Working languages:
English to Swedish
Danish to Swedish
Norwegian to Swedish

Emma-Karin

Västerås, Västmanland, Sweden
Local time: 10:51 CEST (GMT+2)

Native in: Swedish Native in Swedish
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Services Translation, Editing/proofreading, Voiceover (dubbing), Subtitling, Copywriting
Expertise
Specializes in:
Games / Video Games / Gaming / CasinoTourism & Travel
Art, Arts & Crafts, PaintingCinema, Film, TV, Drama
Media / MultimediaGeneral / Conversation / Greetings / Letters
MusicPoetry & Literature
Printing & Publishing

Payment methods accepted PayPal | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 2
English to Swedish: Backpacking (Wikipedia)
Detailed field: Tourism & Travel
Source text - English
Backpacking is a form of low-cost, independent travel. It includes the use of a backpack that is easily carried for long distances or long periods of time; the use of public transport; inexpensive lodging such as youth hostels; often a longer duration of the trip when compared with conventional vacations; and often an interest in meeting locals as well as seeing sights.

Backpacking may include wilderness adventures, local travel and travel to nearby countries while working from the country in which they are based.

The definition of a backpacker has evolved as travellers from different cultures and regions participate. A 2007 paper said "backpackers constituted a heterogeneous group with respect to the diversity of rationales and meanings attached to their travel experiences. They also displayed a common commitment to a non-institutionalised form of travel, which was central to their self-identification as backpackers." Backpacking as a lifestyle and as a business has grown considerably in the 2000s as a result of low-cost airlines and hostels or budget accommodations in many parts of the world.

Visa laws in many countries such as Australia, Canada, New Zealand and the United Kingdom enable backpackers with restricted visas to work and support themselves while they are in those countries.
Translation - Swedish
Att backpacka är ett sätt att resa självständigt, med låga kostnader. Det innefattar användning av en ryggsäck som är lätt att bära långa distanser och under långa perioder; användning av kollektivtrafik; billig logi såsom vandrarhem; ofta en längre varaktighet jämfört med vanliga semestrar; och ofta ett intresse av att träffa lokalbefolkning såväl som att se sevärdheter.

Backpacking kan inkludera vildmarksäventyr, lokala resor och resor till närliggande länder medan den resande arbetar i landet där de bor.

Definitionen av en backpacker har utvecklats allteftersom resande från olika kulturer och regioner deltar. I en vetenskaplig artikel från 2007 skrevs det att "backpackers utgjorde en heterogen grupp med avseende på mångfalden av motiv och betydelser knutna till deras reseupplevelser. De visade också en gemensam hängivelse till ett icke-institutionaliserat sätt att resa, vilket var centralt för deras självidentifikation som backpackers." Backpacking som en livsstil och som en industri har växt avsevärt under 2000-talet som ett resultat av lågprisflygbolag och vandrarhem eller budgetlogi i många delar av världen.

Visumlagar i många länder såsom Australien, Kanade, Nya Zeeland och Storbritannien möjliggör för backpackers med begränsade visum att arbeta och försörja sig själva medan de vistas i de aktuella länderna.
English to Swedish: Child of Storm (H. Rider Haggard)
General field: Art/Literary
Detailed field: Poetry & Literature
Source text - English
We white people think that we know everything. For instance, we think that we understand human nature. And so we do, as human nature appears to us, with all its trappings and accessories seen dimly through the glass of our conventions, leaving out those aspects of it which we have forgotten or do not think it polite to mention. But I, Allan Quatermain, reflecting upon these matters in my ignorant and uneducated fashion, have always held that no one really understands human nature who has not studied it in the rough. Well, that is the aspect of it with which I have been best acquainted.

For most of the years of my life I have handled the raw material, the virgin ore, not the finished ornament that is smelted out of it—if, indeed, it is finished yet, which I greatly doubt. I dare say that a time may come when the perfected generations—if Civilisation, as we understand it, really has a future and any such should be allowed to enjoy their hour on the World—will look back to us as crude, half-developed creatures whose only merit was that we handed on the flame of life.

Maybe, maybe, for everything goes by comparison; and at one end of the ladder is the ape-man, and at the other, as we hope, the angel. No, not the angel; he belongs to a different sphere, but that last expression of humanity upon which I will not speculate. While man is man—that is, before he suffers the magical death-change into spirit, if such should be his destiny—well, he will remain man. I mean that the same passions will sway him; he will aim at the same ambitions; he will know the same joys and be oppressed by the same fears, whether he lives in a Kafir hut or in a golden palace; whether he walks upon his two feet or, as for aught I know he may do one day, flies through the air. This is certain: that in the flesh he can never escape from our atmosphere, and while he breathes it, in the main with some variations prescribed by climate, local law and religion, he will do much as his forefathers did for countless ages.
Translation - Swedish
Vi vita människor tror att vi vet allt. Vi tror till exempel att vi förstår oss på den mänskliga naturen. Och det gör vi, så som den mänskliga naturen ser ut för oss, med all dess grannlåt sedd genom den dimmiga lupp som utgör våra konventioner, utelämnandes de aspekter av den som vi har glömt eller som vi anser oartiga att nämna. Men jag, Allan Quatermain, när jag reflekterar över dessa frågor på mitt ovetande och outbildade sätt, har alltid ansett att ingen verkligen förstår den mänskliga naturen som inte har studerat den i dess oslipade form. Det är åtminstone den del av den som jag har bekantat mig mest med.

Under större delen av mitt liv har jag hanterat råmaterialet, jungfrumalmen, inte den färdiga prydnaden som smälts fram ur det - om, verkligen om, den är färdig än, vilket jag verkligen betvivlar. Jag vågar påstå att en tid kan komma när de de fulländade generationerna - om civilisationen, som vi känner den, verkligen har en framtid och om någon sådan generation skulle få njuta av sin timme i världen - kommer se tillbaka på oss som råa, halvutvecklade varelser vars enda förtjänst var att vi skickade vidare livets låga.

Kanske, kanske, för allting går att jämföra; och i ena änden av stegen är apmänniskan, och i den andra, som vi hoppas, ängeln. Nej, inte ängeln; han tillhör en annan sfär, men det där sista uttrycket av mänskligheten som jag inte kommer att spekulera om. Medan människan är människa - det vill säga, innan hon genomgår den magiska dödsförvandlingen till ande, om något sådant är hennes öde - så kommer hon att förbli människa. Jag menar att samma passioner kommer att egga henne; hon kommer att satsa på samma ambitioner; hon kommer känna samma glädje och bli förtryckt av samma rädslor, oavsett om hon bor i en lerhydda eller i ett gyllene palats; oavsett om hon går med sina två fötter eller, som jag vet att hon kan komma att göra en dag, flyger genom luften. Det här är säkert: så länge hon är i köttet kan hon aldrig lämna vår atmosfär, och medan hon andas in den kommer hon huvudsakligen, med vissa variationer som föreskrivs av klimat, lokal lag och religion, göra det mesta såsom hennes förfäder gjorde det i oräkneliga tider.

Experience Years of experience: 5. Registered at ProZ.com: Aug 2016.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Across, Google Translator Toolkit, Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, Corel Painter Essentials 5, Powerpoint, SDL TRADOS, Wordfast
CV/Resume Swedish (DOCX), English (DOCX)
Bio
"Ekvio" a play on the latin "ecfio", meaning "to create". As an upcoming writer and translator, I chose a name for my company which represents my main goal; to create useful, meaningful texts. Be it through translation, creative writing, copy writing or some other tool of creation, I'll always deliver a result that's been thoroughly worked through, and will adjust the text as you see fitting, to make sure you are 100 % satisfied.
In my career as a freelancing translator and writer I've never missed a deadline, and I never intend to. If you entrust me to work with you, be assured that your task will have my undivided attention, and that you'll always get what you expect (or more).
If there is anything I can do for you, big or small, please be in touch through Proz or via email: emmakarin.rehnman@gmail.com.

//


"Ekvio", en variant av latinets "ecfio", med betydelsen "att skapa". Som en nystartad skribent och översättare valde jag ett företagsnamn som speglar mitt största mål; att skapa användbara, meningsfulla texter. Oavsett om det rör sig om översättningar, skönlitterära texter eller artiklar så levererar jag alltid ett noggrant genomarbetat resultat, och justerar sedan texten efter era önskemål så att ni är 100 % nöjda.
Under min karriär som frilansande översättare och skribent har jag aldrig missat en deadline, och tänker aldrig heller missa en. Om ni ger mig förtroendet att arbeta med er kan ni vara säkra på att ert uppdrag får min fulla uppmärksamhet, och att resultatet alltid blir vad ni förväntar er (eller mer).
Om det är något jag kan hjälpa er med, stort eller smått, hör av er genom Proz eller email: emmakarin.rehnman@com.
Keywords: swedish, english, danish, norwegian, translator, writer, copy writer, creative writing, quick, satisfying, writing, media, film, books, articles, travel, education, games


Profile last updated
Jun 19, 2017


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search