Working languages:
English to Slovak
Slovak to English
English to Czech

Katarína Nielsen
IT consultant, translator

Slagelse, Denmark
Local time: 06:45 CEST (GMT+2)

Native in: Slovak (Variants: Standard - Slovakia, Czech) Native in Slovak
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, MT post-editing, Transcription, Training, Desktop publishing, Project management, Vendor management, Sales, Operations management, Copywriting
Expertise
Specializes in:
Cooking / CulinaryIT (Information Technology)
Computers: SoftwareComputers: Systems, Networks
Cosmetics, BeautyTelecom(munications)
Computers (general)Computers: Hardware

Rates
English to Czech - Rates: 0.05 - 0.20 EUR per word / 20 - 35 EUR per hour
Slovak - Rates: 0.05 - 0.20 EUR per word / 20 - 35 EUR per hour
English - Rates: 0.05 - 0.20 EUR per word / 20 - 35 EUR per hour
Russian to Slovak - Rates: 0.05 - 0.20 EUR per word / 20 - 35 EUR per hour
Conditions apply
Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 4, Questions answered: 5
Blue Board entries made by this user  0 entries
Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 2
English to Slovak: What is Axelos
General field: Tech/Engineering
Detailed field: IT (Information Technology)
Source text - English
AXELOS:
A modern, ever-evolving company for a modern, ever-changing world. In the ever-changing world of the 21st century, one thing remains constant: AXELOS’ commitment to nurturing best practice communities on a worldwide scale.

The AXELOS Global Best Practice Portfolio
AXELOS’ Best Practice Solutions are designed to help your organization become more effective across a range of key business capabilities including project, programme and IT service management. Our internationally-recognized best practice methods include ITIL®, PRINCE2®, and MSP® as well as guidance on cyber resilience, risk, value and portfolio management.
Translation - Slovak
Axelos:
Moderná, neustále sa rozvíjajúca spoločnosť v modernom, neustále sa meniacom svete. Jedna vec v neustále sa meniacom svete 21. storočia zostáva konštantná: záväzok Axelosu rozvíjať komunitu najlepších praktík v celosvetovom meradle.

Axelos Global Best Practice portfólio:
"osvedčené postupy riešenia“ Axelosu sú navrhnuté tak, aby pomohli vašej organizácii byť viac efektívnou v mnohých kľúčových obchodných schopnostiach, vrátane projektu, programu a riadenia služieb IT. Naše medzinárodne uznávané metódy osvedčených postupov zahŕňajú ITIL®, PRINCE2® a MSP, ako aj pokyny týkajúce sa kybernetickej odolnosti, rizika, hodnôt a riadenia portfólia.
Slovak to English: What is ITIL
General field: Tech/Engineering
Detailed field: IT (Information Technology)
Source text - Slovak
Čo je ITIL?
ITIL (IT Infrastructure Library) je celosvetovo uznávaný prístup k riadeniu IT služieb, ktorý bol vytvorený v roku 1980. Bol požadovaný Britskou vládou, s cieľom zosúladiť IT služby a zdroje s potrebami organizácie.
Dnes už takmer žiadna firma nemôže existovať bez informačných technológií. Výpočtová technika sa stala každodenným nástrojom, jednak vo výrobných firmách, tak aj v nevýrobných, či už štátnych, ziskových, alebo neziskových.
ITIL pomôže Vašej organizácii dosiahnuť svoje ciele pri zachovaní optimálnych nákladov.
Aké výhody Vám prinesie ITIL?
1. Minimalizácia výpadkov služieb
2. Dosiahnutie hodnoty za primeranú cenu
3. Zvýšenie kvality a spokojnosti zákazníkov
4. Podpora obchodných výsledkov
5. Efektívna komunikácia
6. Zlepšenie postavenia Vašej firmy na trhu
7. Zvládanie rizík v súlade s biznisom
8. Úspory vďaka používaniu vhodných procesov Copyright ©Axelos Limited. Reprodukované na základe licencie od AXELOS Limited.
Všetky práva vyhradené (The Key Benefits of ITIL).

Translation - English
What is ITIL?
ITIL (IT Infrastructure Library) is a worldwide accepted approach to IT service management, which was developed in 1980. It was requested by the British government to ensure aligning IT services and resources with the business needs.
Today, hardly any company can exist without information technology. Personal computers have become an everyday tool, either in production companies, or non-production, profit or non-profit.
Success of every company depends on quality of IT services.
What benefits will you get from ITIL?
1. Minimizing service disruption
2. Obtaining value for a reasonable price
3. Increase the quality and customer's satisfaction
4. Support business outcomes
5. Efficient communication
6. Improve position of your company on the market
7. Manage risk in line with business needs
8. Save costs by using fit-for-use and fit-for-purpose processes Copyright ©Axelos Limited. Reproduced under licence from AXELOS Limited.
All rights reserved (The Key Benefits of ITIL).

Translation education Master's degree - Univerity of Pavel Jozef Safarik in Kosice, Slovakia
Experience Years of experience: 17. Registered at ProZ.com: Dec 2017.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Slovak (FCE)
Slovak to English (FCE)
Memberships N/A
Software Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, OmegaT, Powerpoint
Website http://itsmci.com
CV/Resume English (PDF)
Bio

I have over 30 years experience in Information technologies, over 10 years working in international environment. I used to create various kind of documents in both Slovak and English language, train and support users using both languages.

I am also interested in subjects as nature, health, travel...

I own FCE (First cambridge Certificate in English), my native language is Slovak.

As I was living in Czechoslovakia, Czech language is my second mother tongue. I can translate from Czech to English or Slovak.

Keywords: slovak, english, IT, computers, software, technology, localization, automotive, health


Profile last updated
Apr 23More translators and interpreters: English to Slovak - Slovak to English - English to Czech   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search