Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Feb 6 '08 eng>pol as settlement w ramach rozliczenia (ze mną i dzieckiem) pro closed no
- Feb 6 '08 pol>eng aneks ekonomiczny economic annex pro closed no
- Jan 18 '08 eng>pol compiled from an entry in a register in my custody stanwiących transkrypt z wpisu do rejestru przechowywanego pod moim nadzorem pro closed ok
- Nov 20 '07 eng>pol cold price cena w dowolnej walucie pro just_closed no
- Sep 30 '07 eng>pol first time prime bazowa stopa oprocentowania kredytu przynawana dla pierwszego kredytu pro open no
- Dec 29 '06 eng>pol live out rozstać się z/życ bez pro closed ok
- Dec 29 '06 pol>eng zwolniony od pracy not able to work pro closed ok
4 Nov 13 '06 pol>eng bliższe określenie nazwy stopnia more specyfic definition of the degree pro closed no
4 Nov 13 '06 eng>pol case disposal ukierunkowanie sprawy pro closed no
- Nov 13 '06 pol>eng uczeń klasy III a gimnazjum student of 3rd grade of Middle School pro closed ok
- Jul 31 '06 pol>eng skutkujace with the effect of pro closed ok
4 Jul 31 '06 eng>pol double-digit profit growth dwucyfrowy wzrost zysków easy closed ok
4 Jul 28 '06 pol>eng upon and for default and judgement w celu rostrzygnięcia sprawy i wydania o niej wyroku pro closed no
- Jun 8 '06 eng>pol Endorsement questions Pytania dotyczące starania sie o poparcie pro closed no
4 Jun 8 '06 eng>pol maintenance period (wydłużony) okres serwisowania pro closed ok
- Jun 8 '06 eng>pol short rate proportion taryfa dla uzbezpieczeń krótkowterminowych pro closed ok
4 Jun 4 '06 pol>eng makroszlif macrosection pro closed ok
- Jun 4 '06 eng>pol Standby statement zobowiązanie pro closed no
- Jun 4 '06 pol>eng trening uwrażliwiający sensivity forming training pro closed no
- May 3 '06 pol>eng zasady reprezentowania Skarbu Państwa regulations to act as a representative of State Treasury pro closed ok
- Mar 21 '06 pol>eng pracownia informatyki Institute of Informatics pro closed ok
- Mar 21 '06 pol>eng zaliczenie przy komputerze to earn a credit via an on-line course pro closed ok
2 Mar 22 '06 pol>eng zaliczenia z przedmiotów nie kończących się egzaminem credits granted for courses not ending with examination pro closed ok
4 Mar 22 '06 pol>eng wstęp na studia jest wolny no entry examination is required to commence the studies pro closed ok
- Feb 14 '06 pol>eng potwierdzenie zawarcia umów ubezpieczenia confirmation of insurance agreement conclusions pro closed no
4 Feb 7 '06 pol>eng skala ocen http://content.cqu.edu.au/Handbook/information.jsp?id=121#results pro closed no
4 Jan 21 '06 eng>pol duty social worker Dyżurny Pracownik Socjalny pro closed ok
- Oct 19 '05 eng>pol consulting call off agreement porozumienie o odwołaniu usług konsultingowych pro closed ok
- Oct 19 '05 eng>pol letter on hire dokumentów najmu pro closed ok
4 Oct 12 '05 eng>pol court of judicature sąd pro closed no
- Oct 6 '05 pol>eng bezskuteczny upływ terminu zawarcia umowy non-effective elapse of agreement date pro closed ok
2 Oct 6 '05 eng>pol fixing ustalenie budżetu pro closed no
4 Oct 4 '05 eng>pol reviewing lawyer rewizor pro closed ok
- Sep 28 '05 pol>eng wyliczonych computed pro closed no
- Sep 25 '05 pol>eng ubezpieczony z tytulu AC due to comprehensive insurance pro closed ok
4 Sep 25 '05 eng>pol on the companies w firmach pro closed no
- Sep 25 '05 eng>pol ownerless bezpański (nie mający właściciela, bez prawa własności) pro just_closed no
4 Sep 25 '05 eng>pol open amount in books nieuregulowana/niezapłacona kwota ujeta w księgach rachunkowych pro closed no
- Sep 23 '05 eng>pol at your direction zgodnie z pana/pani wskazówkami pro closed no
4 Sep 23 '05 eng>pol in the place of the committed party, w zastępstwie tej (zainteresowanej) strony pro closed no
4 Sep 22 '05 eng>pol real property transfer gains tax podatek od zysku ze zbycia nieruchomości pro closed ok
4 Sep 20 '05 eng>pol RMO Records Managemnt Office pro closed no
2 Sep 19 '05 eng>pol bulk payment vs. mass payment ryczałt/płatność ryczałtowa pro closed ok
- Sep 15 '05 eng>pol sentencja wyroku verdict pro closed ok
4 Sep 14 '05 eng>pol proprietary claim zastrzeżenie (prawne) pro closed ok
- Sep 13 '05 pol>eng rotacja zobowiazan z tytulu uslug i dostaw rotation of liabilities due to (for) deliveries and services pro closed no
- Sep 11 '05 pol>eng prawo naprawcze i postępowanie naprawcze recovery proceedings pro closed ok
- Sep 8 '05 eng>pol official authority władze urzędowe pro closed ok
4 Sep 7 '05 eng>pol pre-approved credit card wstepnie przyznana karta kredytowa pro closed no
4 Sep 7 '05 eng>pol common-law trademark uznaniowy znak handlowy pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search