Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 14 '03 eng>pol waivers of subrogation zrzeczenie się prawa do subrogacji easy closed ok
4 Mar 4 '02 eng>pol organizational assessment ocena organizacji easy closed ok
4 Dec 4 '01 eng>pol participating interests udziały z prawem do dywidendy easy closed ok
4 Nov 27 '01 pol>eng bankowosc detaliczna retail banking easy closed ok
4 Nov 23 '01 pol>eng Inwestycje towarzysz±ce related investment easy closed ok
4 Nov 23 '01 pol>eng Inwestycje towarzysz±ce process-related investment easy closed no
4 Nov 22 '01 eng>pol NIP taxpayer identification number TIN easy closed no
- Oct 31 '01 eng>pol no bull nie prowadzimy skupu/sprzedaży easy closed ok
- Oct 22 '01 eng>pol subsidiary corporation comment on PRZEDSIĘBIORSTWO easy closed ok
4 Oct 22 '01 eng>pol Stock appreciation right (SAR) prawo do realizacji zwyżki wartości akcji easy closed no
- Oct 22 '01 eng>pol subsidiary corporation przedsiębiorstwo zależne easy closed ok
- Oct 20 '01 eng>pol settlement bank bank rozliczeniowy easy closed no
- Oct 5 '01 eng>pol putative class action działania zakwalifikowane/sklasyfikowane jako domniemane easy closed ok
4 Oct 4 '01 eng>pol vesting schedule terminarz nabycia prawa (do zakupu akcji) easy closed ok
- Oct 4 '01 eng>pol investor communications resources systemy komunikacji z inwestorami easy closed ok
4 Oct 4 '01 eng>pol straight through processing przetwarzanie bezpośrednie (natychmiastowe) easy closed ok
4 Sep 17 '01 pol>eng średnie ceny zbytu na rynku average sales prices in the market easy closed ok
- Sep 16 '01 pol>eng Wartość sprzedaży w PLN amount in PLN easy closed ok
- Sep 16 '01 pol>eng Wartość sprzedaży w PLN value in PLN easy closed ok
4 Sep 16 '01 pol>eng stan na 31 grudnia każdego roku status as of December 31st each year easy closed ok
4 Sep 16 '01 eng>pol vesting of options nabycie prawa (do zakupu akcji) easy closed ok
4 Sep 16 '01 eng>pol ownership interest udział we własności (spółki) easy closed no
4 Sep 16 '01 eng>pol nonqualified stock options prawo zakupu akcji przez pracowników nie podlegające ulgom podatkowym easy closed ok
4 Sep 16 '01 eng>pol trade execution realizacja transakcji / realizacja zlecenia (na giełdzie papierów wartościowych) easy closed ok
4 Sep 16 '01 eng>pol grant price KURS OPCJI Z DNIA REALIZACJI easy closed ok
4 Sep 13 '01 pol>eng akcje na okaziciela bearer shares easy closed ok
- Sep 10 '01 pol>eng podmiotowa ksiegowa inwentaryzacja mienia an inventory of company assets book values easy closed ok
4 Sep 8 '01 eng>pol Merchant Acquiring Activities Outsourcing Zlecanie zadań kupieckich wykonawcom zewnętrznym easy closed ok
4 Aug 31 '01 pol>eng sprzedaz dewizowa trade in foreign currencies easy closed ok
4 Aug 14 '01 eng>pol Thank you Dziękuję easy closed no
4 Aug 14 '01 eng>pol preferred equity instrument instrument akcji uprzywilejowanych easy closed ok
4 Aug 14 '01 eng>pol souvereign guaranty gwarancja państwowa easy closed ok
4 Jul 24 '01 pol>eng wskaznik ogolnej wystarcalnosci gotowki Cash flow adequacy ratio (CFAR) easy closed ok
- May 20 '01 pol>eng ceny umowne agreed prices easy closed ok
4 May 7 '01 eng>pol guaranteed great rate money market rynek pieniężny o korzystnych gwarantowanych stopach procentowych easy closed no
- May 7 '01 eng>pol plus package pakiet "plus" / pakiet poszerzony easy closed no
- May 7 '01 eng>pol liquid CD (certificate of deposit) płynny certifikat depozytowy easy closed no
- Mar 18 '01 eng>pol investments - the funds manager inwestycje - zarz±dzaj±cy funduszami (menedżer funduszy) easy closed no
4 Mar 18 '01 eng>pol funds investment, funds management, funds managers inwestowanie funduszy, zarz±dzanie funduszami, zarz±dzaj±cy (menedżerowie) funduszy easy closed no
4 Mar 11 '01 eng>pol demutualise odwołać/anulować wzajemno¶ć (ubezpieczeń) easy closed no
- Mar 9 '01 pol>eng Urzad Skarbowy IRS = Internal Revenue Service easy closed ok
Asked | Open questions | Answered