Working languages:
Swedish to English
English to Swedish

DeniseBradley

Sweden
Local time: 17:21 CEST (GMT+2)

Native in: English Native in English, Swedish Native in Swedish
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Voiceover (dubbing), Subtitling, MT post-editing, Transcription
Expertise
Specializes in:
General / Conversation / Greetings / LettersPoetry & Literature
Computers (general)Tourism & Travel
Advertising / Public RelationsBusiness/Commerce (general)
Telecom(munications)Internet, e-Commerce
Media / MultimediaIT (Information Technology)
Rates
Swedish to English - Rates: 0.06 - 0.09 USD per word / 20 - 25 USD per hour
English to Swedish - Rates: 0.06 - 0.09 USD per word / 20 - 25 USD per hour
Preferred currency SEK
Payment methods accepted Visa, PayPal
Portfolio Sample translations submitted: 1
Swedish to English: Article
General field: Social Sciences
Detailed field: Journalism
Source text - Swedish
Gbagbo avfärdar hoten om våld

Elfenbenskustens bortvalde president Laurent Gbagbo avfärdade på lördagen hoten om att avsätta honom med våld som "oacceptabla". Strax därpå meddelades att presidenterna från Benin, Sierra Leone och Kap Verde på tisdag reser till landet för att kräva att han lämnar ifrån sig makten.

Målet är att kräva att Laurent Gbagbo lämnar ifrån sig makten, uppgav Benins utrikesminister enligt AFP.

Gbagbo, som vägrar lämna makten efter det val han förlorat, kallar de västafrikanska ledarnas utfästelser för en "västerländsk komplott, orkestrerad från Frankrike".

Det västafrikanska samarbetsorganet Ecowas hotade Gbagbo med våld, om han inte avgår, vid ett möte i Nigeria i fredags.

Ahoua Don Mello, talesman för Gbagbos regering, varnade på lördagen för att ett militärt ingripande från andra stater skulle kunna riskera säkerheten för miljoner invandrare från dessa länder.

– Ivorianerna kommer att mobilisera. Detta förstärker vår patriotism. Detta stärker vår tilltro till den ivorianska nationalismen, sade talesmannen.

Segraren i Elfenbenskustens presidentval, Alassane Ouattara, har begärt att internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag utreder de våldsamheter som inträffat efter valet. I stället för att som avsett läka såren efter inbördeskriget 2002–03 hamnade landet i ett dödläge efter valet när Gbagbo vägrade erkänna sin förlust.

FN uppgav på lördagen att runt 14.000 ivorianer flytt till närliggande Liberia efter den senaste tidens oroligheter.

"De humanitära behoven ökar för i synnerhet kvinnorna och barnen bland flyktingarna liksom för de bybor som inhyser dem", hette det på UNHCR:s hemsida, med tillägget att antalet flyktingar ökar.
Translation - English
Gbagbo dismisses the threats of violence.

The rejected president of The Ivory Coast, Laurent Gbagbo, dismissed on Saturday the threats of removing him with violence as "unacceptable". It was announced shortly afterwards that the presidents from Benin, Sierra Leone and Cape Verde are on Tuesday travelling to the country to demand that he gives up power.

The goal is to demand that Laurent Gbagbo gives up his power, said the foreign minister of Benin as per AFP.

Gbagbo, who refuses to step down after the election he lost, calls the West African leaders pledges as a "Western world conspiracy, orchestrated from France".

The West African cooperation Ecowas threatened Gbagbo with violence, if he doesn't resign, in a meeting in Nigeria last Friday.

Ahoua Don Mello, spokesman for Gbagbo’s government, warned on Saturday that a military intervention from other states could risk the safety for millions of immigrants from those countries.

- The Ivoirians will mobilize. This strengthens our patriotism. This strengthens our belief in Ivorian nationalism, said the spokesman.

The winner in The Ivory Coast’s election, Alessane Ouattara, has requested that the International Criminal Court ICC in Hague investigate the violence that occurred after the election. Instead of healing its wounds as intended after the civil war in 2002-03, the country fell into a standstill after the election when Gbagbo refused to admit defeat.

FN announced on Saturday that an estimated 14,000 Ivoirians have fled to neighbouring country Liberia after the recent times of unrest.

"The humanitarian needs are increasing for in particular the women and children among the refugees, as for the villagers who are taking them in", it was said on UNHCR’s website, adding that the number of refugees is increasing.


Experience Registered at ProZ.com: Oct 2016.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Google Translator Toolkit, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
Bio
Bilingual: Swedish and English
Lived and worked in both countries, translating for different companies
Studied natural sciences
Good language skills in Spanish and French


Profile last updated
Mar 9, 2017More translators and interpreters: Swedish to English - English to Swedish   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search