Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 18 '18 bul>eng гласувам дивидент to declare a dividend pro closed no
- Jan 10 '12 eng>bul interstitials преходни страници/банери pro closed ok
4 Oct 19 '10 bul>eng касов апарат (за такси) taximeter pro closed ok
4 Oct 17 '10 eng>bul rain shower душ тип "тропически дъжд" pro closed ok
- Oct 14 '10 eng>bul Battle of the Wilderness Битката в Горския пущинак pro closed ok
- Oct 6 '10 eng>bul tumbling mixer смесител тип "пияна бъчва" pro closed ok
- Sep 29 '10 bul>eng обезжелезен шлак non-ferrous slag pro closed ok
- Sep 28 '10 bul>eng превеждане в приход на бюджета tax has not been paid pro closed ok
4 Sep 28 '10 bul>eng общометална general metalworking processes pro closed ok
- Feb 19 '10 bul>eng скоропостижна смърт untimely death easy closed ok
4 Feb 7 '10 bul>eng изнесено заседание off-site meeting pro closed ok
2 Nov 28 '09 eng>bul Coupling plane (vertical, horizontal) свързваща повърхност (вертикална, хоризонтална) pro closed no
- Sep 25 '09 bul>eng основни възли main assemblies pro closed ok
4 Sep 13 '09 eng>bul wing nut bolt болт с крилчата гайка pro closed ok
4 Sep 7 '09 eng>bul plotter плотер pro closed ok
4 Aug 30 '09 bul>eng среден успех GPA easy closed no
- Aug 5 '09 bul>eng пешина къща с. долно драглище разлог благоевград Peshina kashta easy closed no
4 Jul 31 '09 eng>bul camber (angle) страничен наклон на колелата pro closed ok
- Jul 30 '09 bul>eng селищно образувание Special locality with non-permanent/temporary population pro just_closed no
- Jul 22 '09 eng>bul bottler case sales продажби стекове безалкохолни напитки 24 бр. х 0,35 л. pro closed ok
4 Jul 17 '09 eng>bul price to earnings ratio съотношение цена - печалба pro closed ok
- Jul 14 '09 eng>bul environmental stress screening механични и климатични изпитвания pro closed ok
- Jun 18 '09 bul>eng разположение на въздушния вентилатор -куплиран към горелката или отделно FD fan location - directly on the burner or free-standing pro closed ok
- Jun 15 '09 bul>eng доров утаител Dorr agitator/thickener pro just_closed no
- Jun 15 '09 bul>eng Следястия Cold cuts and Cheeses pro closed ok
4 Jun 15 '09 bul>eng nalichni akcii physical shares pro closed no
4 Jun 12 '09 bul>eng щранг soil/waste stack pro closed ok
4 Jun 10 '09 eng>bul Go fish! "Гледай си работата!" pro closed ok
4 Jun 9 '09 eng>bul root cause analysis анализ на първопричината pro closed ok
- May 28 '09 eng>bul Fast Fourier Transform Бърза трансформация на Фурие pro closed ok
4 May 26 '09 eng>bul groundwood pulp дървесен пулп pro closed ok
- May 15 '09 bul>eng Хидравличен разпределител с електромагнитни клапани solenoid directional valve pro closed ok
4 Apr 29 '09 bul>eng драгажни маси dredged material pro closed ok
4 Apr 27 '09 bul>eng СВ-БУЛСТАТ Варна СВ - Служба по вписванията pro closed ok
4 Mar 19 '09 bul>eng дървена обшивка на таванския етаж wood/timber cladding of the loft pro closed no
4 Mar 17 '09 bul>eng близкочестотна комуникация (чип) Near Field Communication (chip) pro closed no
- Mar 17 '09 bul>eng близкочестотна Near Field (Communication) pro closed no
4 Mar 16 '09 eng>bul oriel window еркерен прозорец pro closed ok
- Mar 16 '09 eng>bul Soothsayer пророк easy closed ok
4 Mar 14 '09 bul>eng шубер serving hatch pro closed no
4 Mar 12 '09 eng>bul Seconded National Expert командирован национален експерт pro closed ok
NP Mar 10 '09 eng>bul Otaheite Пеа, Таити – транскр. Otaheite Peha pro just_closed no
4 Mar 5 '09 bul>eng ОВ Официален вестник pro closed ok
- Feb 28 '09 eng>bul tolerable hazard rate допустима норма на опасност pro closed ok
- Feb 26 '09 eng>bul red-green deficiency червено-зелена недостатъчност pro closed no
4 Feb 26 '09 eng>bul plates таблици pro closed no
NP Feb 16 '09 bul>eng варо-нафтова проба leak/tightness test pro open no
4 Feb 12 '09 eng>bul CAT - non CAT катастрофичен - некатастрофичен pro closed no
4 Feb 12 '09 eng>bul back testing бектестинг pro closed no
4 Feb 12 '09 eng>bul stress test стрес тест pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last