Working languages:
Swedish to English
Latvian to English
English to Swedish

Janis Abens
Life sciences pro with a literary flair

RIGA, Riga, Latvia
Local time: 07:44 EET (GMT+2)

Native in: English (Variant: US) Native in English, Swedish (Variant: Stockholm) Native in Swedish
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
14 positive reviews
(1 unidentified)

 Your feedback
This person has written 1 article
  Display standardized information
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Transcription, Training, Copywriting
Expertise
Specializes in:
Biology (-tech,-chem,micro-)Chemistry; Chem Sci/Eng
Computers (general)Computers: Software
IT (Information Technology)Medical: Instruments
Science (general)Medical: Pharmaceuticals
Medical (general)

Rates
Swedish to English - Rates: 0.09 - 0.12 EUR per word / 40 - 50 EUR per hour
Latvian to English - Rates: 0.09 - 0.12 EUR per word / 40 - 50 EUR per hour
English to Swedish - Rates: 0.09 - 0.12 EUR per word / 40 - 50 EUR per hour
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 132, Questions answered: 113, Questions asked: 21
Blue Board entries made by this user  17 entries

Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 5
Swedish to English: "Diabetes, No Thanks" (by Lars Litzfeldt, see Amazon)
General field: Medical
Detailed field: Biology (-tech,-chem,micro-)
Source text - Swedish
Den vettigaste förklaring jag har sett till hur och varför man får åderförkalkning och därmed hjärtinfarkt tycker jag att Uffe Ravnskov har kommit med. Som nämndes uppstår en hjärtinfarkt då ett kärl i hjärtat blir så tilltäppt att blod inte kan ta sig fram. Tilltäppandet beror emellertid inte på den befintliga åderförkalkningen, utan på att en liten bubbla i kärlväggen, en så kallad vulnerabel plack, brister.Kärlväggsbubblorna, som varit kända sedan många år, är enligt Ravnskov småbölder. I praktiken går det till så att vi andas in virus och bakterier, vi äter dem och de kan ta sig in via ögonen eller genom sår. Det är de här främmande mikroberna - virusen och bakterierna alltså - som är själva grunden för infarkten.....
-----------------------------------------------------
Hithörande patienter måste lära sig, att förstå sin sjukdom, och då denna är i utomordentligt hög grad influerad av dieten, är det likaledes för den sockersjuke nödvändigt att förstå innebörden av de många gånger rigorösa bestämmelser läkaren förordnar angående den sjukes diet.........
------------------------------------------------
Det är ändå klokt att inte frossa i protein då ett stort överskott av protein omvandlas till glukos och därmed höjer blodsockret Om njurskadan är allvarlig kan det även bidra till höga halter av skadliga kväveprodukter i blodet.
Translation - English
The most reasonable explanation I have heard regarding how and why people develop
atherosclerosis and suffer subsequent heart attacks was presented by Uffe Ravnskov. As previously mentioned, a heart attack occurs when a blood vessel in the heart becomes sufficiently obstructed to prevent blood from passing through. The obstruction is actually not caused by the hardening of the arteries, but rather when a small bubble (a so- called vulnerable plaque) in the blood vessel wall, bursts.These bubbles in the blood vessel walls (which we have known about for many years) are, according to Ravnskov, boils. In reality, we continually inhale viruses and bacteria; we eat them in our food and they can gain entry via our eyes or through wounds. These foreign microbes - viruses and bacteria - constitute the actual basis of a heart attack, or infarct......
---------------------------------------------------
These patients must learn to understand their disease, and as it is to an exceptionally high degree influenced by the diet, it is similarly essential for the diabetic to understand the significance of the often rigorous regulations prescribed by the physician regarding the patient's diet........
-----------------------------------
Eating too much protein is still not wise, as excess of dietary protein is converted to glucose and will elevate blood sugar levels. If kidney damage is serious, it can also contribute to high levels of hazardous nitrogen products in the blood.
Swedish to English: The Research Scam (by Dr. Ralf Sundberg)
General field: Medical
Detailed field: Biology (-tech,-chem,micro-)
Source text - Swedish
Mary Laskers engagemang i kolesterolfrågan hade sitt ursprung långt tillbaka i tiden. Redan i början av 1950-talet hjälpte hon, med egna pengar, forskaren John W. Gofman att finansiera en enorm centrifug. Denna möjliggjorde upptäckten av att kolesterol som ju är vatten-olösligt,transporteras i blodet med hjälp av olika transport- proteiner tillsammans med fetter (96; 70). Detta ledde fram till upptäckten att en av dessa fraktioner, som transporteras av ett protein - LDL - decennier senare kom att kallas »det onda« kolesterolet och en annan fraktions transportprotein - HDL - kom samtidigt att benämnas »det goda«. Benämningarna kom väl till pass när ett nytt läkemedel skulle
lanseras, vars specifika effekter bäst kunde illustreras med det som alla sagor handlar om, nämligen kampen mellan det onda och det goda.
Translation - English
Mary Lasker's involvement in the cholesterol question was rooted in events long in the past. In the early 1950s, using her own money, she helped researcher John W. Gofman finance an enormous centrifuge. This enabled the discovery that cholesterol is water insoluble and is transported in the blood with the help of various transport proteins together with fats (96; 70). This led to the discovery that one of these fractions was transported by a protein - LDL - and was decades later named »bad« cholesterol, while another fraction, transported by the protein - HDL - was simultaneously named » good « cholesterol. This nomenclature was quite convenient when a new drug was to be released, the properties of which could best be illustrated with the
elements of any good story, namely, the good against the bad.
Latvian to English: Drug information
General field: Medical
Detailed field: Medical: Pharmaceuticals
Source text - Latvian
Augsta levonorgestrela koncentrācija endometrijā samazina endometrija estrogēnu un progesterona receptoru skaitu, kas padara endometriju nejutīgu pret cirkulējošo estradiolu, vērojama izteikta antiproliferatīva darbība.
Translation - English
The high levonorgestrel concentrations in the endometrium down-regulate endometrial estrogen and progesterone receptors, rendering the endometrium insensitive to circulating estradiol, and a strong antiproliferative effect is seen.
Latvian to English: News release
General field: Bus/Financial
Detailed field: Law (general)
Source text - Latvian
1996. gada 10. novembrī vadošais Itālijas laikraksts Corierre della Sera ziņoja: "Arestēts šveiciešu advokāts!" Itālijas pilsētas Torres Anunciatas (Torre Annunziata, atrodas Neapoles tuvumā) prokuratūra pieprasīja 12 starptautiskus aresta orderus saistībā ar operāciju Cheque to Cheque, kuras ietvaros tika veikta izmeklēšana par ieroču, valūtas un radioaktīvu materiālu kontrabandu.
Translation - English
On November 10, 1996, leading Italian newspaper Corierre della Sera reported: "Swiss lawyer arrested!" Prosecutors in the the Italian city of Torre Annunziata near Naples have requested 12 international arrest warrants in connection with the Cheque to Cheque operation, which involves investigations of illegal weapons, money and radioactive material.
Swedish to English: Patent application
General field: Science
Detailed field: Chemistry; Chem Sci/Eng
Source text - Swedish
Kompositionerna är effektiva som inhibitorer av fasta avsättningar och korrosionsinhibitorer men är fördelaktiga också ur miljösynpunkt, eftersom de är icke-toxiska, inte innehåller några tungmetaller och innehåller ringa mängd fosfor.
Translation - English
The compositions are effective as inhibitors of solid deposits and as corrosion inhibitors, but are also advantageous from an environmental perspective because they are non- toxic, do not contain heavy metals and contain only insignificant amounts of phosphorous.

Experience Years of experience: 33. Registered at ProZ.com: Mar 2006.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, DejaVu, Microsoft Excel, Microsoft Word, Dragon Naturally Speaking 8 pro, VoiceXpress 5.3 (Swe), SDL TRADOS
Articles
Professional practices Janis Abens endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
Trilingual (Latvian/Swedish/English), US- born and college educated.
30 years translation experience, 15 years CAT experience
PhD Biochem, expert in i.e. medical, bioscience, pharma, tech, automotive, military, general prose. Qualified in many others.

http://www.proz.com/profile/140462?show_mode=portfolio#port
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 132
(All PRO level)


Top languages (PRO)
English to Swedish73
Swedish to English59
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering39
Other34
Bus/Financial26
Medical19
Social Sciences7
Pts in 2 more flds >
Top specific fields (PRO)
Medical: Instruments13
Finance (general)12
Slang8
Idioms / Maxims / Sayings8
Computers: Software7
Electronics / Elect Eng7
Computers (general)7
Pts in 19 more flds >

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects2
With client feedback0
Corroborated0
0 positive (0 entries)
positive0
neutral0
negative0

Job type
Translation2
Language pairs
Swedish to English2
Specialty fields
Medical: Instruments1
Construction / Civil Engineering1
Food & Drink1
Other fields
Military / Defense1
Keywords: Science, biochemistry, biology, medicine, life sciences, IT, hospital, military, weapons, explosives, vehicles, repair manual, industry, manufacturing, voice recognition, dragon, dragon naturallyspeaking, deja vu x, DVX, Latvian,


Profile last updated
Nov 6, 2019


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search