Working languages:
Czech to English
English to Czech

Pavel Bakič
Lit. translator expanding to other fields

Prague, Praha, Hlavni Mesto, Czech Republic
Local time: 18:22 CEST (GMT+2)

Native in: Czech Native in Czech
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
3 positive reviews
(3 unidentified)

 Your feedback
  Display standardized information
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Subtitling, Copywriting
Expertise
Specializes in:
Law (general)Law: Contract(s)
Poetry & LiteratureSocial Science, Sociology, Ethics, etc.
MusicLinguistics

Portfolio Sample translations submitted: 4
English to Czech: Employee benefits contract
General field: Law/Patents
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - English
The costs of operation and maintenance of passenger car, unless otherwise specified in the article 1.1., shall be borne by the employer.
The employee shall use the passenger car concerned also for private purposes.
Possibility to use the company car for private purposes is a non-cash income (non-monetary benefit) subject to tax. As the law stands, this means that for each calendar month, 1% German retail price of the vehicle is subject to the employee´s payroll tax and the employer will deduct the respective amount from employee´s monthly salary.
Translation - Czech
Náklady na provoz a údržbu osobního vozu nese zaměstnavatel, pakliže není v oddílu 1.1 určeno jinak.
Zaměstnanec má nárok užívat osobní vůz rovněž k soukromým účelům.
Nárok na užívání firemního vozu k soukromým účelům je nepeněžním plněním (zaměstnaneckým benefitem) podléhajícím zdanění. V souladu s platnou právní úpravou tak zaměstnanci každý kalendářní měsíc vzniká daňová povinnost ve výši jednoho procenta z maloobchodní ceny vozu v Německu. Tuto daň odvádí zaměstnavatel srážkou ze mzdy.
Czech to English: Breach-of-contract notice
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - Czech
Vzhledem k porušení čl. 1 Dohody je naše společnost oprávněna v souladu s čl. 8 Dohody po Vás požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši částek vyplacených Vám dle čl. 5 písm. a) Dohody a dále Vám nevyplatit zbývající část kompenzace dle čl. 5 písm. b) a c) Dohody. Zaplacením smluvní pokuty v souladu s čl. 8 Dohody současně nezaniká Váš závazek na náhradu případné škody, kterou naše společnost Vaším jednáním utrpěla či utrpí.
Translation - English
Considering the breach of article 1 of the agreement, our company is entitled, in accordance with article 8 of the agreement, to demand that you pay liquidated damages amounting to the sum of money that you received in accordance with article 5 section a) of the agreement, and, furthermore, not to pay you the remaining remuneration due to you as per article 5 sections b) and c) of the agreement. By paying liquidated damages stipulated by article 8 of the agreement, you are not absolved of the obligation to reimburse ABC for damages that your conduct has caused or will cause to our company.
English to Czech: Boris Johnson: The Churchill Factor
General field: Art/Literary
Detailed field: Poetry & Literature
Source text - English
I am not sure I attach much weight to criticism from ineffectual mutton-like Asquith – a man who repeatedly shafted Churchill, and who spent cabinet meetings writing pathetic love letters to Venetia Stanley, and who was so drunk that he often had to get Churchill to take over for him. Churchill’s career covered a huge chunk of British history. He held high office more or less continuously from 1905 to 1922 – a seventeen-year stretch that comfortably eclipses most modern politicians: and yet that was only his first period – before he had even become Chancellor, let alone Prime Minister.
Translation - Czech
Nevím, jestli mám přikládat váhu zrovna kritickým
poznámkám neschopné bábovky Asquitha, tedy někoho,
kdo Churchilla několikrát podrazil, kdo při zasedáních
vlády sepisoval trapná milostná psaníčka Venetii
Stanleyové a kdo nasával tak, že se musel Churchillem
často nechat zaskakovat. Churchillova politická dráha
pokrývá ohromnou část britské historie. Mezi lety 1905
a 1922 zastával víceméně bez přerušení ten či onen vysoký
úřad – to je sedmnáctileté období, které by samo
o sobě bohatě stačilo k zastínění většiny dnešních
politiků a které přitom bylo jen první etapou. Funkce
ministra financí, nemluvě o té premiérské, měla teprve
následovat.
Czech to English: "Sound & Space" concert press release
General field: Art/Literary
Detailed field: Music
Source text - Czech
Spojit do jednoho programu elektronickou Gesang der Jünglinge (1955–56) s Gruppen (1957) pro tři orchestry je bez precedentu, i když hudebně na sebe tato díla navazují. Ve čtyřkanálovém Gesang der Jünglinge totiž Stockhausen poprvé uplatnil a vyzkoušel myšlenku hudby v prostoru, kterou pak radikálně použil v Gruppen.

Jen velmi zřídkakdy (a poprvé v Praze!) lze slyšet kompletní provedení mistrovského díla Atlas Eclipticalis (1961) Johna Cage pro 86 sólistů simultánně s klavírním sólem Winter Music (1960) a to tak, jak tyto dvě skladby prováděl Cage s pianistou Davidem Tudorem. V duchu koncepce Johna Cage též uslyšíme uvnitř jeho hudby Hornickou kapelu ze Stonavy.
Translation - English
Featuring Gruppen (1957) and the electronic piece Gesang der Jünglinge (1955-56) back-to-back is an unprecedented choice. There is, however, musical continuity between the two compositions: the quadrophonic Gesang der Jünglinge saw Stockhausen testing and employing, for the first time, the idea of “music in space” that would find its radical expression in Gruppen.

Prague audience will also get its first opportunity to attend a rare simultaneous performance of John Cage’s Atlas Eclipticalis (1961) for 86 soloists and his Winter Music (1960) for solo piano, the way the composer himself used to perform the combination with the pianist David Tudor. In keeping with Cage’s concept, his music will also feature an embedded performance by Stonava Miners Brass Band.

Experience Years of experience: 14. Registered at ProZ.com: Mar 2016.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Microsoft Excel, Microsoft Word, Subtitle Workshop
CV/Resume English (DOCX)
Bio
I have recently expanded my range by taking a two-semester course of legal English at the Faculty of Law, Charles University in Prague and can provide both CZ-ENG and ENG-CZ translations in the field. I am also interested in venturing into subtitling or localisation; as a literary translator (see below), I would also consider text-heavy video games a nice challenge.

As an English Studies major, I feel especially confident translating texts that concern social sciences, literature and other arts, including music (I regularly provide translations for Ostrava Center for New Music)

As a literary translator, I have had the privilege to work on novels and non-fiction by authors ranging from Boris Johnson through William Gibson to Nelson DeMille (see my CV for the full list of ca. 25 books); I believe this to be a testimony to:

- my thoroughness and skill at interpreting the precise meaning of texts in all their nuances
- my stylistic range
- my ability to hunt down all necessary information and vocabulary, since writers often draw inspiration from a wide variety of fields
Keywords: czech, literature, social sciences, art, music, history, localization


Profile last updated
May 26, 2017More translators and interpreters: Czech to English - English to Czech   More language pairs