Working languages:
English to Norwegian
Swedish to Norwegian
Danish to Norwegian

Fantasia Translations
Efficient and reliable

Local time: 21:54 CEST (GMT+2)

Native in: Norwegian 
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
24 positive reviews
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Voiceover (dubbing), MT post-editing, Transcription
Expertise
Specializes in:
Law (general)Tourism & Travel
Medical (general)Computers: Software
Games / Video Games / Gaming / CasinoAdvertising / Public Relations
Telecom(munications)Medical: Health Care
Marketing / Market ResearchIT (Information Technology)

Rates
KudoZ activity (PRO) Questions asked: 2
Portfolio Sample translations submitted: 3
English to Norwegian: Butterflies
General field: Art/Literary
Detailed field: Poetry & Literature
Source text - English
For a while he continued to stare at the ceiling. Then he rolled slowly over and lay silent.
George shuffled the cards fast and dealt them. It was obvious that he was not interested in his cards. He laid his hand down.
Translation - Norwegian
Han fortsatte å stirre i taket en stund. Så rullet han seg sakte over og lå stille.
George stokket kortene fort og delte dem ut. Det var åpenbart at han ikke var interessert i kortene sine. Han la ned hånden sin.
English to Norwegian: End of the Oil Age
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Petroleum Eng/Sci
Source text - English
End of the Oil Age

Bill Reinert, an innovator of Toyota's gasoline-saving Prius, says carmakers aren't moving fast enough to cope with global warming and $100-a-barrel crude. Hybrids, plug-ins and electric-only vehicles must take center stage to help the planet avoid environmental and economic disaster.
Bill Reinert, who helped design Toyota Motor Corp.'s Prius hybrid, hovers in a helicopter 1,000 feet over Fort McMurray, Alberta. On this clear November morning, he's craning for a look at one of the world's largest petroleum reserves where there's not an oil well in sight. Instead, in a 2-mile-wide pit below, trucks head to refineries with loads of sand weighing more than Boeing 747s. Yellow flames shoot skyward as 900-degree-Fahrenheit (482-degree- Celsius) heat liquefies any embedded petroleum. Floating scarecrows and propane-powered cannons do their best to chase migrating birds from lethal wastewater ponds. Eventually, nuclear reactors may surround the crater 270 miles (435 kilometers) northeast of Edmonton, Alberta, delivering the power required to wring oil from sand.
"This is what the end of the age of oil means," says Reinert, 60, who plans the vehicles Toyota will make in a quarter century as national manager for advanced technology at the U.S. sales unit in Torrance, California. "The car-based culture, the business-as- usual of building cars and trucks, is going to change dramatically."
Since Henry Ford introduced the moving assembly line in 1913, the world's automakers have relied on a single source of power--the gasoline-dependent internal combustion engine. Today, the twin threats of $100-a-barrel oil and global warming are convulsing an industry addicted to cheap, abundant petroleum. Auto companies, already hurt in 2007 by the lowest U.S. demand in a decade, are struggling to perfect cars that run on ethanol, diesel, natural gas, hydrogen and household electricity. They're under the gun from California and more than a dozen other states to cut carbon exhaust by 2020 with vehicles that must get 44 miles per gallon (19 kilometers per liter) of gasoline, about double today's average. On Dec. 19, President George W. Bush signed a law that mandates fuel-efficiency of 35 mpg nationwide by that year.
Translation - Norwegian
Slutten på oljealderen

Bill Reinert, en innovatør av Toyotas bensinsparende Prius, sier at bilprodusenter ikke jobber raskt nok for å holde tritt med global oppvarming og råolje til 100 dollar fatet. Hybrider, plugins og elbiler må stå i sentrum for å hjelpe planeten å unngå miljømessig og økonomisk katastrofe.
Bill Reinert, som hjalp til å designe Toyota Motor Corps Prius hybrid, svever i et helikopter 1000 fot over Fort McMurray, Alberta. På denne klare novembermorgenen får han et overblikk over en av verdens største petroleumsreserver i et område hvor det ikke er en eneste oljebrønn i sikte. Istedenfor, i en 2 mil vid grop under han, kjører lastebiler til raffineriene med sandlass som veier mer enn Boeing 747s. Gule flammer skyter himmelhøyt når nesten 900-grader-Fahrenheit (482-grader-Celsius) smelter petroliumsinnholdet i sanden. Flytende fugleskremsler og propandrevene kanoner gjør sitt beste for å jage trekkfugler fra dammer med dødelig avløpsvann. Med tiden kan kjernereaktorer komme til å omringe krateret som ligger 270 miles (435 kilometer) nordøst for Edmonton, Alberta, og levere den kraften som kreves for å utvinne oljen fra sanden.
“Det er dette slutten på oljealderen innebærer,” sier 60-år gamle Reinert som er Toyotas nasjonale direktør for avansert teknologi ved den amerikanske salgsenheten i Torrance, California, og som derfor har ansvar for å planlegge kjøretøyene som Toyota skal lage i et kvart århundre. “Bilkulturen, og den standardiserte produksjonen av personbiler og lastebiler, kommer til å endres dramatisk”.
Helt siden Henry Ford introduserte samlebåndet i 1913 har verdens bilprodusenter vært avhengige av en eneste kraftkilde--den bensindrevne forbrenningsmotoren. I dag rystes en industri, som er avhengig av store mengder billig petroleum, av en dobbel trussel: Oljepriser opp mot 100 dollar fatet og global oppvarming. Bilprodusentene, som allerede i 2007 var svekket som følge av den laveste etterspørselen i USA på ett tiår, sliter med å perfeksjonere biler som går på etanol, diesel, naturgass, hydrogen og strøm. De er under press fra California og mer enn et dusin andre stater som krever kutt i CO2 bruken innen 2020 i form av personbiler som skal kunne kjøre 19 kilometer per liter bensin, det dobbelte av dagens gjennomsnitt. Den 19.desember signerte USAs president George W. Bush en nasjonal lov for det inneværende år som pålegger en ressurseffektivitet som ikke er lavere enn omtrent 15 kilometer per liter bensin.
English to Norwegian: Care and cleaning
General field: Marketing
Detailed field: Electronics / Elect Eng
Source text - English
CARE AND CLEANING

Warning:
Before cleaning the appliance, always switch it off, disconnect it from the electricity supply and allow it to completely cool down.
• Do not allow stains to dry. Clean the appliance and the baking surfaces as soon as possible after use.
• The inner baking surfaces can be cleaned with a damp cloth and a mild washing-up liquid. Wipe the surfaces dry with a soft cloth.
• Do not use any wire wool, metal brushes, scourers or other hard objects to clean the appliance and the baking surfaces; these could scratch the appliance and its non-stick surfaces.
• Caution: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
Translation - Norwegian
VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Advarsel:
Før du rengjør apparatet, slå det alltid av, koble fra strømtilførselen og la det kjøles helt ned.
• Ikke la flekker tørke. Rengjør apparatet og bake-overflatene så snart som mulig etter bruk.
• De indre bake-overflatene kan rengjøres med en fuktig klut og et mildt oppvaskmiddel. Tørk av flatene med en myk klut.
• Ikke bruk stålull, metallbørster, avfettingsmidler eller andre harde gjenstander for å rengjøre apparatet og bake-overflatene; disse kan skrape opp apparatet og dets klebefrie overflater.
• Varsomhet: For å unngå fare som følge av utilsiktet tilbakestilling av termosikringen, må ikke dette apparatet leveres via en ekstern vekslingsenhet, som et tidsur, eller kobles til en krets som regelmessig slås på og av for nyttefunksjon.

Experience Years of experience: 13. Registered at ProZ.com: Aug 2010.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Norwegian (The University of Oslo)
Swedish to Norwegian (The University of Oslo)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, Wordfast
CV/Resume English (DOC), English (ODT)
Professional objectives
  • Meet new translation company clients
  • Meet new end/direct clients
  • Network with other language professionals
  • Find trusted individuals to outsource work to
  • Get help with terminology and resources
  • Help or teach others with what I have learned over the years
  • Buy or learn new work-related software
  • Improve my productivity
Bio
Hello,

I am a native Norwegian translator and proofreader.
My second language is English, which I read, write and speak fluently.

I translate websites, software, telecommunications, casino and gaming, apps, business rapports, advertisement/marketing, medical documents, user manuals, brochures, literature - both fiction and non-fiction.

I am reliable and extremely detail oriented. I also pay much attention to the flow of the document (grades of fun, seriousness, type of language, type of document).

My pricing is reasonable and flexible. I can work for a word rate, a fixed price or an hourly rate.

My CV is available on my Proz page.

Please be in touch if you need further information,

Monica Barosen.
Keywords: Translation, Norwegian, technology, marketing, tourism etc


Profile last updated
Sep 4, 2020