Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 10 deu>ces indexieren indexovat pro open no
- Jul 9 deu>ces in das Stromnetz rückspeisend rekuperující energii zpět do sítě pro open no
- Jul 7 deu>ces Abrollradius poloměr odvalování (pneumatiky) pro open no
- Jun 13 deu>ces Nadelgreifer jehlový chapač pro closed ok
4 Jun 14 deu>ces Lastgewicht závaží pro closed ok
4 Jun 14 deu>ces Gegenteller opěrný talíř pro closed ok
4 Jun 12 deu>ces Fasermatte ochranná rohož pro closed ok
4 Jun 11 deu>ces Monolithumwicklungsanlage zařízení na ovíjení monolitů pro closed ok
- Jun 11 deu>ces Quellraupe housenka bobtnavého tmelu pro closed ok
4 Jun 10 deu>ces Verschachtelung vnoření pro closed ok
4 Jun 10 deu>ces Bereichszeiger ukazatel oblasti pro closed ok
- Jun 10 deu>ces Wirkbereich aktivní oblast pro closed ok
4 Jun 8 deu>ces Werkstückausstoßeinrichtung vyhazovač obrobků pro closed ok
4 Jun 8 deu>ces leistungsgebundenes Laden kabelové nabíjení pro closed ok
4 Jun 8 deu>ces Power Supply Ex napájení s ochranou proti výbuchu pro closed ok
4 Jun 4 deu>ces Tiefennormal, Sinusnormal etalon hloubky, etalon drsnosti se sinusovým profilem rýh pro closed ok
- Jun 1 deu>ces Kurvenkulisse kulisová vačka pro closed ok
4 May 12 deu>ces Räumscheibe odklizový kotouč pro closed ok
4 Apr 19 deu>ces gebremste Auslaufzeit brzděná doba doběhu pro closed ok
4 Apr 17 deu>ces Getriebelaterne lucerna převodovky pro closed ok
4 Mar 26 deu>ces zugängliche Strahlung přístupná emise pro closed ok
4 Mar 23 deu>ces im Sitz bewegliche Gleitschuhe kluzné segmenty pohybující se ve svém uložení pro closed ok
4 Mar 20 deu>ces Klopferplatte deska oklepávače pro closed ok
4 Mar 15 deu>ces Stromübertritt průchod elektrického proudu pro closed ok
- Mar 5 deu>ces Lebensbit, resp. life bit, resp. live bit - Jak to přeložit do češtiny? bit aktivity pro open no
4 Mar 5 deu>ces Dauerstrich-Lampe laser s trvalou vlnou pro closed ok
4 Feb 6 deu>ces Office-Lan kancelářská lokální síť (LAN) pro closed ok
4 Feb 3 deu>ces Volllastwechsel cyklus střídavého plného zatížení pro closed ok
4 Feb 7 deu>ces gesplict svařena pro closed ok
- Jan 27 deu>ces Flachplattenkette deskový řetěz pro closed ok
4 Jan 25 deu>ces Spindelkraft ovládací síla vřetene pro closed ok
4 Jan 9 deu>ces Flankenscheibe boční brusný kotouč pro closed ok
4 Jan 13 deu>ces Flanke hrana impulsu pro closed ok
4 Jan 9 deu>ces Rillenschleifscheibe drážkovací kotouč pro closed ok
- Jan 2 deu>ces geworfen vyskytne pro closed ok
4 Dec 26 '19 deu>ces Kreiselpumpe in Blockbauweise odstředivé čerpadlo v monoblokovém provedení pro closed ok
4 Dec 23 '19 deu>ces Rohrleitungsverbund svazek potrubí pro closed ok
4 Dec 19 '19 deu>ces 4 Uhren WZ 4 číselníkové úchylkoměry na obrobku pro closed ok
4 Dec 19 '19 deu>ces abfahren projet pro closed ok
4 Dec 12 '19 deu>ces Wake-up signál probuzení pro closed ok
4 Dec 13 '19 deu>ces CAN-Bus Steuerung řízení přes sběrnici CAN pro closed ok
4 Dec 11 '19 deu>ces Lasthaltefunktion funkce přidržení břemene pro closed ok
4 Dec 1 '19 deu>ces Trockenblech sušicí plech pro closed ok
4 Nov 28 '19 deu>ces skalierbar má nastavitelný výkon pro closed ok
4 Nov 25 '19 deu>ces in Waage und Flucht vodorovně a v jedné ose pro closed ok
4 Nov 25 '19 deu>ces Verlaufen ubíhání do strany pro closed ok
4 Nov 20 '19 deu>ces mitgeltende Unterlagen související podklady pro closed ok
4 Nov 11 '19 deu>ces Druckeinbruch pokles tlaku pro closed ok
4 Nov 9 '19 deu>ces Bemessungsfehlerstrom jmenovitý svodový proud pro closed ok
4 Oct 25 '19 deu>ces Code freischalten aktivovat kód pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last