Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Aug 16 '18 dut>eng richtlijnen voor de bankgiro-bedrijfsincasso guidelines for bank giro business collection pro closed ok
4 Oct 21 '17 dut>eng rotatiemoment turning moment pro closed ok
- Aug 30 '17 eng>dut Christian call to service christelijke oproep tot dienstbaarhied; oproep tot christelijk dienstbaarheid pro closed ok
4 Aug 30 '17 eng>dut Christian call to service christelijke oproep tot dienstbetoon/dienstbetoning; oproep tot christelijk dienstbetoon pro closed ok
4 Jul 30 '17 dut>eng entreeheffing entry taxation pro closed ok
4 Jul 30 '17 dut>eng maakmaatschappij production-oriented or production-based society pro closed ok
- Jul 27 '17 eng>dut shelf fungus (Polyporus sulphureus) zwavelzwam pro closed no
- Jul 17 '17 eng>dut silicone pusher disk siliconen drukschijf pro open no
4 Jul 14 '17 eng>dut Max. Drilling Capacity [Breakthrough bit] max. boorcapaciteit [doorvoerboor] pro closed ok
4 Jul 14 '17 eng>dut engineers keypad toetsenbord voor monteurs of technici pro closed ok
- Jul 14 '17 eng>dut post reimbursement vergoeding achteraf, betaling achteraf pro closed ok
4 Jul 8 '17 eng>dut lug profielnokken, profielnoppen pro closed ok
- Jul 5 '17 eng>dut contract testing facilities externe testfaciliteiten, externe testvoorzieningen pro closed no
- Jul 6 '17 eng>dut Retrofit retrofit pro closed ok
4 Jul 1 '17 dut>eng draaisteekbeitels lathe cutting tools pro closed ok
4 Jul 5 '17 eng>dut contract testing facilities contractmatige testvoorzieningen/faciliteiten, testvoorzieningen/faciliteiten op contractbasis pro closed no
4 Jun 29 '17 dut>eng listings continuous form, fanfold paper, fanfold form, pin-feed paper pro closed ok
- Jun 27 '17 dut>eng opname toolholder pro closed ok
- Jun 13 '17 eng>dut adjusted loss bijgesteld verlies pro closed no
- Jun 8 '17 dut>eng *outoreemding* [handwritten word] ontvreemding easy closed no
4 May 22 '17 eng>dut Finger warmte/hetelucht verdeelplaat of -verdeler, heteluchtverdeler pro closed ok
4 May 14 '17 dut>eng kelf shackle pro closed ok
4 Mar 29 '17 eng>dut Self-checking lightbars that cut the motor power with they are obturated. Zelf-controlerende lichtbalken of -stroken pro closed ok
4 Mar 29 '17 eng>dut paper knocking up handle papierstoterhendel, -handvat, -greep pro closed ok
4 Mar 29 '17 eng>dut allen key for adjusting the blade end of travel inbussleutel voor het (bij)stellen van de eindpositie van het blad pro closed ok
- Mar 10 '17 dut>eng bedienpost virtual console pro closed no
2 Mar 9 '17 dut>eng behoeftigheid vs behoefte?? state of need vs. needs pro closed ok
4 Mar 8 '17 dut>eng Rolluikruk handle for roller/revolving shutter or door pro closed ok
4 Mar 8 '17 dut>eng blind blind or keyless entry pro closed ok
4 Jun 29 '16 eng>dut force-couple door krachtkoppeling, door (of: met / op basis van) kracht koppelen pro closed ok
- Jun 11 '15 dut>eng vv ventricle volume [Dutch: ventrikelvolume] pro closed ok
4 Jun 1 '15 eng>dut flinger collar slingerkraag pro closed no
4 Jun 1 '15 eng>dut grease dam vetreservoir pro closed ok
4 Jun 1 '15 eng>dut clearance seal spelingsafdichting pro closed ok
- May 27 '15 eng>dut directed transfer function gerichte overdrachtsfunctie pro closed ok
4 May 26 '15 eng>dut tip c learance tipspeling pro closed ok
2 May 25 '15 eng>dut clevis aangrijpingspunt pro closed no
4 May 14 '15 eng>dut quick release quick-release schroef pro closed no
- Feb 22 '15 eng>dut unscramble zoek pro closed ok
4 Feb 12 '15 eng>dut pressure-rated flanges flenzen met een nominale druk van xxx pro closed no
- Aug 5 '14 eng>dut renewal notice hernieuwingsbericht pro closed no
4 Jul 25 '14 eng>dut imperative grounds of urgency dwingende redenen (of gronden) voor urgentie pro closed ok
- Jun 19 '14 eng>dut hidden afgedekt (gebied), aan het zicht onttrokken gebied pro closed ok
- May 25 '14 eng>dut side wrench steeksleutel, platte sleutel pro just_closed no
4 Apr 24 '14 eng>dut condition conditie pro closed ok
4 Apr 21 '14 dut>eng salonschip saloon ship pro closed ok
- Mar 11 '14 eng>dut Reactivation reactivering, reactivatie, heractveren, heractivatie pro closed ok
- Feb 15 '14 eng>dut front and rear window voor- en achtervenster, voorste en achterste venster pro closed ok
- Feb 11 '14 eng>dut opportunity charged incidenteel geladen of opgeladen pro closed no
- Feb 3 '14 dut>eng betonkesp concrete head beam, concrete header beam pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last