Asked | Open questions | Answered
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Sep 10 '19 deu>... Reiche pro closed 1 no
Jan 12 '19 deu>... Sicherheitsleistung pro open 1 no
Oct 7 '17 deu>... Lackturm pro open 0 no
Sep 15 '17 deu>... Brühstück, Kochstück pro open 0 no
May 7 '17 eng>... "cine fashion" pro closed 2 no
Jan 23 '17 deu>... Ausschälers pro open 0 no
Dec 16 '16 deu>... Unbeschadet des Rechts pro closed 1 no
Nov 18 '16 ...>deu posmrtni ostaci pro closed 1 no
Oct 31 '16 deu>... Wischbezugsaufbereitung pro closed 1 no
Oct 26 '16 deu>... Einbettungsblöcke pro open 1 no
Oct 26 '16 deu>... Aussage pro closed 1 no
Aug 9 '16 ...>deu insineracija pro closed 2 ok
Aug 9 '16 ...>deu trakasti ugušćivač pro closed 1 no
Aug 5 '16 ...>deu kaptaža gasa pro closed 1 no
Jul 26 '16 ...>deu fermetabilnost pro closed 1 no
Jul 22 '16 ...>deu podugovaranje pro closed 2 no
Jan 15 '16 deu>... vorausgeschickt pro closed 1 ok
Asked | Open questions | Answered