Member since Nov '14

Working languages:
Greek to Hungarian
Hungarian to Greek
Hungarian to English
English to Hungarian
English to Greek

katalat

Budapest, Pest, Hungary
Local time: 09:21 CET (GMT+1)

Native in: Hungarian Native in Hungarian
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
17 positive reviews
(3 unidentified)

 Your feedback
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation
Expertise
Specializes in:
AgricultureLivestock / Animal Husbandry
ArchaeologyAutomotive / Cars & Trucks
Certificates, Diplomas, Licenses, CVsCinema, Film, TV, Drama
Finance (general)Cosmetics, Beauty
Law: Contract(s)Textiles / Clothing / Fashion

KudoZ activity (PRO) Questions asked: 2
Portfolio Sample translations submitted: 3
Hungarian to Greek: Κείμενο Ευρωπαϊκής Ένωσης
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - Hungarian
(MSG:201502727.HU)

1. MSG 001 IND 2015 0502 HU HU 27-08-2015 HU NOTIF

2. HU

3A. Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

Budapest
Kossuth tér 2-4.
H-1055
Tel. : (36-1)795-5733,
E-mail: [email protected]

3B. Földművelésügyi Minisztérium
Jogalkotási Főosztály

Budapest
Kossuth Lajos tér 11.
H-1055
Tel: (361) 795-3846, Fax: (361) 795-0455
E-mail: [email protected]

4. 2015/0502/HU - C90A

5. A veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló ……/2015. (….) FM rendelet

6. Veszélyes állatfajok egyedei

7. -

8. A tervezet értelmében, az 1-3. mellékletekben szereplő állatfajokat, illetve hibridjeiket kizárólag a 4. melléletben szereplő biztonsági feltételekkel lehet tartani. Az 1-2. mellékletekben szereplő fajok tartásához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges, az 1. mellékletben szereplő fajok tartására kizárólag állatkertek és cirkuszi menazsériák kaphatnak engedélyt. A 3. mellékletben szereplő fajok egyedeinek tartását be kell jelenteni a természetvédelmi hatóság felé.

9. Az új rendelet megalkotásának a célja a veszélyes állatfajok tartásával és szaporításával kapcsolatos előírások életszerűbb és átláthatóbb szabályozása, az állatok tartásából adódó kockázatok csökkentése érdekében.

A 2014. július 1-jével módosult az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: törvény). Ennek egyik legjelentősebb újítása, hogy a veszélyes állatok, a korábban egységes szabályozás mentén kezelt csoportját – a különböző fajok tartásának eltérő kockázati szintjére való tekintettel – három részre osztja. A „különösen veszélyes állatok” tartására szigorúbb előírásokat állapít meg, mivel azokat kizárólag a tartásukra engedéllyel rendelkező állatkertben lehet a továbbiakban tartani. Ennek köszönhetően az emberi életre legnagyobb veszélyt jelentő állatfajok nem kerülhetnek alkalmatlan tartási körülmények közé, hozzá nem értő magánszemélyek gondozásába, ezáltal várhatóan minimálisra csökken a tartásukból eredő balesetek kockázata. Az „elővigyázatosságot igénylő állatok” tartása enyhébb követelmények alá esik. Esetükben engedélyeztetés helyett, a törvény bejelentési kötelezettséget ír elő, amelynek révén csökkenti az állattartók adminisztrációs terheit, ugyanakkor az e körbe tartozó fajok tartásának nyomon követését és ellenőrizhetőségét továbbra is biztosítja. A „közepesen veszélyes állatok” tartásával kapcsolatos keretszabályok, lényegüket tekintve, a jelenlegi szabályozással azonosak maradnak.

A másik meghatározó újítás, hogy a természetvédelmi hatósági jogkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jár el minden érintett faj tekintetében. A törvény a hatóság munkáját segítő, a veszélyes állatok adatait nyilvántartó országos adatbázis létrehozásáról is rendelkezik.

Ezen új törvényi előírásoknak való megfelelés teszi szükségessé a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló új miniszteri rendelet megalkotását. A cél az eddigieknél szigorúbb, ugyanakkor életszerűbb szabályozás megteremtése. Ennek megfelelően jelentősen bővül a veszélyes állatok köre olyan állatfajokkal, amelyek eddig nem voltak ekként minősítve, noha veszélyességük alapján ez indokolt. A veszélyes állatfajok körét állatkerti szakemberekből álló munkacsoport állapította meg. Az egyes állatfajok tartására vonatkozó biztonsági előírások pedig ugyancsak szakértői vélemények figyelembevételével kerültek meghatározásra. A gyakorlati jogalkalmazást egyszerűsítő, átláthatóbb szabályozás célja, az állattartók jogkövető magatartásának elősegítése révén, a veszélyes állatok illegális tartásának visszaszorítása.

Az új rendelet hatályba lépésével a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet hatályát veszti.

10. Alapszöveg nem áll rendelkezésre

11. Nem

12. -

13. Nem

14. Nem

15. -

16. OTC-vonatkozások

NEM - A projektnek nincs jelentős hatása a nemzetközi kereskedelemre.

SPS-vonatkozások

Nem - A tervezet nem egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedés**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: 98/34 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: [email protected]

Translation - Greek
(MSG:201502727.EL)

1. MSG 001 IND 2015 0502 HU HU 27-08-2015 HU NOTIF

2. HU

3A. Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

Budapest
Kossuth tér 2-4.
H-1055
Tel. : (36-1)795-5733,
E-mail: [email protected]

3B. Földművelésügyi Minisztérium
Jogalkotási Főosztály

Budapest
Kossuth Lajos tér 11.
H-1055
Tel: (361) 795-3846, Fax: (361) 795-0455
E-mail: [email protected]

4. 2015/0502/HU - C90A

5. Κανονισμός Υπουργείου Γεωργίας αριθ. ……/2015. της …. σχετικά με τους κανόνες της διατήρησης επικίνδυνων ζωικών ειδών και των μεμονωμένων ζώων αυτών

6. Οι κατηγορίες ζώων επικίνδυνων ειδών

7. -

8. Σύμφωνα με το σχέδιο τα αναφερόμενα στα παραρτήματα 1-3 είδη ζωών και τα υβρίδια τους μπορεί να διατηρούνται αποκλειστικά υπό τους αναφερόμενους στο παράρτημα 4 όρους ασφάλειας. Για την διατήρηση των ειδών των αναφερομένων στα παραρτήματα 1-2 απαιτείται η άδεια της αρχής προστασίας της φύσης. Για την διατήρηση των ειδών των αναφερομένων στο παράρτημα 1, μόνο οι ζωολογικοί κήποι και τα θηριοτροφεία τσίρκων μπορεί να πάρουν άδεια. Η διατήρηση των ζώων που αναφέρονται στο παράρτημα 3 πρέπει να δηλωθεί στη αρχή προστασίας της φύσης.

9. Ο στόχος του νέου κανονισμού είναι η πιο ρεαλιστική και διαφανής ρύθμιση κανόνων σχετικά με την διατήρηση και την αναπαραγωγή των επικίνδυνων ζωικών ειδών για να μειωθούν οι κίνδυνοι, με σκοπό την διατήρησή τους.

Την 1η Ιουλίου 2014 τροποποιήθηκε ο νόμος αριθ. XXVIII του 1998 (εφ’ εξής: ο νόμος) σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων. Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του είναι ότι η νομοθεσία για την ομάδα επικίνδυνων ζώων που οριζόταν από έναν ενιαίο κανονισμό διασπάται σε τρεις, αναλόγως του επιπέδου επικινδυνότητας για την διατήρηση των διάφορων ειδών. Θέτει αυστηρότερους όρους για την διατήρηση «των ιδιαίτερα επικίνδυνων ζώων», διότι εφ’ εξής θα μπορούν να διατηρηθούν μόνο σε εξουσιοδοτημένους ζωολογικούς κήπους. Με αυτόν τον τρόπο τα είδη που αποτελούν την μεγαλύτερη απειλή για την ανθρώπινη ζωή δεν διατηρούνται σε ακατάλληλες συνθήκες ή υπό την φροντίδα ανίκανων ιδιωτών και κατά συνέπεια θα μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων που προκύπτουν από την διατήρησή τους. Η διατήρηση «ζώων που απαιτούν προσοχή» υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρούς όρους. Στην περίπτωση αυτή αντί για διαδικασία έγκρισης ο νόμος προβλέπει γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή, η οποία μειώνει τον διοικητικό φόρτο, ενώ συνεχίζει να εξασφαλίζει την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ειδών αυτής της κατηγορίας. Το γενικό πλαίσιο σχετικά με τη διατήρηση «μετρίως επικίνδυνων ζώων» παραμένει ουσιαστικά ίδιο με την υπάρχουσα ρύθμιση.

Η άλλη καθοριστική καινοτομία είναι ότι η κρατική υπηρεσία της πρωτεύουσας και του νομού ως αρχή προστασίας της φύσης ενεργεί για όλα τα εν λόγω είδη. Ο νόμος καθορίζει τη δημιουργία εθνικής τράπεζας δεδομένων για την καταγραφή στοιχείων επικίνδυνων ζώων, η οποία βοηθάει την λειτουργία της αρχής.

Η ανάγκη συμμόρφωσης με την καινούρια νομοθεσία απαιτεί την δημιουργία νέας υπουργικής απόφασης σχετικά με τους κανόνες της διατήρησης επικίνδυνων ζωικών ειδών και των μεμονωμένων ζώων αυτών. Ο στόχος είναι η δημιουργία μια πολύ αυστηρότερης, αλλά ταυτόχρονα πιο ρεαλιστικής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, επεκτείνεται σημαντικά το φάσμα των επικίνδυνων ζώων με είδη που μέχρι τώρα δεν έχουν πιστοποιηθεί ως τέτοια, δικαιολογημένου του βαθμού επικινδυνότητάς τους. Το φάσμα των επικίνδυνων ζωικών ειδών ορίστηκε από ομάδα εργασίας επαγγελματιών ζωολογικών κήπων. Οι κανόνες ασφαλείας σχετικά με την διατήρηση του κάθε είδους ορίστηκαν επίσης από ειδικούς εμπειρογνώμονες. Ο σκοπός της ρύθμισης με μεγαλύτερη διαφάνεια που αποσκοπεί στην απλοποίηση της πρακτικής εφαρμογής δικαίου, μέσω της προώθησης της καλής συμπεριφοράς των κτηνοτρόφων, είναι η μείωση της παράνομης διατήρησης επικίνδυνων ζώων.

Με την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού ο κοινός κανονισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εθνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 8/1999. της 13ης Αυγούστου καταργείται.

10. Το βασικό κείμενο δεν είναι διαθέσιμο.

11. Οχι

12. -

13. Οχι

14. Οχι

15. -

16. Εξωχρηματιστηριακές επιπτώσεις

OXI - Το πρόγραμμα δεν έχει σημαντική επίδραση στο διεθνές εμπόριο.

Επιπτώσεις SPS

Οχι - Το σχέδιο δεν είναι υγειονομικό ή φυτοϋγειονομικό μέτρο.**********
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επαφή: Οδηγία 98/34
Φαξ: +32 229 98043
Ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]


Greek to Hungarian: Pszichológiai teszt
General field: Science
Detailed field: Psychology
Source text - Greek
Ψυχολογικό Τεστ: Οι πόρτες αποκαλύπτουν την φάση στην οποία είστε στα προσωπικά σας! Ανακαλύψτε το χαρακτήρα που βγάζετε.. ίσως να μην το είχατε συνειδητοποιήσει..

Ακολουθήστε το σενάριο σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να διαλέξετε μία απο τις τέσσερις μεγάλες πόρτες ενός μεγάλου τοίχου. Ανάλογα λοιπόν με την σειρά που θα επιλέξετε να ανοίξετε τις συγκεκριμένες πόρτες θα καταλάβετε σε τί φάση είναι η προσωπική σας ζωή αλλά και εσείς..

Η Λευκή Πόρτα
Η άσπρη είσοδος εκφράζει την προσωπική σου ζωή και τη σχέση που έχεις μαζί της. Εκείνο που θα δεις πίσω της όπως καταλαβαίνεις, έχει να κάνει με την αίσθηση που σου αφήνει η προσωπική σου ζωή, η σχέση σου με τα αγαπημένα σου πρόσωπα.
- Αν την επιλέξεις πρώτη, τότε μάλλον είσαι άτομο που προσέχει τον εαυτό του και ενδιαφέρεται για την... ισορροπία και την ηρεμία στη ζωή του
- Σε περίπτωση που τη διαλέξεις δεύτερη, μάλλον έχεις βάλει σε δεύτερη μοίρα τη ζωή σου, χωρίς όμως να σημαίνει πως δεν αγαπάς τον εαυτό σου.
- Αν ανοίξεις τη λευκή πόρτα τρίτη, μοιάζεις να έχεις παραιτηθεί, να μην νοιάζεσαι για τον εαυτό σου ουσιαστικά. Συνήθως πρόκειται για άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση και τάση απαισιοδοξίας.
- Τέλος, αν η λευκή πόρτα είναι τέταρτη και τελευταία στη σειρά, τότε μάλλον έχεις παραιτηθεί πλήρως από την προσωπική σου ζωή. Η ρουτίνα και οι υποχρεώσεις απομυζούν όλη σου την ενέργεια και το χρόνο, με αποτέλεσμα να μην έχεις χρόνο για τον εαυτό σου.
Κι αν δεν ανοίξεις καθόλου τη λευκή πόρτα; Τότε η προσωπική σου ζωή διακατέχεται από σύγχυση, ενώ και η ίδια αρνείσαι να ασχοληθείς με το πρόβλημα. Μην δικαιολογηθείς! Δεν έχει σημασία αν πίστευες πως η λευκή πόρτα οδηγεί στα... ουράνια ή σε νοσοκομείο.

Η Μπλε πόρτα

Το μπλε χρώμα της πόρτας συμβολίζει την επαγγελματική σου καριέρα. Έχει να κάνει με τους στόχους, τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις που έχεις από τη δουλειά σου. Αντίστοιχα, τα όσα βλέπεις πίσω της, είναι δηλωτικά της εικόνας που έχεις για την επαγγελματική σου ζωή.
- Αν την ανοίξεις πρώτη, τότε πρώτο σου μέλημα είναι η καριέρα σου! Αυτό ίσως σημαίνει πως έχεις παραγκωνίσει την ερωτική και προσωπική σου ζωή για τη δουλειά, αλλά είναι ίσως και ο κρυφός πόθος όσων επιθυμούν διακαώς χρήματα.
- Σε περίπτωση που αποτελεί τη δεύτερη επιλογή σου, τότε σπαταλάς πολύ χρόνο στη δουλειά, με αποτέλεσμα να αφήνεις πίσω άλλα πράγματα. Είναι πιθανό να προσπαθείς μέσα από τη δουλειά να καλύψεις άλλα κενά.
- Επιλέγεις την μπλε πόρτα τρίτη, αν έχεις υγιή σχέση με την εργασία σου, είσαι ικανοποιημένος, αλλά όχι και εξαρτημένος από αυτή.
- Αν η μπλε πόρτα ανοίξει τελευταία, τότε μάλλον η δουλειά σου δεν σε ικανοποιεί και την “κάνεις” μόνο και μόνο για βιοποριστικούς λόγους.
- Τέλος, αν αποφασίσεις να μην την ανοίξεις καθόλου, τότε ίσως έχεις ζητήματα αυτοπεποίθησης. Η επιλογή αυτή δείχνει συνήθως άνθρωπο που δεν πιστεύει πως μπορεί να πετύχει κάτι ή να καταξιωθεί σε έναν τομέρα.

Η ρόζ πόρτα

Η πόρτα αυτή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από εκείνη της αγάπης, του σεξ και της στενής συναισθηματικής επαφής. Φυσικά, όσα υπάρχουν πίσω της είναι σχετικά με τον τρόπο που βιώνεις την αγάπη.
- Αν η πρώτη πόρτα είναι η ροζ, είσαι ερωτευμένη ή αποζητάς την αγάπη και τη σχέση απεγνωσμένα.
- Αν πάλι διαλέξεις την πόρτα αυτή δεύτερη, τότε βιώνεις συναισθηματική ισορροπία! Είσαι σε σχέση και περνάς καλά; Αισθάνεσαι σίγουρη και εντάξει με τον εαυτό σου σε ό, τι αφορά το κομμάτι της σχέσης; Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο...
- Αποφασίζοντας να ανοίξεις τη ροζ τρίτη, ίσως πρέπει να σου χτυπήσει ένα κουδουνάκι. Μια προειδοποίηση πως μένεις σε μια βαλτωμένη σχέση και δεν έχεις τη δύναμη να ξεκολλήσεις.
- Μπήκες από τη ροζ πόρτα στο τέλος, βάζοντάς τη τέταρτη στη σειρά; Είσαι άνθρωπος που έχεις δηλώσει παραίτηση από τον έρωτα και έχεις από μόνη σου αποκλείσει το κομμάτι αυτό από τη ζωή σου.
- Εάν δεν ανοίξει η ροζ πόρτα καθόλου, μάλλον έχεις πληγωθεί βαθιά. Νιώθεις τρομοκρατημένη και κάθε σκέψη ή υποψία να αντιμετωπίσεις την αγάπη – όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο μυαλό σου μετά την απογοήτευση – σε κάνει να παραλύεις.

Η Μαύρη Πόρτα

Απλή και εδώ η παρομοίωση, όσο κι αν ακουστεί μακάβριο. Η μαύρη πόρτα συμβολίζει το θάνατο και όσα δει πίσως της εξηγούν τον τρόπο που διαχειρίζεσαι την απώλεια.
- Εάν είναι πρώτη έχεις έντονες τάσεις φυγής, πιθανότατα είσαι στενοχωρημένη και κλεισμένη στον εαυτό σου. Η επιλογή της μαύρης πόρτας δείχνει πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.
- Αν πάλι η μαύρη πόρτα επιλεγεί δεύτερη, αισθάνεσαι και πάλι τάσεις φυγής, όχι όμως τόσο έντονα. Η ψυχολογική σου κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και σε καταπιέζει με τρόπο που να ψάχνεις απεγνωσμένα διέξοδο. Φαντάσου πως η μαύρη πόρτα είναι συνήθως η δεύτερη επιλογή των εφήβων.
- Στην περίπτωση που η μαύρη πόρτα ανοίξει τρίτη, τότε ίσως πάσχεις σε κάποιον τομέα της ζωής σου. Προσωπικά, επαγγελματικά ή αισθηματικά. Και για να καταλάβεις καλύτερα, συνήθως αυτό που σε απασχολεί ή έχεις αμελήσει, βρίσκεται κάτω από τη μαύρη πόρτα σε σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή αν μετά την τρίτη μαύρη πόρτα, ανοίξεις την μπλε, τότε το πρόβλημα είναι στα επαγγελματικά και ούτω καθεξής.
- Τέλος, αν επιλέξεις τέταρτη τη μαύρη πόρτα, έχεις καλή διάθεση και επιθυμία για ζωή.
- Φυσικά, αντιλαμβάνεσαι πως στην περίπτωση που αποφύγεις να την ανοίξεις – πράγμα που συμβαίνει συχνά – εμφανίζεις φοβία θανάτου. Έχεις μεγάλη δυσκολία να συμφιλιωθείς με την ιδέα ή σε κυνηγά κάποιο τραυματικό σοκ σχετικά με τη ζωή και το θάνατο.
Translation - Hungarian
Pszichológiai teszt: Az ajtók elárulják, milyen fázisban vagytok magánügyeiteket illetően. Fedezzétek fel jellemző tulajdonságaitokat, melyeknek talán még nem ébredtetek tudatára.

Kövessétek a forgatókönyvet, amely szerint választanotok kell egy nagy fal négy nagy ajtaja között. Attól függően tehát, hogy milyen sorrendben nyitjátok ki az ajtókat, nyilvánvalóvá válik, milyen fázisban van a magánéletetek és ti is.

A Fehér Ajtó
A fehér ajtó magánéletedet és ahhoz fűződő kapcsolatodat fejezi ki. Azt tükrözik a mögötte látható dolgok, milyen érzéssel tölt el magánéleted és szeretteiddel való kapcsolatod.
-Ha elsőnek választod, akkor valószínűleg olyan személy vagy, aki vigyáz magára és ügyel az egyensúlyra és a nyugalomra az életében.
- Ha másodiknak választod, akkor valószínűleg háttérbe szorítottad az életed, de ez nem azt jelenti, hogy nem szereted magad.
- Ha a fehér ajtó kinyitását harmadiknak választod, akkor lemondónak tűnsz, lényegében nem érdeklődsz magad iránt. Az ilyen embereknek általában alacsony az önbecsülésük és hajlamosak a pesszimizmusra.
- Végül ha a fehér ajtó a negyedik és egyben utolsó a sorban, akkor valószínűleg teljesen feladtad magánéleted. A rutin és a kötelezettségek elszívják összes energiádat és idődet, ennek eredményeképpen nincs időd önmagadra.
Ha pedig egyáltalán nem nyitod ki a fehér ajtót? Akkor magánéletedben zavar uralkodik, miközben te önmagad nem kezeled a problémát. Ne indokold meg! Nem számít, mit hittél, hova vezethet a fehér ajtó kinyitása … a mennybe vagy a kórházba.

A Kék Ajtó

Az ajtó kék színe szakmai pályafutásodat szimbolizálja. Jelzi céljaidat, a munkától való elvárásaidat és követelményeidet. Amit mögötte látsz, megjeleníti hasonlóképpen a szakmai életedről alkotott képedet.
- Ha elsőnek nyitod ki, akkor karriered játszik elsődleges szerepet az életedben! Ez azt jelentheti, hogy a munka kiszorította szerelmi és magánéletedet, de olyanok titkos vágya is lehet, akik rendkívül lelkesednek a pénz iránt.
- Amennyiben másodiknak választod, akkor sok időt pazarolsz a munkára, ezáltal más dolgokat elhanyagolva. Lehetséges, hogy a munka révén más hiányokat próbálsz pótolni.
- Harmadiknak választod a kék ajtót, ha egészséges kapcsolatban vagy a munkáddal, elégedett vagy, de nem függsz tőle.
- Ha a kék ajtó utolsóként nyílik, akkor valószínűleg nem elégít ki a munkád és csupán megélhetési okok miatt „végzed”.
- Végül ha úgy döntesz, hogy egyáltalán nem nyitod ki, akkor talán probléma van az önbizalmaddal. Ez az opció általában olyan emberre utal, aki nem hiszi, hogy bármit elérhet vagy, hogy bizonyos területen elfogadhatják.

A Rózsaszín Ajtó

Ez az ajtó nem lehet más, mint a szerelem, a szex és a szoros érzelmi kapcsolat ajtaja. Természetesen azzal kapcsolatos, ami mögötte van, hogyan éled meg a szeretetet.
- Ha az első választásod a rózsaszín ajtó, akkor szerelmes vagy és kétségbeesetten vágysz a szeretetre és a párkapcsolatra.
- Ha másodiknak választod ezt az ajtót, akkor érzelmi egyensúlyban élsz! Van párkapcsolatod és jól érzed magad? Biztosnak érzed magad és rendben vagy önmagaddal párkapcsolatod vonatkozásában? Az eredmény ugyanaz.
- Jelzésértékű lehet, ha úgy döntesz, harmadiknak nyitod ki a rózsaszínű ajtót. Figyelmeztet, hogy párkapcsolatod ingoványos és nincs erőd kilépni belőle.
- A végén léptél be a negyedik sorra következő ajtón? Olyan ember vagy, aki lemondott a szerelemről és magadtól kirekesztetted ezt a részét az életednek.
- Ha a rózsaszín ajtó egyáltalán nem nyitódik, valószínűleg mélyen megbántódtál. Ijedtnek érzed magad és minden szeretettel kapcsolatos gondolat vagy gyanú - ahogy az a csalódás után agyadban leképződött - megbénít.

A Fekete Ajtó

Egyszerű és adódik a hasonlat, akármennyire is hátborzongató. A fekete ajtó a halált jelképezi és ami mögötte látható, az megmagyarázza, hogyan kezeled a veszteséget.
- Ha az elsőt választod, erős menekülési hajlamod van. Valószínűleg ideges és magadba zárkózó vagy. A fekete ajtó választása nagyon rossz lelki állapotot jelez.
- Ha megint a fekete ajtó lesz a második választás, ismét menekülési hajlamot érzel, de nem olyan intenzíven. A lelki állapotod nagyon súlyos és úgy nyomaszt, hogy kétségbeesetten keresed a kiutat. Képzeld, a fekete ajtó általában a tizenévesek második választása.
- Ha a fekete ajtó harmadikként nyílik, akkor valószínűleg gondod van életed valamely területén: magánéletben, szakmailag vagy érzelmileg. Hogy jobban megértsd: általában a fekete ajtó alatt található fontossági sorrendben az, ami foglalkoztat vagy amit elhanyagoltál. Azaz, ha a harmadik fekete ajtó után a kéket nyitod ki, akkor a probléma szakmai jellegű és így tovább.
- Végül, ha negyediknek választod a fekete ajtót, jó hangulattal és életkedvvel vagy megáldva.
- Érthető természetesen, hogy halálfélelmed van, ha nem vagy képes ajtónyitásra és ez gyakran előfordul. Nagyon nehezedre esik megbarátkoznod a gondolattal vagy valamilyen traumád van az élettel és a halállal kapcsolatban.
English to Greek: Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
General field: Other
Detailed field: Education / Pedagogy
Source text - English

European School Sport Day
Toolkitin the framework of ERASMUS+
Created by Hungarian School Sport Federation, International Sport and Culture Association, Youth Sport Trust, Fundacja V4SPORT, BG Be Active, The European Physical Education Association

Last edited May 2016

Table of contents

1. Introduction to European School Sports Day 3
2. Roles and Responsibilities – Teachers 5
3. Roles and Responsibilities – Students 7
4. Connecting Agendas 9
5. Opening and Closing Ceremonies 11
6. Planning your primary/elementary European School Sports Day 13
7. Planning your secondary European School Sports Day 16
8. PR guide for schools – Press Releases 19
9. PR guide for schools – Maximising Coverage 22
10. PR guide for schools – Social Media 24
11. Press release template 26
12. Post Event – Key Actions 28
14. Good Practice Example 30
References 32


1. Introduction to European School Sports Day
The European School Sport Day is a Pan-European initiative; we intend to make it accessible for every European country.
The event’s main goal is to promote physical activity and health on international level and involve as many children and young people, schools and organizations as possible. It is a celebration which provides the opportunity for schools to:
• Connect with other European countries
• Raise the profile of physical education (PE) and sport in schools
• Create fun and enjoyment through physical activity for young people
• Promote health and wellbeing for lifelong learning
• Empower social inclusion and develop social competence amongst students
The European School Sport Day is inspired by the Hungarian School Sport Day, an event which is organized by the Hungarian School Sport Federation for the last 10 years. It has been a day dedicated to promote physical activity, to try out new ways of physical activities and sports, and of course to empower the “belonging to the school” experience for every participant.
In 2015, the event was piloted in Hungary, Poland and Bulgaria, from 2016 additional countries joined to the initiative.

How to use this Toolkit?
This toolkit has been designed to take teachers and students on a journey through European School Sports Day. It provides ideas to plan and prepare your day, how to deliver your activities, who can support you to do this, right through to actions after your event.
You will find useful tips throughout the document as well as ideas from other schools to provide you with inspiration.
An emphasized goal of ESSD – beyond involving students in physical activity – is to give students throughout Europe freshly developed ideas and methodology in the form of a “toolbox” to be able to organize their own sport activities. This guide provides students with the resources to develop and lead activities supporting them to organizing their own school sport programs outside P.E. classes.

2. Roles and Responsibilities – Teachers
At the annex of the toolkit you’ll find a table, which lists in a nutshell the possible tasks and responsibilities on every level of stakeholders regarding the organization of ESSD.

Although it seems that every column has a fully separated role, it can be acknowledged that there is always someone (e.g. a head-teacher) who is responsible for the event after all. In most cases this person is the P.E. teacher, since he or she is one of the best expert in promoting and organizing physical activities and health-consciousness in the school. But adding to that – since the tasks obviously are very complex – we strongly recommend establishing an organizing group, so that the roles and responsibilities could be clarified and successfully executed.The schools should always back up the message of the importance of physical activity and health development. Not just by the P.E. teacher but by the teachers from different scientific areas and of course by the principal/headmaster as well. The more the school as a whole is involved in the organizing process, the more successful and progressive the event would be and the better a good atmosphere could be created. It is related with the contribution of the stakeholders outside of school (involving parents is very important), which indicates many collaborating opportunities with the school.

3. Roles and Responsibilities – Students
In order to organize a successful event, it is crucial to involve students to the whole process of organization. The level of involvement depends on many things: age, prior knowledge, school level, school environment, pedagogical practice, etc. Generally, it can be stated that the more the students feel the responsibility of organizing a successful event, the more successful it will be. Although it is difficult to tell what tasks the students can be involved in, and of course it requires experience from the side of the teachers. Nonetheless here are some examples and recommendations related to this topic:
Main tasks, activities Recommended examples, methods


Main tasks, activities Recommended examples, methods4. Connecting Agendas
One of the biggest challenges of the 21st century on the field of healthcare and healthy life management is to deal with growing tendencies of physical inactivity. Physical inactivity is the main reason of the emergence of overweight and obesity among adults throughout the world, which leads directly to many chronic, non-communicable diseases, such as cardiovascular diseases, type 2 diabetes, certain forms of cancer, mental health issues and chronic respiratory as well as musculoskeletal illnesses. Also the effect of physical inactivity can be viewed in many aspects:
(ISCA, 2015)
 Today’s children may be the first generation to have a shorter life expectancy than their parents because of the lack of physical activity. (designedtomove.org)
 600,000 people in Europe die each year due to reduced physical activity. (Eurobarometer 2014)
 Physical inactivity is estimated to cost €300 per inhabitant per year in Europe (Case Investing Public Health WHO Europe 2014) This makes losses of € 152 billion annually.
 Globally physical inactivity accounts for 1.5–3% of national health care budgets (Oldridge, 2008)

(Each country should highlight some valid data and result in this topic on national level)


Regular physical activity not only has positive effect on all of these health risks (Kruk, J. [2007]), but as a preventive tool it is the most effective and the cheapest solution to reduce the number of overweight and obese people. In the past decade promoting physical activity and health has become one of the main trends among the EU policies within education. The Council Recommendation on promoting health-enhancing physical activity across sectors (2013) proclaims that „physical education at school has the potential to be an effective tool to increase awareness of the importance of health-enhancing physical activity (HEPA), and schools can be easily and effectively targeted to implement activities in this regard”. One of the most emphasized field of physical activity promotion related to HEPA is the Grassroots sport initiatives in the EU (Study on the funding of grassroots sports in the EU 2011). Grassroots sport shares very similar aims and objectives as ESSD, among many for example participating for fun and enjoyment, equal learning and playing opportunities for every student and of course developing social skills through common activities (for Grassroots sports related tips and ideas see Good practice examples on page 16.). ESSD could be a perfect example of a Grassroots sport event where all affected stakeholders could contribute and work together (i.e. schools, sport clubs, local community).
There are a number of ways European School Sports Day can complement current activity taking place in your school, as well as supporting school priorities. There are also a number of exciting sport events and initiatives that are taking place throughout 2015. Below are a few ideas to support your planning and build on this excitement with staff and students alike.
(Each country should list current programs of delivery and links if appropriate e.g. Moveit, little champion, National school sports day dates, etc.)


5. Opening and Closing Ceremonies
Opening and Closing ceremonies can bring everyone together in celebration. The whole school comes together. This is an excellent way to celebrate the different cultures within the school as well as to promote physical activity. You can be as creative as you like with your Opening and Closing Ceremonies; think about the demographic, social, economic, cultural and linguistic diversity in your area – all of which creates a vast array of educational circumstances and needs. It also could be a great opportunity for the different talents and groups of the school (e.g. dance groups, singing choirs, bands, etc.) to perform.
Engage parents and the local community to make your ceremony responsive to these needs and opportunities.6. Planning your primary/elementary European School Sports Day
European School Sports Day provides a great opportunity to engage children in a range of physical activities and positive experiences. By providing suitable activities for their age, stage and ability, there is an increased likelihood that they will engage, participate and make healthy lifestyle choices. Why not use the day to really personalize these experiences, focusing on whole child development through reference to their personal, social and health needs?
Work with staff and ask your students to identify a number of exciting sport activities they would like to try that will help develop their confidence, as well as skills and qualities that underpin creativity, aspiration, resilience and empathy, equipping them with the tools to become active, caring citizens.

7. Planning your secondary European School Sports Day
European School Sports Day can be a tool to support young people develop their physical health and enjoyment of sport needed for a lifetime of activity, as well as a means to increase their confidence and good emotional health. Through enabling students to experience a range of roles such as athlete, leader, official, coach or volunteer throughout the day young people can develop a range of positive character qualities: creativity, aspiration, resilience and empathy.
Every young person will have their own motivation for being involved in sport, such as performance aspirations, wanting to lead a healthy lifestyle, the enjoyment of competing, or as a coach or leader. Some of this will be down to the activity, the workforce or the environment. Why not invite your student council, young leaders or Ambassadors to plan the day for you; enabling them to be as creative as they like to find activities that will engage and inspire the whole school to achieve their personal best!8. PR guide for schools – Press Releases
Your school may be celebrating one event on European School Sports Day or be hosting many different activities. If you have multiple events going on, we recommend you focus on one to invite media to (this is likely to be your ‘headline’ event, which has the most public interest). Your school’s European School Sports Day leader should fill in the media invite with your school’s details, which will provide media with all the information they need to attend your event. The invitation announcing your school’s participation in the day should be issued to your local newspapers and radio stations, ideally via email, or you can talk details through with them on the phone.

Here are some step-by-step guides to help you through the media invite and press release processes. 
9. PR guide for schools – Maximising Coverage
10. PR guide for schools – Social Media
Social media channels, which include the popular internet sites such as Facebook, Twitter, Instagram (photo and video) and You Tube, will be key to helping you raise the profile of your event and encouraging parents of your pupils to pledge their support for your school’s activities.
If you do not already have a school Facebook or Twitter account, then it’s a good idea to set one up. We have seen that Twitter has become more and more popular with schools and teachers and so would recommend using this channel to promote your European School Sport Day activity.
11. Press release template
For immediate release ADD DATE OF YOUR EVENT

[SCHOOL], [TOWN] CELEBRATES EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY IN STYLE

Pupils from [SCHOOL NAME] have joined thousands of young people from across [NAME OF COUNTRY] this day by taking part in a range of sports and activities to celebrate European School Sport Day.
European School Sport Day takes place on the 25th of September, 2015. At [NAME OF SCHOOL] pupils have celebrated the day by joining in [INSERT LIST OF ACTIVITIES].
European School Sport Day is a celebration of PE and sport with tens of thousands of young people from hundreds of primary and secondary schools having taken part in the activities.
This year schools are being urged to devote a full day to sporting themes and events and ultimately encourage all their young people to take part in more PE and sport.
Schools that have signed up for European School Sport Day have had access to a variety of resources, guidance and ideas on how to increase opportunities for young people to take part in PE and sport.
NAME OF HEADTEACHER or EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY EVENT ORGANISER said: “ADD A SHORT QUOTE HERE DESCRIBING THE RESPONSE THE YOUNG PEOPLE AT YOUR EVENT HAD AND THE IMPACT IT HAD ON THEM.”

Ends
Notes to Editors:
Attached imagery: [insert file names and captions of who is included in the photo]
For further information, contact:
Name: [insert name on lead contact for the day]
Contact telephone number: [insert contact number]
Email address: [insert email address]

12. Post Event – Key ActionsTOOLKIT for ESSD Students Teacher School Stakeholders
Planning • creating activities and equipment (e.g. self-made balls, cones)
• stations, venues
• how to involve others • setting the goals, the theme of the event
• setting the activities, stations, the agenda
• establishing an organizer team (how to reach students with different background)
• supporting the students in the planning tasks
• setting ways to involve volunteer students • supporting the organizing team (e.g. harmonizing the ESSD with different events in the year, communicating with the stakeholders, giving ideas, recommendations)
• handling Parents:
• utilizing social capital (e.g. merchandising gifts, venues, equipment)
• volunteering
Local clubs, organizations:
• setting stations
• promoting sports, activities
Preparation • promoting the event
• setting the stations
• preparing for the evaluation and communication tasks • coordinating between the different levels
• preparing every equipment, document, etc. necessary
• finalizing and clarifying the task and role of each station with the volunteer students
• promoting the event to numerous partners, stakeholders
• health care • communicating with the stakeholders
• allowing the volunteer students to take place on meetings
• utilizing different groups in the school (e.g. health-care groups)
• helping to get the missing equipment
• promoting the event on school level (e.g. printing flyers, school website) See Planning
Implementing • taking part on the event
• supporting the organization of the actual activity – under the supervision of the responsible teacher
• taking photos, making videos • managing the event during
• communicating clearly and functionally
• gathering the volunteer students right before the event to go over the tasks again, and after to get some conclusions for the next occasion • supporting the organizing team • helping as a volunteer participant
• contributing food and drinks (e.g. water and healthy snacks, organized cooking)
Evaluating and Monitoring • helping to create questionnaires
• taking part in conducting researches about the event
• taking part in creating follow-up feedbacks • creating reports for different stakeholders
• supporting students in creating their reports and follow-up documents
• creating questionnaires and researches about the event for different levels
• conducting researches • giving feed-back to the organization team
• implementing experiences from different events • giving feed-backs, recommendations, ideas
Communication • creating reports, articles, photos, videos about the event
• introducing the younger students the organization know-how of such events • creating reports for different levels
• making feed-backs to partners
• awarding the volunteer students • reporting the event on official communication channels (website, municipality relations, self-governing bodies, governmental researches)
• helping students to create reports and feed backs (utilizing IT, school newspaper, apps, etc.) • promoting the event on many channels


14. Good Practice Example
Hungarian School Sport Day
Each year HSSF organizes the Hungarian School Sport Day: we address every Hungarian public education institution and ask them to promote in this occasion at least 120 minutes of sports and physical activity among pupils and teachers. Apart from the distance of the traditional “School Sport Day Run” (this year 2,015 m), there are no limitations to the physical activities chosen by the schools, so during the 120 minutes interval a wide range of recreational or grassroots sports are introduced to pupils every year. Besides traditional sports like football, handball, volleyball and table tennis, many other physical activities are included in the program: team competitions and relay races, rope-jumping, sack races, zumba, aerobics or even hiking, orienteering and bike trips.
In 2014, the number of participants increased more than ever: over 200,000 pupils of 768 schools did some kind of sport for at least two hours; they were joined by their teachers and their parents, so the overall number of participants exceeded 220,000 persons. The number of participating schools increased by almost one-and-a-half times compared to last year. And still increases form year to year. We are convinced that this event – coordinated by HSSF and realized with the help of the participating institutions – was the most visited recreational sports program in Hungary and perhaps in Europe.

Grassroots festival as a good practice example for ESSD

The philosophy of Grassroots is to provide equal participating and learning opportunity for everyone regardless of age, gender, disability, religion, the level of skills etc. during different sport and physical activities. To be able to organize events with such conditions a so called Grassroots Festival could be a great method. During a festival the students playing or exercising simultaneously on multiple “stations”. The games and activities focusing on enjoyment for both boys and girls through controlled competition.Basic requirements of a Grassroots festival
• Every pupil should have equal time and opportunity to participate
• Avoiding fall-out games
• Games without tracking scores and results
• Inclusive approach
• Various developmentally appropriate games, exercises and activities

References
Kruk, J. [2007]: Physical activity in the prevention of the most frequent chronic diseases: an analysis of the recent evidence. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. Vol. 8. No. 3. p. 325–338.
A Designed to Move – A Physical Activity Action Agenda
https://www.designedtomove.org and http://s3.nikecdn.com/dtm/live/en_US/DesignedToMove_FullReport.pdf
The Council Recommendation on promoting health-enhancing physical activity across sectors (2013)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013PC0603
Study on the funding of grassroots sports in the EU (2011)
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/docs/Executive-summary_en.pdf
WHO Case Investing Public Health document (2014)
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services/publications/2015/the-case-for-investing-in-public-health
Translation - Greek

H Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
Εργαλειοθήκηστο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +
Δημιουργήθηκε από την Ουγγρική Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού, τον Διεθνή Όμιλο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Συγχώνευση Νεολαίας Αθλητισμού (Youth Sport Trust), τον Όμιλο Fundacja V4SPORT, τον Σύνδεσμο BG «Γίνε δραστήριος», την Ένωση Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυσικής Αγωγής

Τελευταία επεξεργασία Μάιος 2016

Πίνακας περιεχομένων

TOC

1. Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Σκοπεύουμε να την καταστήσουμε προσιτή για κάθε ευρωπαϊκή χώρα.
Ο κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η προώθηση της σωματικής άσκησης και της υγείας σε διεθνές επίπεδο και η ένταξη σε αυτό όσο το δυνατόν περισσοτέρων παιδιών και νέων ανθρώπων, σχολείων και φορέων. Είναι μια γιορτή που παρέχει την ευκαιρία για τα σχολεία να:
• Συνδεθούν με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
• Αυξήσουν την προβολή της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στα σχολεία
• Δημιουργήσουν διασκέδαση και απόλαυση μέσω της σωματικής δραστηριότητας για τους νέους
• Προωθήσουν την υγεία και την ευεξία για την δια βίου μάθηση
• Ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη και να αναπτύξουν κοινωνική ευθύνη μεταξύ των φοιτητών
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού (ESSD) είναι εμπνευσμένη από την Ουγγρική Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, μια εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ουγγρική Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού τα τελευταία 10 χρόνια. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην προώθηση της σωματικής άσκησης, στην δοκιμή νέων τρόπων σωματικών δραστηριοτήτων και σπορ, και φυσικά στην ενδυνάμωση του αισθήματος συμμετοχής στο σχολείο για κάθε συμμετέχοντα.
Το 2015 η εκδήλωση εφαρμόστηκε στην Ουγγαρία, στην Πολωνία και στην Βουλγαρία. Από το 2016 περισσότερες χώρες εντάχθηκαν σε αυτήν την πρωτοβουλία.

Πώς να χρησιμοποιηθεί αυτή η Εργαλειοθήκη;
Αυτή η εργαλειοθήκη σχεδιάστηκε για να πάρει εκπαιδευτικούς και μαθητές σε ένα ταξίδι μέσα από την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Παρέχει ιδέες για τον σχεδιασμό και προετοιμασία της ημέρας σας, πώς να εκτελεστούν οι δραστηριότητές σας, ποιος μπορεί να σας υποστηρίξει για να γίνει αυτό μέσω ενεργειών μετά την εκδήλωσή σας.
Θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές σε όλο το έγγραφο, καθώς και ιδέες από άλλα σχολεία για να σας παρέχουμε έμπνευση.
Ένας εμφατικός στόχος της ESSD – εκτός από την συμμετοχή μαθητών στην σωματική άσκηση – είναι να δοθούν στους μαθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη πρόσφατα αναπτυγμένες ιδέες και μεθοδολογία με τη μορφή «εργαλειοθήκης» για να είναι σε θέση να οργανώσουν τις δικές τους αθλητικές δραστηριότητες. Αυτός ο οδηγός παρέχει στους μαθητές τους πόρους για την ανάπτυξη και διεύθυνση δραστηριοτήτων, στηρίζοντας τους στην οργάνωση δικών τους σχολικών αθλητικών προγραμμάτων εκτός των μαθημάτων φυσικής αγωγής.

2. Ρόλοι και Ευθύνες – Εκπαιδευτικοί
Στο παράρτημα της εργαλειοθήκης θα βρείτε ένα πίνακα, ο οποίος παραθέτει συνοπτικά τις πιθανές εργασίες και ευθύνες σε κάθε επίπεδο των ενδιαφερομένων όσον αφορά την οργάνωση της ESSD.

Αν και φαίνεται ότι κάθε στήλη έχει ένα πλήρως διαχωρισμένο ρόλο, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πάντα κάποιος (π.χ. ένας διευθυντής σχολείου) που είναι πράγματι υπεύθυνος για την εκδήλωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το άτομο είναι ο καθηγητής φυσικής αγωγής, δεδομένου ότι αυτός ή αυτή είναι από τους καλύτερους εμπειρογνώμονες για την προώθηση και την οργάνωση των φυσικών δραστηριοτήτων και της συνειδητοποίησης της σημασίας της υγείας στο σχολείο. Αλλά προσθέτοντας σε αυτό – δεδομένου ότι οι εργασίες προφανώς είναι πολύ περίπλοκες – προτείνουμε την σύσταση μιας οργανωτικής ομάδας, έτσι ώστε οι ρόλοι και οι ευθύνες να μπορούν να αποσαφηνιστούν και να εκτελεστούν με επιτυχία.Τα σχολεία πρέπει πάντα να υποστηρίζουν το μήνυμα για την σημασία της σωματικής άσκησης και ανάπτυξης της υγείας. Όχι μόνο από τον καθηγητή φυσικής αγωγής, αλλά και από καθηγητές από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς και, φυσικά, από τον επικεφαλή ή διευθυντή του σχολείου επίσης. Όσο περισσότερο εμπλέκεται το σχολείο ως σύνολο στην οργανωτική διαδικασία, τόσο πιο επιτυχημένη και προοδευτική θα είναι η εκδήλωση και καλύτερα μπορεί να δημιουργηθεί μια θετική ατμόσφαιρα. Σχετίζεται με την συμβολή των ενδιαφερομένων μερών εκτός σχολείου (η συμμετοχή των γονέων είναι πολύ σημαντική), πράγμα που παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για συνεργασία με το σχολείο.

3. Ρόλοι και Ευθύνες – Μαθητές
Για να οργανωθεί μια επιτυχημένη εκδήλωση, η ανάμειξη των φοιτητών στην όλη οργανωτική διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας. Το επίπεδο συμμετοχής εξαρτάται από πολλά πράγματα: ηλικία, προηγούμενη γνώση, επίπεδο σχολείου, σχολικό περιβάλλον, παιδαγωγική πρακτική, κλπ. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι όσο περισσότερο οι μαθητές αισθάνονται την ευθύνη της διοργάνωσης μίας επιτυχημένης εκδήλωσης, τόσο επιτυχέστερη θα είναι. Αν και είναι δύσκολο να πει κανείς σε ποιες εργασίες οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν, και φυσικά αυτό απαιτεί εμπειρία από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Παρόλα αυτά ακολουθούν μερικά παραδείγματα και συστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό:
Κύριες αρμοδιότητες, δραστηριότητες Προτεινόμενα παραδείγματα, μέθοδοι


Κύριες αρμοδιότητες, δραστηριότητες Προτεινόμενα παραδείγματα, μέθοδοι4. Σύνδεση των Ημερησίων Προγραμμάτων
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα στον τομέα της φροντίδας της υγείας και της υγιούς διαβίωσης είναι η αντιμετώπιση της αυξανόμενης τάσης της σωματικής αδράνειας. Η σωματική αδράνεια είναι ο κύριος λόγος της εμφάνισης του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας μεταξύ των ενηλίκων σε όλο τον κόσμο που οδηγεί κατευθείαν σε πολλές χρόνιες, μη μεταδοτικές ασθένειες, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη τύπου 2, ορισμένες μορφές καρκίνου, προβλήματα ψυχικής υγείας και χρόνιες αναπνευστικές καθώς και μυοσκελετικές παθήσεις. Επίσης, η επίδραση της φυσικής αδράνειας μπορεί να παρουσιαστεί σε πολλούς τομείς:1 στους 4 ενήλικες και 4 στους 5 εφήβους σε όλη την Ευρώπη δεν είναι αρκετά ενεργοί

(ISCA Διεθνές Όμιλος Πολιτισμού και Αθλητισμού, 2015)
 Τα σημερινά παιδιά μπορεί να εκπροσωπούν την πρώτη γενιά που έχει μικρότερη διάρκεια ζωής από τους γονείς τους λόγω της έλλειψης σωματικής άσκησης. (designedtomove.org)
 600.000 άνθρωποι στην Ευρώπη πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω της μειωμένης σωματικής άσκησης. (Ευρωβαρόμετρο 2014)
 Η σωματική αδράνεια υπολογίζεται να κοστίσει € 300 ανά κάτοικο κάθε χρόνο στην Ευρώπη (Υπόθεση που αφορά την δημόσια υγεία στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για την Ευρώπη 2014) Το γεγονός αυτό δημιουργεί απώλειες των 152 δις € ετησίως.
 Σε παγκόσμιο επίπεδο η έλλειψη σωματικής άσκησης αντιπροσωπεύει το 1,5-3% των εθνικών προϋπολογισμών υγειονομικής περίθαλψης (Oldridge, 2008)

(Κάθε χώρα πρέπει να επισημαίνει ορισμένα έγκυρα δεδομένα και να ευθύνεται για αυτό το θέμα σε εθνικό επίπεδο)


Η τακτική σωματική άσκηση όχι μόνο έχει θετική επίδραση σε όλους αυτούς τους κινδύνους για την υγεία (Kruk, J. [2007]), αλλά ως εργαλείο πρόληψης είναι η πιο αποτελεσματική και η φθηνότερη λύση για την μείωση του αριθμού των υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων. Στην τελευταία δεκαετία η προώθηση της σωματικής άσκησης και της υγείας έχει γίνει μια από τις κύριες τάσεις μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Η Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της σωματικής άσκησης που βελτιώνει την υγεία σε όλους τους τομείς (2013) διακηρύσσει ότι «η φυσική αγωγή στο σχολείο έχει τη δυνατότητα να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της σωματικής άσκησης που βελτιώνει την υγεία (HEPA), και τα σχολεία μπορούν εύκολα και αποτελεσματικά να στοχεύουν στην υλοποίηση δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό». Ένας από τους πιο ενδεδειγμένους τομείς προώθησης σωματικής άσκησης που σχετίζονται με την HEPA είναι οι πρωτοβουλίες μαζικού αθλητισμού στην ΕΕ (Μελέτη για την χρηματοδότηση του μαζικού αθλητισμού στην ΕΕ το 2011). O μαζικός αθλητισμός προσιδιάζει πολύ σε σκοπούς και στόχους με την ESSD, μεταξύ πολλών για παράδειγμα την συμμετοχή για διασκέδαση και απόλαυση, ίσες ευκαιρίες μάθησης και παιχνιδιού για όλους τους μαθητές και φυσικά την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω κοινών δραστηριοτήτων (για συμβουλές και ιδέες που σχετίζονται με τον μαζικό αθλητισμό δείτε τα παραδείγματα Σωστής Πρακτικής στην σελίδα 16). Η ESSD θα μπορούσε να είναι ένα τέλειο παράδειγμα μίας εκδήλωσης μαζικού αθλητισμού, όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να συμβάλουν και να εργαστούν μαζί (δηλαδή σχολεία, αθλητικά σωματεία, τοπική κοινότητα).
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που η Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού μπορεί να συμπληρώσει την τρέχουσα δράση που λαμβάνει χώρα στο σχολείο σας, καθώς και την υποστήριξη των σχολικών προτεραιοτήτων. Υπάρχει επίσης μια σειρά συναρπαστικών αθλητικών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών που λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη την διάρκεια του 2015. Παρακάτω ακολουθούν μερικές ιδέες για την υποστήριξη του σχεδιασμού σας και βασιστείτε σε αυτή την έξαψη μαζί με το προσωπικό και τους μαθητές.
(Κάθε χώρα πρέπει να καταγράψει τα τρέχοντα παραδοτέα προγράμματα και τις συνδέσεις κατά περίπτωση), π.χ. Moveit, little champion, ημερομηνίες εθνικών ημερών σχολικού αθλητισμού, κ.λ.π.)


5. Τελετές Έναρξης και Λήξης
Οι τελετές έναρξης και λήξης μπορεί να ενώσουν όλους μαζί σε μία γιορτή. Συγκεντρώνεται όλο το σχολείο. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για τον εορτασμό των διαφορετικών ηθών μέσα στο σχολείο, καθώς και για την προώθηση της σωματικής άσκησης. Μπορείτε να είστε όσο δημιουργικοί θέλετε με τις τελετές σας έναρξης και λήξης. Σκεφτείτε την δημογραφική, κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία στην περιοχή σας – το σύνολο των οποίων δημιουργεί ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών συνθηκών και αναγκών. Θα μπορούσε να είναι επίσης μια μεγάλη ευκαιρία παράστασης για τα διάφορα ταλέντα και τις ομάδες του σχολείου (π.χ. ομάδες χορού, χορωδίες τραγουδιού, συγκροτήματα, κλπ.).
Δραστηριοποιείστε τους γονείς και την τοπική κοινότητα για να κάνουν την τελετή σας να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες και ευκαιρίες.6. Ο Σχεδιασμός της πρωτοβάθμιας/στοιχειώδους Ευρωπαϊκής Ημέρας σας Σχολικού Αθλητισμού
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού παρέχει μια μεγάλη ευκαιρία να ενταχτούν τα παιδιά σε μια σειρά σωματικών ασκήσεων και θετικών εμπειριών. Με την παροχή καταλλήλων δραστηριοτήτων ανάλογα με την ηλικία, το στάδιο και την ικανότητά τους, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να ασχοληθούν, να συμμετέχουν και να κάνουν επιλογές υγιεινού τρόπου ζωής. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την ημέρα για να εξατομικεύουμε πραγματικά αυτές τις εμπειρίες, με βάσει την συνολική ανάπτυξη του παιδιού με αναφορά στις προσωπικές, κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις υγείας τους;
Συνεργαστείτε με το προσωπικό και να ζητήσετε από τους μαθητές σας να προσδιορίσουν μια σειρά συναρπαστικών αθλητικών δραστηριοτήτων που θα ήθελαν να δοκιμάσουν και θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους, καθώς και τις δεξιότητες και τα προσόντα που στηρίζουν τη δημιουργικότητα, την φιλοδοξία, την ανθεκτικότητα και την συναίσθηση, εξοπλίζοντας τους με τα εφόδια για να γίνουν ενεργοί, ανιδιοτελείς πολίτες.

7. Σχεδιασμός της δευτερογενούς Ευρωπαϊκής Ημέρας σας Σχολικού Αθλητισμού
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού μπορεί να είναι ένα εργαλείο για την υποστήριξη των νέων να αναπτύξουν την σωματική υγεία τους και να απολαύσουν τον αθλητισμό που απαιτείται για δραστηριότητες καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους, καθώς και ένα μέσο για την αύξηση της εμπιστοσύνης και της καλής συναισθηματικής υγείας τους. Επιτρέποντας στους μαθητές να βιώσουν μια σειρά ρόλων, όπως τον αθλητή, τον ηγέτη, τον διαιτητή, τον προπονητή ή τον εθελοντή κατά την διάρκεια της ημέρας οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν μια σειρά θετικών ποιοτήτων χαρακτήρα: δημιουργικότητα, φιλοδοξία, ανθεκτικότητα και συναίσθηση.
Κάθε νέος θα έχει το δικό του κίνητρο για να συμμετέχει στον αθλητισμό, όπως προσδοκίες απόδοσης, την επιθυμία να ζήσει υγιή τρόπο ζωής, την απόλαυση του ανταγωνισμού ή ως προπονητής ή ως αρχηγός. Από μερικά από αυτά θα εξαρτηθεί η δραστηριότητα, το εργατικό δυναμικό ή το περιβάλλον. Γιατί να μην καλέσετε το μαθητικό συμβούλιο σας, νέους αρχηγούς ή πρέσβεις για τον προγραμματισμό της ημέρας σας, επιτρέποντάς τους να είναι τόσο δημιουργικοί όπως θέλουν για να βρείτε δραστηριότητες που θα δεσμεύσουν και θα εμπνεύσουν ολόκληρο το σχολείο, για την επίτευξη των καλύτερων προσωπικών τους επιδόσεων;8. Οδηγός δελτίων τύπου για τα σχολεία – Ανακοινώσεις στον Τύπο
Το σχολείο σας μπορεί να κάνει εορταστική εκδήλωση την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού ή να φιλοξενήσει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες. Εάν γίνονται πολλαπλές εκδηλώσεις, σας συνιστούμε να επικεντρωθείτε σε μία για να καλέσετε τα μέσα ενημέρωσης (αυτό είναι πιθανό να είναι η πρωταρχική εκδήλωσή σας, η οποία έχει το περισσότερο δημόσιο ενδιαφέρον). Ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού του σχολείου σας θα πρέπει να συμπληρώσει την πρόσκληση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τα στοιχεία του σχολείου σας, η οποία θα παρέχει στα μέσα ενημέρωσης όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση σας. Η πρόσκληση που ανακοινώνει τη συμμετοχή του σχολείου σας στις εκδηλώσεις της ημέρας, πρέπει να εκδοθεί σε τοπικές εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς, στην ιδανική περίπτωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μπορείτε να συζητήσετε λεπτομέρειες μαζί τους στο τηλέφωνο.

Ακολουθεί βήμα-προς-βήμα οδηγός για να σας βοηθήσει με την πρόσκληση των μέσων ενημέρωσης και τις διαδικασίες του δελτίου τύπου. 
9. Οδηγός Δελτίων Τύπου για τα σχολεία – Μεγιστοποίηση Κάλυψης
10. Οδηγός δελτίων τύπου για τα σχολεία – Κοινωνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δημοφιλείς ιστοσελίδες όπως Facebook, Τwitter, Instagram (φωτογραφία και βίντεο) και You Tube, θα είναι σημαντικά για να σας βοηθήσουν να αυξήσετε το προφίλ της εκδήλωσής σας και ενθαρρύνουν τους γονείς των μαθητών σας στην δέσμευση ότι θα υποστηρίξουν τις δραστηριότητες του σχολείου σας.
Εάν δεν έχετε ήδη ένα Facebook ή Twitter λογαριασμό για το σχολείο, τότε είναι μια καλή ιδέα να δημιουργήσετε έναν. Είδαμε ότι το Twitter έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλές στα σχολεία και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και έτσι θα συνιστούσα να χρησιμοποιείτε αυτό το κανάλι για την προώθηση της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ημέρας σας Σχολικού Αθλητισμού .
11. Πρωτότυπο δελτίου τύπου
Για άμεση δημοσίευση ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΑΣ
[ΣΧΟΛΕΙΟ], [ΠΟΛΗ] ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΜΕ ΣΤΥΛ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΙΤΙΣΜΟΥ
Μαθητές από [OΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ] έχουν ενώσει χιλιάδες νέους από όλη την [ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ] αυτή την ημέρα, συμμετέχοντας σε μια σειρά από αθλήματα και δραστηριότητες για να γιορτάσουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού λαμβάνει χώρα στις 25 Σεπτεμβρίου του 2015. Στο [ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛEΙΟΥ] οι μαθητές έχουν γιορτάσει την ημέρα με το που εντάχτηκαν σε [ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ].
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού είναι μια γιορτή της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με δεκάδες χιλιάδες νέους από εκατοντάδες σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στις δραστηριότητες.
Φέτος τα σχολεία παροτρύνονται να αφιερώσουν μια ολόκληρη ημέρα στα αθλητικά θέματα και γεγονότα και τελικά, να ενθαρρύνουν όλους τους νέους τους να συμμετάσχουν σε περισσότερες δραστηριότητες φυσικής αγωγής και αθλητισμού.
Τα σχολεία που έχουν δώσει συμμετοχή για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού είχαν πρόσβαση σε μια ποικιλία πόρων, σε καθοδήγηση και σε ιδέες για το πώς να αυξήσουν τις ευκαιρίες για τους νέους, για να συμμετέχουν σε δραστηριότητες φυσικής αγωγής και αθλητισμού.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ή ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ εδήλωσε: «ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ MIA ΣΥΝΤΟΜH ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ.»

Τέλος
Σημειώσεις προς τους Συντάκτες
Συνημμένες εικόνες: [Εισάγετε τα ονόματα των αρχείων και τίτλους με τα ονόματα αυτών που περιλαμβάνονται στη φωτογραφία]
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Ονοματεπώνυμο: [Εισάγετε το ονοματεπώνυμο του κυρίου αρμόδιου επικοινωνίας για την ημέρα]
Τηλέφωνο επικοινωνίας: [Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του αρμοδίου επικοινωνίας]
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [Εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]

12. Μεταγενέστερη Εκδήλωση – Σημαντικές ΔράσειςΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ για την ESSD Μαθητές Εκπαιδευτικός Σχολείο Τα ενδιαφερόμενα μέρη
Σχεδιασμός • δημιουργία δραστηριοτήτων και εξοπλισμού (π.χ. μπάλες από ιδιοκατασκευές, κώνοι)
• σταθμοί, χώροι
• πώς να ενταχθούν και άλλοι • καθορισμός των στόχων, το θέμα της εκδήλωσης
• καθορισμός των δραστηριοτήτων, σταθμοί, το ημερήσιο πρόγραμμα
• σύσταση μιας διοργανωτικής ομάδας (πώς να συμπεριλάβει μαθητές με διαφορετική κουλτούρα)
• υποστήριξη των μαθητών στα καθήκοντα σχεδιασμού
• καθορισμός τρόπων για τη συμμετοχή εθελοντών μαθητών • υποστήριξη της οργανωτικής ομάδας (π.χ. εναρμόνιση της ESSD με διάφορες εκδηλώσεις του έτους, επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, δίνοντας ιδέες, προτάσεις)
• χειρισμός Γονείς:
• αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου (π.χ. εμπορικά δώρα, χώροι, εξοπλισμός)
• εθελοντισμός
Τοπικοί σύλλογοι, οργανισμοί:
• δημιουργία σταθμών
• που προωθούν τον αθλητισμό, τις δραστηριότητες
Προετοιμασία • προώθηση της εκδήλωσης
• δημιουργία σταθμών
• προετοιμασία για τις εργασίες αξιολόγησης και επικοινωνίας • συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων
• προετοιμασία κάθε απαραίτητου εξοπλισμού, εγγράφου, κ.λ.π.
• οριστικοποίηση και διασαφήνιση του έργου και του ρόλου του κάθε σταθμού με τους εθελοντές μαθητές
• προώθηση της εκδήλωσης σε πολλούς εταίρους, στα ενδιαφερόμενα μέρη
• φροντίδα υγείας • επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη
• άδεια στους εθελοντές μαθητές να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις
• χρήση διαφορετικών ομάδων στο σχολείο (π.χ. ομάδες προστασίας υγείας)
• βοήθεια στην προμήθεια του εξοπλισμού που λείπει
• προώθηση της εκδήλωσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας (π.χ. εκτύπωση φυλλαδίων, ιστοσελίδα του σχολείου ) Βλέπε Σχεδιασμό
Εφαρμογή • συμμετοχή στην εκδήλωση
• υποστήριξη της διοργάνωσης της πραγματικής δραστηριότητας (υπό την εποπτεία του υπεύθυνου καθηγητή)
• λήψη φωτογραφιών, λήψη βίντεο • διαχείριση της εκδήλωσης
• επικοινωνία με σαφήνεια και λειτουργικότητα
• συγκέντρωση των εθελοντών μαθητών αμέσως πριν από την εκδήλωση για να επαναλαμβάνονται τα καθήκοντα και πάλι, και μετά διεξαγωγή συμπερασμάτων για την επόμενη φορά • υποστήριξη της οργανωτικής ομάδας • παροχή βοήθειας ως συμμετέχων εθελοντής
• συμβολή με τρόφιμα και ποτά (π.χ. νερό και υγιεινά σνακ, οργανωμένο μαγείρεμα)
Αξιολόγηση και Παρακολούθηση • συμβολή στην δημιουργία ερωτηματολογίων
• συμμετοχή στην διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την εκδήλωση
• συμμετοχή στην δημιουργία παρακολούθησης ανατροφοδοτήσεων • δημιουργία αναφορών για τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη
• υποστήριξη των μαθητών στην δημιουργία αναφορών και εγγράφων παρακολούθησης τους
• δημιουργία ερωτηματολογίων και ερευνών για την εκδήλωση για διαφορετικά επίπεδα
• διεξαγωγή ερευνών • συγκέντρωση σχολίων στην ομάδα οργάνωσης
• εκτέλεση εμπειριών από διαφορετικές εκδηλώσεις • συγκέντρωση σχολίων, προτάσεων, ιδεών
Επικοινωνία • δημιουργία εκθέσεων, άρθρων, φωτογραφιών, βίντεο σχετικά με την εκδήλωση
• εισαγωγή των νεότερων μαθητών στην οργανωτική τεχνογνωσία τέτοιων εκδηλώσεων • δημιουργία αναφορών για διαφορετικά επίπεδα
• συγκέντρωση σχολίων για συνεργάτες
• βράβευση των εθελοντών μαθητών • αναφορά της εκδήλωσης για τους επίσημους διαύλους επικοινωνίας (ιστοσελίδα, σχέσεις με το δήμο, αυτοδιοικούμενα σώματα, κυβερνητικές έρευνες)
• βοήθεια στους μαθητές για δημιουργία εκθέσεων και συγκέντρωση σχολίων (με χρήση της πληροφορικής, σχολική εφημερίδα, εφαρμογές, κλπ.) • προώθηση της εκδήλωσης σε πολλά τηλεοπτικά κανάλια


14. Παράδειγμα Σωστής Πρακτικής
Ουγγρική Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
Κάθε χρόνο η Ουγγρική Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού (HSSF) διοργανώνει την Ουγγρική Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού: απευθυνόμαστε σε κάθε ουγγρικό φορέα δημόσιας εκπαίδευσης και τους ζητάμε να προωθήσουν με την ευκαιρία αυτή, τουλάχιστον 120 λεπτά αθλητισμού και φυσικής δραστηριότητας μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Εκτός από την απόσταση του παραδοσιακού «Αγώνα Δρόμου της Σχολικής Ημέρας Αθλητισμού» (φέτος 2.015 m), δεν υπάρχουν περιορισμοί στις φυσικές δραστηριότητες που επιλέγονται από τα σχολεία. Έτσι κατά την διάρκεια των 120 λεπτών που μεσολαβούν ένα ευρύ φάσμα ψυχαγωγικού ή μαζικού αθλητισμού εισάγεται στους μαθητές κάθε χρόνο. Εκτός από τα παραδοσιακά αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, χειροσφαίριση, βόλεϊ και πινγκ-πονγκ, πολλές άλλες σωματικές ασκήσεις περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα: ομαδικοί αγώνες, σκυταλοδρομίες, σχοινάκι, σακοδρομίες, zumba, αερόμπικ ή ακόμα και πεζοπορία, orienteering και ποδηλατοδρομία.
Το 2014 ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξήθηκε περισσότερο από ποτέ: πάνω από 200.000 μαθητές από 768 σχολεία ασχολήθηκαν με κάποιο είδος αθλητισμού για τουλάχιστον δύο ώρες. Ενώθηκαν με τους εκπαιδευτικούς τους και τους γονείς τους, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ξεπέρασε τα 220.000 άτομα. Ο αριθμός των σχολείων που συμμετείχαν αυξήθηκε σχεδόν μιάμιση φορά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Και εξακολουθεί να αυξάνει από χρόνο σε χρόνο. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η εκδήλωση – που συντονίζεται από την HSSF και πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια των συμμετεχόντων ιδρυμάτων – ήταν ένα πρόγραμμα αναψυχής αθλητισμού με τις περισσότερες επισκέψεις στην Ουγγαρία και ίσως στην Ευρώπη.

Φεστιβάλ μαζικού αθλητισμού ως ένα παράδειγμα σωστής πρακτικής για την ESSD

Η φιλοσοφία του μαζικού αθλητισμού είναι να παρέχει ίση συμμετοχή και ευκαιρία μάθησης για όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την αναπηρία, τη θρησκεία, το επίπεδο των δεξιοτήτων κλπ. κατά την διάρκεια διαφορετικών δραστηριοτήτων αθλητισμού και σωματικής άσκησης. Για την δυνατότητα οργάνωσης εκδηλώσεων με τέτοιες προδιαγραφές το λεγόμενο φεστιβάλ μαζικού αθλητισμού θα μπορούσε να είναι μια καταπληκτική μέθοδος. Κατά την διάρκεια του φεστιβάλ οι μαθητές παίζουν ή ασκούνται ταυτόχρονα σε πολλαπλούς «σταθμούς». Τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στην απόλαυση και για τα αγόρια και για τα κορίτσια μέσω ελεγχόμενου ανταγωνισμού.Βασικές απαιτήσεις ενός φεστιβάλ μαζικού αθλητισμού
• Κάθε μαθητής πρέπει να έχει ίσο χρόνο και ισοδύναμη ευκαιρία για συμμετοχή
• Αποφυγή των παιχνιδιών που περιλαμβάνουν αποβολές
• Παιχνίδια χωρίς βαθμολογίες παρακολούθησης και αποτελέσματα
• Περιεκτική προσέγγιση
• Διάφορα αναπτυξιακά κατάλληλα παιχνίδια, ασκήσεις και δραστηριότητες

Βιβλιογραφία
Kruk, J. [2007]: Η σωματική δραστηριότητα στην πρόληψη των πιο συχνών χρόνιων ασθενειών: μια ανάλυση των πρόσφατων στοιχείων. Ασιατική Εφημερίδα Ειρηνικού για την πρόληψη του καρκίνου. Τόμος 8 Νο 3. σελ. 325-338.
Σχεδιασμένο για κίνηση – Μία Ατζέντα Δράσης Σωματικής Άσκησης
https://www.designedtomove.org και http://s3.nikecdn.com/dtm/live/en_US/DesignedToMove_FullReport.pdf
Η Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της σωματικής άσκησης που βελτιώνει την υγεία σε όλους τους τομείς (2013)http://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/txt/?uri=CELEX:52013PC0603
Μελέτη για την χρηματοδότηση του μαζικού αθλητισμού στην ΕΕ (2011)http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/docs/Executive-summary_en.pdf
Έγγραφο υπόθεσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την δημόσια υγεία (2014) http://www.Euro.Who.int/EN/Health-Topics/Health-Systems/Public-Health-Services/Publications/2015/the-Case-for-Investing-in-Public-Health

Translation education Graduate diploma - University of Applied Sciences, Technical Translator EU specialization
Experience Years of experience: 20. Registered at ProZ.com: Oct 2014. Became a member: Nov 2014.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Hungarian (Kodolányi, verified)
Hungarian to English (Kodolányi, verified)
Hungarian to English (College of Business and Management Studies Budapest, verified)
English to Hungarian (Interpreting College of Business and Management Studies Budapest, verified)
Russian to Hungarian (Foreign Language Correspondent College of Business and Management Studies Budapest, verified)


Memberships MFTE
Software Adobe Acrobat, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
Professional practices katalat endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
I have regular cooperation with several translation agencies like Albion Languages, Szituációs Nyelviskola, PROMAXX IRODA Kft., Villámfordítás Fordítóiroda, Lector Fordítóiroda, Consell Translations, ILS International Language Services, etc. in Hungary, Vinclu Ltd., Talkbridge Ltd. in England for EL-HU, HU-EL, EN-HU, HU-EN, EL-EN, EN-EL, DE-HU, RU-HU translations.

My fields iclude among others: EU, National and Community law, construction, food and agricultural products, education, culture, economic, political affairs, social and foreign affairs, transport and energy, environment and animal welfare, car industry, law, tourism, culture, medical instrument, medicines, etc.
Keywords: English-Hungarian, Greek-Hungarian EU texts


Profile last updated
Jun 18, 2019


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search