Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 17 ces>eng svorková výroba (elektřiny) total monthly electricity production measured on generator terminals pro closed ok
- Mar 16 eng>ces Bureau of Engraving and Printing Úřad pro rytecké práce a tisk pro just_closed no
- Nov 24 '18 eng>ces associated vs. affiliated company přidružená vs. přičleněná společnost pro closed ok
- Nov 1 '18 eng>ces logic zlogičtit pro closed no
- Sep 27 '18 ces>eng vytahovací kolejnice pull-out rail pro closed no
4 Sep 2 '18 ces>eng nosné bárky trestles pro closed ok
4 Sep 2 '18 ces>eng mikropilotové bárky micropile clusters pro closed ok
4 Jul 11 '18 ces>eng hydroizolační stěrka waterproofing screed pro closed no
4 May 27 '18 eng>ces score line výsledek pro closed no
- May 24 '18 ces>eng výkružek – nákružek recess – collar pro closed no
- May 18 '18 ces>eng Zpětný uzávěr non-return valve pro closed no
- Mar 24 '18 ces>eng mzdové listy statements of remuneration pro closed ok
- Mar 24 '18 ces>eng mzdovou agendu salary administration pro closed ok
- Feb 20 '18 eng>ces Widow's Walk střešní terasa pro closed ok
- Feb 19 '18 ces>eng Přestupky a správní záležitosti Offences and administrative matters pro open no
- Feb 19 '18 ces>eng Vedení obhajoby v trestních řízeních conducting defence in criminal proceedings pro open no
- Jan 31 '18 ces>eng přepouštěcí klapka transfer flap valve pro open no
- Aug 31 '17 eng>ces executed the same ji vyhotovil pro closed no
4 Aug 21 '17 eng>ces scar diameter průměr oděrové plochy pro closed ok
- Aug 16 '17 eng>ces MOMENTARY SWITCH tlačítkový spínač pro closed no
4 Mar 1 '17 eng>ces Tie line mezisystémové propojení pro closed ok
- Feb 21 '17 eng>ces Engineered product zkonstruovaný výrobek pro closed no
- Feb 16 '17 eng>ces assigns from and against nabyvatele pro closed ok
- Feb 12 '17 eng>ces weld pearl svarová perla pro closed ok
- Jan 3 '17 eng>ces CROWDFUNDING skupinové financování pro closed no
- Dec 18 '16 ces>eng průchozí (it must be possible) to walk through (the area/space) pro closed ok
4 Dec 12 '16 eng>ces general aviation terminal terminál všeobecného letectví pro closed ok
4 Dec 11 '16 eng>ces special agent in charge velící zvláštní agent pro closed ok
- Oct 26 '16 ces>eng sdružený kabel compound cable pro closed ok
- Oct 20 '16 ces>eng poměrný tah relative tractive force pro closed no
NP Oct 20 '16 ces>eng protokol o rekognici osob podle fotografií report on identification of persons based on photographs pro open no
4 Oct 13 '16 ces>eng DRK small hand joints pro closed ok
4 Oct 10 '16 ces>eng uložení sití installation of utility services pro closed no
4 Oct 10 '16 ces>eng uzavření věcných břemen entering into an easement agreement pro closed no
- Oct 9 '16 ces>eng souhlasné kolaudační rozhodnutí o užívání stavby? affirmative final decision to use the construction pro closed no
- Oct 9 '16 ces>eng povolení sjezdu permit to build a road connecting the site to the local road pro closed no
4 Oct 9 '16 ces>eng výběr dodavatele investorem stavby v součinnosti selection of a contractor with the investor of the construction cooperating in the process pro closed no
- Oct 8 '16 ces>eng povolení změny stavby před dokončením permit to alter the construction project prior to its completion pro closed no
- Oct 9 '16 ces>eng zadání a provedení stavby award and implementation of the construction project pro closed no
4 Oct 8 '16 ces>eng vydání změny povolení stavby (the) issue of an amendment to the building permit pro closed no
4 Oct 7 '16 ces>eng smlouva o dílo o poskytování dalších služeb na akci works contract for the provision of additional services for the .... project pro closed no
- Oct 4 '16 ces>eng zadávací dokumentace tender documents pro closed ok
- Sep 29 '16 eng>ces limit his/her award of nesmí omezit přiznání pro open no
- Sep 12 '16 eng>ces Business Unit Compliance Officer referent obchodní jednotky pro dodržování předpisů pro open no
- Sep 9 '16 eng>ces Resort Manager ředitel turistického komplexu pro closed no
4 Jul 20 '16 eng>ces grain směr vláken/nití pro closed no
- Jul 19 '16 ces>eng DrHM (drobný hmotný majetek) low-value tangible assets pro closed no
- Jun 30 '16 eng>ces margin accretive portfolio role úloha portfolia s rostoucí marží pro closed ok
4 Jun 29 '16 ces>eng smlouva o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů agreement to reduce the statutory scope of community property of spouses pro closed no
- Jun 24 '16 eng>ces recovery of the corpse vyproštění mrtvoly / mrtvého těla pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search