Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Aug 4 '04 pol>eng próbka sample pro closed ok
4 Feb 14 '04 pol>eng Łącznik elektroniczny zbliżeniowy electronic proximity sensor/switch pro closed ok
3 Jan 14 '04 eng>pol duocentric rotor wirnik dwucentryczny pro closed no
4 Jan 7 '04 eng>pol fiberglass shell has an automotive finish skorupa z włókna szklanego wykończona jest samochodową powłoką lakierniczą pro closed no
- Jan 6 '04 eng>pol silotrailer naczepa do przewozu materiałów sypkich pro closed no
- Jan 6 '04 eng>pol solid-wood roof base folia podkładowa do dachów o konstrukcji pełnej pro closed ok
- Jan 5 '04 eng>pol Acquisition Control board płyta sterująca układu pozyskiwania danych pro closed ok
- Jan 5 '04 eng>pol circular light baffle kołowy deflektor światła pro closed ok
- Jan 5 '04 eng>pol scope of application zakres stosowania pro closed ok
4 Jan 5 '04 eng>pol latching actuator siłownik/serwomechanizm blokujący pro closed no
4 Jan 5 '04 eng>pol QA Zapewnienie Jakosci pro closed ok
4 Jan 5 '04 eng>pol ex-gratia datek pro closed no
4 Jan 5 '04 eng>pol heat gun opalarka pro closed ok
4 Jan 5 '04 eng>pol overrider rabat skumulowany pro closed no
1 Jul 12 '03 eng>pol share capital corporation spółka akcyjna pro closed no
4 Jun 30 '03 eng>pol Gripping truck wózek/ładowacz chwytakowy z przesuwną platformą pro closed ok
- May 21 '03 eng>pol kill rate wskaźnik śrmiertelności pro closed ok
4 May 21 '03 pol>eng skrecenie stawu skokowego ankle sprain pro closed ok
4 May 21 '03 eng>pol quarantine pest ziarno wolne od szkodników kwarantannowych pro closed ok
4 Feb 10 '03 eng>pol purging and priming oczyszczanie/płukanie pompy i jej zalewanie pro closed no
4 Feb 10 '03 pol>eng od elektroniki aż po elementy konstrukcyjne ciężkich maszyn walcowniczych ranging from electronics to structural elements of heavy rolling mill machinery pro closed no
4 Feb 10 '03 pol>eng multiźródła inwertorowe inverter multisources pro closed ok
4 Feb 10 '03 pol>eng wykonać urządzenie z zastosowaniem technologii inwertorowej to build a device using the inverter technology pro closed ok
4 Feb 10 '03 pol>eng optymalizować łuk spawalniczy to optimize the welding arc pro closed ok
4 Feb 10 '03 pol>eng doskonałe własności łuku (spawalniczego) ideal (welding) arc characteristics pro closed ok
4 Feb 10 '03 pol>eng niska gęstość i wypływająca stąd duża sztywność właściwa wielu materiałów cerami low density and thus high specific rigidity of numerous ceramic materials pro closed no
- Feb 10 '03 pol>eng niska gęstość i wypływająca stąd duża sztywność właściwa wielu materiałów cerami low density and thus high specific rigidity of numerous ceramic materials pro closed no
4 Jan 9 '03 eng>pol nominal mains frequency częstotliwość znamionowa zasilania pro closed ok
4 Jan 7 '03 eng>pol thyristor connecting unit tyrystorowy moduł łączeniowy pro closed ok
3 Dec 12 '02 eng>pol VOLTAGE FIELD pole napięcia przemiennego wysokiej częstotliwości pro closed no
4 Sep 2 '02 eng>pol light-emitting diode dioda świecąca pro closed no
3 Jul 30 '02 eng>pol lens opening przysłona pro closed ok
- Jul 10 '02 eng>pol amplifier wzmacniacz pro closed ok
- May 31 '02 eng>pol cubicle przedział, komórka pro closed ok
4 May 31 '02 eng>pol shaded mode tryb cieniowania pro closed ok
4 May 17 '02 eng>pol Handshaking uzgadnianie pro closed ok
4 Apr 15 '02 eng>pol PM komendant żandarmerii pro closed no
4 Apr 15 '02 eng>pol drop opuścić, porzucić pro closed no
4 Apr 14 '02 eng>pol outlet punkt sprzedaży pro closed no
4 Apr 13 '02 eng>pol green room poczekalnia artystów pro closed no
4 Apr 13 '02 pol>eng zmiażdżenie crush pro closed ok
4 Apr 12 '02 eng>pol Check the rpms. Rpms normal. Sprawdzić obroty. Obroty w normie. pro closed no
- Apr 13 '02 eng>pol Universal Personal Telephony uniwersalna telefonia osobista pro closed ok
4 Apr 12 '02 eng>pol snr managers wyższa kadra zarządzająca pro closed no
4 Apr 12 '02 pol>eng boczna składowa wiatru lateral wind component pro closed ok
- Apr 10 '02 eng>pol earnout wykup z zysków pro closed ok
- Apr 10 '02 eng>pol derivatives instrumenty pochodne pro closed no
4 Apr 9 '02 eng>pol milking equipment urządzenia dojarskie pro closed no
- Apr 8 '02 eng>pol ATP (adenosine triphosphate)- czy istnieje polski skrot? ATP pro closed ok
- Apr 7 '02 eng>pol Adenosine Triphosphate adenozynotrójfosforan pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last