Member since Dec '12

Working languages:
English to Polish
Polish to English

Simon Poplawski
T: +44 (0) 77 5189 2165 CL, MCIL, RPSI

London, England, United Kingdom
Local time: 05:07 GMT (GMT+0)

Native in: Polish (Variants: Silesian (śląski), Old Polish, Standard-Poland) Native in Polish
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
19 positive reviews
(4 unidentified)

 Your feedback
  Display standardized information
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Interpreting, Translation, Editing/proofreading, Website localization, MT post-editing, Project management, Subtitling, Transcription
Expertise
Specializes in:
Advertising / Public RelationsMedia / Multimedia
Medical (general)Construction / Civil Engineering
Computers (general)Telecom(munications)
Chemistry; Chem Sci/EngBiology (-tech,-chem,micro-)
InsuranceEconomics

Rates
English to Polish - Rates: 0.05 - 0.06 GBP per word / 18 - 18 GBP per hour
Polish to English - Rates: 0.05 - 0.06 GBP per word / 18 - 18 GBP per hour
KudoZ activity (PRO) Questions answered: 67, Questions asked: 1
Payment methods accepted PayPal, Wire transfer | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 2
English to Polish: Fine watches - information sheet
General field: Bus/Financial
Detailed field: Retail
Source text - English
The Art of Amazement

Since it was first established in 1738, XXX has perpetuated the spirit of innovation and aesthetic refinement of its founder YYY XXX.

XXX timepieces have always combined design, their expertise and materials with the most unexpected mechanical refinement.

Off-centered display, revisited complications, sophisticated decorative arts, XXX draws on a heritage of traditional skills that have been preserved with exceptional care and revives ancestral techniques to create masterpieces.

BXX

BXX, conceived by the craftsmen - painters and sculptors - of the VVV, blends the history, know-how and imaginative power of XXX in a way as precious as it is original.

BXX is an authentic automaton, with a cam system inherited directly from the century of Enlightenment, and it calls upon the resources of all the decorative crafts.

In a stunning visual show, The BXX represents a pair of Blue Tits, symbolic of the ZZZ region, together over the nest containing their fledglings.

No less than eight different animation mechanisms act in synchronism… XXX has associated The BXX to one of haute horlogerie's most virtuoso complications: CXX.

The watch strikes on demand the hours, quarters and minutes and sets the wonderful animated sequences in motion.

YYY

German Art Watchmaking

YYY is a watch manufacture steeped in tradition, and one which is completely committed to manufacturing precision watches.

Driven by our experience and a passion which has blossomed over the decades, we now have a high profile ensuring we are well-prepared for the future.

Virtually alone amongst watch manufacturers, YYY stands for German luxury watchmaking, making the hitherto impossible possible: developing first class timepieces, which meet the latest requirements in terms of quality and price.

VVV CHRONOGRAPH WITH LEATHER STRAP

Exclusive design reduced to the essential.

The VVV Collection embodies a modest retro style showcasing the classic look of the 50s and 60s.

However, the collection´s outstanding quality and the high-end workmanship are anything but modest.


With its highly restrained forms, the entire collection scintillates with a host of attractive and sophisticated details.

A domed dial and sapphire crystal, rounded bracelet end links, concise numerals, pointed hands and indices make reading time a timeless experience.

Automatic movement, Stainless steel case, Black Dial with indices and Arabic digits, sunburst finish, concave, Hours, minutes and small second, Date indicator in dial window, Chronograph 60-second, 30-minute counter hands.
Translation - Polish
Sztuka zadziwiania

Od momentu założenia w 1738 r. firma XXX propaguje ducha innowacyjności i estetycznego wyrafinowania jej założyciela YYY XXX.

Zegarki XXX zawsze łączyły w sobie najlepsze wzornictwo, wiedzę, materiały oraz najbardziej nieoczekiwane udoskonalenia mechaniczne.

Przez asymetryczne ułożenie tarczy, złożoność i wyrafinowane rzemiosło artystyczne, XXX czerpie z tradycji zegarmistrzowskich, które zostały zachowane z wyjątkową starannością i ożywia techniki przodków by tworzyć arcydzieła.


BXX

BXX powstał w umysłach rzemieślników - malarzy i rzeźbiarzy z VVV, łącząc w sobie historię, wiedzę i siłę wyobraźni XXX w sposób tak kunsztowny jak i oryginalny.

BXX to automat z prawdziwego zdarzenia wyposażony w system napędowy wywodzący się z epoki oświecenia. Wykorzystano tutaj wszystkie zasoby rzemiosła dekoracyjnego.

W przepięknej formie wizualnej The BXX ukazuje parę sikorek modrych (będących symbolem regionu ZZZ), unoszących się nad gniazdem z pisklętami.

Aż osiem różnych mechanizmów animacyjnych działających synchronicznie... XXX przyrównuje BXX do jednego z najbardziej skomplikowanych przejawów wirtuozerii w sztuce zegarmistrzowskiej jakim jest CXX.

Zegarek na żądanie wybija pełne godziny, kwadranse i minuty oraz przedstawia wspaniałe animowane sekwencje ruchu.


YYY

Niemiecka sztuka zegarmistrzostwa

YYY jest manufakturą oddaną tradycji, która produkuje precyzyjne zegarki.


Kierując się doświadczeniem i pasją, która rozwija się od dziesięcioleci firma uzyskała renomę, która stanowi świetne zaplecze do rozwoju na przyszłość.

Będąc praktycznie jedyną manufakturą, YYY jest synonimem luksusowego, niemieckiego zegarmistrzostwa, tworząc to, co do tej pory uważano za nieosiągalne: najwyższej klasy zegarki, spełniające współczesne wymagania pod względem jakości i ceny.

VVV CHRONOGRAPH Z PASKIEM SKÓRZANYM

Ekskluzywne wzornictwo ujęte w minimalistycznej formie.

VVV Collection emanuje klasycznym wyglądem rodem z lat 50-tych i 60-tych w połączeniu ze skromnością stylu retro.

Jednak połączenie doskonałej jakości i wysokiej klasy kunsztu wykonania daje rezultat, którego nie sposób nazwać skromnym.

Kolekcja stworzona w dosyć zachowawczej formie, emanuje atrakcyjnymi i wyrafinowanymi szczegółami.

Wypukła tarcza i szafirowe szkło, zaokrąglona sprzączka paska, przejrzysty układ cyfr na tarczy, jak również spiczasto zakończone wskazówki i podziałka dają wyjątkową satysfakcję z odczytu czasu.

Mechanizm automatyczny, koperta ze stali nierdzewnej, czarna tarcza z podziałką i cyframi arabskimi, wykończenie typu rozbłysk słońca, wklęsła tarcza, wskazówka godzin, minut oraz mała – sekundowa, datownik umieszczony w okienku tarczy, chronograf z podziałką 60 sekundową i 30 minutową.
English to Polish: Part 18 responses
General field: Law/Patents
Detailed field: Insurance
Source text - English
The Defendant has made a request on the XXXX pursuant to Part 18 of the Civil Procedure Rules. The Defendant has raised Part 18 questions and the Claimant has provided the following Part 18 responses to the same:

At the time of the accident and throughout the period of hire did you have access to or own any alternative vehicle? In the event that you did kindly provide the make, model and registration number of the same.

No

At the time of the accident and throughout the period of hire were you insured to drive an alternative vehicle? In the event that you were insured to drive other vehicles kindly provide the make and model of the same.


No

At the time of the material accident and throughout the period of hire could you have afforded a replacement vehicle on a non-credit basis?

No

When did you replace your vehicle?

VVVVV.

Please confirm the make, model and registration of your replacement vehicle.


ZZZZ, registration XXXX

What was the cost of the replacement vehicle?

YYYY

How did you finance the purchase of the replacement vehicle?

Cash

Have you been involved in any accidents in addition to the material accident on the XXXX, which is subject of these proceedings.

I am confused about this question and of what the Defendant is asking me for. The date of this accident is YYYY, not XXXX.

My Solicitor rephrased this to ask whether I had been involved in any road traffic accidents in the last 5 years to which I advised that I have not been involved within any road traffic accident prior to the index accident.

If yes did you sustain any injuries.

Not applicable.

If yes, please confirm the date of the accidents, the name and addresses of the parties involved, the respective vehicle registration numbers and the name, address and policy number of all party’s insurers.

Not applicable.

If a claim was made for any other accidents, please provide a copy of your medical report.

Not applicable.

If proceedings were issued please provide a copy of the claim form and particulars of claim.

Not applicable.

Please confirm who was in your vehicle at the time of the index accident on the ZZZZ.

Again, I did not understand this question the Defendant has made reference to the accident date as ZZZZ, the date of this accident was XXXX.

In the vehicle with me at the time was my partner, VVVV and my children, TTTT and SSSS.

Please confirm where all of the other occupants in the vehicle were sitting at the time of the index accident.

VVVV was sitting in the rear middle seat, TTTT was sitting in the rear back seat behind me and SSSS was sitting in the rear back seat behind the front passenger seat.

STATEMENT OF TRUTH

I believe the facts stated in these responses are true.
Translation - Polish
Dnia XXXX Pozwany złożył wniosek, zgodnie z Działem 18 Zasad Postępowania Cywilnego. Pozwany zadał pytania zgodnie z Działem 18, a Powód udzielił na nie następujących odpowiedzi:


Czy w chwili wypadku, jaki i przez okres wynajmu miał Pan dostęp, lub był właścicielem jakiegokolwiek pojazdu alternatywnego? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę podać markę, nazwę modelu i numer rejestracyjny takowego.

Nie

Czy w chwili wypadku, jaki i przez okres wynajmu posiadał Pan ochronę ubezpieczeniową pozwalającą na kierowanie pojazdem alternatywnym? W przypadku posiadania ochrony ubezpieczeniowej pozwalającej na kierowanie pojazdem alternatywnym, uprzejmie proszę
o podanie marki i nazwy modelu takowego.

Nie

Czy w chwili wypadku, jaki i przez okres wynajmu było Pana stać na pojazd zastępczy bez korzystania z kredytowania?

Nie

Kiedy dokonał Pan zakupu pojazdu w miejsce starego?

VVVVV.

Proszę potwierdzić markę, nazwę modelu i numer rejestracyjny pojazdu zakupionego w miejsce starego.

ZZZZ, o numerze rejestracyjnym XXXX

Ile kosztował pojazd zakupiony w miejsce starego?

YYYY

W jaki sposób sfinansował Pan kupno pojazdu nabytego w miejsce starego?

Gotówką

Czy brał Pan udział w wypadkach innych niż ten, z XXXX, którego niniejsze postępowanie dotyczy?

Zarówno samo pytanie, jak i to o co zapytuje Pozwany nie są dla mnie jasne. Data tego wypadku to YYYY,
a nie XXXX.

Mój prawnik przeformułował to pytanie na to czy brałem udział w jakimkolwiek wypadku drogowym w ciągu ostatnich 5 lat, w odpowiedzi na które stwierdzam, że nie brałem udziału w żadnym wypadku drogowym przed wspomnianym wypadkiem.

Czy odniósł Pan jakieś obrażenia?

Nie dotyczy.

Jeśli tak, proszę potwierdzić datę wypadków, imiona, nazwiska i adresy zaangażowanych stron, odpowiednie numery rejestracyjne pojazdów oraz nazwę, adres i numer polis ubezpieczycieli wszystkich zaangażowanych stron.

Nie dotyczy.

Jeżeli pozew został złożony w odniesieniu do jakichkolwiek innych wypadków, proszę dostarczyć kopię raportu medycznego.


Nie dotyczy.

Jeżeli wszczęto postępowanie, proszę dostarczyć kopię formularza pozwu oraz jego treść.

Nie dotyczy.

Proszę o potwierdzenie, kto znajdował się w Pana pojeździe w chwili wspomnianego wypadku
z ZZZZ roku.


Ponownie nie rozumiem pytania, Pozwany odniósł się do daty wypadku jako ZZZZ; data tego wypadku to XXXX.

W tym czasie ze mną w samochodzie znajdowała się moja partnerka – VVVV i moje dzieci: TTTT i SSSS.


Proszę o potwierdzenie tego, gdzie w chwili wspomnianego wypadku zasiadało każde z pozostałych osób przebywających w pojeździe.


VVVV zajmowała tylne, środkowe siedzenie, TTTT zajmowała siedzenie za mną, na tyle, a SSSS zajmowała tylne siedzenie za przednim miejscem dla pasażera.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRAWDĄ

Stwierdzam iż fakty, o których mowa w odpowiedziach są zgodne z prawdą.

Translation education Bachelor's degree - Royal Holloway University of London
Experience Years of experience: 17. Registered at ProZ.com: Dec 2012. Became a member: Dec 2012.
Credentials English to Polish (Chartered Linguist, MCIL)
English to Polish (Metropolitan Police Test for Interpreters, verified)
Polish to English (National Register of Public Service Interpreters, verified)
Memberships NRPSI
Teamsmy team
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, MS Project, Powerpoint, SDL TRADOS, Subtitle Edit, Subtitle Editor, Wordfast
Website http://www.poplawski.co.uk
Professional practices Simon Poplawski endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio

My language combinations: English > Polish (native); Polish > English (near-native)

Over 16 years’ experience as a professional interpreter and Translator with ten years of experience in simultaneous/conference interpretation. A Chartered Linguist specialising in technical, scientific and medical translations.

A well-organised individual who has interpreted at leading medical and pharmaceutical conferences, UK courts, tribunals and police stations, among other projects. A near-native English speaker with a solid grounding in both English and Polish grammar.

Chartered Linguist (interpreting and translation), member of Chartered Institute of Linguists; simultaneous (conference) interpreter who also has Metropolitan Police accreditation (Met Police Test passed with two distinctions in 2009). I am also a linguistic consultant and film subtitler.

As a holder of a Bachelor of Science (1st class, Hons) degree in Business from Royal Holloway University of London, I have a thorough understanding of business, marketing and localisation matters and take pride in delivering high-quality work on time.

A near-native English speaker, I am also a qualified ESOL/EFL teacher with a solid grounding in both English and Polish grammar.

I hold professional indemnity insurance.

www.poplawski.co.uk

Polish simultaneous interpreting

Remote simultaneous interpreting:

- Interprefy certified (advanced)
- Interactio (advanced)
- Voiceboxer (advanced)
- CRN Congress Rental Network – (advanced)


Keywords: English to Polish, Polish to English, simultaneous interpreter, court interpreting, industrial, science, London, UK, England, investigations, police interpreter, TV, media, certified translations, polski tlumacz, polski tlumacz londyn, polski tlumacz w londynie,


Profile last updated
Nov 16, 2020More translators and interpreters: English to Polish - Polish to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search