Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 13 eng>bul panic buying (паническо) презапасяване pro open no
4 Apr 3 eng>bul contact tracing проследяване на контактни лица pro closed no
4 Sep 19 '18 bul>eng КЗП кръвно-захарен профил (blood glucose profile) pro closed ok
4 Mar 7 '18 bul>eng БВ белодробна вена (pulmonary vein) pro closed ok
- Jan 27 '18 eng>bul from time to time към съответния момент pro closed ok
- Jan 27 '18 eng>bul schedule приложение pro closed ok
- Mar 28 '16 eng>bul mediation медиация pro closed no
- Dec 1 '15 eng>bul gating mutations мутация от клас III pro open no
4 Oct 28 '15 bul>eng УЛВ swollen lymph nodes pro closed ok
4 Oct 28 '15 bul>eng т. 1, 2, б. „а”, „б” и „д”, буква pro closed no
4 Jul 3 '15 bul>eng обр. Окд. Образец Окд-237 pro closed ok
4 Jul 1 '15 eng>bul purchase to pay purchase to pay (от покупката/поръчката до плащането) pro closed ok
4 May 20 '15 bul>eng ДКЦ АД Диагностично-консултативен център (medical center) pro closed no
4 Apr 20 '15 eng>bul self-certification самосертифициране, самосертификация pro closed no
4 Apr 7 '15 bul>eng Агенцията не възразява The Agency does not object (to) / has no objection pro closed ok
- Feb 8 '15 eng>bul Fluid Bed кипящ слой pro open no
4 Apr 25 '14 eng>bul report of factual findings констативен протокол pro closed no
4 Mar 31 '14 bul>eng плодово-чаен разтоварващ режим fruit and tea detox (diet) pro closed ok
4 Jan 22 '14 eng>bul stole открадна/взе/присвои pro closed ok
4 Jan 22 '14 eng>bul does not have assigned Task Type няма зададен тип задача pro closed ok
- Oct 22 '13 bul>eng РДЛ framework contract for lease pro closed ok
- Oct 18 '13 eng>bul characterising a dataset as a core one характеризиране на масив от данни като централен pro closed ok
4 Aug 27 '13 bul>eng План за намеса в случай на извънредни ситуации. Emergency Response Plan pro closed no
- Jul 27 '13 eng>bul "1000 MT + /- 10% firm" metric ton(ne) pro closed ok
4 Jul 22 '13 bul>eng ОКЕ основна кадастрална единица - core cadastral unit pro closed ok
4 Jul 9 '13 eng>bul weighting тежест pro closed no
- Jun 7 '13 eng>bul palliative care Палиативна терапия pro closed no
- Jun 6 '13 eng>bul Bipolar disorder Биполярно разстройство pro closed no
4 Apr 19 '13 bul>eng фискални устройства, вградени в автомати на самообслужване (ФУВАС) fiscal devices built in vending machines pro closed no
3 Mar 29 '13 eng>bul additive constant адитивна константа pro closed ok
- Mar 27 '13 eng>bul avoidance of doubt за избягване на всякакво съмнение pro closed ok
4 Jan 3 '13 eng>bul HITECH Закон за здравните информационни технологии за икономическо и клинично здраве (HITECH) pro closed ok
4 Dec 19 '12 bul>eng ТДТКССГПК Тарифа за държавните такси които се събират от съдилищата по ГПК pro closed ok
4 Dec 8 '12 eng>bul site място, обект pro closed ok
4 Dec 8 '12 eng>bul enteric coating mechanism механизъм за ентерично покритие pro closed ok
- Dec 8 '12 eng>bul claims the benefit of се позовава на (привилегиите на) pro closed ok
- Dec 6 '12 eng>bul day-ahead electricity exchange обмен на електроенергия ден напред pro closed ok
NP Dec 3 '12 eng>bul New Hire Orientation Survey Проучване/Анкета/Въпросник от ориентация на новопостъпили служители pro closed ok
- Nov 21 '12 eng>bul Act of God природно бедствие; непреодолима сила pro closed ok
- Oct 23 '12 eng>bul determined cost method метод на конкретно определена стойност pro just_closed no
4 Oct 10 '12 bul>eng обобщена количествено-стойностна сметка summary bill of quantities pro closed ok
- Sep 14 '12 eng>bul joint and several liability носят отговорност заедно и поотделно pro closed ok
4 Sep 6 '12 bul>eng БОС Бургаски окръжен съд pro closed ok
4 Aug 30 '12 eng>bul closed-loop system затворен цикъл на производство pro closed no
- Aug 21 '12 eng>bul industrial fuel oil промишлено гориво pro closed ok
- Jul 8 '12 eng>bul courtesy expenses представителни разходи pro just_closed no
4 Apr 26 '12 bul>eng ТДТССГПК тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК pro closed ok
- Apr 20 '12 bul>eng б.о. без оплаквания easy closed ok
- Apr 14 '12 bul>eng пълна проектантска правоспособност full designer's competence pro closed ok
4 Apr 6 '12 bul>eng еквивалентни жители population equivalent (p.e.) pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search