Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jun 4 '19 eng>pol name grantee nazwa (producenta) wystawiającego deklarację pro closed ok
4 Jun 4 '19 eng>pol is hereby responsibility (za deklarację zgodności WE) odpowiada... pro closed ok
- Jun 4 '19 pol>eng wysyp podróbek explosion (in the volume) of counterfeits pro closed ok
- Jun 4 '19 pol>eng wzbogacenie oferty enhance/expand our offering pro closed ok
- Jun 3 '19 pol>eng Umowa o zarządzaniu depozytem depository agreement pro open no
- Jun 3 '19 pol>eng Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Spółki company's line of business pro closed ok
- May 27 '19 pol>eng Instrukcja Bezpiecznego Prowadzenia Robót Workplace Safety manual pro closed no
- May 27 '19 pol>eng wykonanie warunkowo zawieszenia kary suspended execution of the sentence pro closed ok
- May 27 '19 pol>eng na moment orzekania at the time o the dispute/proceedings pro closed ok
4 May 27 '19 eng>pol charging letter pismo wnoszące/zawierające/stawiające zarzuty pro closed ok
4 May 27 '19 eng>pol New York's Regulation 64 regulacja nr 64 kodeksu stanu Nowy Jork pro closed no
4 May 26 '19 pol>eng nazwa zobowiązuje the name says it all pro closed ok
- May 18 '19 pol>eng lista zastrzeżonych kontrahentów list of sanctioned entities pro open no
4 May 11 '19 eng>pol Back Tax Mos licba mięsięcy zwłoki od daty powstania zaległości podatkowej pro closed no
- May 10 '19 eng>pol civil summons vs. criminal summons powiadomienie o wytoczeniu powództwa vs. wezwanie w charakterze podejrzanego pro closed ok
- May 9 '19 pol>eng urządzenie przemysłowe industrial device pro just_closed no
- May 9 '19 pol>eng EKG w miejscu pobytu pacjenta at-home EKG/ECG pro open no
4 May 7 '19 pol>eng sposób sformułowania way to define / approach to defining (stalking) pro closed ok
4 May 7 '19 pol>eng projekt ustawy o zmianie ustawy bill amending the act on... pro closed ok
- May 6 '19 pol>eng wykup odszkodowań purchase / assignment of (insurance) claims / benefits / claim benefits or proceeds pro open no
- May 5 '19 eng>pol checked by vs screened by sprawdzone przez vs. poddane kontroli/skontrolowane przez pro closed ok
4 May 3 '19 eng>pol reality-based vaccine educator nauczyciel/edukator faktów o szczepieniach/szczepionkach pro closed no
4 May 1 '19 eng>pol to roll over zawrzeć umowy (handlowe o wartości 17 Bn) na podobnych / analogicznych zasadach pro closed ok
4 Apr 30 '19 eng>pol spur racks szlaki zrywkowe pro closed ok
3 Apr 30 '19 eng>pol brash pozostałości pozrębowe / po podkrzesywaniu / wycince konarów pro closed ok
- Apr 30 '19 pol>eng uchwyt szybkiego mocowania rowerów quick release mount/clamp pro closed ok
- Apr 30 '19 eng>pol Probation Violation Petition wniosek o odwołanie warunkowego zwolnienia z powodu naruszenia warunków probacyjnych pro closed ok
- Apr 30 '19 eng>pol roaster (wy)palarka (do) kawy pro closed ok
- Apr 30 '19 pol>eng Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej Crime Victims and Ex-offenders Reintegration/Reentry Assistance Fund pro just_closed no
- Apr 29 '19 eng>pol general artworks ogólna szata graficzna pro closed no
4 Apr 28 '19 eng>pol Debit/Credit FE reference referencyjne dane kursu/przelicznika walutowego dla transakcji obciazenia / uznania pro closed ok
- Apr 29 '19 eng>pol consensus guidelines uzgodnione zalecenia pro closed ok
- Apr 29 '19 eng>pol render assets (wysokiej jakości / wysokojakościowy) rendering zasobów gry pro closed no
- Apr 29 '19 eng>pol in-depth development głębokie rozwinięcie oprogramowania pro closed no
3 Apr 29 '19 eng>pol flavour taint niepożądana zmiana smaku / (niepożądane) zanieczyszczenie smaku pro closed no
- Apr 29 '19 eng>pol personal envelope (uprzednio) indywidualnie zaadresowana / przygotowana koperta pro closed ok
4 Apr 28 '19 eng>pol pick up/put down a quarrel wszcząć / uśmierzyć, załagodzić kłótnię, sprzeczkę pro closed no
4 Apr 28 '19 eng>pol debit/credit party płatnik / beneficjent (lub remitent) pro closed ok
4 Apr 28 '19 eng>pol debit statement wyciąg transakcji obciążających rachunek pro closed ok
- Apr 27 '19 eng>pol outbound bandwidth przepustowość wysyłania / wychodząca (łącza) pro closed no
- Apr 26 '19 eng>pol specialised fixed income mandates mandat (inwestycyjny) / wytyczne dot. inwestowania w specjalizowane instrumenty o stałym dochodzie pro closed ok
4 Apr 25 '19 eng>pol degrees of freedom liczba stopni swobody pro closed ok
4 Apr 25 '19 eng>pol FPO-Faster Payment Out/FPI-Faster Payment In szybki przelew wychodzący / przychodzący pro closed ok
4 Apr 25 '19 eng>pol PF Ref Sygnatura Akt Prokuratury (Okręgowej lub Generalnej) Szkocji pro closed ok
4 Apr 25 '19 eng>pol signature mandate form formularz (ustanowienia) pełnomocnictwa do rachunku bankowego / dysponowania rachunkiem bankowym pro closed ok
4 Apr 25 '19 pol>eng stwierdzone fakturami demonstrated / evidenced by invoices pro closed ok
4 Apr 24 '19 eng>pol categorical performance characteristics jakościowe / kategoryczne parametry użytkowe pro closed ok
4 Apr 23 '19 eng>pol the judgement is paid zasądzona kwota została zapłacona pro closed ok
4 Apr 22 '19 eng>pol any pay rise effect z uwzględnieniem (wpływu) podwyżki wynagrodzenia pro closed no
4 Apr 22 '19 eng>pol audit footprint ślad w historii kredytowej pro closed no
Asked | Open questions | Answered