Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 26 '15 ces>eng zvyšovací čerpadlo step-up pump pro closed ok
4 Jul 24 '14 ces>eng výnosy (z využití licence) revenues (from licences) pro closed no
4 Nov 17 '13 eng>ces admission note záznam/zápis o přijetí/uznání (reklamace) pro closed no
- Nov 17 '13 eng>ces invoicing surplus products fakturování nadprodukce pro closed ok
- Nov 15 '13 ces>eng připojovací hrdlo connecting neck pro closed no
- Nov 15 '13 eng>ces Norwegian General Application Act with regulations Norský zákon s obecnou působností s (prováděcími?) předpisy pro closed ok
- Nov 14 '13 eng>ces key performace indicator prémiový ukazatel pro closed ok
4 Nov 12 '13 eng>ces SHOT BLASTING Machine otryskávací stroj pro closed no
- Nov 11 '13 eng>ces tolling tolling pro closed no
4 Nov 11 '13 eng>ces Change Management řízení změn pro closed no
4 Nov 11 '13 eng>ces Performance Management řízení výkonnosti easy closed ok
4 Oct 31 '13 eng>ces customer service learning vzdělávání v oblasti služeb zákazníkům/zákaznického servisu pro closed no
- Oct 31 '13 eng>ces line manager liniový manažer pro closed ok
- Oct 15 '13 eng>ces writer / reader zapisovací / čtecí zařízení pro closed ok
- Oct 15 '13 eng>ces enclosures oddělovače, oddělovací znaky pro closed ok
- Oct 15 '13 eng>ces charges submission podání plateb pro closed no
- Oct 14 '13 eng>ces native zabudovaná pro closed no
4 Oct 14 '13 eng>ces tress master data kmenová data systému Tress pro closed no
4 Oct 14 '13 eng>ces traget go-live plánované datum uvedení do provozu pro closed no
- Oct 14 '13 eng>ces to be live být naživu pro closed no
4 Oct 11 '13 eng>ces site affiliation připojení/zapojení závodu pro closed no
- Oct 11 '13 eng>ces site management management/vedení závodu pro closed no
4 Oct 10 '13 eng>ces inter-sites and inter-employee category transfers přesuny/převody mezi závody a kategoriemi zaměstnanců pro closed no
- Oct 10 '13 ces>eng poplatek za položky item fee/charge pro closed no
4 Oct 10 '13 eng>ces payroll plant questionnaire dotazník o mzdách na závodě pro closed no
- Oct 10 '13 eng>ces payable turns and terms změny a termíny závazků pro just_closed no
4 Oct 9 '13 eng>ces spend feeds zprávy/informace o výlohách/útratách pro closed ok
4 Sep 18 '13 eng>ces assurance or bond zajištění nebo závazek pro closed no
4 Sep 18 '13 eng>ces electronic layout rights práva na elektronická schémata pro closed no
4 Sep 18 '13 eng>ces transactional basis at cost plus - porozumeni vete náklady na transakci plus 5% pro closed no
- Sep 18 '13 eng>ces represent prohlašovat/uvádět pro closed no
- Sep 12 '13 eng>ces presented under provisions vykazuje se jako rezerva pro closed ok
- Sep 12 '13 eng>ces batch in progress probíhá dávkové zpracování pro closed ok
4 Sep 14 '13 eng>ces certificate of addition osvědčení o dodatku pro closed ok
4 Sep 10 '13 eng>ces cost plus a cost minus náklad plus navýšení/snížení pro closed ok
- Sep 10 '13 eng>ces The laser imaging aftermarket poprodejní trh s laserovými produkty pro closed ok
4 Sep 9 '13 eng>ces assignee of the US zmocněnec USA pro closed no
4 Sep 9 '13 eng>ces earnout variabilní platba z budoucích výnosů pro closed no
4 Sep 5 '13 eng>ces heritage tradice/tradiční pro closed ok
- Sep 5 '13 eng>ces inventory operator provozovatel skladu pro closed no
- Sep 5 '13 eng>ces layered product vícevrstvá/vrstvená (produktová architektura) pro closed ok
- Sep 4 '13 eng>ces cause the direction of the management působit na směr vedení/řízení pro closed no
- Sep 3 '13 eng>ces A cut above o (jeden) řez lépe/více pro closed ok
- Sep 2 '13 ces>eng kam se pomalu vytrácí where is it slowly fading away? pro closed ok
4 Sep 2 '13 eng>ces opposite vůči pro closed no
- Sep 2 '13 eng>ces accounts receivable foreign associated companies pohledávky zahraničních přidružených společností pro closed no
4 Sep 1 '13 eng>ces senior fellow vedoucí pracovník pro closed no
- Aug 26 '13 eng>ces whistleblower oznamovatel korupce pro closed no
4 Aug 23 '13 eng>ces enabler nástroj (managementu) pro closed ok
- Aug 21 '13 ces>eng výkonový vypínač power switch pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last