Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Dec 4 '19 eng>pol low oxygen headspace prowadzenie procesu w atmosferze o niskim stężeniu tlenu pro open no
- Nov 20 '19 pol>eng grać na siebie to play for own benefit/interests pro open no
- Nov 7 '19 eng>pol outside step of the retainer stopień od zewnątrz elementu mocującego pro closed ok
- Oct 21 '19 pol>eng piec do wypalania siatek filtracyjnych mesh strainer (...) pro closed ok
- Oct 13 '19 pol>eng motoryka w drzwiach door (and window)-installed power/actuating systems/components pro closed ok
- Oct 9 '19 pol>eng stopniowanie wymagań individually selected level of requirements pro closed no
- Oct 8 '19 pol>eng półka zawieszenia (triple) fork clamp pro open no
- Oct 1 '19 eng>pol solidity procent/ułamek wypełnienia przestrzeni (fazą stałą) pro closed ok
4 Oct 1 '19 eng>pol generated traffic volume wielkość (wygenerowanego) ruchu sieciowego pro closed no
- Sep 13 '19 eng>pol Inlet liner set zestaw wymiennych wkładek/wymiennej wkładki na wejściu pro closed no
4 Sep 11 '19 pol>eng strefa zasypu feed zone pro closed no
4 Aug 22 '19 eng>pol ramp run odcinek/sekcja pochylni pro closed no
- Aug 19 '19 eng>pol door to door use przejazdy/eksploatacja "od drzwi do drzwi" pro closed no
- Jul 13 '19 pol>eng wielkośrednicowe świdry wielogryzowe large diameter roller-cone drill bits pro just_closed no
4 Jul 12 '19 eng>pol grain spout rękaw załadunkowy/zasypowy pro closed no
- Jul 12 '19 eng>pol collar pierścień pro closed no
4 Jul 13 '19 eng>pol energize doprowadzając napięcie pro closed no
4 Jul 1 '19 pol>eng Układ cięgnowy cable system pro closed no
- Jun 24 '19 pol>eng niezaspokojona część in the amount/to the extent (that is) not covered by ... pro closed no
- Jun 19 '19 eng>pol drop from the area of focus wyraźny rozdział między obiektami w polu ostrości a rozmytym tłem pro open no
4 Jun 10 '19 eng>pol steering linearity tutaj: brak liniowej charakterystyki układu kierowniczego pro closed no
4 May 29 '19 pol>eng doprowadzenie do formy wykonywalnej creating an executable (from the code) pro closed no
4 May 21 '19 eng>pol bearing posts podpory/słupy nośne pro closed no
- Apr 22 '19 eng>pol approach będzie pozyskiwać uczestników (szkoleń) spośród ... pro closed ok
4 Apr 8 '19 eng>pol c/w 65k (chodzi o ciągnik) skrzynia biegów 65K/65 km/h pro closed no
- Apr 3 '19 eng>pol power tools narzędzia mechaniczne pro closed ok
- Mar 25 '19 eng>pol temper index indeks temperowania pro closed ok
4 Mar 12 '19 eng>pol supply postawić do dyspozycji pro closed ok
- Feb 13 '19 eng>pol preloaded spring tu: siłownik pneumatyczny jednostronnego działania z powrotem/wysuwem sprężyną pro closed ok
- Jan 21 '19 eng>pol GVW i GTW GTW - gross trailer weight pro closed no
4 Dec 11 '18 eng>pol acute inhalation/oral/other toksyczność ostra, wdychanie,ustne,inne pro closed ok
- Dec 3 '18 eng>pol mask ścieranie z użyciem maskowania pro closed ok
4 Dec 3 '18 pol>eng koparka (cryptocurrency) mining rig pro closed no
- Dec 2 '18 pol>eng drabina przejezdna samoblokująca mobile stairs pro closed no
4 Dec 2 '18 pol>eng klasa szczelności degree of protection/IP rating pro closed no
4 Nov 20 '18 eng>pol pmt. per metric ton pro closed ok
4 Nov 20 '18 eng>pol Technological-Motor Manual dokumentacja techniczna silnika pro closed ok
- Oct 21 '18 pol>eng zawiesina pyłowo-gazowa mixture of harmful dust and gasses suspended in air pro closed ok
4 Oct 12 '18 eng>pol wear components elementy zużywające się pro closed no
- Sep 20 '18 pol>eng omawia problematykę is focused on pro closed no
- Sep 11 '18 pol>eng wkręt vs śruba self-tapping screw vs. bolt/screw pro open no
- Sep 10 '18 eng>pol plunge skok (przesuw) złącza z kompensacją wzdłużną pro open no
4 Jul 23 '18 eng>pol disodium dihydrogenethylenedinitrilotetraacetate dihydrate dwuwodna sól disodowa kwasu etylenodinitryloetraoctowego pro closed no
- Jul 10 '18 eng>pol to align ustawić równo z ... pro closed ok
- Jul 10 '18 eng>pol Air valve extension końcówka kątowa przewodu kompresora/pompki pro closed no
4 Jun 26 '18 pol>eng w ruchu Zakładu Górniczego during the operation of pro closed no
4 Jun 25 '18 pol>eng spychanie materiału pushing (...) of the material pro closed no
4 Jun 25 '18 pol>eng wymuszenie tu: excitation pro closed no
4 Jun 25 '18 pol>eng tarcza obręczy koła wheel disc pro closed no
4 Jun 18 '18 pol>eng klucz łamany folding key pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last