Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Dec 20 '14 rus>ces Благорастворение воздухов jen klid a mír pro closed no
- Dec 21 '14 eng>ces ... that have fallen under its notice. jakmile zjistí pro closed ok
- May 26 '13 ces>eng taškový filtr baghouse filter pro closed no
- May 26 '13 ces>eng Výsypka discharging hopper pro closed no
- Jun 25 '12 ces>eng věznice s ostrahou a medium-security prison pro closed no
- Mar 26 '12 ces>eng výtka the complaint alleging incorrect proposal pro closed no
4 Mar 28 '12 ces>eng dilatace spalinovodu flue gas duct expansion pro closed no
- Aug 4 '11 ces>eng Na neco se umrit musi... a man must die of something pro closed no
- Feb 17 '11 eng>ces clipper valve condition stav šrtícího ventilu pro closed ok
- Feb 18 '11 eng>ces endotracheal/esophageal control endotracheální nebo esofageální kontrola pro closed ok
- Feb 19 '11 ces>eng usebrání concentration pro closed no
4 Jan 28 '11 ces>eng nelékařská zdravotnická povolání paramedical professions pro closed ok
- Jan 2 '11 eng>ces legislative records legislativní zprávy pro closed ok
- Nov 30 '10 ces>eng nadloží overburden pro closed ok
- Nov 7 '10 eng>ces front line ambassador klíčový reprezentant firmy pro closed ok
- Nov 9 '10 ces>eng s výkonem advokacie nebo právní praxe with exercise of a lawyer's activities or legal practice pro closed ok
- Nov 9 '10 ces>eng obecné ohrožení collective danger for persons pro closed ok
- Oct 22 '10 eng>ces actionable information přímo použitelná data pro closed no
- Jun 25 '10 eng>ces prejudicial as to novelty nejsou na újmu novosti pro closed ok
- Jun 23 '10 eng>ces cliff-edge effect deus ex machina pro closed ok
- Jun 17 '10 ces>eng Koncentrované použití sil focused use of forces pro closed ok
- Jun 2 '10 eng>ces Breach court Přestupkový soud pro closed ok
- Jun 4 '10 ces>eng členitý půdorys varied layout pro closed ok
- May 21 '10 ces>eng Číhátko strike indicator pro closed ok
4 Jan 13 '10 eng>ces greener materials and greener ways of working materiály a pracovní postupy příznivější životnímu prostředí pro closed no
- Jan 8 '10 eng>ces guttate psoriasis Psoriasis guttata pro closed ok
- Nov 12 '09 eng>ces executive car vůz pro manažery pro closed no
- Oct 25 '09 ces>eng j�droviny pome fruit pro closed ok
- Oct 16 '09 ces>eng s ohledem na dosažený stupeň poznání in relation to the state of the art in connection with pro closed no
- May 24 '09 ces>eng Zaústění šnekového podavače inlet of/for screw auger pro closed ok
- Sep 4 '08 eng>ces work hard – play hard Bez práce nejsou koláče. pro closed ok
- Dec 31 '07 eng>ces Corporate Governance corporate governance pro closed ok
- Oct 19 '07 eng>ces free-fall blender mísící zařízení založené na volném pádu pro closed no
4 Sep 26 '07 ces>eng compliance dodržování pro closed no
- Sep 26 '07 ces>eng compliance officer compliance officer pro closed no
- Sep 19 '07 eng>ces manufacturing footprint rozsah výroby pro closed ok
- Aug 21 '07 eng>ces spin-off companies osamostatněné společnosti pro closed ok
4 Mar 10 '07 eng>ces crude protein/fibre hrubý protein / vláknina pro closed ok
4 Feb 22 '07 ces>eng delimitace zaměstnanců ...established a number of employees... pro closed no
- Feb 17 '07 eng>ces Alcohol safety interlock device pojistka proti řízení pod vlivem alkoholu pro closed ok
- Jan 9 '07 ces>eng provozni řád Operating Order pro closed ok
4 Jan 3 '07 eng>ces continuous use test zkouška nepřetržitým používáním pro closed no
4 Dec 29 '06 eng>ces lost-time injury frequency rate frekvence úrazů s následnou pracovní neschopností pro closed ok
3 Nov 22 '06 eng>ces contents insurance pojištění domácnosti pro closed ok
- Nov 12 '06 eng>ces Tax compliant řádně platící daně pro closed ok
- Nov 11 '06 eng>ces drive the following key enablers podporovat realizaci následujících cílů pro closed ok
- Nov 11 '06 eng>ces leverage výrazné posílení pro just_closed no
- Nov 11 '06 eng>ces Parent organizer taška na kočárek pro closed ok
- Nov 1 '06 eng>ces loan facility smlouva na čerpání úvěru pro closed ok
4 Oct 29 '06 eng>ces Charge Control agent činidlo regulující náboj pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search