Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jun 3 '19 pol>eng Umowa o zarządzaniu depozytem depository agreement pro open no
- May 27 '19 pol>eng wykonanie warunkowo zawieszenia kary suspended execution of the sentence pro closed ok
- May 27 '19 pol>eng na moment orzekania at the time o the dispute/proceedings pro closed ok
4 May 27 '19 eng>pol charging letter pismo wnoszące/zawierające/stawiające zarzuty pro closed ok
4 May 27 '19 eng>pol New York's Regulation 64 regulacja nr 64 kodeksu stanu Nowy Jork pro closed no
- May 10 '19 eng>pol civil summons vs. criminal summons powiadomienie o wytoczeniu powództwa vs. wezwanie w charakterze podejrzanego pro closed ok
4 May 7 '19 pol>eng sposób sformułowania way to define / approach to defining (stalking) pro closed ok
4 May 7 '19 pol>eng projekt ustawy o zmianie ustawy bill amending the act on... pro closed ok
- Apr 30 '19 eng>pol Probation Violation Petition wniosek o odwołanie warunkowego zwolnienia z powodu naruszenia warunków probacyjnych pro closed ok
- Apr 30 '19 pol>eng Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej Crime Victims and Ex-offenders Reintegration/Reentry Assistance Fund pro just_closed no
4 Apr 25 '19 pol>eng stwierdzone fakturami demonstrated / evidenced by invoices pro closed ok
4 Apr 23 '19 eng>pol the judgement is paid zasądzona kwota została zapłacona pro closed ok
- Apr 22 '19 eng>pol on your own (posiadacie) samodzielnie (wierzytelność o wystarczającej wysokosci) pro closed ok
- Apr 21 '19 eng>pol Shadow company przedsiebiorstwo o nazwie / oznaczeniu wprowadzającym w bład pro closed ok
- Apr 15 '19 pol>eng pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań warning of the penalties / criminal liability for making false statements pro closed ok
- Apr 16 '19 eng>pol deposition hearing przesłuchanie celem złożenia pisemnego zeznania pod przysięgą pro closed ok
- Apr 14 '19 eng>pol accommodating guarantee gwarancja wychodząca naprzeciw oczekiwaniom pro closed no
- Apr 10 '19 eng>pol Basic/Advanced Sevice Level Agreemen gwarancja jakości świadczonych usług na poziomie podstawowym i zaawansowanym pro closed ok
- Apr 6 '19 eng>pol determined in the exercise of [...] jurisdiction (szkoda będzie) skalkulowana / wyliczona w toku sprawowania jurysdykcji pro closed ok
4 Apr 4 '19 eng>pol biennial statement sprawozdanie w cyklu dwuletnim pro closed ok
4 Apr 2 '19 deu>pol Beschwerte obciążony (zapisem testamentowym) pro closed ok
4 Apr 3 '19 eng>pol by affidavit of evidence pisemne oświadczenie pod przysięgą przytaczające dowody w sprawie pro closed no
- Apr 3 '19 eng>pol thereof rzeczonego pozwu (o rozwód) pro closed no
4 Apr 3 '19 eng>pol execute and deliver a Mortgage securing podpisać i doręczyć zastaw hipoteczny zabezpieczajacy.... pro closed ok
- Apr 2 '19 eng>pol deliver to me doręczać / wręczać pro closed ok
4 Apr 2 '19 eng>eng c of c certificate of charge pro closed no
4 Mar 30 '19 deu>pol Vermerk notatka urzędowa / protokół z posiedzenia sądu pro closed ok
4 Mar 21 '19 eng>pol to subpoena wydać zarządzenie przedstawienia (sądowi) formularzy demograficznego spisu ludności pro closed ok
4 Mar 22 '19 eng>pol [through] legal discovery [poprzez] procedurę ujawnienia / wyjawienia (przez strony) materiału / środka dowodowego pro closed ok
4 Mar 24 '19 eng>pol float wprowadzić (spółkę/firmę) na giełdę pro closed ok
- Feb 17 '19 pol>eng międzysamorządowy inter-authority / intergovernmental at the local level pro closed ok
- Jan 12 '19 eng>pol securities fraud manipulacja instrumentami finansowymi pro open no
4 Dec 26 '18 eng>pol luxury account osobiste nielimitowane celowo konto oszczędnosciowe pro closed ok
- Nov 18 '18 pol>eng zrównanie causes it to be on a par with pro closed ok
- Oct 31 '18 deu>eng Eben um einen solchen in particular or precisely pro just_closed no
- Oct 11 '18 pol>eng przepisywać majątek na kogoś convey/transfer the estate pro closed ok
- Oct 10 '18 eng>pol certificate of coutume Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego (za granicą) pro closed ok
NP Oct 9 '18 pol>eng Zwoln. od opł. skarb. - załącz. cz. II, kol. 4 pkt 2b do ustawy z dn. 16.11.2006 exempt from stamp duty -pursuant to pt. II, col 4, lin. 2b of the app. to the act of 16 of Nov. 2006 pro open no
- Aug 8 '17 eng>pol work-study contracts pozwolenie na pracę w niepełnym wymiarze godzin podczas studiów pro closed ok
2 Aug 2 '17 pol>eng funkcja kompensacyjna odszkodowania compensatory function of damages pro closed no
- Jul 31 '17 pol>eng sportowe prawo karne criminal law in sporting context/application of criminal law to sports context pro closed ok
1 Jul 27 '17 eng>pol counter-judgment submitted in opposition hereto kontr-propozycja ugody strony przeciwnej w procesie rozwodowym pro closed no
4 Jul 27 '17 eng>pol disclaim a lease rozwiązać/wypowiedzieć umowę najmu pro closed ok
- Jul 22 '17 pol>eng uszczerbek niemajątkowy non-monetary losses pro closed ok
- Jun 27 '17 eng>pol go by default wyrok zaoczny pro closed ok
4 Jun 24 '17 eng>pol full chemical sensitization pełne zabezpieczenie chemiczne (całego dokumentu) pro closed ok
- Jun 24 '17 eng>pol filed under this part złożony w tej cżęści/zgodnie z tą częścia (umowy) pro closed no
- Jun 20 '17 eng>pol account for money przedstawić/sporządzić rozliczenie pieniężne pro closed ok
4 Jun 20 '17 pol>eng służby specjalne vs służby tajne security intelligence/intelligence services/agencies vs. foreign intelligence/clandestive services pro closed ok
4 Jun 20 '17 eng>pol witness as follows (strony) oświadczają/postanawiają co następuje: pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search