Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Sep 12 eng>pol Nominating Body instytucja określająca/ustalająca pro closed ok
- Jun 19 eng>pol swing low /swing high tzw. swing low / swing high pro open no
- Sep 3 eng>pol closed vs open prowizja zamknięta [closed] vs prowizja otwarta [open] pro closed ok
4 Aug 6 eng>pol Actual Calculated Payout Multiple wielokrotność rzeczywistej naliczonej kwoty wypłaty [świadczenia] pro closed no
4 Aug 6 eng>pol Performance stock units jednostki akcyjne/udziałowe uzależnione od osiąganych wyników [performance stock units] pro closed ok
- Aug 9 eng>pol insolvency case szczegóły sprawy upadłościowej pro open no
4 Aug 6 eng>pol Core OP zysk z podstawowej działalności operacyjnej [core operating profit] pro closed ok
4 Jul 18 eng>pol super (pay) podstawa naliczania składki na fundusz emerytalny pro closed ok
- Jul 10 pol>eng koszty rozpoznawane rachunkowo costs recognised in the accounts pro open no
4 Jun 13 pol>eng bezpłatna darowizna gratuitous gift pro closed ok
4 May 17 eng>pol right-of-use assets aktywa z tytułu prawa do użytkowania pro closed ok
- May 1 eng>pol to roll over przedłużyć/odnowić pro closed ok
- Apr 10 eng>pol Amendment to Promissory Note zmiana treści weksla / zmiana warunków weksla pro open no
4 Mar 24 eng>pol arrived at for Band A jak wyliczono/obliczono podatek dla grupy (podatkowej) A/przedziału podatkowego A pro closed ok
- Mar 6 eng>pol apply without inquiry realizować/wykorzystywać bez sprawdzania pro closed ok
- Mar 7 pol>eng dokonywać zamiany wierzytelności swap debt pro closed no
4 Nov 27 '18 eng>pol referral agent agent/pośrednik/podmiot polecający pro closed ok
- Oct 20 '18 pol>eng Answer hidden by answerer pro open no
4 Sep 25 '18 eng>pol market benchmark spread spread rynkowy (referencyjny) pro closed ok
4 Sep 25 '18 eng>pol against niezależnie od / równolegle do pro closed no
4 Sep 21 '18 eng>pol platform company spółka/firma bazowa/centralna [oryg. platform company] pro closed ok
4 Sep 12 '18 eng>pol Hire total najem/wynajem/wypożyczenie razem pro closed ok
2 May 29 '18 eng>eng payments week experts the week's experts on payments easy closed no
4 Mar 20 '18 eng>pol assign its obligations to arrange for approval przenieść swój obowiązek/zobowiązanie do uzyskania zgody/akceptacji/zatwierdzenia/dopuszczenia pro closed no
4 Mar 20 '18 eng>pol intermediate job sum suma pośrednia pro closed ok
4 Mar 15 '18 eng>pol that would materially impair które w istotny/znaczący sposób ograniczałyby/mogły ograniczać pro closed ok
- Mar 3 '18 eng>pol No PO, No Buy policy kilka pomysłów poniżej pro closed ok
- Jan 24 '18 eng>pol giro credit transfer polecenie przelewu Giro pro closed ok
- Jan 23 '18 eng>pol satisfactory title wystarczający/odpowiedni tytuł prawny pro open no
4 Dec 17 '17 eng>pol measurementship manipulacja/manipulowanie wynikami/wielkościami księgowymi / manipulacja obrazem ekonomicznym jedn. pro closed ok
- Dec 18 '17 eng>pol mandated loans udzielone pożyczki/kredyty pro closed ok
- Dec 13 '17 pol>eng zmiana na stanowisku. changing of the guard pro closed ok
- Dec 13 '17 pol>eng zmiana na stanowisku. a change of President pro closed ok
4 Dec 11 '17 pol>eng opłata obciążająca charges payable/to be paid by the tenant pro closed ok
4 Dec 7 '17 pol>eng kwota dokumentu document amount pro closed ok
- Nov 20 '17 eng>pol liability zobowiązanie pro closed no
3 Nov 18 '17 eng>pol mandate reference numer referencyjny zlecenia/polecenia przelewu pro closed no
4 Nov 5 '17 eng>pol Increase Lender pożyczkodawca/wierzyciel przyjmujący/podejmujący (odpowiedzialność za) zwiększone zobowiązania pro closed ok
4 Oct 15 '17 eng>pol tail swallow(-ing) bezgotówkowe nabycie udziałów/akcji (przez obecnych wspólników/akcjonariuszy) [ang. tail swallowing] pro closed ok
4 Sep 30 '17 eng>pol fedwire kod banku/identyfikator Fedwire pro closed ok
- Sep 28 '17 pol>eng giełda zleceń job(s) marketplace pro closed ok
4 Sep 29 '17 eng>pol SWIFT Instruction Number numer referencyjny polecenia przelewu (w systemie) SWIFT pro closed ok
4 Sep 27 '17 pol>eng zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy z obligacji to secure the amounts due to the Bondholders under the bonds pro closed ok
- Sep 9 '17 eng>pol marketable basis zbywalne pro closed ok
4 Sep 3 '17 eng>pol Levered Cash On Cash Return zwrot z inwestycji przy zastosowaniu dźwigni finansowej pro closed ok
4 Sep 3 '17 pol>pol urlop nal/poz urlop należny/pozostały pro closed ok
- Sep 1 '17 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Aug 22 '17 eng>pol authorised instruction autoryzowane polecenie pro closed no
4 Jul 21 '17 eng>pol VAT-Date data rozliczenia VAT // data powstania obowiązku (podatkowego) VAT pro closed ok
2 Jul 15 '17 eng>pol leading sales number wyniki sprzedaży wiodących produktów za sześć miesięcy / 6-miesięczna prognoza sprzedaży (??) pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search