Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 1 '10 deu>sve Abendspielleitung regiassistent pro closed ok
4 Jun 29 '10 deu>sve Steiltyp vertikalt hjärtläge pro closed ok
4 Jun 27 '10 sve>eng tryggandelagen Pension Obligations Vesting Act pro closed ok
- Jun 24 '10 sve>eng bärlager pillow block bearing pro closed no
- Jun 24 '10 deu>sve Pulswiderstand pulsmotstånd pro closed no
4 Jun 24 '10 eng>sve spiral clamping bush spiralklämbussning; spiralfastspänningshylsa pro closed ok
- Jun 24 '10 sve>eng slitmässing brass for wear reduction pro closed ok
- Jun 23 '10 eng>sve Push/Pull connector mottaktskoppling; mottaktskontakt pro open no
4 Jun 23 '10 deu>sve taktend cyklisk pro closed ok
4 Jun 22 '10 sve>eng punktberäkningar single point calculations pro closed ok
- Jun 20 '10 sve>eng Efterställning subordination pro open no
- Jun 20 '10 sve>eng morän till pro just_closed no
4 Jun 20 '10 eng>sve spud legs stödben pro closed ok
- Jun 20 '10 deu>sve Klappstück (upp)fällbar lucka pro open no
4 Jun 18 '10 sve>eng G.O. general prescription (rules) pro closed ok
4 Jun 18 '10 sve>eng tillbakavalutering back value dating pro closed ok
4 Jun 18 '10 eng>sve mortar infiltration (mur)bruk som trängt in; inträngning av (mur)bruk pro closed ok
4 Jun 18 '10 eng>sve trickle ventilation spaltventil pro closed ok
3 Jun 18 '10 sve>eng strömningsflundra two fillets of Baltic herring [stuffed with dill or parsley] pro closed ok
4 Jun 17 '10 sve>eng påslag buildup; layer thickness pro closed ok
4 Jun 15 '10 eng>sve the balance of probabilities överviktsprincip pro closed ok
4 Jun 15 '10 eng>sve non-use obligations åtaganden om icke-användning pro closed no
4 Jun 15 '10 eng>sve Shipping point collect mottagaren betalar frakten pro closed ok
4 Jun 15 '10 eng>sve G/L indicator kod i huvudboken pro closed ok
- Jun 15 '10 sve>eng Fakturabelåningskredit factoring pro closed ok
4 Jun 15 '10 eng>sve Rolled Walls svängda väggar; runda väggar pro closed ok
4 Jun 15 '10 eng>sve Automatic bend automatisk sväng pro closed ok
4 Jun 15 '10 eng>sve under-constrained underspecificerad pro closed ok
- Jun 15 '10 deu>sve chlorabspaltende Produkte produkter som avspjälkar klor pro closed ok
- Jun 14 '10 eng>sve discretionary requirement fakultativt krav pro open no
- Jun 14 '10 eng>sve protective order beslut om säkerhetsåtgärder; beslut om skyddsåtgärder pro closed ok
- Jun 14 '10 deu>sve Vorortbedienengeräte reglerpaneler (för väggmontage) pro closed ok
4 Jun 13 '10 eng>sve notice of intent anmälan om avsikt pro closed ok
4 Jun 12 '10 deu>sve Indramat Indramat pro closed ok
4 Jun 11 '10 deu>sve Gleitleistenschmierung smörjning av glidlist pro closed ok
4 Jun 11 '10 deu>sve Innenoelung intern inoljning pro closed ok
4 Jun 11 '10 deu>sve Innensondenprüfung provning med innersond pro closed ok
4 Jun 11 '10 deu>sve Topfofen degelugn pro closed ok
- Jun 10 '10 eng>sve steam pops plötslig avgång av ånga pro just_closed no
4 Jun 10 '10 deu>sve Spiegelstriche långa tankstreck pro closed ok
4 Jun 10 '10 deu>sve Sondenprüfkopf sondhuvud pro closed ok
4 Jun 10 '10 deu>sve Merksatz minnesregel pro closed ok
4 Jun 10 '10 deu>sve Satzspiegel satsyta pro closed ok
4 Jun 10 '10 deu>sve Rohrwickler rörtång pro closed ok
4 Jun 10 '10 deu>sve Umhausung hölje; kåpa pro closed ok
4 Jun 10 '10 deu>sve Walzgerüst valsstol pro closed ok
4 Jun 9 '10 eng>sve ground heave or settlement marklyft eller sättning pro closed ok
2 Jun 9 '10 eng>sve branch-feed sekundär matning; sekundär matningskrets pro closed ok
- Jun 9 '10 eng>sve steady-state current konstantström; ström vid stabilt tillstånd pro closed no
4 Jun 9 '10 eng>sve motor-start circuit breaker motorskydd; motorskyddsbrytare pro closed ok
Asked | Open questions | Answered