Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Today eng>vie Persistent Scatterer Interferometry giao thoa tán xạ ổn định pro open no
- Nov 19 eng>vie Separation khoảng cách pro open no
4 Nov 16 eng>vie Antrochoanal polyps các polyp đơn độc Killian pro closed ok
- Nov 15 eng>vie salutogenesis căn nguyên sức khỏe pro open no
- Nov 14 eng>vie wrapper/sleeve giấy gói (dụng cụ y tế) pro open no
4 Nov 14 eng>vie Afucosylated monoclonal antibodies kháng thể đơn dòng afucosylated/kháng thể đơn dòng đã được fucosyl hóa pro closed ok
4 Nov 14 eng>vie Translational Science khoa học tịnh tiến/nghiên cứu tịnh tiến pro closed ok
- Nov 11 eng>vie omnishambolic hỗn loạn pro open no
- Nov 9 eng>vie chillax thư giãn pro open no
- Nov 5 eng>vie connectomics kết nối học pro open no
- Nov 1 eng>vie outstanding equity Vốn cổ phần đang lưu hành pro closed no
- Oct 15 eng>vie flash tank bồn bay hơi pro closed ok
- Oct 13 eng>vie Powershift transmissions Hộp số tự động 6 cấp (PowerShift) pro closed ok
4 Oct 14 eng>vie piston land gờ rãnh xéc măng/phần gờ của pittông/vành gờ pittông pro closed ok
- Oct 14 eng>vie Dynamic Gas Blending retrofit kit Bộ phụ kiện pha trộn khí động pro closed ok
- Oct 13 eng>vie bathtub ring đai bồn tắm pro closed ok
4 Oct 8 eng>vie rework materials vật liệu tái sử dụng pro closed ok
- Oct 7 eng>vie back-log of employee data danh sách các việc còn tồn đọng của dữ liệu nhân viên pro closed no
4 Oct 3 eng>vie Tamper evident envelopes phong bì dùng tem niêm phong chống gỡ pro closed ok
4 Oct 3 eng>vie Patient log nhật ký bệnh nhân pro closed ok
- Oct 2 eng>vie drug accountability kiểm kê thuốc pro closed ok
4 Sep 29 eng>vie Polymerase basic protein 2 (PB2) gene gen polymerase PB2 pro closed ok
- Sep 28 eng>vie Flocked swab tăm bông phủ pro closed ok
- Sep 28 eng>vie Mid-turbinate swabs các que bông tiệt trùng để lấy dịch tiết ở cuốn mũi giữa pro closed ok
4 Sep 25 eng>vie signature fixture dấu ấn đặc trưng pro closed no
4 Sep 25 eng>vie Emeritus DP World Chair chủ tịch danh dự của dp world pro closed no
4 Sep 24 eng>vie tailored outreach Chiến dịch tiếp cận được điều chỉnh cho phù hợp với các mục tiêu cụ thể pro closed ok
- Sep 24 eng>vie matching approach phương pháp phục hồi lịch sử pro closed ok
- Sep 24 eng>vie mission alignment việc gắng kết sứ mệnh (mạng) pro closed ok
4 Sep 18 eng>vie Transition Joint Bay hố nối chuyển tiếp ngầm pro closed ok
- Sep 11 eng>vie State of the practice thực hành thông thường/ thực trạng thực hành pro just_closed no
- Sep 6 eng>vie power evacuation xả điện pro just_closed no
4 Sep 6 eng>vie inter array cables cáp ngầm liên chuỗi pro closed ok
4 Sep 6 eng>vie export cable cáp dẫn điện từ trạm biến áp về bờ pro closed ok
4 Sep 5 eng>vie making PCIe even easier to adopt khiến cho việc sử dụng chuẩn PCIe càng dễ dàng hơn pro closed ok
- Aug 28 eng>vie contributing pay code rule luật về quy chế chi trả cho các đóng góp pro open no
- Aug 28 eng>vie call in rule luật cho nhân viên được yêu cầu đến làm việc khi cần được bằng xác nhận qua điện thoại pro open no
- Aug 28 eng>vie carry over partial increments các khoảng tăng một phần kết chuyển pro open no
- Aug 25 eng>vie Decidualization màng rụng hóa pro closed ok
4 Aug 25 eng>vie non-menstrual pain đau không theo chu kỳ kinh nguyệt pro closed ok
4 Aug 21 eng>vie Loan Agreement (No Security) hợp đồng vay tín chấp pro closed ok
4 Aug 21 eng>vie Execution Page Phần chữ ký pro closed ok
4 Aug 21 eng>vie Operative Part Phần thực thi/Phần nội dung pro closed ok
- Aug 3 vie>eng chồi tăng âm hyperechoic bud pro just_closed no
4 May 30 eng>vie Power on Trial Quyền lực trước vành móng ngựa pro closed no
- Mar 10 eng>vie Pty Ltd proprietary limited company (Công ty sở hữu chủ trách nhiệm hữu hạn) pro closed ok
- Mar 10 eng>vie Proprietary Limited Company Công ty sở hữu chủ pro closed ok
4 Dec 7 '18 eng>vie consortium bidding đấu thầu liên danh pro closed ok
- Oct 21 '18 eng>vie autoscope Thiết bị/ống nội soi thanh quản pro closed ok
- Oct 20 '18 eng>vie Spoiled gradient recalled acquisition kỹ thuật dội âm gradient (GRE) làm hỏng trong tình trạng bền vững pro just_closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next