Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Today pol>eng co-agent pełnomocnik o jednakowym zakresie umocowania pro open no
- Dec 19 '20 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Dec 18 '20 eng>pol on sb's address na miejscu u kogoś pro closed ok
- Dec 14 '20 eng>pol approach oferta kontraktu pro open no
4 Dec 13 '20 eng>pol dissolution of a member rozwiązanie podmiotu wspólnika/spółki wspólnika pro closed ok
4 Dec 11 '20 eng>pol re-executed ponownie podpisany/zawarty pro closed no
- Nov 24 '20 eng>pol official license tu: zezwolenie na prowadzenie działalności (windykacyjnej) pro open no
- Nov 23 '20 eng>pol POA pełnomocnictwo lub pełnomocnik pro open no
4 Nov 21 '20 pol>eng karta pracy timesheet / time card pro closed ok
4 Nov 17 '20 pol>eng obciążenie materialne financial liability pro closed no
4 Nov 13 '20 pol>eng obciążony ciężarem dowodu charged with the burden of proof pro closed no
4 Oct 27 '20 eng>pol to develop work rozwijać/prowadzić prace pro closed no
- Oct 14 '20 eng>pol salvage master szef/kierownik operacji/akcji ratowniczej pro open no
- Oct 13 '20 eng>pol foreign matter materiał obcy / materiały obce pro closed no
4 Oct 8 '20 pol>eng umowa jest zagrożona trade deal at risk pro closed ok
4 Sep 17 '20 pol>eng Zamawiający odmawia odbioru the Customer/Buyer refuses to accept the delivery pro closed no
4 Sep 14 '20 eng>pol she signs jointly at two podpisuje łącznie z (dowolną) inną osobą uprawnioną do reprezentowania spółki pro closed ok
4 Aug 28 '20 pol>eng majątek vs. wartość majątkowa assets/property vs items of value pro closed no
- Aug 22 '20 eng>pol completion restwork zakończenie prac pro closed ok
4 Jul 27 '20 eng>pol matters which require to be fulfilled sprawy/kwestie, które winny być wykonane/zrealizowane pro closed no
- Jul 27 '20 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 Jul 27 '20 eng>pol Parties’ Advocates przedstawiciele stron pro closed no
4 Jul 26 '20 eng>pol ready, able and willing to complete deklarująca/wyrażająca gotowość, zdolność i chęć realizacji (umowy/zobowiązań) pro closed no
4 Jul 25 '20 eng>pol completion notice tu: zawiadomienie o terminie usunięcia naruszenia lub przyczyny niewywiązania się z umowy pro closed no
- Jul 25 '20 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 Jul 24 '20 eng>pol plus two counterparts plus dwa egzemplarze pro closed no
- Jul 24 '20 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
3 Jul 18 '20 pol>eng utraci prawo na rzecz shall assign/transfer/convey the rights to pro closed no
4 Jun 30 '20 eng>pol page number with a.m. conditions numer strony z w/w warunkami pro closed ok
- Jun 11 '20 eng>pol VOLUNTARY REDUNDANCY COMPROMISE AGREEMENT porozumienie w sprawie dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy pro closed no
4 Jun 8 '20 eng>pol Results Based Partnership Agreement umowa o współpracę mająca na celu osiągnięcie określonych wyników pro closed no
- Jun 5 '20 eng>pol deemed to have the words przyjmuje się, że zawierają (one) słowa pro closed no
4 May 31 '20 eng>pol judicial adjustments sądowa restrukturyzacja zadłużenia pro closed ok
4 May 31 '20 eng>pol legal underwriting udzielanie gwarancji/zabezpieczenia (prawnego) pro closed no
- May 29 '20 pol>eng Answer hidden by answerer easy closed no
4 May 13 '20 pol>eng niepodzielnie tu: indivisible pro closed ok
4 May 6 '20 eng>pol compensation potential podstawa do uzyskania/otrzymania należności pro closed no
4 May 6 '20 eng>pol against the seller's nation w kraju sprzedawcy/sprzedającego/zbywcy pro closed no
- Apr 19 '20 eng>pol implied or constructive (knowledge) (wiedza) domniemana lub dorozumiana pro closed no
4 Mar 23 '20 eng>pol media in circulation (ogólnie) dostępne/powszechnie stosowane media/medium pro closed no
4 Mar 22 '20 eng>pol section, item ustęp, punkt pro closed no
4 Mar 22 '20 eng>pol position stanowisko prawne // analiza/ekspertyza/opinia prawna pro closed no
4 Mar 21 '20 eng>pol evidence of proof dowód/potwierdzenie pro closed no
- Feb 12 '20 eng>pol sales ex-currencies sprzedaż bez uwzględniania różnic kursowych / skutków zmian kursów wymiany walut obcych pro closed no
- Jan 26 '20 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 Jan 26 '20 eng>pol joining schedule harmonogram rozpoczęcia pracy pro closed no
- Jan 25 '20 eng>pol rest arrangements odpoczynek i przerwy w pracy pro open no
- Jan 24 '20 eng>pol Employee Directory informator pracowniczy pro closed ok
4 Jan 19 '20 eng>pol be provided credit/to be credited być/mieć zaliczone do stażu pracy pro closed ok
- Jan 16 '20 eng>pol Carve-out company spółka wydzielona pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search