Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- May 29 '18 eng>pol GAP Report raport dotyczący analizy luki pro open no
4 May 21 '18 eng>pol Report out przedłożyć sprawozdanie z zaleceniami pro closed no
- Jan 31 '18 eng>pol manufacture (of publication) opracowanie / prace redakcyjne dotyczące publikacji pro closed ok
- Aug 3 '17 eng>pol Economic solvency ratio współczynnik wypłacalności sektora gospodarczego pro open no
4 Aug 2 '17 eng>pol Operating Return on Equity rentowność kapitału własnego z działalności operacyjnej pro closed ok
2 Apr 10 '17 eng>pol “gatekeeper” osoba kontrolująca w firmie przepływ informacji do/z kierownictwa pro closed ok
4 Feb 20 '17 eng>pol set off kompensować pro closed ok
- Jan 28 '17 eng>pol empower people to succeed inspirować ludzi do osiągania sukcesów pro closed no
- Sep 22 '16 eng>pol exposure ratings klasyfikacja ekspozycji na ryzyko pro closed ok
- Jun 21 '16 eng>pol fully-loaded costing kalkulacja uwzględniająca koszty całkowite /pełne pro closed ok
- Jun 21 '16 eng>pol throughput dollars dolary uzyskane bezpośrednio ze sprzedaży pro closed no
- Jun 21 '16 eng>pol banked lokowany / wykorzystany pro open no
- Jun 21 '16 eng>pol Units of gross profit zysk brutto poszczególnych jednostek organizacyjnych pro closed no
- Jun 12 '16 eng>pol growth share akcje wzrostowe pro closed ok
4 Jun 12 '16 eng>pol resource room pomieszczenia/ klasy dla prowadzenia zindywidualizowanych programów edukacyjnych pro closed ok
4 May 25 '16 eng>pol in practice czynny zawodowo / wykonujący zawód pro closed ok
- Feb 11 '16 eng>pol roll ups agregowanie danych pro closed ok
- Jan 8 '16 eng>pol Customer Business Planning planowanie produkcji i sprzedaży pod kątem potrzeb klienta pro closed ok
- Oct 5 '15 eng>pol trailing (indicator) wskaźnik opóźnienia/przesunięcia pro closed ok
- Sep 28 '15 eng>pol Provide credits oferować kredyt/y pro just_closed no
4 Mar 16 '15 eng>pol Executions wykonanie transakcji pro closed no
4 Jan 13 '15 eng>pol VAT will be due on the invoice VAT należny od faktury pro closed no
4 Dec 23 '14 eng>pol multiplier event wydarzenie o charakterze mnożnikowym pro closed no
4 Dec 7 '14 eng>pol claim campaigns kampanie w zakresie likwidacji szkód pro closed ok
4 Jul 23 '14 eng>pol accounting valuation wycena księgowa pro closed ok
3 Jul 21 '14 eng>pol Delivery of pending outputs dostawa wymaganych produktów pro closed ok
4 Mar 17 '14 eng>pol amortization of intangibles created by acquisitions and restructuring and... amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych powstałych w wyniku nabycia i restrukturyzacji pro closed no
4 Jan 10 '14 eng>pol conditioned on the assumptions uwarunkowany przyjętymi założeniami pro closed ok
- Jan 9 '14 eng>pol trade split struktura obrotów/handlu/rynku pro closed ok
- Jan 9 '14 eng>pol aggregates wielkości zagregowane/agregaty pro closed ok
- Aug 7 '13 eng>pol acquiring volume wartość przejętych udziałów pro closed ok
4 Jun 23 '13 eng>pol charged at statutory rates of interest obciążony statutową stopą procentową pro closed no
- Jun 19 '13 eng>pol proxy statement dokument upoważniający do głosowania na zebraniu akcjonariuszy pro closed no
4 Jun 8 '13 eng>pol travel arrangement ustalenia dotyczące podróży pro closed ok
4 Mar 15 '13 eng>pol contingent and prospective liabilities zobowiązania warunkowe i potencjalne pro closed no
- Feb 15 '13 eng>pol acknowledgement odesłanie/przywołanie pro closed ok
- Sep 17 '12 eng>pol paper manufacture area teren wytwórni papierów pro closed ok
- Feb 28 '12 eng>pol productive work environment otoczenie pracy produkcyjnej pro closed no
4 Dec 2 '11 eng>pol bifurcated market rynek rozdwojony pro closed no
4 Sep 11 '11 eng>pol commercially responsible spełniający wymogi obowiązujące w handlu pro closed ok
2 May 6 '11 eng>pol commercial exposure ryzyko handlowe pro closed no
- Mar 15 '11 eng>pol cross-sell and up-sell sprzedaż wiązana/sprzedaż droższych wyrobów pro closed ok
4 Feb 19 '11 eng>pol sustainable capacity zrównoważony wzrost zdolności wytwórczych pro closed ok
- Feb 18 '11 eng>pol incremental decision decyzja o dodatkowej produkcji pro closed no
4 Dec 1 '10 eng>pol premium payments płatności z tytułu składek pro closed ok
- Nov 11 '10 eng>pol retail consumer cooperative movement ruch spółdzielczy w sektorze handlu detalicznego pro closed no
4 Sep 14 '10 eng>pol Fact Book informator pro closed ok
- Aug 25 '10 eng>pol application flows przepływy wniosków pro closed ok
4 Aug 23 '10 eng>pol cash register broke awaria kasy pro closed no
4 Aug 9 '10 eng>pol demand draft trata płatna na żądanie pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search