Working languages:
Slovak to English

Veronika Missik

Slovakia
Local time: 04:53 CET (GMT+1)

Native in: Slovak Native in Slovak
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Transcription, Training
Expertise
Specializes in:
AgricultureBiology (-tech,-chem,micro-)
Cosmetics, BeautyCinema, Film, TV, Drama
Computers (general)Medical: Dentistry
Business/Commerce (general)Psychology
Printing & PublishingPhysics

Preferred currency EUR
Blue Board entries made by this user  0 entries
Portfolio Sample translations submitted: 2
Slovak to English: DNA
General field: Other
Detailed field: Biology (-tech,-chem,micro-)
Source text - Slovak
Like other rodents, squirrels have four front teeth that never stop growing so they don't wear down from the constant gnawing. Tree squirrels are the types most commonly recognized, often seen gracefully scampering and leaping from branch to branch.
Other species are ground squirrels that live in burrow or tunnel systems, where some hibernate during the winter season.
First, researchers made XNA building blocks to six different genetic systems by replacing the natural sugar component of DNA with one of six different polymers, synthetic chemical compounds.
The team—led by Vitor Pinheiro of the U.K.'s Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology—then evolved enzymes, called polymerases, that can make XNA from DNA, and others that can change XNA back into DNA.
This copying and translating ability allowed for genetic sequences to be copied and passed down again and again—artificial heredity.
Last, the team determined that HNA, one of the six XNA polymers, could respond to selective pressure in a test tube.
As would be expected for DNA, the stressed HNA evolved into different forms.

Translation - English
Tak ako iné hlodavce, veveričky majú štyri predné zuby, ktoré neustále rastú, a preto sa nikdy neopotrebujú z neustáleho hryzenia. Najčastejšie rozpoznávaný typ je typ stromových veveričiek, ktoré je často vidieť elegantne behať a skákať z vetvy na vetvu.
Ďalšie druhy sú pozemné veveričky, ktoré žijú v norách alebo v tunelových systémoch, kde niektoré z nich zvyknú prezimovať.
Ako prvé, vedci vytvorili XNA stavebné bloky do šiestich rozličných genetických systémov nahradením zložky prírodného cukru DNA s jedným zo šiestich rozličných polymérov, syntetickými chemickými zlúčeninami.
Tím vedený Vitorom Pinheirom z Britského medického výskumného laboratória molekulárnej biológie, potom vyvinul enzýmy, tzv. polymerázy, ktoré dokážu vytvoriť XNA z DNA a ďalšie, ktoré dokážu zmeniť XNA späť na DNA.
Táto schopnosť kopírovať a prekladať povoľuje genetickým sekvenciám, aby boli kopírované a odovzdávané znovu a znovu - t.j. umelá dedičnosť.
Nakoniec, tím zistil, že HNA, jeden zo šiestich XNA polymérov, môže reagovať na selektívny tlak v skúmavke.
Ako by sa dalo očakávať, prízvukované HNA sa vyvinulo do rôznych foriem.

Slovak to English: Titanic
Detailed field: History
Source text - Slovak
In recent years explorers like James Cameron and Paul-Henry Nargeolet have brought back increasingly vivid pictures of the wreck. Yet we’ve mainly glimpsed the site as though through a keyhole, our view limited by the dreck suspended in the water and the ambit of a submersible’s lights. Never have we been able to grasp the relationships between all the disparate pieces of wreckage. Never have we taken the full measure of what’s down there.
Until now. In a tricked-out trailer on a back lot of the Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), William Lange stands over a blown-up sonar survey map of the Titanic site–a meticulously stitched-together mosaic that has taken months to construct. At first look the ghostly image resembles the surface of the moon, with innumerable striations in the seabed, as well as craters caused by boulders dropped over millennia from melting icebergs.
On closer inspection, though, the site appears to be littered with man-made detritus—a Jackson Pollock-like scattering of lines and spheres, scraps and shards. Lange turns to his computer and points to a portion of the map that has been brought to life by layering optical data onto the sonar image.
Translation - English
V posledných rokoch, prieskumníci ako James Cameron a Paul-Henry Nargeolet, priniesli späť stále živé obrazy vraku. Napriek tomu sme zazreli miesto hlavne akoby cez kľúčovú dierku. Náš pohľad je obmedzený kalnou vodou a rozsahom pôsobnosti ponorných svetiel. Nikdy sme neboli schopní pochopiť vzťahy medzi všetkými rôznorodými kusmi trosiek. Nikdy sme nevzali do úvahy plnú mieru toho, čo tam dole je.
Až doteraz. V upravenom prívese na pozemku za Oceánograficou inštitúciou Woods Hole, William Lange hľadí na vytlačenú mapu miesta z prieskumného sonaru kde sa nachádza Titanic–starostlivo poskladanú mozaiku, ktorej konštrukcia trvala mesiace. Strašidelný obrázok sa na prvý pohľad podobá povrchu mesiaca s nespočetným pruhovaním na morskom dne, ako aj kráterom, ktoré boli spôsobené balvanmi klesajúcimi v priebehu tisícročí z roztápajúcich sa ľadovcov.
Pri bližšom skúmaní sa však miesto zdá byť plné umelo vytvorených zvyškov–ako rozptyl línií a sfér, zápiskov a črepov Jacksona Pollocka. Lange sa obracia späť k svojmu počítaču a ukazuje na časť mapy, ktorá bola oživená navrstvením optických dát do sonarového obrázku.

Translation education Bachelor's degree - Constatntine the Philosopher University in Nitra
Experience Years of experience: 9. Registered at ProZ.com: Jan 2013.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
CV/Resume CV available upon request
Bio
Mgr. Veronika Missikova
English – Slovak
Translator and interpreter

Diploma in Translation – Culture and tourism in Slovakia
Email: [email protected]
My PROZ profile: http://www.proz.com/profile/1708541
Keywords: English, Slovak, tourism, culture, medicine, computers, games, hobbies, sciences, human resources, pharmacy, wellness, free time, general, literature


Profile last updated
Jan 22, 2013More translators and interpreters: Slovak to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search