Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 29 pol>eng amplituda szczytowo-siodłowa peak-to-trough amplitude pro closed no
4 Jun 29 eng>pol low loss bound modes niskostratne mody prowadzone pro closed ok
- Jun 24 eng>pol calorific value of burnable materials kaloryczność paliwa pro open no
- Jun 25 eng>pol no leftovers brak (jakichkolwiek) pozostałości pro closed ok
4 Jun 25 eng>pol soot sadza techniczna pro closed ok
4 Jun 24 eng>pol bulking out leakage gromadzący/zbierający się wyciek // zwiększający się wyciek pro closed no
- Jun 16 eng>pol power performance wydajność energetyczna pro closed no
4 Jun 13 eng>pol simple maker project projekt prostego zestawu do samodzielnego montażu pro closed no
4 Jun 11 eng>pol Dir. oś podłużna pro closed no
4 Jun 9 eng>pol touch plate łącznik dotykowy pro closed no
4 Jun 2 eng>pol discreet transistors tranzystory dyskretne pro closed ok
4 May 24 eng>pol to be on the needle być (ułożonym)/znajdować się na ostrych krawędziach (przedmiotów) pro closed no
4 May 22 eng>pol Absolute Pull Range bezwzględny zakres częstotliwości / bezwzględny zakres regulacji częstotliwości wyjściowej (APR) pro closed no
- May 12 eng>pol circuit realisation realizacja obwodów pro closed ok
- May 7 eng>pol response charakterystyka wyjściowa pro closed ok
- May 4 eng>pol highly contested mocno/silnie kontestowana pro closed no
4 May 4 eng>pol low-end dolne pasmo pro closed no
4 May 2 eng>pol on a technology-by-technology basis na zasadzie "technologia po technologii" pro closed no
- Apr 29 eng>pol dispatchable generation sterowalna generacja energii elektrycznej pro closed ok
- Apr 24 eng>pol linkage attack pośrednia identyfikacja osoby / atak polegający na pośredniej identyfikacji osoby pro closed ok
4 Apr 7 eng>pol pressure plate mina naciskowa / mina przeciwpiechotna aktywowana płytą naciskową pro closed no
4 Apr 6 pol>eng przywracanie do działania systemów dotkniętych awarią restoration/recovery of failed system pro closed ok
- Mar 22 eng>pol enclosed-break device urządzenie z osłoniętymi zestykami pro open no
4 Mar 17 eng>pol bolt-end pręt jednostronnie gwintowany pro closed ok
- Mar 12 eng>eng contact contact discharge pro closed ok
- Mar 11 eng>pol walk-over survey wizja lokalna pro closed ok
4 Mar 6 eng>pol a bond gwarancja pro closed no
4 Mar 6 eng>pol transformer incomer przewód zasilający z transformatora pro closed ok
- Feb 28 eng>pol security room pomieszczenie/pokój ochrony pro open no
4 Feb 27 eng>pol closed current tu: prąd spoczynkowy pro closed ok
4 Feb 24 eng>pol switched line terminal zacisk linii łączącej/przełączanej/regulowanej pro closed ok
- Feb 24 eng>pol an or-ing function. możliwości realizacji funkcji OR pro closed ok
4 Feb 24 eng>pol short zwora / zworka / łącznik pro closed ok
4 Feb 19 pol>eng przewodnik warsztatowy workshop manual pro closed no
- Feb 16 eng>pol littering on land zaśmiecanie terenu pro closed no
4 Jan 24 eng>pol microtransaction mikropłatność, mikrotransakcja pro closed ok
- Jan 24 pol>eng napawanie laserowe laser metal deposition pro open no
4 Jan 8 pol>eng wydatki normatywne normative/standard costs/expenses/expenditure // ...per normative/standard (usable) floor area pro closed ok
- Dec 28 '19 eng>pol pinpoint notatka / komentarz pro closed no
4 Dec 25 '19 eng>pol Detonation cord lont/przewód detonacyjny/detonujący pro closed ok
4 Dec 14 '19 pol>eng jednostka centralna main unit pro closed ok
- Dec 12 '19 pol>eng Implementacja wybranych algorytmów implementation of selected algorithms pro closed ok
- Dec 2 '19 pol>eng Zabudowa (szlaków zrywkowych) tu: installation of control measures (on skid trails) pro closed ok
- Dec 2 '19 eng>pol ownship statek pro closed no
- Nov 27 '19 pol>eng udostępnianie złoża first driving / first working pro closed ok
- Nov 27 '19 pol>eng udostępnianie złoża providing access to the deposit pro closed ok
- Nov 27 '19 pol>eng Abonent domeny domain name registrant / domain(’s) registrant pro closed no
4 Nov 23 '19 pol>eng tłoczenie pod ciśnieniem smaru stałego pressure pumping of solid lubricant pro closed no
4 Nov 6 '19 eng>pol bowling pit wybieg kul pro closed ok
4 Nov 4 '19 eng>pol yoked prism pryzmaty sprzężone (ang. yoked prism) pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last