Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 May 26 '10 pol>eng ukształtowanie dna morza sea bottom relief pro closed no
4 Feb 13 '10 pol>eng zjazd tyrolski Tyrolean traverse pro closed no
- Dec 30 '09 pol>eng pełnić rolę użytkową play a utilitarian role pro closed no
- Jul 27 '09 pol>eng reumatopedia reumoortopedia pro closed ok
4 Mar 24 '09 pol>eng celami samymi w sobie objectives per se pro closed no
4 Mar 2 '08 pol>eng nadsańska terasa San River terrace pro closed ok
- Jan 27 '08 pol>eng norgefil Norway lover pro closed no
- Aug 4 '07 pol>eng czujka dymu smoke sensor pro closed ok
4 Jul 15 '07 pol>eng ścieżka dydaktyczna educational path pro closed no
4 Feb 5 '07 pol>eng zadrzewienia śródpolne woodlots pro closed no
- Dec 5 '06 pol>eng pod kątem for pro open no
- Dec 3 '06 pol>eng sprzyja temu that is enhanced by pro closed ok
4 Oct 28 '06 pol>eng usunięcie częściowe łąkotki bocznej partial removal of the lateral meniscus pro closed no
- Aug 23 '06 pol>eng transport zbiorowy public transport pro closed ok
4 Jul 6 '06 pol>eng ptak łowny z rzędu żurawi a game bird of Gruiformes order pro closed ok
4 Jun 18 '06 pol>eng narciarstwo zjazdowe alpine skiing pro closed no
4 May 30 '06 pol>eng smakowy flavoured pro closed no
- May 8 '06 pol>eng paprotka common polypode pro closed ok
4 May 3 '06 pol>eng pozysk timber harvest pro closed no
- Apr 29 '06 pol>eng lekkostrawna digestible pro closed ok
4 Apr 12 '06 pol>eng posiadam przebyte szkolenie x I underwent training pro closed no
4 Mar 30 '06 pol>eng zasiedlanie pokarmu colonisation of a food product pro closed ok
- Mar 26 '06 pol>eng rurki (z sosem) penne pasta with sauce pro closed ok
4 Mar 26 '06 pol>eng brudna biel off-white pro closed ok
- Mar 8 '06 pol>eng przepasienie overgrazing pro closed no
4 Feb 19 '06 pol>eng mozaikowatość heterogeneity pro closed no
4 Feb 15 '06 pol>eng ekwiwalent za węgiel coal allowance pro closed no
4 Feb 11 '06 pol>eng RDLP Regional State Forest Directorate pro closed no
- Nov 30 '05 pol>eng w końcowym rozrachunku Eventually pro closed ok
4 Nov 25 '05 pol>eng bobrowisko beaver ground pro closed no
- Nov 10 '05 pol>eng gruberowanie grubbering pro closed ok
4 Nov 7 '05 pol>eng klasa bonitacyjna valuation class pro closed ok
4 Oct 29 '05 pol>eng tarcznik scale (insect) pro closed no
4 Oct 27 '05 pol>eng regionalizm regionalism pro closed no
4 Sep 17 '05 pol>eng substancja praktycznie nietoksyczna virtually non-toxic substance pro closed no
3 Aug 5 '05 pol>eng sandrowo-pojezierna płaszczyzna outwash and lake plain area pro closed ok
- Jul 24 '05 pol>eng kwasochłonne eosinophilic leukocytes pro closed ok
4 Jul 3 '05 pol>eng niedoświadczone życiowo naive pro closed no
4 Jun 15 '05 pol>eng składowisko repository pro closed ok
4 Jun 14 '05 pol>eng wapnowanie gleby liming pro closed no
4 Jun 11 '05 pol>eng ¶mig christie pro closed ok
- Jun 5 '05 pol>eng pod (ścisłą) ochroną to nie jest odpowiedz, tylko wyja¶nienie pro closed no
4 Jun 2 '05 pol>eng mieszaniec cross-bred pro closed no
4 Jun 2 '05 pol>eng kokcydioza coccidiosis pro closed no
4 May 29 '05 pol>eng robić zwroty przez sztag to tack pro closed ok
- May 18 '05 pol>eng u chorych występują objawy symptoms occur in patients pro closed ok
- Apr 5 '05 pol>eng ziele green parts pro closed no
- Mar 30 '05 pol>eng pogrzeb zwykły ordinary funeral pro closed ok
4 Mar 6 '05 pol>eng sliwa (w kontekscie) podkładka pro closed no
- Mar 4 '05 pol>eng ostoje wyposażone w ambony sites with vantage points pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last