Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 5 '04 eng>pol ex-gratia datek pro closed no
4 Apr 14 '02 eng>pol outlet punkt sprzedaży pro closed no
4 Apr 12 '02 eng>pol snr managers wyższa kadra zarządzająca pro closed no
- Apr 10 '02 eng>pol earnout wykup z zysków pro closed ok
- Apr 10 '02 eng>pol derivatives instrumenty pochodne pro closed no
4 Mar 12 '02 eng>pol supply chain management zarządzanie łańcuchem dostaw pro closed ok
4 Mar 8 '02 eng>pol residue reszta / pozostała kwota pro closed no
4 Mar 7 '02 eng>pol net zbilansować pro closed no
- Mar 7 '02 pol>eng brak większego doświadczenia lack of significant work/professional experience pro closed ok
- Mar 1 '02 eng>pol aged zaległy pro closed ok
2 Feb 28 '02 pol>eng rozliczanie rozrachunków i zapłat account and payment settlement pro closed no
- Feb 28 '02 pol>eng wielowalutowość multiple currency support pro closed ok
- Feb 27 '02 pol>eng przelicznik exchange rate pro closed no
4 Dec 5 '01 eng>pol Net Present Value aktualna wartość netto pro closed no
- Dec 4 '01 eng>pol credit card fraud investigator specjalista/organizacja/zespół/komórka ds. ścigania oszustw z użyciem kart kredytowych pro closed ok
4 Nov 18 '01 pol>eng rozliczenie róznic reconciliation pro closed ok
- Nov 18 '01 pol>eng osoba samotnie wychowująca dzieci sole legal custodian pro closed ok
- Nov 11 '01 pol>eng opłata za poł±czenie per-call or per-minute rate pro open no
- Nov 11 '01 pol>eng Rejestry registers pro closed ok
4 Nov 7 '01 pol>eng umowa zlecenia commission contract pro closed ok
- Oct 29 '01 eng>pol General Price Index ogólny indeks cenowy pro closed no
4 Oct 24 '01 eng>pol market cup isn't this MARKET CAP? pro closed no
- Oct 17 '01 eng>pol non-cumulative akcje niekumulacyjne pro closed ok
4 Oct 13 '01 eng>pol increasing repayment schedule progresywny harmonogram spłaty ( rat ) pro closed ok
4 Oct 7 '01 eng>pol sublicense sublicencja pro closed ok
4 Sep 20 '01 eng>pol credit card charging obciążanie karty kredytowej pro closed ok
- Sep 18 '01 pol>eng nadrzędny superior pro closed no
- Sep 18 '01 pol>eng księgowanie posting / entering transactions pro closed ok
4 Sep 12 '01 pol>eng biuro rachunkowe accountancy bureau pro closed ok
4 Sep 1 '01 pol>eng minimalna stopa pokrycia obsługi długu minimum debt service coverage ratio pro closed ok
- Sep 1 '01 pol>eng minimalna stopa pokrycia obsługi długu minimum debt-service ratio pro closed ok
4 Aug 27 '01 pol>eng transakcje terminowe i pochodne futures and derivative transactions pro closed ok
4 Aug 27 '01 pol>eng otwarty rachunek depozytowy papierów wartościowych open securities deposit account pro closed ok
4 Aug 21 '01 eng>pol to bridge finance zapewnić finansowanie pomostowe pro closed ok
- Aug 15 '01 eng>pol material wealth wartości materialne pro closed ok
1 Aug 7 '01 eng>pol Novation nowacja pro closed ok
- May 26 '01 eng>pol price consideration (Pcon for short) widełki cenowe pro open no
- May 7 '01 eng>pol liquid CD płynny certyfikat depozytowy pro closed ok
4 May 7 '01 eng>pol retirenment account konto emerytalne pro closed ok
- May 1 '01 pol>eng kredyt kupiecki commercial loan pro closed ok
- Apr 25 '01 eng>pol non for profit organization organizacja non-profit pro closed ok
4 Apr 23 '01 eng>pol Facing the real challenge of driving ...jazda samochodem to prawdziwa próba sił... pro closed ok
4 Apr 21 '01 eng>pol carrying amount wartość księgowa/bilansowa pro closed no
- Apr 5 '01 pol>eng wycena dochodowa valuation by the DCF method pro closed ok
- Apr 5 '01 pol>eng zmiana stanu nadwyżek operacyjnych operating surplus change pro closed ok
- Mar 28 '01 pol>eng raty annuitetowe annuity instalments pro closed ok
- Mar 18 '01 eng>pol investment managers, investment trust zarz±dzaj±cy inwestycjami, spółka lokacyjna/fundusze zamknięte pro closed ok
4 Mar 18 '01 eng>pol mutual fund managers zarządzający funduszami powierniczymi pro closed ok
- Mar 11 '01 eng>pol Tier 1 capital ratio wskaźnik kapitału akcyjnego i zysku zatrzymanego pro closed ok
- Mar 3 '01 eng>pol remitted accumulated reserves rozwiązane rezerwy skumulowane pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next