Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 8 '19 pol>eng spod znaku [tu:] from the Western Pomerania region pro closed no
- Mar 18 '19 pol>eng umowa udostępnienia adresu address rent (hire) contract pro closed no
4 Feb 20 '19 pol>eng w drodze za on the road, past / after passing pro closed ok
4 Feb 12 '19 pol>eng zablokowany telefon/ekran locked phone/screen pro closed ok
4 Jan 23 '19 pol>eng środki uszlachetniające performance additive pro closed no
4 Jan 19 '19 pol>eng wrb in case of pain pro closed no
- Oct 19 '18 pol>eng głośna publikacja notorious publication pro closed no
4 Oct 19 '18 pol>eng vademecum wiedzy compendium of banking knowledge pro closed no
4 Oct 18 '18 pol>eng w akwizycji planarnej in planar acquisition (mode) pro closed no
- May 23 '17 pol>eng reference szczegóły - zob. poniżej pro closed no
- Mar 27 '17 pol>eng zaburzenia czucia abnormal sensations pro closed ok
4 Mar 5 '17 pol>eng rozdział elektroforetyczny białek Protein electrophoresis (test) pro closed no
2 Oct 24 '16 pol>eng obrona kontraktu shore up a contract pro closed no
3 Jul 31 '16 pol>eng badanie orientacyjne exploratory examination/investigation pro closed no
4 Jul 2 '16 pol>eng to oppose zwiększa pro closed no
4 Jul 2 '16 pol>eng wyrównanie zasiłku topping up pro closed ok
4 Jun 30 '16 pol>eng praktyczne obcowanie hand-on learning about... / close encounters with... pro closed no
3 Jun 26 '16 pol>eng opcja prywatna private option pro closed ok
- Jun 22 '16 pol>eng umowny vague, imprecise pro open no
- Jun 14 '16 pol>eng Oby zechciano mnie zrozumieć I hope they'll make an effort to understand me pro closed ok
- Jun 9 '16 pol>eng 5 kompania ochrony i regulacji ruchu 5th company - traffic protection and management pro closed ok
4 Jun 7 '16 pol>eng prowadzenie ewidencji czasu pracy recordkeeping of hours worked pro closed ok
4 May 30 '16 pol>eng odpowiedzialność cywilna professional liability insurace policy/coverage pro closed ok
4 May 29 '16 pol>eng utrudniony kontakt ze światem zewnętrznym cognitive dysfunction or cognitive impairment pro closed no
4 May 29 '16 pol>eng rzuty flare-ups or exacerbations pro closed ok
4 May 29 '16 pol>eng zgoda objaśniona discussed informed consent pro closed ok
4 May 26 '16 pol>eng niestabilne temperaturowo thermally unstable pro closed no
4 May 21 '16 pol>eng poziom percepcji Goździkowej unsophisticated/ uninsightful patient pro closed no
4 May 20 '16 pol>eng IMI IMI (image ID) pro closed no
4 May 18 '16 pol>eng zatrzymany obraz still image pro closed no
3 May 16 '16 pol>eng Zaświadczenie o możliwości wprowadzenia do handlu market authorization certificate pro closed ok
- May 16 '16 pol>eng wieniec szafki crown molding pro closed ok
4 May 10 '16 pol>eng Pionówka [Szlifierka] vertical grinder pro closed ok
4 May 9 '16 pol>eng Wielka Brytania United Kingdom pro closed no
- Apr 24 '16 pol>eng skromniejszy limited pro closed no
- Apr 23 '16 pol>eng z najbliższego otoczenia from its closest circle pro closed ok
4 Apr 20 '16 pol>eng 12Z 12:00 czasu Greewich/UTC/GMT pro closed ok
- Apr 20 '16 pol>eng wręczyć korzyść majątkową offer something of value pro closed ok
4 Apr 20 '16 pol>eng oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej statement of business activities pro closed ok
4 Apr 11 '16 pol>eng cewki renal tubule pro closed no
4 Apr 7 '16 pol>eng przepchnięcie materiału stomatologicznego dental material forced [into sinuses] pro closed no
- Apr 6 '16 pol>eng wypełnić pełnomocnictwo fulfill [its] obligations under the power of attorney pro closed ok
4 Apr 6 '16 pol>eng górny zakres badania upper limit of the examination pro closed no
- Apr 4 '16 pol>eng wycięcie przegrody międzyprzedsionkowej atrial septotomy pro closed no
4 Apr 4 '16 pol>eng klient wewnętrzny internal client pro closed no
- Apr 2 '16 pol>eng zatoka mijankowa passing bay pro open no
4 Apr 3 '16 pol>eng przełączniko-rozłącznik switch / breaker (combination) pro closed ok
4 Mar 25 '16 pol>eng raportować linią ciągłą solid line reporting pro closed no
4 Mar 24 '16 pol>eng kutraż (insurance) broker fee pro closed no
- Mar 23 '16 pol>eng na gruncie within the realm pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last