Member since Sep '18

Working languages:
English to Czech
Czech (monolingual)

Jana Černá
Specialised in Medical devices & Pharma

Olomouc, Olomoucky Kraj, Czech Republic
Local time: 21:36 CET (GMT+1)

Native in: Czech Native in Czech
 • PayPal accepted
 • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
5 positive reviews
(4 unidentified)

1 rating (5.00 avg. rating)

 Your feedback
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Medical: InstrumentsMedical: Pharmaceuticals
Medical (general)Medical: Health Care
Medical: DentistryNutrition
KudoZ activity (PRO) Questions answered: 1, Questions asked: 4
Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 2
English to Czech: The Lancet publication - excerpt
General field: Medical
Source text - English
Key message: “Adjuvant trastuzumab does not increase the risk of CNS relapse in patients with HER2-positive early breast cancer.’’

A retrospective analysis of patients in the HERA trial was carried out in order better to understand rates of CNS relapse in patients treated with Herceptin.

• The analysis showed that in 3401 patients who were assigned to receive either 1 year of Herceptin or to undergo observation only, 2% of patients in each cohort (37/1703 [Herceptin-treated] and 32/1698 [observation]) experienced CNS relapse as the first disease-free survival (DFS) event.

• The number of patients who died with CNS relapse was higher in the observation group (129/1698) when compared to patients who received Herceptin for 1 year (88/1703).

• Regardless of whether patients were treated with Herceptin, CNS relapse as the first DFS event was more common in patients who had had four or more positive lymph nodes (49%), tumours >2 cm (55%) or hormone receptor-negative tumours (64%).

• Time to CNS relapse was similar in patients treated with Herceptin and those not (1.31 years vs 1.25 years); however, patients not treated with Herceptin typically experienced CNS relapse earlier than those under observation only.

• The cumulative incidence of CNS relapses as the first DFS event did not differ according to whether patients received adjuvant Herceptin or not (p = 0.55). One year of Herceptin, however, significantly reduced the cumulative incidence of non-CNS relapses as a first DFS event (p
Translation - Czech
Klíčové sdělení: "Adjuvantní léčba trastuzumabem nezvyšuje u pacientů s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu riziko relapsu v CNS."

Retrospektivní analýza pacientů ve studii HERA měla za účel detailněji prozkoumat riziko relapsu v CNS u pacientů léčených Herceptinem.

• Analýza 3401 pacientů, kteří podstoupili roční léčbu Herceptinem nebo byli vybráni pouze do kontrolního ramene, ukázala, že se u 2% v každé skupině (37/1703 [Herceptin] a 32/1698 [kontrolní skupina] vyskytl relaps v CNS jako první událost v přežití bez příznaků nemoci (DFS).

• Počet úmrtí pacientů s relapsem v CNS byl v porovnání s pacienty, kteří byli po dobu jednoho roku léčeni Herceptinem (88/1703), vyšší v kontrolní skupině (129/1698).

• Bez ohledu na to, zda byli pacienti léčeni Herceptinem, relaps v CNS jako první událost v DFS byl častější u pacientů, kteří měli čtyři a více pozitivních lymfatických uzlin (49%), tumory >2 cm (55%) nebo negativní hormonální receptory (64%).

• Čas do relapsu v CNS byl podobný u pacientů léčených Herceptinem i u pacientů neléčených Herceptinem (1,31 roku vs. 1,25 roku). Nicméně u pacientů neléčených Herceptinem se relaps v CNS obvykle objevil dříve než u pacientů, kteří byli pouze pozorováni.

• Kumulativní incidence relapsu v CNS jako první události v DFS se nelišila podle toho, zda pacienti podstoupili adjuvantní léčbu Herceptinem či nikoliv (p = 0,55). Roční léčba Herceptinem však výrazně snížila kumulativní incidenci relapsu jinde než v CNS jako první události v DFS (p
English to Czech: Bronchial stent - excerpt from IfU
General field: Medical
Detailed field: Medical (general)
Source text - English
Implantation procedure:

Introduce an ultra-stiff guide wire with profile of 0.89 mm (0.035 inch) through the stenosis.
Insert the scope, localize the stricture, and externally mark the ends of the stenosis.
Withdraw the scope and use an appropriate length of the stent for the length of the stenosis. Information about the nominal (relaxed) length of the stent model is presented on the packaging label.
Compress the stent into the delivery system immediately prior to insertion. The olive forms a firm cone preventing damage of the tracheal or bronchial wall during introduction of the delivery system. Carefully advance the delivery system over the guide wire into desired place.
Prior to releasing the stent from the delivery system, position the stent as follows: One third of compressed stent inside the delivery system should extend beyond the lower margin of the stenosis to allow for stent shortening.
Keeping the pusher in a stable position, slowly pull back the sheath until the stent is fully released from the sheath. In most cases the stent will continue to dilate gradually to reach its full diameter over 48 hours.
Check position of the radiopaque markers with the position of the external markers.
Translation - Czech
Implantační procedura:

Zaveďte ultra tuhý vodicí drát o průměru 0.89 mm (0.035 inch) skrze stenózu.
Zaveďte bronchoskop, lokalizujte strikturu a zevně označte konce stenózy.
Vyjměte bronchoskop a použijte vhodnou délku stentu odpovídající délce stenózy. Informace o nominální (relaxované) délce modelu stentu je uvedena na štítku.
Zkomprimujte stent do zaváděcího systému bezprostředně před implantací. Olivka zaváděcího systému tvoří kužel, který chrání tracheální či bronchiální stěnu před poškozením během vsouvání zaváděcího systému. Opatrně posunujte zaváděcí systém se zkomprimovaným stentem po vodiči na požadované místo.
Před uvolněním stentu ze zaváděcího systému umístěte stent následovně: Z důvodu zkracování stentu by 1/3 komprimovaného stentu v zaváděcím systému měla přesahovat distální okraj stenózy.
Držte pusher ve stabilní pozici a pomalu stahujte kryt zaváděcího systému směrem k sobě, dokud stent není kompletně uvolněn z krytu zaváděcího systému. Ve většině případů se stent dilatuje na nominální průměr postupně, k jeho úplnému rozvinutí dojde do 48 hodin.
Ověřte pozici rentgenokontrastních značek stentu s pozicí externích klipů/značek.

Translation education Master's degree - Palacký University in Olomouc
Experience Years of experience: 12. Registered at ProZ.com: Aug 2018. Became a member: Sep 2018.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Czech (Palacky University in Olomouc)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Powerpoint, SDL TRADOS
Website http://www.medtrans.eu
CV/Resume CV available upon request
Professional practices Jana Černá endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
 • 10 years of experience in medical translations
 • 3 years of practical experience in medical devices companies
 • Knowledge of ISO and relevant legislation terminology
 • MA Degree in English and Spanish

During my studies I gained experience in pharmaceutical translation as an external translator and editor for a major pharmaceutical company specialized in oncology drugs. After five years in this position, I started my career as a freelance translator focusing on medicinal products and medical devices.

I have practical experience from medical devices companies from Regulatory Affairs dpt. of a manufacturer of gastrointestinal and coronary stents, and from Quality Assurance dpt. at a company producing urodynamic equipment.

I am familiar with ISO standards and legislation related to medicinal products and medical devices, a knowledge which enables to have a good command of the specific terminology which cannot be found easily on the internet.

I am able to handle highly specialized translations such as clinical trials documents as well as patient brochures or surveys which need to be tailored to layperson's need.

Examples of documents:

Instructions for Use & Labeling

Declarations of Conformity

Certificates

Clinical studies and clinical trials documents

Field Safety Notices

Patient brochures & surveysKeywords: English, Czech, medical, pharmacy, medical devices, regulatory affairs, ISO standards, manuals, Instructions for use, labeling, patient brochures, patient surveys, clinical trials, safety data sheets, field safety notice, audit reports, SOP, ISO 13485, ISO 9001, zdravotnické prostředky, ISO normy, manuály, návody k použití, štítky, klinické zkoušky, bezpečnostní listy, bezpečnostní upozornění pro terén, pacientské brožury, dotazníky pro pacienty, zprávy z auditů


Profile last updated
Nov 2, 2020More translators and interpreters: English to Czech   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search