Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Aug 4 '04 pol>eng próbka sample pro closed ok
- May 21 '03 eng>pol kill rate wskaźnik śrmiertelności pro closed ok
4 Apr 13 '02 pol>eng zmiażdżenie crush pro closed ok
- Apr 5 '02 eng>pol Heart attack dusznica bolesna pro closed ok
- Dec 5 '01 pol>eng rejonowa przychodnia zdrowia district medical centre pro closed ok
4 Dec 5 '01 pol>eng oddział intensywnej opieki medycznej intensive care unit pro closed ok
- Dec 2 '01 eng>pol I find ways to root out insecurities, neuroses, inner tensions radzę sobie z wykorzenianiem poczucia zagrożenia, nerwowości i napięć wewnętrznych pro closed no
4 Oct 26 '01 eng>pol P50 Calculation Parameter Ciśnienie tlenu, przy którym nasycenie tlenem hemoglobiny wynosi 50% pro closed no
- Oct 4 '01 pol>eng lekarz anastezjolog another reference... pro closed ok
- Oct 4 '01 pol>eng pielegniarz anastezjolog w szpitalurejonowym another reference... pro closed ok
4 Oct 4 '01 pol>eng lekarz anastezjolog anesthetist vs anaesthesiologist pro closed ok
4 Oct 4 '01 pol>eng pielegniarz anastezjolog w szpitalurejonowym anesthetist vs anasthesiologist pro closed ok
- Oct 4 '01 pol>eng pielegniarz anastezjolog w szpitalurejonowym anesthetist male nurse in a district hospital pro closed ok
- Oct 4 '01 pol>eng pielegniarz anastezjolog w szpitalurejonowym anasthetist pro closed ok
- Oct 4 '01 pol>eng lekarz anastezjolog anesthesiologist/anaesthesiologist pro closed ok
2 Sep 18 '01 eng>pol committed to access and equity zaangażowana w zapewnienie dostępu i sprawiedliwości pro closed ok
- Sep 1 '01 eng>pol vital signs monitor monitor czynności życiowych pro closed ok
4 Jul 25 '01 eng>pol Continence Clinic Klinika Kontynencyjna pro closed ok
- Jul 18 '01 eng>pol multiple sclerosis stwardnienie rozsiane pro closed ok
- Jul 2 '01 eng>pol You may select panel, then select sample type to begin analysis. Aby rozpocząć analizę próbki można wybrać panel a następnie rodzaj próbki pro closed ok
- Jun 19 '01 eng>pol Drift B Pełzanie kanału B pro closed ok
4 Jun 19 '01 eng>pol channel mV kanał mV pro closed ok
4 Jun 19 '01 eng>pol Aborted Sample. Ground Error Badanie próbki przerwane. Błąd uziemienia pro closed ok
4 Jun 19 '01 eng>pol Temp-Corrected z korekcją temperaturową pro closed ok
4 Jun 19 '01 eng>pol Aborted sample. No sample detected Badanie próbki przerwane. Nie wykryto próbki pro closed ok
4 Jun 19 '01 eng>pol Derived Parameters parametry pochodne pro closed ok
4 Jun 19 '01 eng>pol Electrolytes Elektrolity pro closed ok
4 Jun 19 '01 eng>pol QC Material materiał podlegający kontroli jakości pro closed ok
4 Jun 19 '01 eng>pol Patient Sample próbka pacjenta pro closed ok
4 Jun 19 '01 eng>pol Do you wish to accept this QC sample? Czy zatwierdzić tą próbkę kontrolną? pro closed ok
4 Jun 19 '01 eng>pol Accepting this QC sample will include its failed results in the QC lot statistic Zatwierdzenie tej próbki kontroli jakości spowoduje ..... pro closed ok
4 Jun 19 '01 eng>pol QC Failure błąd kontroli jakości pro closed ok
4 Jun 19 '01 eng>pol QC Sample próbka wzorcowa, próbka kontrolna pro closed ok
4 Jun 19 '01 eng>pol D = Drift Error błąd pełzania (zera) pro closed ok
4 Jun 18 '01 eng>pol QC sample results wyniki kontroli jakości próbki pro closed ok
4 Jun 18 '01 eng>pol Parallel printer drukarka równoległa pro closed ok
4 Jun 18 '01 eng>pol Internal printer drukarka wewnętrzna pro closed ok
4 Jun 18 '01 eng>pol Cartridge serial number Numer seryjny kartridża pro closed ok
4 Jun 18 '01 eng>pol Select cartridge to copy Wybór kartridża do kopiowania (danych) pro closed no
- Jun 18 '01 eng>pol Calibration Reports Raporty Kalibracyjne pro closed no
4 Jun 18 '01 eng>pol Calibration Reports Raporty Kalibracyjne pro closed no
4 Jun 18 '01 eng>pol Calibration Settings Ustawienia kalibracyjne pro closed ok
- May 12 '01 eng>pol ribcage klatka piersiowa pro closed ok
Asked | Open questions | Answered