Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 14 '04 pol>eng Łącznik elektroniczny zbliżeniowy electronic proximity sensor/switch pro closed ok
3 Jan 14 '04 eng>pol duocentric rotor wirnik dwucentryczny pro closed no
4 Jan 7 '04 eng>pol fiberglass shell has an automotive finish skorupa z włókna szklanego wykończona jest samochodową powłoką lakierniczą pro closed no
- Jan 6 '04 eng>pol silotrailer naczepa do przewozu materiałów sypkich pro closed no
- Jan 6 '04 eng>pol solid-wood roof base folia podkładowa do dachów o konstrukcji pełnej pro closed ok
- Jan 5 '04 eng>pol Acquisition Control board płyta sterująca układu pozyskiwania danych pro closed ok
- Jan 5 '04 eng>pol circular light baffle kołowy deflektor światła pro closed ok
- Jan 5 '04 eng>pol scope of application zakres stosowania pro closed ok
4 Jan 5 '04 eng>pol latching actuator siłownik/serwomechanizm blokujący pro closed no
4 Jan 5 '04 eng>pol QA Zapewnienie Jakosci pro closed ok
4 Jan 5 '04 eng>pol heat gun opalarka pro closed ok
4 Jun 30 '03 eng>pol Gripping truck wózek/ładowacz chwytakowy z przesuwną platformą pro closed ok
4 Feb 10 '03 eng>pol purging and priming oczyszczanie/płukanie pompy i jej zalewanie pro closed no
4 Feb 10 '03 pol>eng od elektroniki aż po elementy konstrukcyjne ciężkich maszyn walcowniczych ranging from electronics to structural elements of heavy rolling mill machinery pro closed no
4 Feb 10 '03 pol>eng multiźródła inwertorowe inverter multisources pro closed ok
4 Feb 10 '03 pol>eng wykonać urządzenie z zastosowaniem technologii inwertorowej to build a device using the inverter technology pro closed ok
4 Feb 10 '03 pol>eng optymalizować łuk spawalniczy to optimize the welding arc pro closed ok
4 Feb 10 '03 pol>eng doskonałe własności łuku (spawalniczego) ideal (welding) arc characteristics pro closed ok
4 Feb 10 '03 pol>eng niska gęstość i wypływająca stąd duża sztywność właściwa wielu materiałów cerami low density and thus high specific rigidity of numerous ceramic materials pro closed no
- Feb 10 '03 pol>eng niska gęstość i wypływająca stąd duża sztywność właściwa wielu materiałów cerami low density and thus high specific rigidity of numerous ceramic materials pro closed no
4 Jan 9 '03 eng>pol nominal mains frequency częstotliwość znamionowa zasilania pro closed ok
4 Jan 7 '03 eng>pol thyristor connecting unit tyrystorowy moduł łączeniowy pro closed ok
3 Dec 12 '02 eng>pol VOLTAGE FIELD pole napięcia przemiennego wysokiej częstotliwości pro closed no
4 Sep 2 '02 eng>pol light-emitting diode dioda świecąca pro closed no
3 Jul 30 '02 eng>pol lens opening przysłona pro closed ok
- Jul 10 '02 eng>pol amplifier wzmacniacz pro closed ok
4 May 31 '02 eng>pol shaded mode tryb cieniowania pro closed ok
4 May 17 '02 eng>pol Handshaking uzgadnianie pro closed ok
4 Apr 15 '02 eng>pol drop opuścić, porzucić pro closed no
4 Apr 12 '02 eng>pol Check the rpms. Rpms normal. Sprawdzić obroty. Obroty w normie. pro closed no
- Apr 13 '02 eng>pol Universal Personal Telephony uniwersalna telefonia osobista pro closed ok
4 Apr 12 '02 pol>eng boczna składowa wiatru lateral wind component pro closed ok
4 Apr 9 '02 eng>pol milking equipment urządzenia dojarskie pro closed no
4 Apr 3 '02 pol>eng wdrożenie implementation pro closed ok
2 Mar 21 '02 pol>eng dane katalogowe specifications pro closed no
- Mar 21 '02 pol>eng ujęcie głębinowe deep well pro closed no
- Mar 18 '02 eng>pol state-of-the-art najnowocześniejszy pro closed ok
4 Mar 15 '02 eng>pol reminder of dedication świadczyły o przeznaczeniu pro closed ok
4 Mar 15 '02 eng>pol computer-literate umiejący posługiwać się komputerem pro closed ok
4 Mar 15 '02 eng>pol curtain-walling ściany osłonowe pro closed ok
4 Mar 15 '02 eng>pol cable conduits kanały kablowe pro closed ok
4 Mar 15 '02 eng>pol gun-metal brąz armatni, spiż armatni pro closed ok
- Mar 14 '02 pol>eng wykonawstwo execution pro closed ok
4 Mar 14 '02 eng>pol finisher tucznik 30-80kg pro closed ok
4 Mar 12 '02 pol>eng ciągnik siodłowy z naczepą wywrotką a truck tractor with a dump semitrailer pro closed ok
4 Mar 4 '02 pol>eng "górnictwo dołowe" underground mining pro closed no
4 Mar 2 '02 eng>pol push brush szczotka na kiju pro closed ok
- Feb 28 '02 eng>pol tilting fork carriage wychylna karetka wideł pro closed ok
4 Feb 27 '02 eng>pol ethylated starch skrobia etylowana pro closed ok
- Jan 30 '02 eng>pol SHOESAVERS regał/stelaż na buty pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last