Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Sep 25 eng>pol loss on under-consolidation reversals strata z tytułu odwrócenia odpisów aktualizujących pro open no
- Sep 25 eng>pol extraordinary depreciation on tax nadzwyczajna amortyzacja podatkowa pro open no
4 Sep 8 eng>pol IV brigade system system czterobrygadowy pro closed ok
- Sep 7 eng>pol exploitation of discretionary transport services świadczenie usług transportu/przewozu okazjonalnego pro open no
- Sep 7 eng>pol aspects and derivatives aspekty oraz działalność pochodna pro open no
4 Aug 25 eng>pol attested account claims prawo zastawu na zabezpieczenie zapłaty /zastaw na zabezpieczenie płatności (attested account claim) pro closed ok
- Aug 11 eng>pol value data waluty pro closed no
- Jun 3 pol>eng zaliczka komornicza advance payment towards the court bailiff's costs pro closed ok
4 Jun 4 eng>pol the government’s fiscal and monetary policies polityki fiskalne i monetarne rządu pro closed ok
- Apr 6 eng>pol rework invoice faktura za naprawę/usunięcie usterek/wad pro closed ok
- Mar 29 eng>pol forward point adjustment zmiana wartości wyceny punktów terminowych forward pro open no
- Mar 16 pol>eng kupić mieszkanie pod wynajem/ na wynajem buy a property/flat for rental (purposes)/to rent out/let pro closed ok
4 Mar 14 pol>eng pakiet osłonowy (financial/economic) aid package pro closed ok
4 Mar 12 pol>eng jednostka akredytacyjna (accredited) certification body pro closed ok
- Mar 12 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Mar 10 eng>pol matrimonial property regime living, known by person patrz poniżej pro closed ok
- Mar 5 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Mar 5 eng>pol reserved (pole) zarezerwowane pro closed ok
- Feb 19 eng>pol bill designation oznaczenie weksla pro just_closed no
- Jan 28 eng>pol to repaper contracts zawrzeć umowy na podobnych/analogicznych warunkach // renegocjować lub zawrzeć umowy ponownie pro closed no
3 Dec 31 '19 eng>pol letter of liaison and communications authority upoważnienie do kontaktu/ów i korespondencji pro closed ok
4 Dec 26 '19 pol>eng Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów significant impairments/write-downs of other assets pro closed ok
4 Nov 22 '19 eng>pol mortgage advance (rzeczywista) kwota kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej pro closed ok
- Nov 14 '19 eng>pol Performance Checking Statement wyciąg z rachunku (bankowego) Performance Checking pro closed ok
- Nov 2 '19 eng>pol default triggered spowodować niewykonanie zobowiązania/zobowiązań // spowodować niewywiązanie się ze zobowiązania pro open no
4 Oct 27 '19 pol>eng podporządkowanie spłaty pożyczki subordination of loan repayment pro closed no
- Oct 11 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
- Oct 11 '19 eng>pol equal principal payment równe spłaty/raty kapitału pro open no
4 Oct 7 '19 eng>pol determination of employment ustanie zatrudnienia pro closed ok
- Oct 3 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro just_closed no
- Oct 2 '19 eng>pol Interest service całkowita kwota zobowiązania pro closed ok
- Sep 27 '19 eng>pol exchange tender offer oferta nabycia udziałów w drodze wymiany pro closed ok
- Sep 12 '19 eng>pol Nominating Body instytucja określająca/ustalająca pro closed ok
4 Jun 19 '19 eng>pol swing low /swing high tzw. swing low / swing high pro closed ok
- Sep 3 '19 eng>pol closed vs open prowizja zamknięta [closed] vs prowizja otwarta [open] pro closed ok
4 Aug 6 '19 eng>pol Actual Calculated Payout Multiple wielokrotność rzeczywistej naliczonej kwoty wypłaty [świadczenia] pro closed no
4 Aug 6 '19 eng>pol Performance stock units jednostki akcyjne/udziałowe uzależnione od osiąganych wyników [performance stock units] pro closed ok
- Aug 9 '19 eng>pol insolvency case szczegóły sprawy upadłościowej pro open no
4 Aug 6 '19 eng>pol Core OP zysk z podstawowej działalności operacyjnej [core operating profit] pro closed ok
4 Jul 18 '19 eng>pol super (pay) podstawa naliczania składki na fundusz emerytalny pro closed ok
- Jul 10 '19 pol>eng koszty rozpoznawane rachunkowo costs recognised in the accounts pro just_closed no
4 Jun 13 '19 pol>eng bezpłatna darowizna gratuitous gift pro closed ok
4 May 17 '19 eng>pol right-of-use assets aktywa z tytułu prawa do użytkowania pro closed ok
- May 1 '19 eng>pol to roll over przedłużyć/odnowić pro closed ok
- Apr 10 '19 eng>pol Amendment to Promissory Note zmiana treści weksla / zmiana warunków weksla pro open no
4 Mar 24 '19 eng>pol arrived at for Band A jak wyliczono/obliczono podatek dla grupy (podatkowej) A/przedziału podatkowego A pro closed ok
- Mar 6 '19 eng>pol apply without inquiry realizować/wykorzystywać bez sprawdzania pro closed ok
- Mar 7 '19 pol>eng dokonywać zamiany wierzytelności swap debt pro closed no
4 Nov 27 '18 eng>pol referral agent agent/pośrednik/podmiot polecający pro closed ok
- Oct 20 '18 pol>eng Answer hidden by answerer pro open no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search