Working languages:
English to Czech

Petra Procházková
Translating to and from Czech

Hradec Kralove, Kralovehradecky Kraj, Czech Republic
Local time: 11:48 CET (GMT+1)

Native in: Czech (Variant: Standard-Czech) 
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
1 positive review
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Subtitling, Transcription
Expertise
Specializes in:
Cinema, Film, TV, DramaArt, Arts & Crafts, Painting
Business/Commerce (general)Certificates, Diplomas, Licenses, CVs
Law: Contract(s)Economics
Law (general)Photography/Imaging (& Graphic Arts)
Psychology

Payment methods accepted PayPal, Wire transfer
Portfolio Sample translations submitted: 1
English to Czech: Důležité životní dovednosti, které dospělý s autismem potřebuje znát
General field: Social Sciences
Detailed field: Psychology
Source text - English
Life skills are essential for becoming a successful adult. Entering adulthood comes with new responsibilities, concerns, and learned independence. Most parents of young adults with autism spectrum disorder (ASD) have experienced ups and downs watching their children grow and become more independent.

But many parents often wait until their children have become adults to start thinking about their transitions out of high school and the life skills needed to be successful. To combat this issue, school districts have begun to talk about transitioning out of high school once a child turns 16 years old (14 years old in some states). Discussing life skills during this time is very important as it will guide parents in the right direction and provide postsecondary options for the child’s future. As a parent of a young adult with autism, it is vital the following life skills are discussed prior to your child graduating from high school.

Housing

Where will your child live when he/she becomes an adult? Housing is a major step in transitioning to adulthood. As you determine your child’s level of independence, you can prepare the best housing option. There are several living arrangements for adults with autism, such as:

Independent living: If your child is able to live independently, he/she may be able to rent or
own a place to live such as an apartment, house, or condo.

Assisted living: In this situation, your child may be able to live in his/her own apartment with other individuals who also may need some assistance for services and/or emergencies.

Group home living: If your child would benefit from living in a group home situation (four to six individuals living together in a home run by an agency), he/she may be able to receive assistance based on needs determined by trained professionals. In a group home, he/she would also participate in organized activities arranged by staff members.

At home living: Some families with young adults with autism find that staying at home is a much easier and more comfortable transition to adulthood. Living at home provides familiarity and a level of support for your child to be successful as he/she becomes an adult.

Personal Care

Teaching daily living skills starts when children are very young. As your child becomes older, daily living skills will include hygiene, dressing himself/herself, grooming, shopping for clothes, and doing laundry. To teach each of these daily living skills, it is important to break down these skills step by step until the children master the independent living skill. For instance, if you are teaching a child how to do laundry, you could provide him/her with visuals of laundry steps, while focusing on one step at a time until each task can be mastered. Teaching these daily living skills as children become young adults will help the transition to adulthood happen much easier.
Relationships

Your child will form some relationships despite a few challenges. Whether the relationships are friendships or sexual, you will need to prepare your child for them. It may be difficult to talk to your child about sexual feelings, but you must educate him/her about body changes and any feelings that may arise. You want to prepare your child with the proper social skills for making friends, maintaining relationships, and dating. Help to keep an open line of communication with your child by remaining positive and nonjudgmental, to invite open dialogue.

Time Management

Managing time is an important skill to be successful in life. However, children with autism typically have a difficult time managing their time and staying organized. To help them manage time effectively as adults, provide them with tools to prioritize and organize their time while they are in high school. For example, helping your child create a weekly calendar that lists his/her activities and appointments will help the child assume responsibility and complete tasks in a timely manner. Luckily, with technology, there are many apps that will help your child stay organized. In addition, creating an organization system for homework assignments, such as color coding assignments by subject, will help your child stay organized during college or any other future educational activities.

Recreation

We all have hobbies and interests that bring us joy. Children with autism typically have specific interests they like to focus on. This can help you as family find a defined path for them to follow as they transition out of high school. Additionally, participating in these hobbies can lead to lifelong friendships. When you introduce your child to new people who have similar interests, you will help them make new friends and provide a support system as they become older.

In addition to the above life skills, it is important that your child also learns the following tasks and activities to create a more balanced and independent life:
Nutrition and cooking
Exercise
Driving
Using public transportation
Talking on the phone
Maintaining a home
Communicating through mail, email, and text messages
Utilizing the bank
Creating and managing finances
Using credit cards

It may seem overwhelming to think about your child as an adult with autism, but it is important to successfully outline and plan before graduation to help him/her smoothly transition out of high school. Remember to participate actively in your child’s transition planning at all Individualized Education Program (IEP) meetings to develop the appropriate life plan and resources for your child’s future.
Translation - Czech
Životní dovednosti jsou klíčové pro to, aby se z člověka stal úspěšný dospělý. Vstup do dospělosti s sebou přináší nové povinnosti, starosti a nezávislost. Většina rodičů mladých dospělých s poruchou autistického spektra (PAS) zažila radosti i starosti, když pozorovala dospívání a rostoucí nezávislost svých dětí.

Ale hodně rodičů často čeká, dokud jejich děti nedospějí, než začnou přemýšlet o jejich odchodu ze střední školy a o životních dovednostech, které potřebují k úspěšnému životu. Školní okrsky se rozhodly s tímto problémem bojovat a začaly o tomto přechodu mluvit, když dítě dosáhne 16 let (14 let v některých státech). Je důležité životní dovednosti probírat v té době, protože to navede rodiče správným směrem a poskytne to možnosti pro budoucnost dítěte po střední škole. Pro vás jako rodiče autistického dospívající je nezbytné, abyste následující životní dovednosti probrali dříve, než vaše dítě absolvuje střední školu.

Bydlení

Kde bude vaše dítě bydlet, až dospěje? Bydlení je významným krokem v přechodu do dospělosti. Až vyhodnotíte úroveň nezávislosti vašeho dítěte, můžete připravit tu nejlepší možnost. Pro autistické dospělé existuje několik možných uspořádání, jako je:

Nezávislé bydlení: Pokud je vaše dítě schopné bydlet samo, může si pronajmout nebo
koupit třeba byt nebo dům.

Asistované bydlení: V tomto případě může vaše dítě bydlet v bytě s dalšími lidmi, kteří potřebují určitou míru pomoci v běžných nebo mimořádných situacích.

Skupinové bydlení: Pokud by bylo pro vaše dítě dobré bydlet ve skupinovém bydlení (čtyři až šest jedinců žije v domě vedeném agenturou), může mít možnost asistence podle potřeb určených školenými profesionály. Ve skupinovém bydlení by se také účastnilo činností organizovaných zaměstnanci.

Bydlení doma: Některé rodiny s autistickými dospívajícími zjistily, že bydlení doma umožňuje mnohem snazší a pohodlnější přechod do dospělosti. Bydlení doma poskytuje vašemu dítěti důvěrné prostředí a podporu, aby se z něj úspěšně stal dospělý.

Osobní péče

Děti se každodenním životním dovednostem učí už od mala. Jak vaše dítě roste, tyto dovednosti začnou zahrnovat hygienu, oblékání, péči o vzhled, nakupování oblečení a praní. Aby děti tyto dovednosti zvládly, je důležité je rozdělit na menší úkoly. Například, pokud učíte vaše dítě prát, můžete mu dát osnovu jednotlivých kroků jako vizuální pomůcku, zatímco se budete soustředit na jednotlivé kroky, dokud je dítě nezvládne. Když je tyto dovednosti naučíte jako děti, bude pro ně pak přechod do dospělosti mnohem snazší.

Vztahy

Vaše dítě si i přes překážky vytvoří nějaké vztahy. Ať už tyto vztahy budou kamarádské nebo sexuální, budete na ně muset vaše dítě připravit. Může být těžké se svým dítětem mluvit o sexu, ale musíte je poučit o tělesných změnách a pocitech, které mohou přijít. Chcete své dítě vybavit vhodnými společenskými dovednostmi, aby vědělo, jak se s někým spřátelit, jak být ve vztahu a jak na randění. Pomozte udržovat možnost komunikace se svým dítětem tak, že zůstanete pozitivní a nebudete soudit, abyste je vyzvali k otevřené konverzaci.

Organizace času

Organizace času je dovednost, která je pro úspěch v životě důležitá. Avšak děti s autismem mají obvykle značné problémy s organizací času a následováním plánu. Dokud jsou ještě na střední škole, vybavte je pomůckami k organizaci času, aby to pak v dospělosti zvládaly efektivně. Například, když svému dítěti pomůžete vytvořit týdenní kalendář, kam zaznamenáte všechny jeho činnosti a schůzky, pomůže mu to převzít zodpovědnost a včas dokončovat úkoly. Naštěstí díky technologiím existuje spousta aplikací, které vašemu dítěti pomohou, aby si zvládalo své věci uspořádat. Navíc, když vytvoříte organizační systém pro domácí úkoly, třeba barevné rozlišení podle předmětu, pomůžete svému dítěti, aby zvládalo organizaci během vysoké školy nebo jakýchkoliv dalších budoucích vzdělávacích činností.

Odpočinek

Všichni máme koníčky, které nám přináší radost. Děti s autismem obvykle mají specifické zájmy, na které se rády soustředí. To vám může pomoci, až bude vaše rodina určovat jejich cestu po odchodu ze střední školy. Navíc tyto různé koníčky mohou vést k přátelstvím na celý život. Když své dítě představíte novým lidem s podobnými zájmy, pomůžete jim vytvořit si nová přátelství a poskytnete jim podpůrný systém do dalšího života.

Kromě výše uvedených dovedností je také důležité, aby se vaše dítě naučilo následující úkoly a činnosti k vytvoření vyváženějšího a nezávislejšího života.
Výživa a vaření
Pohyb
Řízení
Cestování veřejnou dopravou
Telefonování
Udržování čistého domova
Komunikace skrz poštu, e-mail a sms
Práci s účtem v bance
Vydělávání peněz a hospodaření s nimi
Použití kreditní karty

Může pro vás být děsivé přemýšlet o svém dítěti jako o autistickém dospělém, ale je důležité vše úspěšně načrtnout a naplánovat dříve, než ukončí střední školy, abyste mu pomohli k plynulému posunu. Nezapomeňte se aktivně účastnit plánování života, který na vaše dítě čeká, a hledejte možnosti, které vám pomohou vytvořit vhodný životní plán pro jeho budoucnost.

Translation education Master's degree - Masaryk University
Experience Years of translation experience: 4. Registered at ProZ.com: Oct 2017.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, Gimp, inkscape, Subtitle Edit, Powerpoint, SDL TRADOS
Website http://www.prochazkovapetra.cz/
CV/Resume English (PDF)
Training sessions attended Trainings
Bio

Hi,

my name is Petra and I'm native Czech speaker. I always liked literature and diving into meaning of things, so translating, editing and proofreading was a natural choice for my career.

I studied at the Masaryk University, where I also got my first experience while working for a non-profit student organization. I've been working with them for several years now, translating articles about Autism to help parents with autistic kids get more resources in Czech. I also made subtitles for a move Trauma Warriors, also for this non-profit.

When I'm translating "for myself" I usually go for psychology, because that's the area I'm very interested in. I also translate captions in YouTube videos that are about topics I think need to be more available in Czech.

If you need translation or some other text-related work done, I'm sure I can help you.

Keywords: english, czech, czech to english, english to czech, translation, translating, editing, proofreading, translator, editor, proofreader, law, fiction, contract, cotracts, psychology, mental health, autism, professional


Profile last updated
Jun 1, 2018More translators and interpreters: English to Czech   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search