Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 May 25 '18 eng>arm Movable cover plate seal շարժական ծածկաթիթեղի խցուկ pro closed ok
- Apr 13 '18 eng>arm to operate the transmission lever գործադրել փոխհաղորդակի [կառավարման] լծակը pro closed ok
- Dec 17 '17 eng>arm Standing fabric steamer Ուղղահայաց գործողության շոգեարդուկ pro closed no
4 Jan 6 '17 eng>arm objectifiable հիմնավորելի pro closed ok
- Apr 25 '16 eng>arm bodyscan անձնական զննություն [ձեռքի] մետաղորսիչով pro closed ok
- Apr 25 '16 eng>arm bodyscan Ամբողջ մարմնի համակարգչային տոմոգրաֆիա pro closed ok
- Mar 7 '15 eng>arm IRB Institutional Review Board Գիտահետազոտական էթիկայի հանձնաժողով pro closed no
3 Jun 5 '06 eng>arm This Article cancels Article x – Coming into force – of the Contract Սույն Հոդվածը... pro closed no
- Oct 7 '04 eng>arm please have your daughter drink more water, she seems to be constipated. same as earlier easy closed no
4 Oct 7 '04 eng>arm please have your daughter drink more water, she seems to be constipated. Khndrum em dzer aghjkan aveli shat djur tveq, na karces porkaputyun uni. easy closed no
4 Aug 3 '04 arm>eng Agderian Agh+Dar pro closed no
- Sep 27 '02 arm>eng Merakoon hmmm, that was funny... easy open no
- Oct 20 '01 eng>arm screw Ptoutak easy open no
Asked | Open questions | Answered