Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
3 Jan 14 '04 eng>pol duocentric rotor wirnik dwucentryczny pro closed no
4 Jan 7 '04 eng>pol fiberglass shell has an automotive finish skorupa z włókna szklanego wykończona jest samochodową powłoką lakierniczą pro closed no
- Jan 6 '04 eng>pol silotrailer naczepa do przewozu materiałów sypkich pro closed no
- Jan 6 '04 eng>pol solid-wood roof base folia podkładowa do dachów o konstrukcji pełnej pro closed ok
- Jan 5 '04 eng>pol Acquisition Control board płyta sterująca układu pozyskiwania danych pro closed ok
- Jan 5 '04 eng>pol circular light baffle kołowy deflektor światła pro closed ok
- Jan 5 '04 eng>pol scope of application zakres stosowania pro closed ok
4 Jan 5 '04 eng>pol latching actuator siłownik/serwomechanizm blokujący pro closed no
4 Jan 5 '04 eng>pol QA Zapewnienie Jakosci pro closed ok
4 Jan 5 '04 eng>pol ex-gratia datek pro closed no
4 Jan 5 '04 eng>pol heat gun opalarka pro closed ok
4 Jan 5 '04 eng>pol overrider rabat skumulowany pro closed no
1 Jul 12 '03 eng>pol share capital corporation spółka akcyjna pro closed no
4 Jun 30 '03 eng>pol Gripping truck wózek/ładowacz chwytakowy z przesuwną platformą pro closed ok
- May 21 '03 eng>pol kill rate wskaźnik śrmiertelności pro closed ok
4 May 21 '03 eng>pol quarantine pest ziarno wolne od szkodników kwarantannowych pro closed ok
4 Feb 10 '03 eng>pol purging and priming oczyszczanie/płukanie pompy i jej zalewanie pro closed no
4 Jan 9 '03 eng>pol nominal mains frequency częstotliwość znamionowa zasilania pro closed ok
4 Jan 7 '03 eng>pol thyristor connecting unit tyrystorowy moduł łączeniowy pro closed ok
3 Dec 12 '02 eng>pol VOLTAGE FIELD pole napięcia przemiennego wysokiej częstotliwości pro closed no
4 Sep 2 '02 eng>pol light-emitting diode dioda świecąca pro closed no
3 Jul 30 '02 eng>pol lens opening przysłona pro closed ok
- Jul 10 '02 eng>pol amplifier wzmacniacz pro closed ok
- May 31 '02 eng>pol cubicle przedział, komórka pro closed ok
4 May 31 '02 eng>pol shaded mode tryb cieniowania pro closed ok
4 May 17 '02 eng>pol Handshaking uzgadnianie pro closed ok
4 Apr 15 '02 eng>pol PM komendant żandarmerii pro closed no
4 Apr 15 '02 eng>pol drop opuścić, porzucić pro closed no
4 Apr 14 '02 eng>pol outlet punkt sprzedaży pro closed no
4 Apr 13 '02 eng>pol green room poczekalnia artystów pro closed no
4 Apr 12 '02 eng>pol Check the rpms. Rpms normal. Sprawdzić obroty. Obroty w normie. pro closed no
- Apr 13 '02 eng>pol Universal Personal Telephony uniwersalna telefonia osobista pro closed ok
4 Apr 12 '02 eng>pol snr managers wyższa kadra zarządzająca pro closed no
- Apr 10 '02 eng>pol earnout wykup z zysków pro closed ok
- Apr 10 '02 eng>pol derivatives instrumenty pochodne pro closed no
4 Apr 9 '02 eng>pol milking equipment urządzenia dojarskie pro closed no
- Apr 8 '02 eng>pol ATP (adenosine triphosphate)- czy istnieje polski skrot? ATP pro closed ok
- Apr 7 '02 eng>pol Adenosine Triphosphate adenozynotrójfosforan pro closed ok
- Apr 5 '02 eng>pol Heart attack dusznica bolesna pro closed ok
- Mar 20 '02 eng>pol balance (of the matrix) kompensacja pro open no
- Mar 18 '02 eng>pol state-of-the-art najnowocześniejszy pro closed ok
4 Mar 18 '02 eng>pol subnumber podpunkty pro closed no
- Mar 18 '02 eng>pol writ of summons nakaz stawienia się w sądzie celem podjęcia obrony pro closed no
4 Mar 15 '02 eng>pol senior surgeon główny chirurg pro closed ok
- Mar 15 '02 eng>pol venerable hotel hotel cieszący się dobrą renomą pro closed no
- Mar 15 '02 eng>pol stuffy conventions przestarzałe konwenanse pro closed no
- Mar 15 '02 eng>pol trembling retina drżąca/dygocąca siatkówka pro open no
4 Mar 15 '02 eng>pol flawed man człowiek niedoskonały pro closed ok
4 Mar 15 '02 eng>pol reminder of dedication świadczyły o przeznaczeniu pro closed ok
4 Mar 15 '02 eng>pol computer-literate umiejący posługiwać się komputerem pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last