https://www.proz.com/profile/1627750?show_mode=kudoz&sub_mode=answered

Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 1 '11 pol>eng piec zawiesinowy flash smelting furnace pro closed ok
4 May 18 '16 eng>pol regulatory offence wykroczenie pro closed ok
4 Jun 25 '15 pol>eng debtor's relief law przepisy o umarzaniu zadłużenia pro closed ok
4 Apr 29 '15 pol>eng utrzymywać w należytym stanie przeciwpożarowym fire-safe (condition) pro closed no
- Mar 16 '15 pol>eng z przeznaczeniem na czas nieoznaczony for indeterminate term pro closed ok
- Mar 10 '15 pol>eng zwolnienie liniowe podatne sprężyście linear release resilient along the length pro closed no
- Feb 20 '15 pol>eng odpowiedzialność za decyzje accountability for decisions pro closed ok
- Aug 22 '14 pol>eng pośredniczący podmiot tytoniowy / reprezentujący podmiot tytoniowy (dried) tobacco seller / tobacco seller's agent pro just_closed no
4 Oct 17 '13 pol>eng przy dowolnym wymuszeniu at (with) any source of vibration pro closed ok
4 Sep 23 '13 pol>eng realizacja performing pro closed no
4 Jul 12 '13 pol>eng Tynk renowacyjny, podkładowy/ Podkładowy tynk do renowacji base plaster/renovating plaster pro closed no
- Apr 2 '13 pol>eng razówka mall whore pro closed ok
2 Mar 20 '13 pol>eng zbiorowość podstawowa impaired group pro closed no
4 Mar 18 '13 pol>eng przedstawiać właściwą wartość merytoryczną ...should be substantially adequate pro closed no
4 Mar 17 '13 pol>eng samodzielne zatrudnianie independent employment of personnel pro closed no
4 Mar 16 '13 pol>eng szybkość serwerów server bandwidth pro closed ok
- Mar 16 '13 pol>eng wyodrębniania składników majątku distinguishment of assets pro closed ok
4 Mar 8 '13 pol>eng przepisy o właściwości ogólnej (articles on) general jurisdiction (/articles) pro closed ok
- Oct 11 '12 pol>eng Zgłoszono podstawienie/ wykonanie ; Podstawiono/wykonano jak niżej pro closed no
4 Aug 13 '12 pol>eng GPZ w s 6 i 7 ADB; anterior descendent pro closed no
4 Aug 9 '12 eng>pol suspended time credited Warunkowe zawieszenie wykonania kary pro closed no
4 Aug 8 '12 pol>eng prowadnica wlotowa Inlet/entry guide pro closed ok
4 Aug 8 '12 eng>pol embedded generation wytwarzanie rozproszone pro closed no
Asked | Open questions | Answered