Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Dec 31 '13 eng>bul Associate General Counsel младши главен юристконсулт pro closed no
- Jul 13 '13 eng>bul adjudication (независимо) отсъждане pro closed ok
- Jun 27 '13 eng>bul in country applicant лице, (което е) подало молба за предоставяне на убежище след влизане в страната pro open no
4 Jun 30 '13 eng>bul Convention travel document документ за пътуване по Конвенцията на ООН във връзка със статута на бежанците pro closed ok
- Jun 30 '13 eng>bul temporary admission временен внос pro closed ok
4 Jun 30 '13 eng>bul resident worker (законно) пребиваващ работник pro closed ok
- Jun 23 '13 eng>bul deployment abroad изпращане на работа в чужбина pro closed ok
- Jun 13 '13 eng>bul referral подаване на сигнал за дете в риск pro closed ok
- Jun 7 '13 bul>eng Answer hidden by answerer pro closed no
4 Jun 3 '13 eng>bul Standard acknowledgement letter (SAL) стандартно писмо за потвърждение pro closed ok
4 Jun 3 '13 eng>bul NAM new asylum model нов модел за предоставяне на убежище pro closed ok
4 Jun 3 '13 eng>bul port applicant лице, (което е) подало молба за предоставяне на убежище на летище/пристанище pro closed ok
4 Jun 3 '13 eng>bul One stop appeal обжалване пред една единствена инстанция pro closed ok
4 May 11 '13 eng>bul Luminous Veil осветена защитна завеса pro closed ok
4 Apr 25 '13 bul>eng акт за възникване Articles of Association (of a company) pro closed no
- Apr 17 '13 eng>bul IP интелектуална собственост pro just_closed no
4 Apr 17 '13 eng>bul dd с дата/ от дата pro closed ok
NP Mar 30 '13 eng>bul Answer hidden by answerer pro just_closed no
NP Mar 30 '13 eng>bul Answer hidden by answerer pro just_closed no
NP Mar 30 '13 eng>bul Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 Mar 28 '13 eng>bul alene needle игла тип шило pro closed ok
- Mar 22 '13 eng>bul scientific business manager бизнес мениджър с научни познания (в областта на фармацевтиката и козметиката) pro just_closed ok
- Mar 13 '13 eng>bul poll брой гласове pro closed no
- Mar 12 '13 eng>bul judicial right of moderation право на съдебно посредничество pro closed ok
4 Feb 19 '13 eng>bul Associate of science in business administration специалист по бизнес администрация pro closed ok
- Dec 6 '12 eng>bul Answer hidden by answerer pro closed ok
NP Dec 3 '12 eng>bul New Hire Orientation Survey Проучване на удовлетвореността от ориентационната програма за нови служители pro closed ok
4 Dec 6 '12 eng>bul reconstitution liquid разтворител за приготвяне (на разтвор, на суспензия за инжектиране, инжекционен разтвор) pro closed ok
4 Nov 29 '12 eng>bul Trigger amount гранична сума pro closed ok
NP Oct 21 '12 eng>bul demand side energy efficiency measures мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайното (енергийно) потребление pro closed ok
4 Oct 19 '12 bul>eng преосвидетелстване reassessment pro closed ok
- Oct 19 '12 eng>bul Certificate of Incumbency and Authority заповед за оторизиране на длъжностно лице pro closed ok
- Oct 18 '12 bul>eng подвижни жалузни решетки adjustable deflection grills/ adjustable blade grill pro closed ok
NP Oct 11 '12 bul>eng дял в ООД membership interest easy open no
- Oct 13 '12 eng>bul Answer hidden by answerer pro closed ok
- Aug 4 '12 eng>bul haul loop дръжка за носене в ръка/ дръжка за пренасяне pro closed ok
4 Jul 21 '12 eng>bul line position Изпълнителскa функция/Изпълнителски персонал pro closed ok
- Jul 21 '12 eng>bul Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jul 10 '12 eng>bul Набивам обръчите (на някого) pin someone's ears back pro closed ok
4 Jul 11 '12 bul>eng в ущърб на to the disadvantage of pro closed ok
- Jul 8 '12 eng>bul courtesy expenses разходи, свързани с жестове на любезност pro just_closed no
- Jun 28 '12 eng>bul human-on-a-chip биомиметичен чип за цялото човешко тяло/ биомиметичен чип "човешко тяло" pro closed ok
- Jun 27 '12 bul>eng Субкутанната тъкан бе препарирана the subcutaneous tissue was prepared pro closed ok
- Jun 27 '12 eng>bul to get a glimpse on да опитам pro closed no
4 Jun 27 '12 eng>bul 'good-night-beer&talk' разговор на чаша бира преди лягане/ преди да се приберат за нощна почивка pro closed no
- Jun 18 '12 bul>eng икономическа общност economic partnership pro closed ok
4 May 14 '12 bul>eng структурен закон a law that defines the structure of/ fundamental sector/branch-specific law pro closed no
- May 6 '12 dut>bul naamgebruik официално прието фамилно име на съпруг(а) pro open no
- Apr 28 '12 eng>bul purge fluid пенеста кървениста течност при разлагане на трупа pro closed ok
4 Apr 28 '12 eng>bul visioning exercise групови сесии/упражнения за определяне на стратегическа визия (за развитие) pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search