроблене та затверджене “Положення про роботу відділення соціально-побутової реабілітації”;
- складений штатний розпис відділення соціально-побутової реабілітації.
Для того, щоб привернути увагу літніх мешканців міста до відкриття відділення проводилася інформаційна кампанія у вигляді різних заходів та акцій (зустрічі, круглі столи, відзначення урочистих дат, спільні поїздки до Маріїнського духовного центру с.Зарваниця та Почаївської лаври).
Для з’ясування побажань людей похилого віку щодо роботи відділення, проведено опитування пенсіонерів, за результатами якого з’ясовано, що основними видами послуг, які вони хотіли б отримати у відділенні, є послуги соціальних та медичних працівників, психолога, культорганізатора, фахівців по наданню побутових послуг. Стало очевидним, що особливістю людей похилого віку є прагнення до самореалізації, а провідним видом діяльності є самообслуговування та спілкування.
В ході опитування з’ясовано, що найбільше, від чого потерпають літні люди – це самотність. Самотність у старості має соціальний зміст та ускладнює можливість зав’язувати нові і підтримувати старі контакти. Самотність як результат відсутності родичів, дітей, опікунів, подружжя, а також окреме проживання від молодих членів родини. Самотність як повне позбавлення людського спілкування для багатьох старих людей, які живуть у родині.
Успішними виявилися спроби організувати групи за інтересами з числа літніх людей. Групова робота, завдяки зближенню її членів спільними діями, виявилася найбільш гармонійною для надання соціально-психологічної допомоги особам похилого віку. Метою роботи груп було: навчити літніх людей сприймати пенсійний вік не як роки вимушеної бездіяльності і тривожного очікування смерті, а як час, коли можна просто жити і радіти кожному дню, урізноманітнити своє дозвілля. За результатами опитування літніх людей, які приймали участь в роботі гуртків за інтересами , ці заняття приносять їм радість спілкування, задоволення життям, інколи відкривають нові перспективи, дарують бажання творити.
Цікавим виявився досвід роботи гуртка рукоділля, який зібрала літній волонтер, майстер з бісероплетіння. Однією з його учасниць була Дурда Богдана Йосипівна, яка зараз проживає сама і потребує моральної підтримки та спілкування. Богдана Йосипівна, серце якої завжди мало потяг до краси, засвоїла під час занять, «ази» з бісероплетіння і тепер створює своїми руками барвисті і незвичайні квіти, які дарують їй реальне відчуття потрібності людям.
Подальша реалізація проекту для робочої групи передбачала наступні напрямки роботи:
• проведення ремонтних робіт в приміщенні, де буде розміщене відділення;
• забезпечення центру необхідним обладнанням;
• залучення до роботи відділення медичних, культурних, соціальних, освітніх установ;
• організація надання цільовій аудиторії соціальних, побутових, оздоровчих послуг на базі відділення;
• залучення студентів навчальних закладів міста до волонтерної роботи;
• навчання волонтерів та соціальних працівників шляхом проведення тренінгу;
• створення умов для спілкування одиноких малозабезпечених громадян похилого віку між собою.
Організація ремонту розпочалася для робочої групи з пошуку благодійників, які б підтримали реалізацію проекту, надавши допомогу коштами, будівельними матеріалами чи виконанням ремонтних робіт. Для цього дуже згодилися знання з основ фандрайзингу, отримані під час навчальних семінарів за проектом «Підтримка та поліпшення догляду за людьми похилого віку» програми МАТRА. Незважаючи на фінансову кризу з міського бюджету теж були виділені кошти на проведення ремонтних робіт. Завдяки сприянню міської влади та доброчинців., в приміщенні проведені ремонтні роботи та придбане відповідне обладнання.
Успішними виявилися спроби залучити студентську молодь до волонтерської допомоги людям літнього віку. Так, студенти Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського виявили бажання надавати послуги по догляду одинокими непрацездатним громадянам, які проходять курс відновного лікування після виписки зі стаціонару. Такий вид допомоги може стати одним з елементів формування системи безперервного догляду за людьми похилого віку та сприятиме вихованню у студентів медиків потреби в доброчинності.

Перелік послуг, які надаватимуться людям похилого віку на базі відділення соціально-побутової реабілітації з центром денного перебування:

• організація одноразового гарячого харчування (надання гарячих обідів в благодійній їдальні та доставка гарячих обідів за місцем проживання одиноким людям похилого віку із значно обмеженою руховою активністю);
• cоціально-побутові послуги: ремонт одягу, перукарські послуги, комунальні послуги в домашніх умовах, а саме: ремонт сантехніки, ремонт і заміна дверних замків, фарбування, побілка стін, столярні ремонтні роботи;
• медико-соціальні послуги: консультації лікаря-терапевта, фітолікування, аромотерапія; заняття з лікувальної фізкультури, лікувальний масаж, фізіотерапевтичні процедури;
• організація змістовного дозвілля: зустрічі з цікавими людьми, робота клубів за інтересами: «Майстриня», «Здоров’я».
• послуги соціального працівника: створення умов для спілкування; інформаційно-просвітницька робота: читання лекцій, огляд місцевої преси; послуги з копіювання документів;
• послуги психолога: консультації з різних життєвих питань, бесіди;
• робота клубів за інтересам, самодіяльність; гурток рукоділля, гурток настільних ігор (шахи, шашки, нарди), розваги;
• організація і проведення «Днів духовності», «Днів іменинника», зустрічей з цікавими людьми; святкування державних та релігійних свят;
• інформування клієнтів центру про нові соціальні послуги, які надаються різними організаціями в м.Тернополі.
Графік роботи відділення : понеділок - п’ятниця, з 9год. до 16.год.
Всі послуги для людей похилого є безкоштовними.
Довготривалий ефект, що очікується від реалізації проекту – це покращення якості життя літніх мешканців м.Тернополя.
Проект може отримати подальший розвиток, бути перспективним щодо розширення цільової аудиторії проекту і мати стійке фінансування за рахунок міського бюджету та підтримки місцевих підприємців, спонсорів, меценатів та міжнародних донорських організацій.


Translation - English
Information
On creation of Center of Social Rehabilitation with Day Center for aged people in Ternopil as a part of the Dutch and Ukrainian project “Support and improvement of care after aged people on the level of town community” , “MATRA” project.
The problem of population ageing is becoming more and more actual. World population is growing old rapidly. Every fifth citizen of developed countries today is an aged person. In the nearest future every fourth person will be among them. According to Ukrainian Institute of Demography and Social Studies situation is more complicated, the tempo of population ageing is rising. Records of demographic prognosis prove constant rise of number of aged people in general population structure of our country. This tendency isn’t optimistic. Number of retired people is growing and number of those working is falling.
One of the ways to solve this problem is to prolong active life of aged people and to create favorable social conditions that would provide support for this part of population. Their life can be fulfilled only with the proper support from the country, public and other institutions, society as a whole. It is time to search for the ways which would let us increase number of services for aged people, implement innovative forms of servicing, help develop partnership between representatives of town council, health care institutions and community. Among other urgent tasks are creation and implementation of system of informing population about health care for aged people and their long active life.
Ternopil is a historical, cultural, educational and administrative center of Western Ukraine. Its population is 220 thousand people. Town is eco-friendly, convenient for living and resort.
Demographic situation in Ternopil has all the features immanent for other cities of Ukraine. Among them is the change of population’s social structure due to the rising number of aged people. Today retired people comprise approximately 20% of the town’s population. There are nearly 44 thousand pensioners in Ternopil.
Rising number of aged people leads to a number of demographic and socio-economic consequences in the life of town community. It forms specific needs for goods and services, accommodation, medical care and social services.
Bigger number of aged people needs wide range of social services. This is the reason why implementation of the project “Support and improvement of care after aged people on the level of town community”, “MATRA” project, which aims to improve service standards in order to achieve stable level of life standards for aged people.
Creating the center of social rehabilitation for aged people with Day Center became the pilot project in the process of realization of MATRA programme in Ternopil. The aim of the project is to ensure constant care after aged people, improve partnership between town council, health care and social institutions, educational and non-governmental organizations, voluntary movement.
This goal can be achieved by following next conditions:
-Create meeting place for aged people where they can get together and communicate. This will help them renew life impulses and interests.
-Create conditions for active participation of aged people in social life, support their overcoming of isolation by means of organizing various meetings in the meeting place.
-Improve quality of life of aged people by providing regular social, life, health and cultural services.
-Support their realization of mutual responsibility of generations: aged people have to accepted by the society not as helpless old people or victims but as personalities that can contribute to the development of the society due to their rich experience and knowledge.
-Change social idea of the old age, make community pay attention to social conditions in which aged people live.
-Create voluntary movement which would let aged people take active part in the life of community and would be favorable for their social adaptation.
-Attract students to voluntary movement.
-Hold educational trainings with volunteers and social workers for their better understanding of psychological, somatic, moral, esthetic problems that may occur among aged people. These trainings will help them gain proficiency in methods and techniques needed in their everyday work.
Innovation of this project in Ternopil consists in the fact that the center of social rehabilitation with Day Center for aged people is being created here for the first time. Town community will have an opportunity to provide additional services to elderly people, which would have positive influence on their health, social activity, self-esteem and adaptation to modern society.
Project aims on satisfaction of aged people’s needs. Among them:
-renewal or compensation of damaged or lost ability to different kinds of work, everyday and social activity;
-making as real as possible self-reliant life in the society (community or group);
-social and psychological adaptation;
-self-actualization;
-financial and everyday support.
Following results are expected from the realization of the project:
-broadening of services complex for aged people;
-creation of favorable social environment that supports aged person;
-prolongation of expected duration of life;
-prolongation of active phase of life;
-improvement of the quality of life in the older age.
Working group’s first task on implementation of the project was the study of law existing in Ukraine concerning social protection of aged people and statutes referring to support of this category of people and their return to self-reliant way of life. Among these laws are:
1.”About main principles of social protection of veterans of work and other elderly citizens in Ukraine”;
2.”About the status of veterans of war, guarantees of their social protection”;
3.”About social protection of children of war”;
4.”About victims of Nazi persecutions ”;
5.”About obligatory state annuity assurance”;
6.”About social services”;
7.”About rehabilitation of disabled people in Ukraine” and other.
According to Ukrainian Law “About social services” country guarantees aged people the right to receive social services. Social help for aged people who have partly or fully lost ability for self-service can be provided directly at their place of residence or in certain social and medical institutions main function of which is providing services for aged people. However there is an urgent need in creation of institutions for providing complex services for aged people. They would be able to receive social, everyday and medical services there at once.
Working group studied possible variants of creating such kind of institution and ways that would ensure its viability. After having done the research it became obvious that the model of such institution for complex servicing of aged people is the center of social rehabilitation with Day Center. It would be reasonable to open it on the basis of existing Ternopil Territorial Center of Social Servicing of pensioners and lonely disabled citizens.
Feasibility of suggested plan is ensured by:
-experience and active participation of Territorial Center in solving aged people’s problems;
-lodging available;
-intellectual resources available;
-legislative basis which center is using in its work;
-guaranty of stable activity of the center after completion of the project due to town council recourses.
Creation of Day Center for aged people is possible taking into consideration that its activity will become a part of town Territorial Center’s functioning. It has twenty years experience of providing services for pensioners, disabled people, lonely and other socially unprotected citizens who are facing difficult life circumstances and need help and support.
Territorial Center now provides: social help at home, organization of financial and inking aid, charity canteen.

The idea of creation of Center of social rehabilitation with Day Center for aged people was supported and approved by representatives of town council, Executive Committee and corresponding institutions.
Town council passed following normative documents:
-according to the resolution of the sixteenth session of Ternopil town council fifth convocation,16/31 from 13.03.2008, the creation of the Day Center providing social rehabilitation for aged people was included into the programme of economic and social development of Ternopil for the year 2008.
-according to the resolution of the eighteenth session of Ternopil town council fifth convocation, 18/17 from 26.06.2008, opening of the center is included into the social programme “Turbota” for the years 2008-2011.
Important tasks completed by the working group during the first year of project’s realization were preparation and confirmation of documentation that regulates work of the center:
-the bylaw of Ternopil’s major “Regulations of work of Territorial Center a part of which the center of social rehabilitation is expected to function”;
-“Regulations of work of the center of social rehabilitation”;
-staffing level of the center of social rehabilitation created.
Information campaign was held in order to attract attention of aged people of the town to the opening of the center (meetings, round-tables, celebrations of important dates, trips to Mariyinskiy Spiritual Center in Zarvanitsa and Pochayiv).
A survey among aged people was held in order to know their wishes and preferences in the work of the center. The result showed that the main kinds of services they would prefer to receive were services of social and medical workers, psychologists, workers providing everyday help. It became evident that specific feature of aged people is that they all seek for self-realization, self-servicing and communication.
The survey also showed that aged people suffer from loneliness. Loneliness has social background and it makes it difficult to create new and keep old acquaintances. Loneliness is a result of not having relatives, children, guardians, spouse, or living separately from younger members of the family. Loneliness can be an absolute absence of human interaction for aged people living with their families as well.
Attempts to create hobby groups for aged people were a success. Teamwork became one of the best ways to provide social and psychological help for aged people. Teams’ aim was to teach them to take retirement age not as years of passivity and alarming expectation of death but as a time when one can live and enjoy each day, make every day interesting. Another survey’s conclusion states that those aged people who participated in the teamwork received great pleasure from communication, they are happy with their life, sometimes they see new perspectives and find inspiration to create something beautiful.
Needlework group created by a retired volunteer, master of glass beads braiding became quite an interesting experience. One of its participants was Durda Bohdana Yosypivna who now lives alone and needs support and communication. She always felt aspiration for creating something beautiful, so it was easy for her to learn basic skills of this craft. Now she can create with her own hands colorful and extraordinary flowers which gives her the sense of being helpful to others.

Further realization of the project by the working group consisted of:
• Repair works in the lodging where the center will be situated;
• Providing the center with necessary equipment;
• Involving medical, cultural, social and educational institutions into the work of the center;
• Organization of providing target audience with social, everyday, medical services on the basis of the center;
• Attraction of students into volunteer work;
• Teaching volunteers and social workers by means of trainings;
• Creating conditions for lonely aged people to be able to communicate with each other.
Organization of repair works started for the working group with the search for sponsors who would support the realization of the project by providing financial aid, building materials or workforce. Basic knowledge of fundraising acquired during educational seminars of the project “Support and improvement of care after aged people”, programme MATRA, became very helpful. Despite financial crisis basic repair works have been completed and equipment has been bought with the help of charity funds.
Attempts to involve students into volunteer work with aged people were successful as well. Students of Ternopil Ivan Gorbachevskiy State Medical University provided services on nursing to lonely aged people who are restoring their health after being discharged from the hospital. Such kind of support can become one of the elements that would form the system of constant care after aged people and would help create the need for charity among medical students.
List of new services that will be provided for aged people on the basis of the center of social rehabilitation with the Day Center
• Providing dinners in the charity canteen;
• Delivery of dinners to the homes of aged citizens with limited efferent activity;
• Everyday services: hairdresser, seamstress, repairmen;
• Services of social workers: creation of conditions for communication; providing necessary information: lectures, overview of local press;
• Doctor’s services: pulse and blood pressure measurement, lessons in health groups, health improving actions;
• Psychologist’s services: consultations on different life situations, conversations;
• Hobby groups, self-activity; needlework group, table games (chess, draughts), entertainment;
• Organization of “Spiritual days”, “Birthday parties”, meetings with interesting people, celebrations of national and religious holidays;
• Providing information for visitors of the center about new social services which are provided by different organizations in Ternopil.
Working hours: Monday – Friday, 9 a.m.- 4 p.m.
All the services for aged people are for free.
Durable effect that is expected from the project’s realization is an improvement of life of aged people in Ternopil.
Project can have further development and perspective due to extension of its target audience and have stable financial support due to support from town budget and enterprisers, sponsors and international charity organizations.
Ukrainian to English: Report third quarter 2009
Source text - Ukrainian
ПІДТРИМКА ТА ПОКРАЩЕННЯ ДОГЛЯДУ ЗА ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ НА РІВНІ ГРОМАД

Проект MATRA в Україні № A 15174

Звіт по прогресуванню пілотних проектів
за ІІІ квартал 2009р.
Назва пілотного проекту: створення в м.Тернополі
центру денного перебування для людей літнього віку
Мета: допомога людям літнього віку у адаптації до життя в суспільстві


Завдання
Виконана робота
Труднощі і обмеження

Реалізувати наступні завдання проекту:
- проведення ремонтних робіт в приміщенні центру;
- робота по придбанню необхідного обладнання;
- популяризація ідеї відкриття центру серед населення міста.
Виконана робота по реалізації завдань третього кварталу Через фінансову кризу є складнощі з пошуком спонсорів для проведення ремонтних робіт та придбання необхідного обладнання.
Стадія - втілення проекту в життя
визначена завданням другого року реалізації проекту

Завдання 1
Залучення спонсорів для виконання ремонтних робіт у приміщенні центру
Зустрічі із керівниками установ для залучення їх до спонсорства
Через фінансову кризу
важко залучити підприємців до спонсорської діяльності

Завдання 2

Консультації щодо можливостей отримання гуманітарної допомоги


Продовжені консультації з обласним благодійним фондом «Милосердя та здоров’я», центром реабілітації дітей інвалідів, обласною організацією Товариства Червоного Хреста


Отримані попередні домовленості щодо роботи в центрі медичних працівників Товариства Червоного Хреста

Завдання 3
Робота по придбанню необхідного обладнанняНаписання програми на конкурс «Громадське здоров’я» міжнародного фонду «Відродження» з метою отримання коштів для придбання необхідного обладнанняЗавдання 4
проведення ремонтних робіт в приміщенні центру;Проведені часткові ремонтні роботи в трьох приміщеннях
Центру (два сан.вузли та кабінет лікаря, коридор)


Завдання 5
Підготовка до відзначення Міжнародного дня людей похилого віку

- організація концерту силами студентів-волонтерів;
- організація поїздки пенсіонерів в Маріїнський духовний центр с.Зарваниці
Розклад
Завдання другого року роботи по реалізації проекту виконувалися відповідно до розкладу


Розкладу дотримано
Ресурси
Для реалізації проекту працювала робоча група та працівники управління праці та соціальної політики Тернопільської міської ради, волонтери.

Зв’язок з громадськістю:
- популяризація ідеї відкриття центру серед населення міста;
- вивчення громадської думки щодо функціонування центру.

виконаноTranslation - English
ПІДТРИМКА ТА ПОЛІПШЕННЯ ДОГЛЯДУ ЗА ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ НА РІВНІ ГРОМАД

Проект MATRA в Україні № A 15174

Report about pilot project’s progress

Name of the pilot project: creation of the center of day stay for aged people in Ternopil.

Aim: help aged people to adapt oneself to social life.
Third quarter 2009
Aim Work done
Difficulties and restrictions

Realization of the following tasks of the project:
-repair works in the lodging of the center;
-work on purchasing of necessary equipment;
-popularization of the idea of center opening among the population of the town.

Work done on realization of tasks of the third quarter Due to financial crisis there are some difficulties concerning the search of sponsors to complete repair works and for purchase of necessary equipment.
Stage – implementation of the project Is defined by the tasks of the second year of project’s realization
Task 1
Attraction of sponsors for completion of repair works in the lodging of the center Meetings with heads of organizations for their further attraction to sponsorship Due to financial crisis certain difficulties occurred concerning attraction of enterprisers to sponsorship
Task 2
Consultations concerning possible ways of receiving social aid Consultations have been proceeded with charity fund “Charity and health” , rehabilitation center for disabled children and regional department of Red Cross Tentative agreement has been achieved concerning the work of medical workers of Red Cross in the center of day stay for aged people
Task 3
Work on purchase of necessary equipment Program has been written for the project contest “Social health” headed by international fund “Vidrodshenya”. Its’ aim is to receive finances necessary for purchase of equipment.
Task 4
Repair works in the lodging of the center Repair works have been partly done in 3 rooms of the center (2 bathrooms, doctor’s room, corridor)
Task 5
Preparations for celebration of international day of aged people -organization of the concert by students-volunteers;
-organization of the trip to Mariyinskiy center in Zarvanitsa
Schedule
Tasks of the second year on implementation of the project have been fulfilled according to the schedule Schedule has been followed
Recourses
Working group ,representatives of Ternopil Administration of Labor and Social Policy and volunteers worked on implementation of the project
Contacts with town community
-popularization of the idea of center opening on the level of town community
-study of public opinion concerning the functioning of the center

Experience Years of experience: 16. Registered at ProZ.com: Feb 2010.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software N/A
Bio
No content specified


Profile last updated
Feb 16, 2010More translators and interpreters: Ukrainian to English - English to Ukrainian   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search