https://www.proz.com/profile/2477572?show_mode=kudoz&sub_mode=answered&dsid=95

Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 20 ces>deu Operátor skladování a přepravy Lager- und Logistikmitarbeiter pro open no
- Oct 20 ces>deu Dělat si hromádky bereitet sich kleine Stapel mit Schulsachen vor pro open no
4 Apr 1 deu>ces Mehrbelegungen Zvýšené hromadění radioaktivní látky pro closed ok
4 Feb 19 ces>deu Mi Mingazzini pro closed ok
4 Feb 19 ces>deu šo Sehnenreflexe pro closed ok
- Feb 19 deu>ces takt chtivosti taktile Sensibilität pro just_closed no
4 Feb 19 ces>deu takt citlivosti taktile Sensibilität pro closed ok
4 Feb 19 ces>deu ODS Oculus dexter et sinister pro closed ok
4 Jan 31 deu>ces interfragmentäre Zugschraube interfragmentární tahový šroub pro closed ok
4 Feb 1 deu>ces Springer Sanitář pro closed ok
4 Jan 30 deu>ces Donati-Rückstichtechnik (Vertikální) zpětný steh podle Donatiho pro closed ok
- Dec 16 '18 ces>deu Rychlá zdravotnická pomoc Rettungswagen (RTW) pro closed ok
4 Dec 16 '18 ces>deu Rychlá lékařská pomoc Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) pro closed no
4 Dec 16 '18 ces>deu Akutní lůžková péče Akute stationäre Behandlung pro closed no
4 Nov 16 '18 ces>deu Cévní branky Zentraler Gefäßbaumaustritt pro closed no
4 Nov 16 '18 ces>deu Obtížné vybavení plodu Schwierige Extraktion des Fötus pro closed no
4 Nov 16 '18 ces>deu JIRP FN Motol Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin pro closed no
- Nov 7 '18 ces>deu Výzkumná sonda Pilotstudie pro closed no
- Nov 7 '18 ces>deu Míra zasažení in welchem Maße die... von... betroffen sind pro closed no
- Oct 15 '18 ces>deu Kultivace moči Urinkultivierung pro closed ok
4 Oct 5 '18 deu>ces Foramenstenosen stenóza foramen pro closed ok
4 Sep 23 '18 ces>deu AM artificiální mydriáza pro closed ok
4 Sep 23 '18 ces>deu FD foveální deprese pro closed ok
4 Sep 23 '18 ces>deu čr Červený reflex pro closed ok
4 Sep 21 '18 ces>deu RZ Ranní ztuhlost pro closed ok
4 Sep 21 '18 ces>deu TH Terapie pro closed ok
4 Sep 21 '18 ces>deu KK Keratokonus pro closed ok
4 Sep 21 '18 ces>deu ZP zadní povrch pro closed ok
4 Sep 21 '18 ces>deu k+c kultivace + citlivost pro closed ok
4 Sep 23 '18 deu>ces Aufklappbarkeit Nadměrná kloubní volnost pro closed no
4 Sep 3 '18 deu>ces Zuweisung předání pro closed no
4 Sep 3 '18 deu>ces Segel Cíp pro closed no
- Aug 14 '18 deu>ces Gedeihstörung opožděný vývoj pro closed no
4 Apr 3 '18 ces>deu Revize žlučových cest košíkem Gallengangrevision mithilfe des Dormia-Körbchens pro closed ok
Asked | Open questions | Answered