Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Dec 2 '19 deu>hun Gehalts-, vagy Lohnvormerkung fizetési meghagyás vagy megterhelés pro open no
- Sep 4 '17 eng>hun deliverables leadandó dokumentumok pro closed ok
4 Jul 1 '15 eng>hun Less value stock csökkent értékű készletek pro closed no
4 Jul 2 '15 hun>eng lekötési átutalás transfer of term deposit pro closed ok
- Jun 24 '15 hun>deu Lekötött betét fedezete melletti folyószámlahitel Überziehungskredit, durch Festgeld gesichert pro open no
- Jun 30 '15 fra>hun extrait de K-bis cégkivonat pro just_closed ok
- Nov 27 '14 deu>hun Quotenerwartung kvóta-előirányzat pro open no
- Aug 4 '14 eng>hun invest, divest, disrupt befektet, megszüntet/felszámol, leállít/szüneteltet pro closed ok
- May 23 '14 eng>hun profit and loss account eredménykimutatás pro closed no
- Mar 23 '14 eng>hun impaired credit értékvesztett hitel pro open no
4 Mar 1 '14 deu>hun mindframing meghagynám angolul pro closed no
3 Mar 2 '14 eng>hun Registered Deemed Certified Foreign Financial Institution hitelesnek minősülő, bejegyzett külföldi pénzintézet pro closed ok
- Mar 2 '14 eng>hun provisional reimbursement előzetes kifizetés pro closed ok
- Jan 30 '14 deu>hun ohne Gewähr für richtiges Vorlegen und Protest tételes elszámolási kötelezettség nélkül pro just_closed no
- Jan 30 '14 eng>hun marketing funds értékesítési célú költés pro closed ok
4 Jan 8 '14 eng>hun bad call rossz döntés pro closed no
4 Dec 20 '13 eng>hun Prepaid Variable Forward előre kifizetett, változtatható összegű határidős ügylet pro closed ok
4 Dec 9 '13 eng>hun Dividend Roll-up Shares osztaléktőkésítő részvények pro closed no
4 Nov 26 '13 hun>eng tárgyévi kihelyezés és törlesztés placement and redemption in current year pro closed no
4 Nov 26 '13 hun>eng Számlapénz scriptural money / bank money pro closed no
- Nov 26 '13 hun>eng Céltartalék többlet visszavezetése (minden céltartalék többlet visszavezetése) writeback of excess provision(s) pro closed no
4 Nov 23 '13 hun>eng gyűjtőszámlahitel loan with collection account pro closed no
4 Nov 21 '13 hun>eng valódi penziós ügylet, penzióba adó, penzióba vevő actual reverse transaction, lender, borrower pro closed no
- Nov 20 '13 hun>eng Visszavásárolt és bevont részvény, vagyonjegy ellenértéke consideration for repurchased and cancelled shares pro closed no
4 Nov 18 '13 hun>eng kamatok függővé tétele recognition of pending interests pro closed no
- Nov 11 '13 eng>hun administrative agent adminisztrációs megbízott pro closed no
- Sep 19 '13 hun>eng Könyvviteli zárás closing of the books pro closed no
- Sep 11 '13 eng>hun (markets) running ahead of fundamentals (a piacok) a fundamentumokat "megelőlegezve" növekednek pro closed no
4 Aug 8 '13 hun>eng tulajdoni részesedést jelentő befektetés equity investment pro closed ok
- Aug 8 '13 hun>eng Tárgyi adómentes, nem tartozik az áfa törvény hatálya alatt Exempt (from tax), outside the scope of the VAT Act pro open no
- Aug 7 '13 hun>eng adóévi bevétel revenue in the fiscal year pro closed no
4 Aug 3 '13 deu>hun vorläufige Eigenverwaltung ideiglenes birtokban maradás pro closed no
- Jul 28 '13 eng>hun Create security over (tangible assets) biztosíték megteremtése/létrehozása (tárgyi eszközök) révén pro open no
4 Jun 30 '13 deu>hun Währungsdispositionen devizaműveletek pro closed no
4 Jun 23 '13 eng>hun performance fund növekedésorientált alap pro closed no
4 Jun 23 '13 eng>hun quantitative fund kvantitatív alap pro closed no
- Jun 12 '13 hun>eng szakmai beszerzések indokoltságának felülvizsgálata check of procurements for reasonability pro open no
4 May 30 '13 eng>hun Registered mortgage debenture bond ilyen nincs pro closed no
- May 28 '13 eng>hun Priority notice széljegy pro closed ok
- May 15 '13 eng>hun deal breaker ez az egész megállapodást meghiúsíthatja pro closed no
- May 1 '13 eng>hun assets secured on material loans a jelentősebb kölcsönök mögött álló eszközök pro closed ok
4 Apr 14 '13 eng>hun In-scope hatókörön belüli / betervezett pro closed no
4 Apr 15 '13 eng>hun Business engagement üzleti kapcsolattartás pro closed no
4 Apr 4 '13 hun>hun bankra engedményezett assigned to the bank pro closed ok
4 Apr 1 '13 eng>hun instance type and transmission kérelem jellege/típusa és továbbítása pro closed no
- Mar 29 '13 hun>deu rábocsátás Neuausgabe pro just_closed no
- Mar 28 '13 hun>deu tőkekitettség capital (market) exposure pro just_closed no
- Mar 7 '13 eng>hun Credit Card Pre-authorization Amount hitelkártyán lefoglalt összeg pro closed ok
4 Mar 6 '13 eng>hun limited recourse obligation korlátozott kártalanítási kötelezettség pro closed ok
4 Mar 6 '13 eng>hun performance success rate a sikerhányad alakulása pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last