Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Apr 25 '19 eng>pol PF Ref Sygnatura Akt Prokuratury (Okręgowej lub Generalnej) Szkocji pro closed ok
4 Apr 25 '19 eng>pol signature mandate form formularz (ustanowienia) pełnomocnictwa do rachunku bankowego / dysponowania rachunkiem bankowym pro closed ok
4 Apr 22 '19 eng>pol any pay rise effect z uwzględnieniem (wpływu) podwyżki wynagrodzenia pro closed no
3 Apr 22 '19 eng>pol run-rate ekstrapolowaną na okres (roku) / w ujęciu (rocznym) pro closed ok
- Apr 17 '19 eng>pol non-bonusable travel allowance dodatek na koszty podrózy nie uwzględniany w podstawie naliczania premii pro closed no
- Apr 18 '19 eng>pol to suffer proceedings ponosic straty z powodu postępowania pro closed ok
4 Apr 17 '19 eng>pol NOT contracted out of the State Second Pension Scheme nie dokonała rezygnacji / zrezygnowała z drugiej / dodatkowej emerytury państwowej pro closed ok
4 Apr 10 '19 eng>pol own, manage, operate, join or control a Competitor patrz niżej pro closed no
4 Apr 10 '19 pol>eng przy uwzględnieniu zawodowego charakteru having regard to / taking into consideration the professional nature pro closed ok
- Apr 4 '19 eng>pol hemi - hub "HEMI" - koncetrator wymiany informacji pro closed ok
4 Jan 13 '19 eng>pol Series Seed Preferred Stock and Warrant Purchase Agreement Umowa kupna uprzywilejowanych akcji serii/klasy/emisji załozycielskiej i warrantow (subskrypcyjnych) pro closed ok
4 Dec 24 '18 eng>pol will pass to the benefit (postanowienia umowy) przechodzą na i uznaje się za wiążące dla... pro closed ok
4 Dec 19 '18 pol>eng dokument nadawczy shipping (and handover) documents pro closed no
- Dec 15 '17 pol>eng egzekucja z udziału enforce a judgement lien on a partial/fractional real estate interest pro closed ok
- Dec 15 '17 pol>eng co do zasady i w celu zwolnienia się (claims) have merit, and, so as to settle them, pro closed ok
4 Jul 28 '17 eng>pol loss of custom utrata klienteli pro closed ok
4 Jul 28 '17 eng>pol compromises naraża na szwank pro closed ok
4 Jul 28 '17 eng>pol opt out version opcja rezygnacji/wycofania się pro closed ok
- Jul 24 '17 pol>eng osoba prowadząca, osoba zaangażowana lead contract specialist, designated contract specialist/resource pro open no
- Jul 24 '17 eng>pol representation, innocent or negligent oświadczenie/deklaracja (tak niewinne/a jak i niesumienne/a) pro open no
- Jun 28 '17 eng>pol visibility cone stożek widoczności pro closed ok
4 Jun 24 '17 eng>pol hand-over delivery note dokument/protokół przekazania towaru/urządzenia/środka trwałego / protokół zdawczo-odbiorczy pro closed no
- Jun 1 '17 eng>pol at any time before such suspension w czasie/okresie przed zniesieniem (tegoż zawieszenia kontraktu) pro closed ok
4 May 31 '17 eng>pol time reporting rozliczanie czasu pracy pro closed ok
- May 31 '17 eng>pol call-off agreement umowa szczegółowa pro closed ok
- May 27 '17 eng>pol certain affirmative covenants niektóre warunki umowy zobowiązujące do (podjęcia) określonych dzialań pro closed ok
4 May 23 '17 eng>pol prefrence, priority or allocation order preferencje, priorytety lub rozporządzenia dotyczące alokacji (wystawione/narzucone przez rząd) pro closed ok
4 May 18 '17 eng>pol compensation key klucz alokacji uposażeń / wynagrodzeń pro closed ok
- May 18 '17 pol>eng modyfikacji (...) która byłaby sprzeczna z ich interesami ,provided that said/such modification does not adversely affect the interests of the parties pro closed ok
4 May 18 '17 eng>pol on-account invoice faktura zaliczkowa pro closed ok
- May 17 '17 pol>eng na podstawie zleceń as directed by the work orders/order requests pro closed no
- May 16 '17 deu>eng Vertragsübernehmer assignee pro closed ok
- May 15 '17 pol>eng powiernicza umowa zlecenia nominee agreement ( for real estate purchase) pro closed ok
4 Apr 25 '17 eng>pol Poll votes głosowania według (wiekości) udziałow pro closed no
- Apr 23 '17 eng>pol assessment wycena pro closed ok
- Apr 22 '17 eng>pol dealings transakcje pro closed ok
- Apr 20 '17 eng>pol unliquidated liability obciążenie / wierzytelność o nieokreslonej wartości / o nieoznaczonej wysokości pro closed no
- Apr 20 '17 eng>eng Matrimonial Property Release release/exclusion of matrimonial property from joint marital ownership rights pro closed ok
- Apr 18 '17 deu>eng Anstände objections pro closed ok
- Apr 6 '17 deu>pol geliefert wie gesehen dostarczony "taki jaki jest" pro closed no
- Mar 29 '17 pol>eng nieprawidłowe środki pienieżne erroneous funds / bank deposits pro closed no
4 Mar 27 '17 deu>pol Überbetriebliche Mitarbeiter (współ)pracownicy zewnętrzni pro closed ok
- Mar 27 '17 eng>pol Commenced trading name przyjęta nazwa handlowa pro closed ok
4 Mar 23 '17 pol>eng spółka z udziałem kapitału krajowego domestically-owned company pro closed ok
4 Mar 22 '17 eng>pol than as used in presentations made using the slide deck(s) w celu innym niż przedstawianie tejże treści w formie prezentacji pro closed no
- Mar 21 '17 pol>eng stanowić zarząd do not constitute / shall not considered a managing authority / prerogative pro closed ok
4 Mar 21 '17 pol>eng wygaszenie salda satisfaction of outstanding / principal balance pro closed ok
- Mar 15 '17 deu>eng Inhaltsgesellschaft digital content company pro closed no
4 Mar 13 '17 eng>pol Cannot exclude in law która nie może być prawnie wykluczona (lub ograniczona) pro closed ok
- Mar 12 '17 deu>eng Notarswappen notary public seal L.S. pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search