Working languages:
Danish to Swedish
English to Swedish
German to Swedish

Lisette Dittberner
Translations for real

Sweden
Local time: 00:29 CET (GMT+1)

Native in: Swedish Native in Swedish
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Wine / Oenology / ViticultureLinguistics

Payment methods accepted PayPal, Wire transfer | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 4
Danish to German: Planning presentation
General field: Bus/Financial
Detailed field: Accounting
Source text - Danish
1. marts, repræsentantskabet godkender regnskabet for 2011.
Senest 2. marts, modtager XXXXX input fra XXXXXX i forhold til konsolidering på indskudskapital, og udbetaling fra indskudskapital/ Geschæftsanteile
5. marts, XXXXX sender årsafregningen til XXXXXXX. Årsafregningen vil indeholde:
Efterbetaling til disponering
Konsolidering på indskudskapital
Forrentning af indskudskapital. Der vil dog ikke være forretning vedrørende regnskabsåret 2011.
Udbetaling fra Indskudskapital og Geschæftsanteile
13. marts, beløbet vil være til disposition på XXXX XXXX’s bank konto
jf. regulativ for indskudskapital, punkt 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 skal konsolideringen på XXXX XXXX afspejle konsolideringen på de enkelte tyske medlemmer.
Vi har derfor behov for at vide, hvor stor en konsolidering der gennemføres i XXXX XXXX.
I forbindelse beregning af konsolidering på de enkelte medlem jf. regulativ for indskudskapital, punkt 1.3, skal kurs x,xxx anvendes ved beregning af Geschæftsanteile i danske øre.
jf. regulativ for indskudskapital, punkt 4.3, 4.4 skal udbetaling til XXXX XXXX afspejle udbetaling til de enkelte medlemmer af indskudskapital/Geschäftsanteile.
Vi har derfor behov for at vide, hvor stor en udbetaling af indskudskapital/Geschäftsanteile der gennemføres i XXXX XXXX.
Translation - German
1. März, die Vertreterversammlung genehmigt die Rechenschaft für 2011.
Spätestens 2. März, XXXX Foods erhällt Input von XXXX XXXX bezüglich Konsolidierung zum Geschäftsanteile und Auszahlung vom Geschäftsanteile XXXX / Geschäftsanteile XXXX.
5. März, XXXX Foods sendet die Jahresabrechnung an XXXX XXXX. Der Jahresabschluss enthällt:
Nachauszahlung zur Disposition
Konsolidierung zum Geschäftsanteile
Zinsen an den Geschäftsanteilen. Für Geschäftsjahr 2011 wird keine Zinsen berechnet.
Auszahlung vom Geschäftsanteile XXXX und Geschäftsanteile XXXX.
13. März, der Betrag wird zur Disposition am XXXX XXXX
Betr. die Regelung für Geschäftsanteile, Ziff. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, wird die Konsolidierung zu XXXX XXXX, die Konsolidierung zu den einzelnen deutschen Mitglieder spiegeln.
Wir haben darum den Bedarf zu wissen, wie gross eine Konsolidierung, die zu XXXX XXXX ilch eG erfolgt, wird.
Im Zusammenhang zu der Berechnung von der Konsolidierung zu den einzelnen Mitgliedern, betr. Regelung für Geschäftsanteile, Ziff. 1.3 soll bei der Berechnung der Geschäftsanteile in dänischen Öre, der Kurs x,xxx benützt werden.
Betr. die Regelung für Geschäftsanteile, Ziff. 4.3, 4.4, wird die Auszahlung an XXXX XXXX, die Auszahlung von Geschäftsanteile XXXX / Geschäftsanteile XXXX an den einzelnen Mitgliedern spiegeln.
Wir haben darum den Bedarf zu wissen, wie gross eine Auszahlung von Geschäftsanteile XXXX / Geschäftsanteile XXXX, die zu XXXX XXXX erfolgt, wird.
Danish to Swedish: Meddelande till medlemmar
General field: Other
Detailed field: Computers: Software
Source text - Danish

Kære andelshaver

Ejernettet kommer nu med bedre visning af kvalitetstal og afregninger. Fra 1.oktober vil du kunne se dine kvalitetstal direkte på Ejernettets forside. Du vil også kunne finde dine afregninger og fakturaer i det nyoprettede E-arkiv.

Ny kvalitetsoversigt forbedrer Ejernettet
Fra en ny boks med kvalitet- og indvejningstal på forsiden, kan du nu klikke dig videre til Ejernettets Kvalitetsoversigt. Her kan du følge udviklingen af din mælkekvalitet, se en grafisk visning af dine kvalitetsdata, sammenligne seneste tal med tidligere perioder og meget mere.

Kom på Ejernettet
Er du ikke allerede bruger på Ejernettet, er der derfor nu endnu større grund til at blive det!

Det er en forudsætning for at komme på Ejernettet, at du har oplyst din mail adresse til Arlas medlemsservice. Mailadressen kan du sende til XXXXXXXXXXXXXX – og næste hverdag vil du kunne logge på Ejernettet. Husk at skrive dit medlemsnummer i mailen.

Sådan kommer du på Ejernettet:
1. Åbn www.xxxxxxxxxxx
2. I feltet brugernavn indtaster du dit medlemsnummer (XXXXX) (Find det på din afregning)
3. Klik på ”Bestil adgangskode”
4. Du modtager nu en mail med et bekræftelseslink, som du skal klikke på inden for 10 minutter
5. Du modtager herefter en mail med din nye adgangskode
6. Åbn www.xxxxxxx -> her indtaster du medlemsnummeret i feltet ”Brugernavn”, og din nye kode i feltet Password. Bemærk, at du skal indtaste koden præcis som den står i mailen.
7. Når du kommer ind på Ejernettet, kan du skifte kode på Min Side -> Skift kodeord. Koden skal have min. 8 tegn og indeholde store og små bogstaver samt tal.

Får du brug for hjælp
Som en ekstra service har vi lavet et kort, du kan trykke ud, som kan hjælpe dig med at huske, hvordan du logger på Ejernettet. Bagpå kortet finder du nummeret til MedlemsService, som er klar til at vejlede dig.

Husk, at du kan fravælge afregning på papir, og spare 20 kr pr. afregning ved udelukkende at modtage afregninger via Ejernettet.
Translation - Swedish
Bästa medlem!

Ägarnätet kommer nu med bättre visning av kvalitetstal och avräkningar. Från den 1 oktober kommer du kunna se dina kvalitetstal direkt på Ägarnätets förstasida. Du kommer också kunna hitta dina avräkningar och fakturor i det nya E-arkivet.

Ny kvalitetsöversikt förbättrar Ägarnätet
I en ny ruta med kvalitets- och invägningstal på förstasidan kan du nu klicka dig vidare till Ägarnätets kvalitetsöversikt. Här kan du följa utvecklingen av din mjölkkvalitet, se en grafisk visning av din kvalitetsdata, jämföra de senaste talen med tidigare perioder och mycket mer.

Använd Ägarnätet
Är du inte redan användare av Ägarnätet är det ännu större anledning till att bli det nu!

En förutsättning för att komma in på Ägarnätet är att du har meddelat din mailadress till Arlas medlemsservice. Mailadressen kan du skicka till xxxxxxxxxxxxxx – och nästa vardag kommer du kunna logga in på Ägarnätet. Kom ihåg att skriva ditt medlemsnummer i mailet.

Så kommer du in på Ägarnätet:
1. Öppna www.xxxxxxxxxx
2. I fältet användarnamn skriver du ditt medlemsnummer (XXXXX) (Finns på din avräkning)
3. Klicka på ”Beställ lösenord”
4. Du får nu ett mail med en bekräftelselänk som du skall klicka på inom 10 minuter
5. Du får därefter ett mail med ditt nya lösenord
6. Öppna www.xxxxxxxxx -> skriv medlemsnumret i fältet ”Användarnamn” och ditt nya lösenord i fältet ”Lösenord”. Observera att du skall skriva lösenordet precis som det står i mailet.
7. När du kommer in på Ägarnätet kan du byta lösenord på Min Sida -> Byt lösenord. Lösenordet skall ha minst 8 tecken och innehålla stora och små bokstäver samt siffror.

Behöver du hjälp?
Som en extra service har vi skapat ett kort du kan trycka ut som kan hjälpa dig komma ihåg hur du loggar in på Ägarnätet. Bakpå kortet hittar du numret till Medlemsservice som kan vägleda dig.

Kom ihåg att du kan säga upp pappersavräkningen och spara ca: 25 kr per avräkning genom att uteslutande ta dina avräkningar via Ägarnätet.
Danish to Swedish: Manual Kvalitesöversikten
Source text - Danish
Kvalitetsoversigten

Kvalitetsoversigtens forside

Du kommer ind til Kvalitetsoversigtens forside ved at klikke på Gå til oversigten i boksen på Ejernettets forside, eller ved at klikke menupunktet Oversigt i Kvalitetsoversigtens venstremenu (hvis du allerede befinder dig i Kvalitetsoversigten).

På Kvalitetsoversigtens forside vises en oversigt over de vigtige meddelelser du har modtaget, artikler fra Faktabanken samt dine seneste indvejnings- og kvalitetsdata.


Sorter rækkefølge af kvalitetsdata
Du kan vælge at sortere listen til højre, der viser de seneste kvalitetsanalyser, således at du kan få de kvalitetsparametre, som du mener er mest relevante øverst.

1. Klik på Sorter
2. Klik og træk et kvalitetsparameter op eller ned i listen.
3. Slip musen der, hvor du gerne vil have parameteret.
4. Husk at trykke Gem. Dine valg vil nu være gemt til næste gang du kommer på Ejernettet.


OBS! Boksen (meddelelser)

I boksen OBS! på Kvalitetsoversigtens forside Oversigt, finder du vigtige meddelelser omkring din mælkekvalitet.

Når du har læst en meddelelse kan du markere den som læst ved at klikke på den grønne tekst Marker som læst.

Hvis du har mange meddelelser, så kan du bladre mellem dem ved at klikke på de grønne piletaster i nederste højre hjørne af OBS! boksen.
Få rådgivning omkring det valgte kvalitetsparameter (Faktabanken)

Der er flere steder i Kvalitetsoversigten, hvor der vises artikler fra Faktabanken. Artiklerne er udvalgt af MedlemsService, og vil have relevans for den specifikke side, du befinder dig på. Det vil være aktuelle emner på Oversigten (forsiden) og emnespecifikke artikler på siderne for hver kvalitetsparameter.

Klikker du på en artikel, vil den åbne i et vindue i Kvalitetsoversigten.
For at lukke artiklen kan du enten klikke i et område uden for artiklens vindue eller på X øverst til højre i artiklens vindue.


Indvejning

Under Indvejning finder du en oversigt over din mælkemængde, mælkens temperatur og tidspunkter for indvejning.

På siden er der en primær graf og to sekundære grafer. Den primære er øverst, og viser det indvejningsparameter, der er valgt i menuen til venstre. De to sekundære grafer nederst giver et hurtigt overblik over de øvrige indvejningsparametre.

Herudover er der også links til relevante artikler fra Faktabanken.


Sammenligning med andre kvalitetsparametre

I den primære graf kan du vælge at sammenligne enten mælkemængden, temperaturen eller indvejningstidspunktet (tiden) med et hvilket som helst andet indvejnings- eller kvalitetsparameter.

1. Klik på firkanten efter Sammenlignet med,
2. Vælg et parameter fra listen over Oftest anvendt parametre eller skriv selv et parameter i feltet Søg efter andre parametre.Periodevalg

Du kan selv vælge, hvilken periode du ønsker at få vist i graferne. Når du vælger en periode, påvirker det alle graferne på den valgte side. Der er to forskellige måder at vælge en periode på.


Grafisk vælger

1. Vælg årstal. Det valgte årstal fremgår umiddelbart ovenover grafen, og kan skiftes ved at klikke på de grå pile til højre og venstre for årstallene.
2. Placer musen ved det ønskede starttidspunkt
3. Klik på venstre musetast, og hold den nede
4. Marker den periode du ønsker, ved at trække musen mod højre
5. Slip musetasten. Nu vil perioden være valgt, og graferne opdateres

Datovælger


1. Klik i datofeltet, og en datovælgerboks dukker frem
2. Vælg år ved at klikke på pil til højre eller til venstre
3. Vælg måned i dropdown feltet ved at klikke på det med musen
4. Klik på en dato med musen

Sammenligning med andre perioder

Du har mulighed for at sammenligne den valgte periode med samme periode sidste år eller tilsvarende periode forud.
1. Vælg den ønskede periode. Se ovenfor.
2. Klik på drop-down menuen Sammenlign med, og vælg den periode du ønsker at sammenligne med.
3. Der tilføjes nu en linje i graf 1, som viser den valgte sammenligningsperiode. Samtidigt vises de valgte parametre for din selvvalgte periode.

Kvalitet

Klikker du på menupunktet Kvalitet i Kvalitetsoversigten får du et overblik over dine seneste kvalitetsdata. Forsidens graf viser som standard Fedt%, Protein% og Urea, men du kan også se resten af dine kvalitetsdata i listen med seneste analyseresultater. Listen kan sorteres, således at du kan få de kvalitetsparametre, som du mener er mest relevante øverst.

Dernæst er der også links til relevante artikler i Faktabanken, og du kan ydermere se en oversigt over dine seneste noter.

For at se nærmere på øvrige kvalitetsdata skal, du vælge det ønskede parameter i menuen til venstre. Hvert kvalitetsparameter har en side for sig. Siderne er bygget op med en primær og en sekundær graf samt en mulighed for at vælge periode.


Sorter rækkefølge af kvalitetsdata
Du kan vælge at sortere listen til højre, der viser de seneste kvalitetsanalyser, således at du kan få de kvalitetsparametre, som du mener er mest relevante øverst.

1. Klik på Sorter
2. Klik og træk et kvalitetsparameter op eller ned i listen.
3. Slip musen der, hvor du gerne vil have parameteret.
4. Husk at trykke Gem. Dine valg vil nu være gemt til næste gang du kommer på Ejernettet.

Primær graf

Den primære graf viser kvalitetsanalyserne for det parameter, du har klikket på.

I den primære graf kan du vælge at sammenligne med et hvilket som helst andet indvejnings- eller kvalitetsparameter.

1. Klik på firkanten efter Sammenlignet med
2. Vælg et parameter fra listen over Oftest anvendt parametre eller skriv selv navnet på et parameter i feltet Søg efter andre parametre.Sekundære grafer

Den sekundære graf kan vise hvilket som helst parameter du ønsker. Klik på firkanten til højre for Viser og vælg enten et af de Oftest anvendte parametre eller skriv selv det parameter, du vil sammenligne med i feltet Søg efter andre parametre.

Den sekundære graf viser altid den oftest anvendte kombination med den primære graf.

Periodevalg

Du kan selv vælge, hvilken periode du ønsker at få vist i graferne. Når du vælger en periode, påvirker det alle graferne på den valgte side. Der er to forskellige måder at vælge en periode på.


Grafisk vælger

6. Vælg årstal. Det valgte årstal fremgår umiddelbart ovenover grafen, og kan skiftes ved at klikke på de grå pile til højre og venstre for årstallene.
7. Placer musen ved det ønskede starttidspunkt
8. Klik på venstre musetast, og hold den nede
9. Marker den periode du ønsker, ved at trække musen mod højre
10. Slip musetasten. Nu vil perioden være valgt, og graferne opdateres

Datovælger


5. Klik i datofeltet, og en datovælgerboks dukker frem
6. Vælg år ved at klikke på pil til højre eller til venstre
7. Vælg måned i dropdown feltet ved at klikke på det med musen
8. Klik på en dato med musen


Sammenligning med andre perioder

Du har mulighed for at sammenligne den valgte periode med samme periode sidste år eller den periode, der er markeret i den grafiske datovælger:
4. Vælg den ønskede periode. Se ovenfor.
5. Klik på drop-down menuen Sammenlign med, og vælg den periode du ønsker at sammenligne med.
6. Der tilføjes nu en linje i graf 1, som viser den valgte sammenligningsperiode. Samtidigt vises de valgte parametre for din selvvalgte periode.

Sammenligning med andre kvalitetsparametre

I den primære graf kan du vælge at sammenligne enten mælkemængden, temperaturen eller indvejningstidspunktet (tiden) med et hvilket som helst andet indvejnings- eller kvalitetsparameter.

1. Klik på firkanten efter Sammenlignet med,
2. Vælg et parameter fra listen over Oftest anvendt parametre eller skriv selv et parameter i feltet Søg efter andre parametre.
Translation - Swedish
Kvalitetsöversikten

Kvalitetsöversiktens förstasida

Du kommer in till Kvalitetsöversiktens förstasida genom att klicka på länken Gå till översikten på Ägarnätets förstasida eller genom att klicka på menyvalet Översikt i Kvalitetsöversiktens vänstermeny (om du redan befinner dig i Kvalitetsöversikten).

På Kvalitetsöversiktens förstasida visas en översikt över de viktiga meddelanden du har mottagit, artiklar från Faktabanken samt din senaste invägnings- och kvalitetsdata.


Ordna listan med analysresultat
Du kan välja att sortera listan till höger där du ser de senaste kvalitetsanalyserna så att du får de kvalitetsparametrar som du tycker är mest relevanta överst.

1. Klicka på Sortera.
2. Klicka och dra en kvalitetsparameter upp eller ner i listan.
3. Släpp musen där du vill ha parametern.
4. Kom ihåg att trycka Spara. Dina ändringar sparas nu till nästa gång du loggar in på Ägarnätet.

Se upp!-rutan (meddelanden)

I rutan Se upp! på Kvalitetsöversiktens förstasida Översikt hittar du viktiga meddelanden angående din mjölkkvalitet.

När du har läst ett meddelande kan du markera det som läst genom att klicka på den gröna texten Markera som läst.

Om du har många meddelanden så kan du bläddra mellan dem genom att klicka på de gröna pilarna i nedersta högra hörnet av Se upp!-rutan.


Få rådgivning omkring de olika kvalitetsparametrarna (Faktabanken)

På flera ställen inne på Kvalitetsöversikten visas artiklar från Faktabanken. Artiklarna är utvalda av Medlemsservice och har relevans för den specifika sida du befinner dig på. Det kan vara aktuella ämnen på Översikten (förstasidan) och ämnesspecifika artiklar på sidorna för varje kvalitetsparameter.

Klickar du på en artikel kommer den öppnas i ett fönster inne på Kvalitetsöversikten.
För att stänga artikeln kan du antingen klicka i ett område utanför artikelns
fönster eller på X överst till höger i artikelns fönster.

Invägning

Under Invägning hittar du en översikt över din mjölkmängd, mjölkens temperatur och tidpunkter för invägning.

På sidan finns en primär graf och två sekundära grafer. Den primära är överst och visar den invägningsparameter som är vald i menyn till vänster. De två sekundära graferna nederst ger en snabb överblick över de övriga invägningsparametrarna. Därutöver finns det också länkar till relevanta artiklar från Faktabanken.


Jämförelse med andra kvalitetsparametrar

I den primära grafen kan du välja att jämföra antingen mjölkmängden, temperaturen eller invägningstidpunkten (tiden) med vilken annan invägnings- eller kvalitetsparameter som helst.

1. Klicka på fyrkanten efter Jämfört med.
2. Välj en parameter från listan över Ofta använda parametrar eller skriv en parameter i fältet Sök efter andra parametrar.
Välja period

Du kan själv välja vilken period du vill se i graferna. När du väljer en period påverkar det alla graferna på den valda sidan. Det finns två olika sätt att välja en period.


Ovanför grafen

1. Välj årtal. Det valda årtalet framgår ovanför grafen och kan ändras genom att man klickar på de grå pilarna till höger och vänster.
2. Placera musen vid en starttidpunkt.
3. Klicka på vänster musknapp och håll den nere.
4. Markera den period du vill se genom att dra musen mot höger.
5. Släpp musknappen. Nu är perioden vald och graferna uppdateras.

I datumrutan

1. Klicka i datumfältet och en datumruta öppnas.
2. Välj år genom att klicka på pilen till höger eller vänster.
3. Välj månad i dropdown-listan genom att klicka på den med musen.
4. Klicka på ett datum med musen.

Jämföra med andra perioder

Det går också att jämföra den valda perioden med samma period förra året eller med föregående period.
1. Välj den önskade perioden. Se ovanför.
2. Klicka på drop-downmenyn Jämför med och Välj den period du vill jämföra med.
3. Då tillkommer en linje i graf 1 som visar den period du valt att jämföra med. Samtidigt visas de valda parametrarna för den första perioden du valde.
Kvalitet

Klickar du på menyvalet Kvalitet i Kvalitetsöversikten får du en överblick över din senaste kvalitetsdata. Förstasidans graf visar som standard Fett%, Protein% och Urea men du kan också se resten av din kvalitetsdata i listan med senaste analysresultat. Listan kan sorteras så att du kan få de kvalitetsparametrar som du tycker är mest relevanta överst.

Därutöver finns det också länkar till relevanta artiklar i Faktabanken och du kan också se en översikt över dina senaste noteringar.

För att se närmare på övriga kvalitetsdata skall du välja de önskade parametrarna i menyn till vänster. Varje kvalitetsparameter har en egen sida. Sidorna är uppbyggda med en primär och en sekundär graf samt en valmöjlighet att välja perioder.


Ordna listan med analysresultat
Du kan välja att sortera listan till höger där du ser de senaste kvalitetsanalyserna så att du får de kvalitetsparametrar som du tycker är mest relevanta överst.

1. Klicka på Sortera.
2. Klicka och dra en kvalitetsparameter upp eller ner i listan.
3. Släpp musen där du vill ha parametern.
4. Kom ihåg att trycka Spara. Dina ändringar sparas nu till nästa gång du loggar in på Ägarnätet.


Primärgraf

Den primära grafen visar kvalitetsanalyserna för den parameter du har klickat på.

I den primära grafen kan du välja att jämföra med vilken annan invägnings- eller kvalitetsparameter som helst.

1. Klicka på fyrkanten efter Jämför med.
2. Välj en parameter från listan över Ofta använda parametrar eller skriv själv namnet på en parameter i fältet Sök efter andra parametrar.Sekundära grafer

Den sekundära grafen kan visa vilken parameter du vill. Klicka på fyrkanten till höger om Visa och välj antingen Ofta använda parametrar eller skriv själv den parameter du vill jämföra med i fältet ök efter andra parametrar.

Den sekundära grafen visar alltid den oftast använda kombinationen med den primära grafen.

Välja period

Du kan själv välja vilken period du vill se i graferna. När du väljer en period påverkar det alla graferna på den valda sidan. Det finns två olika sätt att välja en period.


Ovanför grafen

1. Välj årtal. Det valda årtalet framgår ovanför grafen och kan ändras genom att man klickar på de grå pilarna till höger och vänster.
2. Placera musen vid en starttidpunkt.
3. Klicka på vänster musknapp och håll den nere.
4. Markera den period du vill se genom att dra musen mot höger.
5. Släpp musknappen. Nu är perioden vald och graferna uppdateras.
I datumrutan

1. Klicka i datumfältet och en datumruta öppnas.
2. Välj år genom att klicka på pilen till höger eller vänster.
3. Välj månad i dropdown-listan genom att klicka på den med musen.
4. Klicka på ett datum med musen.


Jämföra med andra perioder

Det går också att jämföra den valda perioden med samma period förra året eller med föregående period.
1. Välj den önskade perioden. Se ovanför.
2. Klicka på drop-downmenyn Jämför med och Välj den period du vill jämföra med.
3. Då tillkommer en linje i graf 1 som visar den period du valt att jämföra med. Samtidigt visas de valda parametrarna för den första perioden du valde.

Jämförelse med andra kvalitetsparametrar

I den primära grafen kan du välja att jämföra antingen mjölkmängden, temperaturen eller invägningstidpunkten (tiden) med vilken annan invägnings- eller kvalitetsparameter som helst.

1. Klicka på fyrkanten efter Jämfört med.
2. Välj en parameter från listan över Ofta använda parametrar eller skriv en parameter i fältet Sök efter andra parametrar.
Swedish to English: Pris parametrar
General field: Bus/Financial
Source text - Swedish
PERIOD

Förutsättningar Sort
Proteinfettkvot (p/f) P/f
Valutakurs SEK/DKK

Parameter Sort

Aconto afregning
Fettvärde Kr/kg
Proteinvärde Kr/kg
Kg-beroende kostnader öre/kg
Medlemsberoende kostnader Kr/avräkning
Tillägg för ekologisk mjölk (Øko tillægget reduceres med 10%, såfremt mælken bedømmes i 3. klasse). (Det svenske øko-tillæg tager udgangspunkt i 76,3 danske øre/kg) öre/kg
Tillägg för dansk ekologisk mjölk med 4 % fedt i gns. (Øko tillægget reduceres med 10%, såfremt mælken bedømmes i 3. klasse) %
Ekotillägg under djurkarensen (max. 6 månader) öre/kg
Ekotillägg under djurkarensen (max. 6 månader) - med 4 % fedt i gns. %
Avgift för dubbel tank > 20 kg per hämtning Kr per hämtning
Avgift för (extra) hämtning under längre period > 90 kg per hämtning Kr per hämtning
Avgift för (extra) hämtning under längre period mere end 8.000 tons dagligt > 50 kg per hämtning Kr per hämtning
Uafhængig afhentning øre/kg
Släpvagnstillägg öre/kg
Släpvagnstillägg Kr/hämtning
Tillæg for jersey mælk konceptet öre/kg
Tillæg for jersey mælk konceptet Kr/hämtning
Lærkevang tillæg %
Produktionsavgift öre/kg
Avgift till maelkeudvalget öre/kg

Logistiktillæg
Danmark - Indvejning KG
0 - 1.100.000 öre/kg
1.100.001 - 1.500.000 öre/kg
1.500.001 - 2.000.000 öre/kg
2.000.001 - 2.500.000 öre/kg
2.500.001 - 3.000.000 öre/kg
3.000.001 - 3.500.000 öre/kg
3.500.001 - 4.000.000 öre/kg
4.000.001 - öre/kg

Sverige - Indvejning KG
0 - 500.000 öre/kg
500.001 - 1.200.000 öre/kg
1.200.001 - 1.400.000 öre/kg
1.400.001 - 1.600.000 öre/kg
1.600.001 - 1.800.000 öre/kg
1.800.001 - 2.000.000 öre/kg
2.000.001 - 2.200.000 öre/kg
2.200.001 - öre/kg

Leverancebaserede ejerbeviser
Tilbagediskonteringsfaktor ved førtidsudbetaling af ejerbevis %
Gårdkøletanklån
Nominell räntesats för nya gårdstankslån %
Adm. avgift vid nyuppläggning av gårdstankslån kr
Minimibelopp för gårdstankslån kr

Momssats %
Momssats livsmedel %
Administrationsgebyr ved indtrædelse Kr
Bod ulovlig udtræden
Ved ulovlig udtræden skal andelshaveren betale en bod, som svare til 10 % af acontobetalingen for den mælk der er leveret fra andelshaverens driftssted / driftssteder i de seneste 12 fulde måneder, uanset om andelshaveren har været ejer heraf i denne periode og til hvem betaling for mælkeleverancerne er sket.
Sæsondifferentiering
Fra og med 1 april 2009 genindføres ordningen, hvor sæsonfradrag og –tillæg ikke afregnes direkte over afregningen, men opsummeres over året og afregnes i forbindelse med årsafregningen. Ordningen har ikke have likviditetseffekt for selskabet på årsbasis. Tillæg udbetales indtil saldo for de respektive lande går i nul.
april - juni %
august - november*) %
*) Betalning av säsongtillägg görs så länge det finns pengar kvar på säsongkontot för respektive land.

Kvalitet
Celler
Klass 1S %
Klass 1E %
Klass 1B %
Klass 2 %
Klass 3 %
Kvalitetsersättning %
Bakterier
Klass 1E %
Klass 1B %
Klass 2 %
Klass 3 %
Kvalitetsersättning %
Sporer
Klass 1E %
Klass 1B 3) %
Klass 2 3) %
Kvalitetsersättning %
3) Vid klass 1 B och 2 sker uppföljningsanalys under nästa 14-dagars period.

Dispensation sporer
Klass 2 %
Første klasse 2 - fra 1. januar 2008 - inden for en rullende 12 måneds periode, udløser en dispensation som modsvare fradraget.
Frysepunkt
Klass 2 %
Klass 3 %
Syrningshämmare
Klass 3 4) %
4) Vid klass 3 sker uppförlningsanalyser följande fyra veckor.
Gäller för varje analys i prissättningsperioden. Dvs 2 x 3 klass = 20%, 5 x 3 klass = 50%
Antibiotika (Rapporteras in manuellt.)
Første tilfælde kr
- plus værdien af 2 dages mælkeproduktion.
Andet tilfælde kr
- plus værdien af 4 dages mælkeproduktion.
Tredje tilfælde kr
- plus værdien af 8 dages mælkeproduktion.
Ved hvert yderligere tilfælde inden for de rullende 12 måneder
- Boden fordobles yderligere, dog max. til det, der er angivet i de til enhver tid
gældende vedtægter (pt værdien af to ugers mælkeleverance)

Fra tredje tilfælde indsamles mælken separat i 14 dage, som betales af andelshaveren Kr pr. afhentning
Synligt förändrad mjölk
Klass 3 %
Gäller för varje analys i prissättningsperioden. Dvs 2 x 3 klass = 20%, 5 x 3 klass = 50%
Syn, lukt och smak 5) kr
5) Dessutom görs avdrag för två dagars mjölkleverans. Rapporteras in manuellt.
Lugt og smag
Klass 3 %
Translation - English
PERIOD

Prerequisite Type
Protein/fat quota (p/f) P/f
Currency rate
Country currency
Parameter Type/Unit

Account Settlement
Fat value Kr/kg
Protein value Kr/kg
Kg-deduction öre/kg
Member-related costs Kr/settlement
Print of settlement Kr/settlement
Supplement for organic milk (Eco supplement is reduced with 10% in case the milk is found to be in 3. class). (The swedish eco supplement has the starting point at 64,2 danish öre/kg) öre/kg
Supplement for danish organic milk with 4 % fat i general. (Ecosupplement is reduced with 10% in case the milk is found to be in 3. class) %
Natureland supplement öre/kg
Fee for double tank > 20 kg per collection Kr per collection
Fee for (extra) collection during a longer period > 90 kg per collection Kr per collection
Fee for (extra) collection during a longer period with more than 8.000 tons daily > 50 kg per collection Kr per collection
Independent collection øre/kg
Trailer supplement öre/kg
Trailer supplement Kr/collection
Supplement for every day collection öre/kg
Supplement for every day collection Kr/collection
Lærkevang supplement %
Production fee öre/kg
Fee for milkcommission öre/kg
Logistic surplus
Denmark - Supply KG
0 - 1.200.000 öre/kg
1.200.001 - 1.600.000 öre/kg
1.600.001 - 2.100.000 öre/kg
2.100.001 - 2.600.000 öre/kg
2.600.001 - 3.100.000 öre/kg
3.100.001 - 3.600.000 öre/kg
3.600.001 - 4.100.000 öre/kg
4.100.001 - öre/kg

Sweden - Supply KG
0 - 550.000 öre/kg
550.001 - 1.250.000 öre/kg
1.250.001 - 1.450.000 öre/kg
1.450.001 - 1.650.000 öre/kg
1.650.001 - 1.850.000 öre/kg
1.850.001 - 2.050.000 öre/kg
2.050.001 - 2.250.000 öre/kg
2.250.001 - öre/kg

Delivery based owner certificates
Set to be ascribed at prepayment of owner certificate %
VAT %
VAT foods/provisions %
Administration fee at admission Kr
Fine for illegal resignation
At illegal resignation a fine is imposed equivalent of 10 % of the account payment for the milk delivered from the members farm/farms during the last 12 full months, irrespective of if the member has been the owner or to whom the payment has been administered during the said periode.
Sesonal divergence
From April 1. 2009 seasonal divergence - addition and deduction - will not be payed out via the settlement, but is summed up over the year and is settled in connection to the yearly settlement. The transaction has no liquidity effect for the company on a yearly basis. Addition is payed out until the balance for each country is levelled out.
April - June %
August - November*) %
*) Addition is booked on each member until the balance for each country is levelled out.

Quality
Cells
Class 1S %
Class 1E %
Class 1B %
Class 2 %
Class 3 %
Quality payment %
Bacteria
Class 1E %
Class 1B %
Class 2 %
Class 3 %
Quality payment %
Spores
Class 1E %
Class 1B 3) %
Class 2 3) %
Quality payment %
3) At Class 1 B and 2 follow up analyses will be performed during the next fourtnight.

Dispensation spores
Class 2 %
First Classe 2 - from 1.January 2008 - within a rolling 12 months period, provokes a suspension corresponding to the deduction.
Freezing point
Class 2 %
Class 3 %
Accidification inhibitors
Class 3 4) %
4) At Class 3 follow up analyses will be performed the following four weeks.
Applies for each analysis within the pricing period. Dvs 2 x 3 Class = 20%, 5 x 3 Class = 50%

Antibiotics (Manual reporting.)
First occasion kr
- plus value of 2 days milk production.
Second occasion kr
- plus value of 4 days milk production.
Third occasion kr
- plus value of 8 days milk production.
At every following occasion within a rolling 12 months period.
- The fine is doubled up further, but can only be doubled to the maximum that is stipulated at each time
according to regulations (for now the value of two weeks milk delivery)

By the third occasion milk will be collected separately for 14 days which is payed for by the member. Kr/collection
Occular, Visibly changed milk
Class 3 %
Accounts for every analysis within the pricing period. Ie. 2 x 3 Class = 20%, 5 x 3 Class = 50%
Occular, smell and taste 5) kr
5) In addition a deduction is made for two days of milk delivery. Manual reporting.
Smell and taste
Class 3 %

Translation education Graduate diploma - Gothenburg University
Experience Years of experience: 22. Registered at ProZ.com: Dec 2012.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Swedish (English university course)
Swedish to English (Univerity course english)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
CV/Resume English (PDF)
Bio
No content specified


Profile last updated
Dec 28, 2012


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search