Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Dec 22 '20 eng>pol order-value framework stosunek zamówień do wartości towarów/usług pro just_closed no
- Dec 16 '20 eng>pol professional sports-related-services contracts umowa o profesjonalne świadczenie usług związanych z uprawianiem sportu pro open no
- Dec 14 '20 eng>pol approach propozycja pro open no
- Dec 11 '20 eng>pol re-executed ponownie uprawomocniony pro closed no
- Nov 13 '20 pol>eng obciążony ciężarem dowodu encumbered with the onus of proof pro closed no
4 Oct 27 '20 eng>pol to expose oświadczać pro closed ok
4 Jul 28 '20 eng>pol on deposit or otherwise zdeponowane lub inaczej/z innego powodu znajdujące się w posiadaniu pro closed ok
- Jul 27 '20 eng>pol duly executed transfer należycie dokonany przelew (bankowy) pro closed ok
- Jul 26 '20 eng>pol ready, able and willing to complete wyrażająca gotowość do dokonania pro closed no
- Jul 25 '20 eng>pol completion notice Zawiadomienie o dokonaniu (sprzedaży) pro closed no
4 Jul 25 '20 eng>pol sold subject to sprzedana/sprzedawana z zastrzeżeniem pro closed no
- Jul 21 '20 eng>pol efforts działań pro closed no
4 Jul 21 '20 eng>pol work up against deadlines zobowiązani jesteśmy dotrzymać terminu pro closed ok
- Jul 21 '20 eng>pol condition themselves stawiać warunki pro just_closed no
- Jul 18 '20 pol>eng utraci prawo na rzecz his ownership title shall be terminated for the benefit of pro closed no
- Jun 28 '20 pol>eng zniesienie lokalu wear and tear of the premises pro closed no
4 Jun 24 '20 pol>eng na poziomie specyfikowania szczegółowej linii Faktury at the level of specifying a detailed line of the invoice pro closed ok
- Jun 4 '20 pol>eng wezwanie do odbioru urządzeń Summons to Collect Devices pro closed ok
4 Jun 1 '20 eng>pol under trusteeship zgodnie z postanowieniami umowy powierniczej pro closed ok
- May 31 '20 eng>pol legal underwriting ubezpieczenie pożyczki pro closed no
- May 31 '20 eng>pol judicial adjustments wobec spółki toczy się postępowanie sądowe w sprawie uregulowania roszczeń pro closed ok
- May 6 '20 eng>pol compensation potential rekompensata (z tytułu poniesionych) kosztów pro closed no
- May 5 '20 eng>pol disclosures ujawnienia (np. danych podlegających ochronie) pro open no
- Apr 19 '20 eng>pol implied or constructive (knowledge) dorozumiana lub będąca wynikiem interpretacji pro closed no
4 Apr 8 '20 eng>pol affordable rent assured tenancy agreement Umowa najmu po przystępnej cenie pro closed ok
- Mar 23 '20 eng>pol media in circulation w obiegu medialnym pro closed no
- Mar 22 '20 eng>pol to relinquish property zwolnić/zrzec się majątku pro closed ok
4 Mar 22 '20 eng>pol latter of the day późniejszy z terminów pro closed ok
4 Mar 22 '20 eng>pol letter litera pro closed ok
- Mar 22 '20 eng>pol position stanowisko pro closed no
- Mar 22 '20 eng>pol section, item paragraf, punkt pro closed no
4 Mar 11 '20 eng>pol interest rate hedge transaction transakcja zabezpieczająca przed ryzykiem stopy procentowej pro closed ok
4 Mar 7 '20 eng>pol supply of standards dostarczenie norm (tu: budowlanych) pro closed ok
- Feb 12 '20 eng>pol for hire zarobkowo pro just_closed no
- Feb 12 '20 eng>pol performing organisations podmiotom wykonawczym pro just_closed no
- Feb 12 '20 eng>pol living stage plener pro closed ok
4 Feb 12 '20 eng>pol dramatic performance przedstawienie dramatyczne pro closed ok
- Feb 10 '20 pol>eng kierowanie/skierowanie referral pro closed ok
- Feb 10 '20 eng>pol disposition rozporządzać/rozporządzanie/rozmieszczenie pro closed no
- Jan 26 '20 eng>pol joining schedule harmonogram przystąpienia/wstąpienia do pro closed no
4 Jan 26 '20 eng>pol site specific contract of employment letter umowa o pracę właściwa dla lokalizacji pro closed ok
4 Jan 18 '20 eng>pol under full release of przy (całkowitym) zwolnieniu/odblokowaniu/przekazaniu pro closed ok
4 Jan 16 '20 eng>pol Carve-out company część spółki/spółka wyodrębniona pro closed no
- Dec 17 '19 eng>pol made by wykonanych przez pro open no
- Dec 17 '19 eng>pol Certificate of Processing świadectwo przetwórstwa/uszlachetniania pro closed ok
- Dec 12 '19 eng>pol shall have in place written procedures winny obowiązywać spisane procedury pro closed ok
4 Dec 11 '19 eng>pol Businesses interesami/działalnościami gospodarczymi (handlowymi) pro closed ok
4 Nov 29 '19 pol>eng udostępnienie pracownika supplying an employee/a worker pro closed ok
4 Nov 23 '19 eng>pol with the profit level indicator full cost mark-up ze wskaźnikiem poziomu zysków wobec całkowitych kosztów pro closed ok
4 Nov 23 '19 eng>pol bank or other account may be applied może być użyty/zastosowany rachunek bankowy lub inny rachunek pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search