Member since Jul '12

Working languages:
English to Swedish
German to Swedish
Swedish to English

Eva Petersson
M.A. with specialization in Translation

Mörbylånga, Sweden
Local time: 04:05 CEST (GMT+2)

Native in: Swedish Native in Swedish
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
7 positive reviews
User message
When accuracy and linguistic proficiency are essentials!
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Transcription
Expertise
Specializes in:
Cinema, Film, TV, DramaTextiles / Clothing / Fashion
Education / PedagogyTourism & Travel
Poetry & LiteratureGeneral / Conversation / Greetings / Letters
Idioms / Maxims / SayingsLinguistics
Environment & EcologyFood & Drink
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 136, Questions answered: 99, Questions asked: 94
Payment methods accepted Visa, MasterCard, American Express, PayPal, Wire transfer
Portfolio Sample translations submitted: 3
English to Swedish: Rainbow Montessori Junior School
General field: Other
Detailed field: Education / Pedagogy
Source text - English
Teaching at this stage becomes progressively more project based with children working in small groups or individually with the teachers. This allows them to develop more concentration and thoroughness as they begin to explore culture - the sciences, the arts, the universe. Patterns of learning developed in this stage of childhood produce confident and competent learning in later years.
Rainbow classes are organized as multi-aged communities. Older children are encouraged to help younger children before themselves moving to their next, more advanced 'community'. The Montessori classroom promotes a quiet environment, allowing children to work both independently and together. Well developed social skills and respect for others ensures that discipline is rarely a problem.
Translation - Swedish
På det här stadiet blir undervisningen successivt mer processinriktad, så att barnen arbetar i mindre grupper eller individuellt tillsammans med läraren. Därigenom får de bättre möjlighet att utveckla sin koncentration och grundlighet, när de börjar fördjupa sig i kulturen - vetenskaperna, konsten och universum. Inlärningsmetoder som utvecklats under den här barndomsperioden leder till trygg och bra inlärning under kommande år.
Rainbowklasserna är åldersintegrerade och de äldre barnen uppmuntras att hjälpa de yngre, innan de själva går vidare till en mer avancerad grupp. I Montessoriklassrummen eftersträvas en lugn atmosfär, som möjliggör såväl självständiga studier som samarbete. Att Montessorieleverna uppträder väl och visar varandra respekt innebär att vi ytterst sällan har några disciplinproblem.
English to Swedish: Destination Borneo
General field: Science
Detailed field: Tourism & Travel
Source text - English
Borneo is 1 000 species of orchids with heavenly aromas, and flowers three-feet across that stink like rotting meat. It is towering dipterocarp trees shrouded in a lattice of strangler figs and wide-eyed oragutans peering from the green walls of the forest. It is hornbills soaring above canopy like modern-day pterodactyls or iridescent snakes that look like slithering gemstones. It is coral reefs that burst with clouds of tropical fish and mangrove swamps where crocodiles wait with patient eyes.

Not surprisingly, the people who call Borneo home are almost as diverse as the nature that surrounds them. From the dozens of indigenous peoples who've been on the scene for at least 40,000 years, to the more recent immigrants like the Chinese and Indians, walking down a crowded Borneo street is like snorkelling over a particularly healthy coral reef: the eye is drawn here and there by flashes of brilliant colour and beguiling shapes.
Translation - Swedish
Borneo är 1 000 orkidéarter med gudomliga dofter men också meterbreda blommor med stank av ruttet kött. Det är högvuxna regnskogsträd insnärjda i ett virrvarr av stryparfikus och det är orangutanger som storögda kikar fram ur skogens täta, gröna lövverk. Dessutom är Borneo näshornsfåglar som flyger högt över trädkronorna likt vår tids flygödlor och regnbågsskimrande ormar som liknar slingrande ädelstenar. Det är korallrev överfyllda av tropiska fiskar och mangroveträsk där krokodilerna glider fram med försåtligt väntande blick.

Det är inte särskilt förvånande att Borneos bofasta befolkning är nästan lika skiftande som den omgivande naturen. Här möter man allt ifrån de dussintals inhemska folkslag som har levt på ön i minst 40 000 år, till dem som immigrerat relativt sent, exempelvis kineser och indier. Att gå längs en myllrande gata på Borneo är därför som att snorkla över ett helt friskt korallrev - ögat dras än hit än dit av lysande färgglimtar och spännande intryck.
English to Swedish: The top ten Screen serial killers (extract)
General field: Art/Literary
Detailed field: Cinema, Film, TV, Drama
Source text - English
It takes more, obviously, than only a propensity to slaughter regularly for a killer to gain access into the movie mass murderer hall of fame. The memorable ones have a flash of creativity, the murderers with a USP, who are about more than merely a joyless, methodical body count. It helps if they have interests apart from the slaying of strangers.
---
1 Hannibal Lecter (various 1986-2007).
The serial killers' serial killer and superstar to his acolytes - flayer Buffalo Bill and the schizoid Tooth Fairy (both equally ghastly). Anthony Hopkins immortalised this most refined of slayers; cult snobs prefer Brian Cox. USP Gory gourmand. "I ate his liver ..."

2 Hans Beckert in M (1931).
Peter Lorre's baby-faced murderer of children has the distinction of being film's first serial killer. Almost as grim, though, is the dark, ugly Berlin that the director Fritz Lang presents - a nod to his distaste for Nazism. USP Likes to whistle "Peer Gynt" pre-kill.

3 John Doe in Se7en (1995).
The showman of our list, Kevin Spacey's Milton-quoting monster is "well-educated, independently wealthy and completely insane". USP Themes his kills around the seven deadly sins, lust and sloth being the grisliest examples of his creativity.
---
10 David Sowerbutts in Psychoville (2009).
A small-screen creation splattered in cinematic references, Steve Pemberton's gormless man-child has a serial killer obsession that warps into a death spree of his own. USP Unnerving catchphrase: "I done a bad murder."
Translation - Swedish
För att en seriemördare ska betraktas som en av filmens främsta massmördare krävs helt klart mer än bara en benägenhet att döda regelbundet. Hos de mördare man minns glimrar det till av kreativitet - de är mördare med en egen styrka eller specialitet, nedan kallad USP (unique selling proposition, unik säljfördel), mördare som inte bara glädjelöst och systematiskt räknar kroppar. Det hjälper också om mördaren har fler intressen än att slå ihjäl främmande personer.
---
1 Hannibal Lecter (diverse filmer 1986-2007). Seriemördarnas seriemördare och världsstjärna för medhjälparna - Buffalo Bill, som flår kropparna, och den schizoide Tooth Fairy (båda lika fasansfulla). Anthony Hopkins förevigade denna ytterst raffinerade mördare; kultsnobbarna föredrar dock Brian Cox. USP Bloddrypande gourmand. "Jag åt hans lever ..."

2 Hans Beckert i M (1931).
Peter Lorres barnamördare med babyansikte utmärker sig genom att vara den första seriemördaren inom filmen. Men nästan lika ohyggligt är det mörka, fula Berlin som regissören Fritz Lang visar upp - en vink om hans motvilja mot nazism. USP Tycker om att vissla "Peer Gynt" innan han mördar.

3 John Doe i Se7en (1995).
Den riktiga stjärnan på vår lista, Kevin Spaceys monster, som citerar Milton, är "välutbildad, ekonomiskt oberoende och fullkomligt galen". USP Dödar sina offer utifrån de sju dödssynderna, varvid lusta och lättja ger de gräsligaste exemplen på hans kreativitet.
---
10 David Sowerbutts i Psychoville (2009).
I denna tv-produktion späckad med anspelningar på filmer, spelar Steve Pemberton en omogen och korkad ung man, som är besatt av seriemördare, ett tillstånd som övergår i hans eget frossande i död. USP Omskakande slagord: "Jag har varit stygg och mördat."

Glossaries Culinary, English idioms, Social sciences/General terms
Translation education Master's degree - Linnaeus University, Växjö, Sweden
Experience Years of experience: 12. Registered at ProZ.com: Mar 2012. Became a member: Jul 2012.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Swedish (Linnaeus University, verified)
English to Swedish (Lund University)
German to Swedish (Lund University)
German (Lund University, verified)
English (Lund University, verified)


Memberships N/A
Software Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Office 2010, Microsoft Powerpoint
CV/Resume CV available upon request
Events and training
Training sessions attended
Professional practices Eva Petersson endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
TEACHER AND TRANSLATOR.

TEACHER. Many years ago (1975) I qualified as an upper-secondary school teacher of English, German and Swedish - my native language. Besides being employed all the years, I have returned to further university studies from time to time. Moreover, I held the post as Lektorin for Swedish at the University of Sheffield for a year.

TRANSLATOR. In June 2011, after two years' part-time studies, I was awarded the M.A. degree in English with specialization in translation. In August 2012, I left my teaching post to really get the time to work as a translator, and I do enjoy being self-employed. Mainly, I translate from English to Swedish but also from time to time from German to Swedish.

GUIDE. During several summer holidays I was the guide & leader of Swedish students on language courses in different towns along the English south coast, and like them I used to stay with a family.
Furthermore, I have been awarded quite a few scholarships for attending language courses myself, mainly in England.

I do love travelling, and besides the majority of the European countries, my travels have taken me around the world, to Australia, China, Thailand, India, Malaysia, Kenya, South Africa, Tanzania, Costa Rica, Cuba and Peru.

People often characterize me as efficient, hardworking and reliable. And they are probably right. I am a true linguist, who works conscientiously and delivers punctually.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 140
PRO-level pts: 136


Top languages (PRO)
English to Swedish100
Swedish to English16
German to Swedish12
Danish to English8
Top general fields (PRO)
Other73
Tech/Engineering25
Art/Literary19
Social Sciences11
Bus/Financial8
Top specific fields (PRO)
Other25
Media / Multimedia19
Linguistics8
Education / Pedagogy8
Idioms / Maxims / Sayings8
Cinema, Film, TV, Drama8
Cosmetics, Beauty8
Pts in 13 more flds >

See all points earned >
Keywords: English to Swedish translator, German to Swedish translator, travels, tourism, linguistics, literature, nature, botany, clothing, general science, food, farming, winter sports, music, översättare, översättning, engelska till svenska, tyska till svenska.


Profile last updated
Jun 8, 2020