Working languages:
English to Swedish
Swedish to English

Haygood

Sweden
Local time: 12:49 CET (GMT+1)

Native in: English Native in English, Swedish Native in Swedish
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Subtitling
Expertise
Specializes in:
Cinema, Film, TV, DramaFolklore
Games / Video Games / Gaming / Casino

Payment methods accepted Wire transfer
Portfolio Sample translations submitted: 1
Swedish to English: Bak hängbjörkens slöja
Detailed field: History
Source text - Swedish
Bak hängbjörkens slöja

Där ligger de, hukande och till hälften gömda och i många fall bortglömda. Det handlar om något av det svenskaste vi har, våra torp. Vilket hjärta bultar inte lite extra när vi tänker på röda stugor med vita knutar.

Torpinventering är i det närmaste synonymt med hembygdföreningarnas nav. Varje förening med självaktning har genomfört en eller flera inventeringar. Det är ett omfattande och detaljkrävande arbete, som oftast utförs i det tysta. Lika tyst och försynt placeras skyltarna ut som visar var torpen en gång i tiden har legat. Ibland finns det lämningar som skvallrar om en sedan länge övergiven boplats. Ibland finns torpet kvar, öde eller som sommarhus. I enstaka fall bor det ännu någon här året om.
Redan i mitten av 1900-talet inventerades torp och öde boplatser i många socknar. Dessa tidiga inventeringar är guld värda idag eftersom de till vissa delar grundar sig på en muntlig tradition, som inte kan återskapas. En väl genomförd torpinventering kan berätta mycket om bygdens historia under flera århundraden.

Åter till moder jord
Övergivna boplatser har i alla tider fascinerat människan. Fantasin triggas lätt igång av en gisten dörr som hänger på trekvart och gångjärn som gnisslar. Det är inte svårt att se skuggan som skyndar mellan stuga och fähus. Och visst kan man höra en ko som råmar eller en kacklande höna?
Förfallet går fort. Bara några år efter det att den sista människan stängt dörren för gott har naturen börjat återta sitt revir. I skorstenen bor familjen skata, i köket får hela släkten mus plats och under stuggolvet huserar fru grävling med sina små. Vildvinet har växt sig kraftigt och några grenar har trängt in genom den trasiga fönsterrutan. På något sätt är den här synen tråkigare att uthärda än den där man bara skymtar några mossbelupna grundstenar och ett spisröse.
Att överge en boplats av en eller annan orsak är i sig inget konstigt. Det har människorna gjort i alla tider. Vanligast är att allt lösöre följer med sina ägare, men periodvis har man även tagit med sig hela stugan eller delar där av för att föra upp den på annan plats. Byggmaterial kan också ha hämtats efter det att huset övergivits. Vid några torp finns en hel del lösöre av någon anledning kvar.
Translation - English
Behind the veil of the weeping birch
There they are, shrunken, half hidden and often forgotten. They are one of the most Swedish things there are, our cottages. What heart can help but beat a little faster when we think about the small red houses with the white trim.

Stocktaking of cottages is pretty much synonymous with the heart of local historical societies. In Sweden every historical society worth its salt has done it one or more times, even though it is hard and time consuming work. As if by invisible hands the signs marking the cottages seem to appear, sometimes there are remains to be seen, some cottages are still standing, now either abandoned or used as summerhouses. Once in a while you find a cottage being used as year around living. As early as the middle 1900s the parishes started taking stock of their cottages and abandoned homesteads. This information is invaluable for today´s researchers as much of it was based on hearsay and old oral traditions that can in no way be recreated today. A well documented stocktaking can tell a lot about the local history over periods of hundreds of years.

Back to mother earth
Abandoned homesteads have always fascinated man. The imagination is easily triggered by a door hanging crookedly on its hinges, squeaking as it slowly slides open to reveal the darkness beyond. The eyes easily let you see that shade that slipped past the corner of the old barn, and what was that noise in the distant? A cow perhaps? The decay sets in fast. Only a few years after the last person leaves nature begins reclaiming its territory. The chimney is home to birds, the kitchen houses mice and under the floorboards badgers make their nest. Through the cracked window branches from the now steady woodbine are crawling through. In some ways this sight is worse to gaze upon than when you find the rubble and remains of a house long since claimed by nature. To abandon a homestead is nothing unusual; man has done it since she first had a roof over her head. She usually packs her belongings for the trip, but sometimes the entire house has been disassembled and brought along. Building materials have sometimes been gathered after a house has been abandoned. But in some cases the cottage still contains many personal belongings for some unknown reason.

Experience Years of experience: 13. Registered at ProZ.com: Mar 2011.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Microsoft Word
Bio
No content specified


Profile last updated
Mar 2, 2011More translators and interpreters: English to Swedish - Swedish to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search