Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Nov 3 '02 pol>eng prowadnica liniowa linear guide easy closed ok
2 Mar 12 '02 pol>eng Przedsiębiorstwo Wielobranżowe multisector company easy closed no
- Mar 6 '02 pol>eng budynek uługowy commercial building easy closed no
4 Mar 3 '02 pol>eng Poczta jest monitorowana oprogramowaniem antywirusowym. the mail is being monitored by antivirus software easy closed no
- Feb 28 '02 eng>pol printing plate Klisza drukarska easy closed no
4 Dec 29 '01 eng>pol potassium potas, K easy closed ok
4 Dec 29 '01 eng>pol or lub easy closed ok
- Nov 30 '01 eng>pol switching capacity prąd wyłączany easy closed ok
3 Nov 29 '01 eng>pol division plate płyta działowa easy closed ok
4 Nov 29 '01 eng>pol fin pitch nachylenie żeberek easy closed no
4 Nov 27 '01 eng>pol hydraulic conductivity przewodnictwo hydrauliczne easy closed no
4 Nov 24 '01 eng>pol EP additive dodatek wysokociśnieniowy easy closed no
- Nov 24 '01 eng>pol flow pressure ciśnienie płynięcia easy closed no
3 Nov 24 '01 eng>pol assembly paste pasta montażowa easy closed no
4 Nov 24 '01 eng>pol pin (in a chain) sworzeń easy closed ok
3 Nov 24 '01 eng>pol emergency lubrication smarowanie awaryjne easy closed no
4 Nov 23 '01 pol>eng Strefa zbiórki odpadów waste collection zone easy closed ok
4 Nov 23 '01 pol>eng Moc zainstalowana ł±cznie total installed power easy closed ok
4 Nov 23 '01 pol>eng Ilość odpadów spalana w ciągu roku volume of waste incinerated per annum easy closed no
4 Nov 23 '01 pol>eng Temperatura spalania combustion temperature easy closed ok
4 Nov 23 '01 pol>eng Wiata magazynowa storage umbrella roof easy closed ok
4 Nov 23 '01 pol>eng Magazyn oleju oil storage (area) easy closed ok
1 Nov 23 '01 pol>eng Myjnia pojemników container washing area easy closed ok
- Nov 22 '01 pol>eng wyposażenie technologiczne process equipment easy closed no
4 Nov 22 '01 pol>eng urządzenie od mycia kontenerów container washer easy closed ok
2 Nov 22 '01 pol>eng zbiornik ścieków sewage (temporary) storage tank easy closed ok
2 Nov 22 '01 pol>eng zbiornik popiołu ash storage tank easy closed ok
2 Nov 22 '01 pol>eng waga scales easy closed ok
- Nov 22 '01 pol>eng zbiornik oleju opałowego furnace oil storage tank easy closed ok
1 Nov 22 '01 pol>eng materiał material easy closed no
4 Nov 20 '01 eng>pol Municipal Solid Waste komunalne odpady stałe easy closed no
4 Nov 15 '01 pol>eng wezel brzegowy sieci boundary network node easy closed ok
- Nov 13 '01 pol>eng przeniesienie oplaty na abonenta wywolywanego reverse charge easy closed ok
- Nov 13 '01 pol>eng przeniesienie oplaty na abonenta wywolywanego reverse call easy closed ok
- Nov 13 '01 pol>eng karty synchroniczne komputerow PC Synchronous PCI adapter easy closed ok
2 Nov 12 '01 eng>pol low temperature torque test badanie momentu obrotowego w niskich temperaturach easy closed no
4 Nov 8 '01 pol>eng atrament vs. tusz writing ink vs. drawing ink easy closed ok
4 Nov 7 '01 eng>pol volt-free relay contact styki spoczynkowe przekaźnika easy closed no
- Nov 3 '01 eng>pol how do you say i like your breasts podobają mi się twoje piersi easy closed no
- Oct 29 '01 pol>eng most podwieszony suspended bridge easy closed no
4 Oct 29 '01 pol>eng droga krajowa national road easy closed no
- Oct 29 '01 eng>pol pad printing tampodruk easy closed ok
4 Oct 29 '01 eng>pol mixed viscosity lepkość mieszana easy closed no
4 Oct 29 '01 pol>eng kolowe podwozia bazowe base wheeled undercarriage easy closed ok
4 Oct 26 '01 pol>eng tusza ink easy closed no
4 Oct 24 '01 pol>eng przylacze reporterskie reporter link easy closed ok
4 Oct 24 '01 pol>eng radiowy tor transmisyjny radio brodcasting channel easy closed no
4 Oct 24 '01 pol>eng linia radiowa radio link easy closed no
- Oct 24 '01 pol>eng krotnica terminal equipment easy closed ok
4 Oct 23 '01 pol>eng rozszyte kable strony liniowej formed cables on the line side (of the telephone exchange) easy closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last