Member since Oct '15

Working languages:
Dutch to English

Lesley Gunn
Dutch to English translator

Lelystad, Flevoland, Netherlands
Local time: 09:27 CET (GMT+1)

Native in: English Native in English
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
3 positive reviews
(1 unidentified)

 Your feedback
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Finance (general)Business/Commerce (general)
Tourism & TravelFood & Drink
Medical: Health CareIT (Information Technology)
RetailNutrition
Real EstateEngineering (general)
Blue Board entries made by this user  6 entries

Portfolio Sample translations submitted: 5
Dutch to English: Renewable energy web content
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Energy / Power Generation
Source text - Dutch
Duurzame glastuinbouw door gebruik van restwarmte en rest CO2
Het probleem: glastuinbouw vreet energie
Het energievraagstuk is één van de grootste uitdagingen binnen de glastuinbouw. Door de hoge gasprijs is het gebruik van een warmtekrachtkoppeling installatie (WKK) of een conventionele verwarmingsketel voor veel tuinbouwbedrijven niet meer rendabel. De energiekosten bedragen momenteel ongeveer 30% van de totale bedrijfskosten. Om de kassen op temperatuur te houden worden bovendien enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen verstookt. Brandstoffen waarvan iedereen weet dat ze op zullen raken.
Zoektocht naar innovatieve toepassingen
De tuinbouwsector is al jaren op zoek naar oplossingen voor dit energievraagstuk.
Op verschillende manieren wordt geprobeerd niet alleen op kosten te besparen, maar ook duurzamer te produceren door het beperken van de hoeveelheid fossiele brandstoffen. Denk hierbij aan:
• Het gebruik van aardwarmte voor de verwarming van kassen.
• Het toepassen van technieken om warmteverlies te beperken, bijvoorbeeld met behulp van dubbele schermdoeken.
• Het gebruik van restwarmte.
De duurzame oplossing van WarmCO2
In Zeeuws Vlaanderen kwamen een aantal factoren bij elkaar. Chemische industrie en glastuinbouw lagen op een steenworp van elkaar. Daarnaast leefde de ambitie dit gebied grondig te verduurzamen. Het duurzame concept MUP, een Europees initiatief waarbij bedrijven gebruik maken van elkaars reststromen, paste prima bij die ambities.
Een unieke en verantwoorde oplossing kwam binnen handbereik: hoogwaardige restwarmte en zuivere rest CO2 uit de industrie gebruiken als grondstof voor de tuinbouw. Bovendien een voordelige oplossing want de prijs van restwarmte ligt ver onder die van aardgas bij gebruik van conventionele installaties. Daar komt bij dat de gasprijs een onzekere factor blijft.
De tuinders in Zeeuws-Vlaanderen hebben langjarige contracten met WarmCO2afgesloten en zijn nu verzekerd van een lage, vaste energieprijs voor een langere tijd.
Glastuinbouwgebied Zeeuws Vlaanderen: uniek in Nederland
Het tuinbouwgebied bij Westdorpe is gelegen in de Autrichepolder en de Smidsschorrepolder. Nagenoeg alle tuinbouwpercelen zijn verkocht en de tuinders gaan fasegewijs hun bedrijven uitbreiden. In 2019 zal hier in totaal 150 ha glas zijn verrezen. In het gebied worden tomaten, paprika’s en aubergines geteeld. De kassen in het gebied worden niet belicht. Een dergelijke duurzame opzet op deze schaal is uniek in Nederland!
Translation - English
Sustainable greenhouse horticulture via the use of residual heat and residual CO2
The problem: greenhouse horticulture guzzles energy
The issue of energy use is one of the greatest challenges currently facing greenhouse horticulture. For many horticultural businesses, the use of a cogeneration plant (CHP) or a conventional boiler is no longer viable due to the high price of gas. Energy costs currently account for around 30% of total operating costs. In particular, huge volumes of fossil fuels are burned in order to maintain greenhouses at the correct temperature - fuel that everyone knows will one day run out.
The search for innovative solutions
The horticulture sector has long been seeking solutions to this pressing energy issue. Numerous attempts have been made not only to save on costs, but also to produce in a more sustainable manner by limiting fossil fuel consumption.
Examples include:
• The use of geothermal energy to heat greenhouses
• The application of techniques that reduce heat loss, such as the use of dual shading screens.
• The use of residual heat.
WarmCO2 the sustainable solution
A number of important factors came together in the Zeeuws Vlaanderen region. First of all, the chemical and horticultural industries were located only a stone's throw away from each other. There was also a keen ambition to make the area fully sustainable. And the sustainable concept, MUP - a European initiative whereby companies make reciprocal use of residual waste –happened to match that ambition perfectly.
Thus a unique and socially responsible solution was within reach: the recycling of high quality residual heat and pure residual CO2 from the manufacturing industry, as raw material for the horticultural industry. As the price of residual heat in conventional installations is significantly lower than that of natural gas, this is essentially a cost-effective solution. Particularly when the price of gas remains uncertain.
Horticulturists in the Zeeuws-Vlaanderen zone have agreed long-term contracts with WarmCO2 and are now assured of low fixed-price energy for the foreseeable future.
The horticultural area of Westdorpe is situated within the Autrichepolder and Smidsschorrepolder (reclaimed areas of land) in the Netherlands. Almost all available horticultural plots have been sold and the horticulturists are now busy expanding their businesses. It's anticipated that by 2019 a total of 150 hectares of land will be covered by greenhouses growing tomatoes, peppers and aubergines. None of the greenhouses in the area are illuminated – sustainable design on such a scale is utterly unique in the Netherlands!
Dutch to English: Patient Information Leaflet
General field: Medical
Detailed field: Medical: Health Care
Source text - Dutch
Patiënteninformatie / Informatie- en toestemmingsformulier

Tijdens de studie zullen er twee artsen verantwoordelijk zijn voor uw behandeling en beoordeling:
De behandelend arts (‘studiearts’) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van uw lichamelijke onderzoeken en veiligheidsbeoordelingen evenals voor de controle van uw laboratoriumtests. Deze arts zal u behandelen als u bijwerkingen hebt als gevolg van de studiemedicatie of als u symptomen vertoont die behandeld moeten worden.

De beoordelend arts zal verantwoordelijk zijn voor uw neurologische onderzoeken. Het is belangrijk dat uw beoordelend arts geen weet heeft van de uitslagen van uw laboratoriumtests, bijwerkingen en eventuele wijzigingen in uw veiligheidsbeoordelingen
( ...)
Occult bloed in stoelgangstaal
Er gebeurt een test om te zien of er bloed in uw stoelgang aanwezig is. Dit noemt men een ‘fecaal occult bloed’-test. Voor u zal het van belang zijn dat u ten minste één week voordat de ‘fecaal occult bloed’-test plaatsvindt aspirine of NSAID’s vermijdt (NSAID’s zijn niet-steroïdale ontstekingsremmers, zoals ibuprofen; dat zijn geneesmiddelen die hoofdzakelijk gebruikt worden als behandeling voor een ontsteking, lichte tot matige pijn). Aspirine en NSAID’s kunnen immers de juiste beoordeling van de testuitslagen beïnvloeden (het is mogelijk dat de test ten onrechte positief is). Bespreek deze geneesmiddelen met uw studiearts. Uw studiearts zal u vragen gedurende 72 uur vóór de test geen ijzersupplementen, vitamine C evenals bepaalde fruitsoorten en groenten die peroxidase bevatten te vermijden (zoals pompelmoes, mierikswortel, suikermeloen, vijgen, broccoli, enz.). Uw studiearts zal u een lijst met voedingsmiddelen geven die u moet vermijden. Als u op een bepaald moment een positieve uitslag hebt, moet u ongeveer een maand later op drie verschillende tijdstippen na elke stoelgang opnieuw worden getest. Als de 3 tests allemaal positief zijn, is het mogelijk dat uw studiearts u naar een maagarts (die wordt ook wel een gastro-enteroloog genoemd) doorverwijst om te zien of u nog bijkomende tests moet ondergaan.
Translation - English
Patient Information / Information and consent form

Two doctors will be responsible for your treatment and assessment throughout the study:
The treating physician (‘study doctor’) is responsible for conducting your physical examinations and safety assessments, as well as the control of your laboratory tests. This doctor will treat you should you experience side effects as a result of the study medication or if you display symptoms that require treatment.

The evaluating physician will be responsible for your neurological examinations. It is important that your evaluating physician has no knowledge of your laboratory test results, side effects and any potential changes in your safety assessments.
( ...)
Occult blood in stool sample
A test will be conducted to detect if blood is present in your stool. This is called a ‘faecal occult blood' test. It is important that you avoid aspirin or NSAIDs (NSAIDs are non-steroidal anti-inflammatories, such as ibuprofen; drugs that are predominantly used in the treatment of inflammatory, mild to moderate pain) for at least one week prior to the 'faecal occult blood' test taking place. Aspirin and NSAIDs may affect the correct evaluation of test results (it is possible that the test is falsely positive). Discuss these medications with your study doctor. Your study doctor will request that you avoid iron supplements, vitamin C and certain types of fruits and vegetables that contain peroxidase (such as grapefruit, horseradish, sugar melon, figs, broccoli, etc.) for 72 hours prior to the test. Your study doctor will provide you with a list of foods that you must avoid. Should you receive a positive result at any given moment, you must be retested at three different time intervals after every bowel movement approximately one month later. If all 3 tests prove positive, it is possible that your study doctor may refer you to a stomach doctor (also known as a gastroenterologist) to determine whether you need to undergo additional testing.
Dutch to English: Product Description
General field: Marketing
Detailed field: Food & Drink
Source text - Dutch
Product: Fountain of Youth kokoswater - 520 ml

Keyword: kokoswater

Metaomschrijving
Fountain of Youth kokoswater is een heerlijk en puur gepasteuriseerd kokossap met een van nature zoete smaak, dat verwerkt en verpakt wordt op de plantage in Thailand.

Productsamenvatting
Een heerlijk en puur gepasteuriseerd kokossap met een van nature zoete smaak, dat verwerkt en verpakt wordt door kleine boeren op de plantage in Thailand.

Product omschrijving

Titel van de superfood

Fountain of Youth kokoswater – een puur en lekker zoet kokossap

Een heerlijk en puur gepasteuriseerd kokossap met een van nature zoete smaak dat verwerkt en verpakt wordt door kleine boeren op de plantage in Thailand.

Product voordelen

• Een 100% natuurlijk en vers kokoswater
• Gemaakt van zoete kokosnoten uit het zuiden van Thailand die op een duurzame en eerlijke manier zijn verbouwd, zonder gebruik te maken van kunstmest of pesticiden.
• Direct na de oogst van de kokosnoten is het kokoswater op de plantage gefilterd, gepasteuriseerd en verpakt in een tin-plaat blik, zodat er verder geen toevoegingen nodig zijn om het kokoswater te conserveren.
• Fountain of Youth heeft er specifiek voor gekozen om het kokoswater niet te certificeren omdat dit volgens hen helemaal niet nodig is, het maakt namelijk geen verschil in de manier hoe de Thaise boeren hun kokosnoten al honderden jaren verbouwen.
• Bevat geen conserveringsmiddelen (zoals b.v. ascorbinezuur), kleurstoffen, genetisch gemanipuleerde ingrediënten, lactose en melkeiwitten.
• Geschikt voor vegetariërs, veganisten en mensen met een lactose- of glutenintolerantie

Toepassing

Je kunt Fountain of Youth kokoswater puur drinken of als basis gebruiken van groene smoothies, sappen, shakes en limonades. Bij voorkeur gekoeld serveren.

Oorsprong

Fountain of Youth is opgezet door medewerkers van het Michelberger Hotel collectief in Berlijn, die zo dol waren op kokoswater dat ze het elke dag wilden gaan drinken en daarom op zoek gingen naar de beste kwaliteit. Fountain of Youth kokoswater wordt in het zuiden van Thailand geproduceerd, in een regio die bekend staat om kokosnoten van hoge kwaliteit die een bijzonder zoete smaak hebben. Fountain of Youth werkt samen met een middelgroot bedrijf in Thailand waar verschillende boeren bij zijn aangesloten. Om de kwaliteit van Fountain of Youth kokoswater te waarborgen worden uitsluitend kokosnoten uit dezelfde regio gebruikt

Hoeveelheid en dosering

Drink dagelijks 200 ml of meer Fountain of Youth kokoswater. Eén pak Fountain of Youth kokoswater bevat 520 ml sap, je kunt er dus ruim 2 glazen mee vullen. Ongeopend op kamertemperatuur houdbaar tot de uiterste houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op de verpakking. Na opening in de koelkast bewaren en binnen 2 dagen consumeren.

Weetjes

• Fountain of Youth hecht veel waarde aan duurzame landbouw- en productiemethodes, daarom is het kokoswater op een traditionele manier geproduceerd en ontvangen de lokale boeren in Thailand een eerlijke prijs voor hun producten.
• Het verhaal gaat dat de kokosnoten die de koning van Thailand eet uit dezelfde regio komen als de kokosnoten van Fountain of Youth.

Ingrediënten

100% natuurlijk en vers kokoswater

Video met recept / uitleg over product

Samenvatting

Inhoud 520 ml
Verpakking Sap in gerecyclede blikverpakking
Land en continent van herkomst Thailand, Azië
Type product Sap
Allergie informatie U kunt beter geen Fountain of Youth kokoswater kopen indien u allergisch bent voor kokoswater of kokosvlees. Lees altijd eerst de productinformatie op de verpakking voordat u besluit Fountain of Youth kokoswater te drinken.
Toepassing Puur of mengen door smoothie, sap, shake of limonade
Aanbevolen dosering Dagelijks 200 ml
Bekende bijwerkingen • Fountain of Youth kokoswater bevat natuurlijke suikers. Diabetici wordt daarom geadviseerd eerst met een arts te overleggen alvorens zij Fountain of Youth kokoswater bestellen

Deze productinformatie is niet gecontroleerd of geverifieerd door toezichtgevende instanties. Dit product is niet bedoeld ter diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziektes en/of aandoeningen.
Translation - English
Product: Fountain of Youth Coconut Water - 520 ml

Keyword: coconut water

Meta Description
Fountain of Youth coconut water is a deliciously pure pasteurised coconut juice that boasts a naturally sweet flavour and is processed and packaged on plantation in Thailand.

Product summary
A deliciously pure pasteurised coconut juice that boasts a naturally sweet flavour and is processed and packaged on plantation in Thailand.

Product description

Superfood name

Fountain of Youth Coconut Water – a 100% pure and deliciously sweet coconut juice

A deliciously pure pasteurised coconut juice that boasts a naturally sweet flavour and is processed and packaged on plantation in Thailand.

Product benefits

• A 100% natural fresh coconut water.
• Made from sweet coconuts that are grown in both a sustainable and ethical manner in southern Thailand, without the use of fertilisers or pesticides.
• Fountain of Youth coconut water is filtered, pasteurised and packaged on plantation directly after the coconuts have been harvested, which eliminates the need for preservatives or any other additives.
• Fountain of Youth makes a conscious choice not to certify its coconut water, because the company firmly believes that this makes zero difference to the way Thai farmers have been growing coconuts for hundreds of years.
• Free from preservatives (such as ascorbic acid), colouring agents, genetically modified ingredients, lactose and milk proteins.
• Suitable for vegetarians, vegans and those with either a lactose or gluten intolerance.

Suggested Use

Enjoy Fountain of Youth coconut water just as it comes, or use as a base for your favourite green smoothies, juices, shakes and lemonades. Best served chilled.

Origins

Fountain of Youth was established by staff at the Michelberger Hotel collective in Berlin, a set of like-minded people who loved coconut water so much that they set off in search of the finest product. Fountain of Youth coconut water is produced in the south of Thailand, in a region that’s renowned for its superior coconuts with a particularly sweet flavour. Fountain of Youth works together with a medium sized Thai company that’s affiliated to several local farmers. And, in order to guarantee the unrivalled quality of its coconut water, Fountain of Youth always uses coconuts from the same region.

Quantity and dosage

Drink 200 ml or more of Fountain of Youth coconut water per day. One pack of Fountain of Youth coconut water contains 520 ml of juice – enough for around two full glasses. Before opening, store at room temperature until the expiration date indicated on the packaging. After opening, keep refrigerated and consume within 2 days.

Facts

• Fountain of Youth is committed to sustainable agriculture and production processes. That’s why Fountain of Youth coconut water is produced in a traditional way by local Thai farmers who always receive a fair price for their products.
• It is reputed that the Thai king enjoys coconuts from the same region as those used to make Fountain of Youth coconut water.

Ingredients

100% natural, fresh coconut water

Video featuring recipe / product explanation

Summary

Contents 520 ml
Packaging Juice in recycled tin packaging
Country and continent of origin Thailand, Asia
Product type Juice
Allergy information Do not buy Fountain of Youth coconut water if you are allergic to coconut water or coconut flesh. Always read the product information on the packaging carefully before deciding to drink Fountain of Youth coconut water.
Suggested usage Enjoy neat or mix into smoothies, juices, shakes or lemonades
Recommended Dosage 200 ml daily
Known side effects • Fountain of Youth coconut water contains natural sugars. Diabetics are therefore advised to consult their doctor before deciding to order Fountain of Youth coconut water


This product has not been audited or verified by monitoring regulatory authorities. This product is not meant to diagnose, treat, cure or prevent any disease and / or disorders.
Dutch to English: Bang / Scared - Translation of column
General field: Art/Literary
Detailed field: Journalism
Source text - Dutch
Dacht dat ik bang was, maar m’n omgeving is minstens even bang. Voor mij, voor parkinson, mijn angst, mijn tranen. Waar je het aan ziet, weet ik niet, maar je ziet het. Een soort afwachtende houding, eerbiedig bijna. Dan de vraag, de vraag waar ik nog steeds graag op antwoord: waar merkte je het aan? Toch zit er een verborgen vraag in, een soort check. Als iemand mij vertelt, waaraan hij het eerste merkte dat hij alzheimer/kanker/depressie/ziektevanweetikveel had, ga je toch even checken of je dat soms ook hebt. Poeh gelukkig, nee, dat heb ik niet. Eerlijk is eerlijk, zo denk je weleens. Maar in het gesprek met je vrienden komt altijd een soort wending. Als ik een grap maak. Opluchting, pffff, gelukkig, ze doet nog vrij normaal. Je vrienden weten alleen nog niet helemaal zeker of ze wel over hun vakantie mogen vertellen. Alsof die vakantie belangrijker zou zijn dan parkinson. Goed nieuws: die vakantie IS belangrijker. Of dat je je huis hebt verbouwd. Of dat je kind een diploma haalt. Dat is toch waar je het voor moet doen? Doen wij ook thuis. Iets schilderen, heg snoeien, naar de Hema voor sokken, piano spelen. Werken, doen we ook gewoon. Kost iets meer moeite, maar omdat niemand ons geld komt brengen als we niet werken, werken we dus gewoon. Als ik dat allemaal vertel, als ik niet alleen de ellende, maar ook de gewone dingen deel, help ik anderen om mij te steunen. Want ze zijn bang, misschien nog wel banger dan ik.
Translation - English
I thought that I was scared, but it seems that those around me are every bit as scared. Scared of me, my Parkinson’s, my fear, my tears. How you notice exactly, I can’t really put my finger on, but you do notice. An imperceptible, almost reverent expectation. And then comes the inevitable question, the question that I too would still dearly love to answer: how did you first spot it? And there’s always another hidden question within, a sort of self-check. Because, let’s face it, when someone tells you about the first time they realised that they had Alzheimer’s/cancer/depression/or any other sickness for that matter, you instinctively check whether those same symptoms apply to you. Phew, fortunately not! I don’t have that. Let’s be honest, we’ve all reacted this way from time to time. Conversation with friends invariably changes. If I make a joke, there’s palpable relief. Ah, thank goodness, she’s still her same old self. And friends are never quite sure if they should mention their recent holiday. As if this would somehow make it more important than Parkinson’s. Well, here’s the thing: that holiday IS more important. As are your latest home improvements. Or your child’s exam results. Talking about them is precisely what you should do! For we too, carry on just as before. Decorating, pruning the hedge, shopping for mundane items such as socks, playing the piano. Just as we still have to work. It might require a little more effort these days, but money doesn’t grow on trees and we still need to work. If I share this, the day-to-day things, and not just the darker moments, I believe that I can help others to support me better. Because they’re scared, perhaps even more scared than me.
Dutch to English: Holiday Accommodation
General field: Marketing
Detailed field: Tourism & Travel
Source text - Dutch
Het moderne vakantiehuis Alzahara, een onder architectuur gebouwde villa, is een ongecompliceerde verschijning in het groene en bergachtige landschap. De villa is omgeven door sinaasappelbomen en naaldbomen en biedt een panoramisch uitzicht over de ruige Sierra Aitana. De totale privacy en de heerlijke grote weelderige tuin in combinatie met de nabijheid van dorpjes, watervallen en de kust…biedt u de mogelijkheid om te genieten van een luxe en gevarieerde vakantie.

De inrichting is een combinatie van de frisse eigentijdse stijl van de eigenaren, gepolijste houten vloeren, selectieve kunst, contrasterende materialen en moderne meubels. De sfeer is gastvrij, praktisch en sereen. Er zijn luxe faciliteiten zoals airconditioning, sonos geluidssysteem, comfortabele bedden en een volledig ingerichte keuken.

Het grote buitenleven overheerst in Villa Alzahara en vanwege het Spaanse klimaat vrijwel het hele jaar door. Alle ingredienten zijn aanwezig; de heerlijke schaduwrijke veranda, de buitenkeuken (met koelkast, kookplaat, bbq & houtoven), het zwembad met ligstoelen en parasols, de grote tuin vol fruitbomen, kruiden en bloemen en zelf een schommel en grasveld voor de kleintjes.
Translation - English
Modern holiday home Alzahara is a wonderfully uncomplicated, architect-designed vision set in a verdant and mountainous landscape. The luxurious villa is surrounded by orange groves and pine trees, and affords panoramic views of the rugged Sierra Aitana. Total privacy and expansive, mature gardens, coupled with the proximity of charming villages, sparkling waterfalls and spectacular coastline, guarantee guests a truly indulgent and varied holiday.

The stunning interior is a distinctive blend of the owners’ fresh contemporary style, polished wooden floors, discerning pieces of art, contrasting materials and modern furniture, for an atmosphere that is at once welcoming, practical and serene. This utterly delightful holiday accommodation also boasts a wealth of luxurious facilities, such as air conditioning, sonos sound system, comfortable beds and a fully equipped kitchen.

The great outdoors dominates at Villa Alzahara, which benefits from a warm Spanish climate almost year round. All of the ingredients for stylish outdoor living have been thoughtfully provided, including; the lovely shaded porch, outdoor kitchen (with fridge, stove, barbecue and wood-fired oven), swimming pool with sun loungers and parasols, an expansive garden crammed with fruit trees, herbs and flowers, as well as a swing and a lawn for the little ones.

Experience Years of experience: 10. Registered at ProZ.com: Sep 2015. Became a member: Oct 2015.
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
Website http://www.lesleygunn.com
CV/Resume English (DOC)
Professional practices Lesley Gunn endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
A native English freelance Dutch to English translator and proofreader with a strong business background, superlative language skills and a profound knowledge of Dutch. Self-starting, fast, accurate and reliable, I'm invariably keen to discuss future collaborations with interesting and challenging clients.

Specialties: Dutch to English translations and proofreading
Keywords: Native English translator, native English Dutch to English translator, Dutch translator, native English proofreader, English translator, Dutch to English translations, online Dutch to English translations, reliable Dutch to English translator, professional Dutch to English translator, freelance Dutch to English translator, freelance English proofreader, reliable English proofreader, expert Dutch to English translator, online translator Dutch, online translation services, localised translation services, translation and proofreading services, reliable online translation service, Dutch to English translators, native English proofreaders, dutch english translation, cheap translation services, professional translation services,


Profile last updated
Dec 19, 2020More translators and interpreters: Dutch to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search